Hlavní navigace

V čem nechybovat u prominutí pojistného?

10. 8. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Zaváhání se nevyplácí. Objevují se další a další záludnosti jeho uplatnění. Víte, že někteří zaměstnanci se do limitu počítají dvakrát?

Pojistné si zaměstnavatel v měsících červen, červenec a srpen promine sám jeho snížením prostřednictvím aktualizovaného přehledu o výši pojistného. Nezbytné je však splnění pěti podmínek. Musí být vždy splněny současně. Zaměstnavatelé, kteří podmínky nesprávně vyhodnotí, doplatí veškeré pojistné včetně penále. Kontroly budou probíhat v rámci standardní kontrolní činnosti České správy sociálního zabezpečení. To znamená jediné, zkontrolováni budou všichni. 

Čtěte více: Ovlivní prominutí pojistného zaměstnavatelů superhrubou mzdu zaměstnanců?

Počet zaměstnanců a osoby mimo evidenční stav

První podmínkou je maximálně 50 zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění. Posuzuje se vždy na konci sledovaného měsíce. Hovoří se pouze o pracovním poměru, nikoli o dohodách konaných mimo pracovní poměr. Je nutné započítat všechny zaměstnance v pracovním poměru s účastí na nemocenském pojištění, tedy i zaměstnance takzvaně mimo evidenční stav. Zejména jde o osoby na rodičovské a mateřské dovolené, osoby v dočasné pracovní neschopnosti, osoby dlouhodobě uvolněné k výkonu veřejné funkce, ale i osoby na dlouhodobém neplaceném volnu. Což pro server Podnikatel.cz potvrdil Jan Brodskýministerstva práce a sociálních věcí. Výjimkou je zaměstnanec v době výkonu trestu odnětí svobody. U zaměstnanců, jimž pracovním poměr nadále trvá i v době výkonu trestu odnětí svobody, zaniká na tuto dobu účast na nemocenském pojištění. Takový zaměstnanec není pro účely prominutí pojistného považován za zaměstnance v pracovním poměru.

Účast na nemocenském pojištění zaměstnance v pracovním poměru obecně trvá od nástupu do zaměstnání až do skončení pracovního poměru, pokud zaměstnání není zaměstnáním malého rozsahu. U pracovního poměru se zaměstnání malého rozsahu příliš nevyužívá. Zaměstnáním malého rozsahu by bylo zaměstnání v pracovním poměru v případě, že by sjednaný příjem nedosahoval výše v letošním roce aspoň 3 000 Kč za kalendářní měsíc.

K jednotlivým podmínkám prominutí pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti v článku: Novela zákona o prominutí pojistného se zřejmě moc nepovedla

Více pracovních úvazků u jednoho zaměstnavatele

Hovoří se sice o fyzickém počtu zaměstnanců, avšak jeden zaměstnanec může mít uzavřeny dva souběžné pracovní poměry s účastí na nemocenském pojištění u jednoho zaměstnavatele. V takovém případě by se každý pracovní vztah posuzoval samostatně, jak již potvrdilo ministerstvo práce a sociálních věcí. Zaměstnavatel zde totiž oznámil OSSZ nástup zaměstnance do zaměstnaní z každého pracovního poměru zvlášť, zaměstnavatel tudíž nemá jednoho zaměstnance, ale dva.

A nezáleží ani na výši pracovního úvazku. Například i zaměstnanec v pracovním poměru s účastí na nemocenském pojištění s úvazkem 0,3 bude pro účely prominutí pojistného považován za jednoho zaměstnance. Naopak zaměstnanec, který má dva nižší pracovní úvazky s účastí na nemocenském pojištění u jednoho zaměstnavatele, se započítá dvakrát. Což může naopak pomoci při posuzování aktuálního (ne)poklesu počtu zaměstnanců.

Společnost v měsíci březnu nikoho nezaměstnávala

Další údaj, který je třeba správně vyhodnotit, je počet zaměstnanců v posuzovaném měsíci v porovnání s měsícem březnem. Podmínkou totiž je, že počet zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, činí v posledním dni kalendářního měsíce aspoň 90 % počtu těchto zaměstnanců v posledním dni března 2020. Ovšem společnost nemusela v měsíci březnu nikoho zaměstnávat. Mohla přijmout prvního zaměstnance až v průběhu dubna nebo května.

Přestože taková varianta v zákoně zmíněna není, z dostupných výkladů plyne, že pokud společnost neměla k 31. březnu 2020 žádného zaměstnance, nebyla zaměstnavatelem, a tudíž nemůže porovnávat, zda nedošlo k poklesu o více než 10 % oproti stavu k 31. březnu.

MM balicek

Další otázky, které se v souvislosti s prominutím pojistného objevují, jsou shrnuty v článku: 10 nejčastějších otázek k prominutí pojistného za zaměstnance

Ukončení pracovního poměru dohodou

Zaměstnanec je od prosince 2019 v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Ukončil pracovní poměr dohodou k 31. květnu 2020, kdy odešel do předčasného starobního důchodu. Přestože byl tento zaměstnanec dlouhodobě v pracovní neschopnosti, bude se do počtu zaměstnanců pro porovnání podmínky 90 % započítávat. Jednalo se totiž o zaměstnance s účastí na nemocenském pojištění a tím došlo k poklesu počtu zaměstnanců ve srovnání s počtem k 31. březnu 2020.

Snížení pojistného je možné kombinovat se snížením penále z odloženého odvodu pojistného. Snížené pojistné však musí být odvedeno 20. října 2020. Za určitých podmínek nebude penále vymáháno vůbec. Čtěte více: Souběh prominutí pojistného se snížením penále na sociálním pojištění 

Zaměstnanec nahrazen zaměstnancem jiným

Podmínka 90% počtu zaměstnanců bude splněna i v situaci, kdy zaměstnavatel propustí zaměstnance a na jeho místo přijme zaměstnance nového. Například zaměstnanec zrušil pracovní poměr ve zkušební době k červnu 2020. Jde o zaměstnavatele zaměstnávajícího 9 zaměstnanců. Tento pokles počtu zaměstnanců k 30. červnu 2020 znamená, že za tento měsíc nebude splněna 90% podmínka. Zaměstnavatel na stejné pracovní místo přijal 16. července 2020 zaměstnance nového. Opět jde o zaměstnance v pracovním poměru s účastí na nemocenském pojištění. Zde již podmínka splněna bude, v měsíci červenci má zaměstnavatel opět 9 zaměstnanců a ve srovnání s měsícem březnem nedošlo k poklesu. Za měsíc červenec a srpen lze při splnění ostatních podmínek prominutí pojistného uplatnit.

Pokud zaměstnavatel zjistí chybu nebo nižší snížení pojistného včas, je možné podat opravný přehled. Ovšem pouze v termínu pro jeho podání. Více v článku: Podal přehled o výši pojistného, ale zapomněl uplatnit snížení. Lze to napravit? 

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).