Hlavní navigace

Víte, jak určit výši daně u společníka v. o. s.?

4. 3. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob vyplní nejen podnikatelé – OSVČ, ale také ti, kteří podnikají pod hlavičkou veřejné obchodní společnosti. Veřejná obchodní společnost ale vlastní daňové přiznání nepodává.

Veřejná obchodní společnost se řadí mezi osobní obchodní společnosti. Společnost zakládají minimálně dva společníci společenskou smlouvou. Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Společníci nemají předepsaný minimální vklad do společnosti, společnost nemá určený minimální základní kapitál. Společníci veřejné obchodní společnosti za závazky společnosti ručí neomezeně, celým svým majetkem. Pravidla fungování veřejné obchodní společnosti upravuje obchodní zákoník ve své části druhé, konkrétně § 76 – § 92.

Pokud si podnikatel pozorně pročte zákon o daních z příjmů, pozastaví se možná nad informací, že veřejná obchodní společnost (v. o. s.) nemá povinnost podávat vlastní daňové přiznání. Jak vlastně tato společnost zdaní svůj zisk? Výsledek hospodaření se přerozdělí na jednotlivé společníky podle společenské smlouvy nebo rovným dílem. Následně společníci vyplní vlastní daňové přiznání a vyčíslí daň z příjmů.

Pokud je společníkem fyzická osoba, podíly na zisku v. o. s. jsou považovány za dílčí základ daně z příjmů fyzických osob. Podíl ve v. o. s. je považován za příjmy z podnikání. Společníkem v. o. s. může být i právnická osoba. Společníci, právnické osoby, podávají daňové přiznánídani z příjmů právnických osob. Podíl na zisku u v. o. s. navýší daňový základ společníka – právnické osoby. Čtěte více: Prodáváte společnost? Ujasněte si, co je firma a co podnik 

Z uvedeného vyplývá, že daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob mají povinnost podat i společníci veřejné obchodní společnosti. Obdobně mají povinnost podat vlastní přiznání i komplementáři komanditní společnosti nebo účastníci sdružení. Čtěte více: Podnikejte jako rovnocenní partneři – s.r.o. versus sdružení 

Příklad:

Veřejná obchodní společnost má dva společníky, pana X a pana Y. Ve společenské smlouvě bylo dohodnuto, že panu X přísluší 70% podíl, pan Y má 30% podíl na společnosti. Za předpokladu, že by společnost vykázala zisk ve výši 800 000 Kč, společníci se o zisk rozdělí podle společenské smlouvy. Pan X bude mít podíl 560 000 Kč, pan Y má podíl na zisku 240 000 Kč. Společnost přiznání nepodává, každý ze společníků – pan X i pan Y – budou podávat vlastní daňové přiznání k dani z příjmů. Podíl ve veřejné obchodní společnosti bude daněn jako příjem z podnikání podle § 7 zákona o daních z příjmů.

Už jste vyplnili a odevzdali své daňové přiznání?

Příjmy společníka v. o. s.

Fyzická osoba, společník v. o. s., podává přiznání k dani jako podnikatel. Přesto ve skutečnosti nemusí vůbec podnikat a dokonce ani vlastnit živnostenské oprávnění. Společníci mají mnohdy jen pasivní účast na fungování veřejné obchodní společnosti, jejich vklad do společnosti může mít spíše charakter investic.

Společník v. o. s. musí podat daňové přiznání ve stejném termínu jako jiné fyzické osoby, to je do konce března. Do konce června mají možnost podat daňové přiznání ti, kteří si na pomoc při zpracování daňového přiznání vezmou daňového poradce. Čtěte více: Daňový poradce má odpovědnost za vaši daňovou povinnost 

Společník veřejné obchodní společnosti vyplní základní část daňového přiznání, vyplňuje taktéž přílohu č. 1. V příloze č. 1 pak věnuje zvláštní pozornost tabulce I. na druhé straně přílohy. Právě zde uvádí údaje o veřejné obchodní společnosti, kde je společníkem a výši podílu ve společnosti v procentech. Podíl společníka vyčíslený v korunách je uveden v řádku 112 Přílohy č. 1.

Jisté omezení při zdanění příjmů z veřejné obchodní společnosti najdeme v tom, že se společník nemůže o příjmy z podílu ve společnosti rozdělit se spolupracující osobou. Spolupracující osobou může být pro OSVČ manžel, manželka nebo jiné osoby, které žijí s podnikatelem ve společné domácnosti.

Banner - Jak na daně

Podnikatel OSVČ nemůže svou manželku zaměstnat, manželka může být pouze spolupracující osobou. Společník veřejné obchodní společnosti naproti tomu nemůže podíly na zisku z v. o. s. rozdělit na spolupracující osoby, ale není problém zaměstnat manželku společníka ve veřejné obchodní společnosti. Čtěte více: Podnikatel.cz radí: O své příjmy se podělte s manželkou 

Ačkoli jsme dosud zmiňovali jen podíly na zisku veřejné obchodní společnosti, stejně se přerozděluje i případné ztráta společnosti. I pro společníky v. o. s. platil minimální základ daně, ten byl ale s účinností k 1. lednu 2008 zrušen a v přiznání za rok 2008 se s ním už nepočítá.

Nezdanitelné částky, odčitatelné položky a slevy na dani společníka v. o. s.

Společník může svůj daňový základ snížit o nezdanitelné částky v souladu s § 15 zákona o daních z příjmů. Společníci si mohou uplatnit ve svém daňovém přiznání také odčitatelné položky ve stejném poměru, jako byl rozdělen hospodářský výsledek.

Klasickým příkladem je situace, kdy v. o. s. poskytne dar v souladu s podmínkami § 15 zákona o daních z příjmů. Společníci v. o. s. si mohou ve svém daňovém přiznání uplatnit dary jako nezdanitelnou částku. Hodnota daru se rozpočítá na společníky podle jejich % podílu na zisku.

Navíc si každý ze společníků, podle svých osobních poměrů, může uplatnit slevy na dani a daňové zvýhodnění. Od vypočítané daně si společník odečte slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč, případně další slevy nebo daňové zvýhodnění na vyživované děti. Čtěte více: Daníme příjmy za rok 2008: konečně bez minimálního základu

Co může uplatnit společník ve svém daňovém přiznání? (není přerozděleno podle podílu)
Nezdanitelné částky Slevy na dani
úroky z hypotečního nebo obdobného úvěru na poplatníka
penzijní připojištění na částečný nebo plný invalidní důchod
soukromé životní pojištění pro držitele průkazu ZTP/P
Úhrady za zkoušky – další vzdělávání na studium
daňové zvýhodnění na dítě

Co vyplní společník v Příloze č. 1 daňového přiznání?

Pokud nemá společník jiné příjmy z podnikání vyplní v příloze 1 pouze:

Řádek 112

podíl společníka

Řádek 113

dílčí základ daně

Tabulka I:

MM_socky3

daňové identifikační číslo v. o. s. a procentuelní podíl

Částka z řádku 113 přílohy č. 1 daňového přiznání se uvede do řádku 37 základní části daňového přiznání. V základní části daňového přiznání nejsou žádné odlišnosti ve vyplnění formuláře OSVČ a společníkem v. o. s. Čtěte více: Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2008

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).