Hlavní navigace

Bydlí vaši zaměstnanci daleko? Vozte je do práce a dejte si to nákladů

21. 9. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 397604
V rámci zaměstnaneckých benefitů je možné zaměstnancům proplatit jízdenky spojené s dopravou do práce nebo je dokonce dovážet na pracoviště. Kdy jsou takové náklady daňově uznatelné?

Výdaje na dopravu rostou a zaměstnanci jsou stále více ochotni dojíždět i do vzdálenějších pracovišť. Zejména pokud jim zaměstnavatel zajistí či proplatí dopravu na pracoviště. Jedná se o zajímavý zaměstnanecký benefit, který může uchazečům, zvláště v obtížně obsaditelných pozicích, usnadnit rozhodování, zda dojíždět nebo hledat jinou práci. Například i méně placenou. Zato v blízkosti bydliště.

Doprava do zaměstnání jako daňově uplatnitelný náklad

Zaměstnavatelé mohou přispívat zaměstnancům na dopravu. Jedná se o daňově uznatelný výdaj (náklad) bez stanoveného horního limitu, který má souvislost s podnikatelskou činností zaměstnavatele a je nákladem sloužícím k dosažení, zajištění a udržení příjmů. V § 24 odst. 2 písm. j bod 5 zákona o daních z příjmů se píše, že daňovým výdajem jsou práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak. Potíže někdy činí určení, co je myšlenou pod pojmem jiná smlouva. Jinou smlouvou může být například smlouva jmenovací, kterou je uzavírán pracovněprávní vztah. Čtěte také: Jak vést drobný majetek v daňové evidenci? Vysvětlujeme na příkladech

Je tedy logické, že pokud zaměstnavatel formu příspěvku na dopravu specifikuje kupříkladu v interní směrnici nebo v pracovních smlouvách jednotlivých zaměstnanců, bude tento náklad daňově účinný. Způsob příspěvku může být různý. Fantazii se meze nekladou. Mohlo by se jednat o peněžní formu (příplatek ke mzdě, proplácení jízdného), ale i o formu nepeněžní v ceně obvyklé (zajištění dopravy firemním vozidlem nebo smluvním dopravcem).

Zaměstnanci lze poskytnout například:

  • přepravu firemním vozidlem (firemní minibusy atd.)
  • příspěvek na hromadnou dopravu (proplacení zaměstnancem předložených dokladů)
  • přepravu zajištěnou externě (smlouva s externím dopravcem)
  • peněžní příspěvek ve výši předem určené měsíční částky

Příklad z diskusního: fóra serveru Podnikatel.cz: Vedení společnosti zaplatilo zaměstnanci cestu  z práce, protože se mu rozbilo auto a on se neměl jak dostat domů. Faktura je adresována na firmu. Náklady to budou nedaňové?  Zjišťuje čtenářka paní Rajková.

Podle § 24 odst. 2 písm. j bod 5 ZDP jsou daňově účinná práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak. Smluvně doprava zaměstnance ošetřena není, jedná se o výjimečný případ. Tedy nedaňově.   

Benefit jako součást příjmů zaměstnance

Při rozhodování o dopravě zaměstnanců do práce bude z pohledu zaměstnavatele důležitá daňová uplatnitelnost nákladů. Zaměstnance bude naopak zajímat, zda a jak se proplacené cestovné nebo doprava na náklady zaměstnavatele projeví v jeho mzdě. Čtěte více: Víme, jak se elegantně zbavit neprodejných zásob

Veškeré příspěvky zaměstnavatele, ať už v peněžní nebo nepeněžní podobě je nutné zdanit jako příjem ze závislé činnosti. Budou součástí jeho zdanitelné mzdy. Znamená to, že cena dopravy, jež se stane součástí hrubé mzdy (superhrubé mzdy), podléhá odvodům sociálního a zdravotního pojištění placeného zaměstnancem i zaměstnavatelem. Logicky se tím zaměstnavateli o zaplacené pojistné zvýší i náklady na dopravu zaměstnanců.

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce

Příklad 1: Příspěvek na hromadnou dopravu:

Zaměstnavatel se rozhodl na základě vydaného vnitřního předpisu hradit zaměstnancům polovinu nákladů na dopravu do práce hromadnou dopravou. Zaměstnanec předložil doklady za měsíc září ve výši 500 korun. Polovinu z této částky mu uhradí zaměstnavatel. Z pohledu zaměstnavatele se jedná o daňový výdaj, z pohledu zaměstnance o příjem zdaněný podle § 6 zákona o daních z příjmů. Znamená to, že uvedených 250 korun bude součástí jeho mzdy, bude podléhat dani ze závislé činnosti i odvodům na straně zaměstnance i zaměstnavatele.

Příklad 2: Dovoz zaměstnanců vlastním mikrobusem:

MM_socky3

Zaměstnavatel zajišťuje dle kolektivní smlouvy zaměstnancům bezplatně dopravu do zaměstnání a ze zaměstnání vlastním mikrobusem. U zaměstnance se bude jednat o nepeněžní příjem zdaněný v ceně obvyklé, tj. ve výši ceny jízdenky, kterou by zaplatil při použití hromadné dopravy. U zaměstnavatele se bude jednat o daňový výdaj v plné výši.

Náklady na dopravu a daň z přidané hodnoty

Zaměstnancem předložené doklady za dopravu nebo fakturované částky zaměstnavateli mohou samozřejmě obsahovat i daň z přidané hodnoty. Pokud splňují zákonem předepsané náležitosti, může si zaměstnavatel nárokovat odpočet této daně na vstupu. V případě částečné úhrady zaměstnancem samozřejmě pouze poměrnou část. Čtěte více: Jaké náležitosti patří na fakturu? Záleží k čemu slouží

Výdaje na dopravu zaměstnanců:

  • musí vyplývat z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy
  • mohou mít peněžní i nepeněžní formu
  • jsou daňově uplatnitelným výdajem (nákladem) zaměstnavatele
  • na straně zaměstnance jsou příjem ze závislé činnosti podle § 6 zákona o daních z příjmů (podléhají odvodům sociálního a zdravotního pojistného)
  • zaměstnavatel si může uplatnit DPH na vstupu

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).