Hlavní navigace

Dali jste zaměstnanci výpověď? Musíte mu dát volno k vyhledání nové práce

22. 9. 2022
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Zákoník práce pamatuje i na zaměstnance, kteří bezprostředně před skončením pracovního poměru potřebují volno k vyhledání nového pracovního místa.

Podle přílohy k nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, přísluší zaměstnanci pracovní volno k vyhledání nového pracovního místa. V jakém rozsahu se poskytne a jde o placené, či neplacené pracovní volno?

Co se dozvíte v článku
 1. Volno k vyhledání nového pracovního místa
 2. Důležitá osobní překážka v práci
 3. Slučování volna a jeho celkový rozsah
 4. Placené, nebo neplacené pracovní volno?
 5. Žádost o poskytnutí pracovního volna
 6. Co jste se v článku dozvěděli

Volno k vyhledání nového pracovního místa

Příloha k nařízení vlády o osobních překážkách v práci popisuje volno k vyhledání nového pracovního místa v bodě číslo 11. Zde se píše, že pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 půlden v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době v délce dvou měsíců. Ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce, nebo dohodou z týchž důvodů. Pracovní volno je možné se souhlasem zaměstnavatele slučovat.

Důležitá osobní překážka v práci

Z výše uvedeného je zřejmé, že jde o jinou důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance, kdy si bude hledat další pracovní poměr. Ideálně tak, aby navazoval na skončení stávajícího pracovního poměru. Rozsah volna je vymezen na nezbytně nutnou dobu, nejvýše půlden v týdnu. Což automaticky neznamená půlden, ale tolik, kolik je potřeba k vyhledání nového pracovního místa, tj. nezbytně nutná doba. Jestliže by zaměstnanec potřeboval delší čas, je možné se dohodnout na čerpání řádné dovolené, náhradního či neplaceného volna.

Slučování volna a jeho celkový rozsah

Příloha k nařízení umožňuje se souhlasem zaměstnavatele toto volno slučovat. Zvlášť u několikakolových pohovorů či v případě nového pracovního místa ve vzdálenější lokalitě nebude ani půlden pracovního volna dostačující. Je tak možné jednou za dva týdny čerpat překážku v práci v rozsahu jednoho dne, případně po čtyřech týdnech využít k hledání nového pracovního místa rovnou dny dva atd. Je zde však zdůrazněno se souhlasem zaměstnavatele.

Zaměstnavatel takový souhlas nemusí poskytnout a sloučení pracovního volna zaměstnanci umožnit. Důvody mohou být jakékoli, kupříkladu obtížné zajištění provozu atd. Ovšem důvody nemusí zaměstnanci sdělovat. Pokud zaměstnavatel nesouhlasí, pracovní volno slučovat nelze a bude se čerpat standardně nezbytně nutná doba, nejvýše půlden v týdnu.

Protože výpovědní doba trvá dva měsíce, lze pracovní volno k vyhledání pracovního místa čerpat v této době. V příloze to sice není výslovně uvedeno, ale tato doba by podle dostupných právních názorů neměla být delší ani v případě, kdy je mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem sjednána delší výpovědní doba.

Čerpal(a) jste někdy pracovní volno k vyhledání nového pracovního místa?

Placené, nebo neplacené pracovní volno?

V příloze k nařízení vlády je uvedeno: s náhradou mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů. Půjde tedy o volno placené (placená překážka v práci na straně zaměstnance). Jde o organizační důvody na straně zaměstnavatele a zdravotní důvody na straně zaměstnance.

 • § 52 písm. a) – zrušení zaměstnavatele nebo jeho části
 • § 52 písm. b) – přemístění zaměstnavatele nebo jeho části
 • § 52 písm. c) – nadbytečnost zaměstnance
 • § 52 písm. d) – zdravotní důvody zaměstnance (na základě posudku nemůže vykonávat práci z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání)
 • § 52 písm. e) – zdravotní důvody zaměstnance (na základě posudku nemůže vykonávat práci – obecné zdravotní důvody).

V případě ostatních výpovědních důvodů ze strany zaměstnavatele nebo zaměstnance, skončení pracovního poměru dohodou (z jiných důvodů nebo bez uvedení důvodů) či uplynutí doby určité, jde o neplacené pracovní volno. Nové zaměstnání je možné takto hledat vždy dva měsíce před skončením pracovního poměru.

školení květen 24 - novinky

Žádost o poskytnutí pracovního volna

Zaměstnanec však nemůže čerpat toto volno automaticky. Stejně jako v případě jiných překážek v práci na straně zaměstnance se využije ustanovení § 206 zákoníku práce. Píše se tu, že pokud je zaměstnanci překážka v práci předem známa, musí včas požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna. Jinak je zaměstnanec povinen uvědomit zaměstnavatele o překážce a o předpokládané době jejího trvání bez zbytečného průtahu. Překážku v práci je zaměstnanec povinen prokázat zaměstnavateli. Ke splnění povinnosti podle věty první jsou právnické a fyzické osoby povinny poskytnout zaměstnanci potřebnou součinnost.

Měl by se tedy se zaměstnavatelem dohodnout, jakým způsobem a s jakým časovým předstihem bude o čerpání volna informovat. Je rovněž na zaměstnavateli, zda a jakým způsobem bude požadovat prokázání překážky. Například potvrzením o účasti na pracovním pohovoru, prokázáním přípravy na výběrové řízení, hledání v databázi volných pracovních míst, komunikace s úřadem práce, absolvování vstupní lékařské prohlídky atd.

Co jste se v článku dozvěděli

Kdy je nárok na pracovní volno k vyhledání zaměstnání?
Pracovní volno k vyhledání nového pracovního místa se poskytne v době dvou měsíců před skončením pracovního poměru.
V jakém rozsahu se toto pracovní volno poskytne?
Poskytne se na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 půlden v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době v délce dvou měsíců.
Jde o pracovní volno placené, či neplacené?
Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytuje před skončením pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů. V ostatních případech poskytnutého pracovního volna k vyhledání nového pracovního místa jde o volno neplacené.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).