Hlavní navigace

Zaměstnanci v aktivní vojenské záloze musí podat daňové přiznání

13. 2. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Pokud se zaměstnanec přihlásí do aktivních vojenských záloh, ovlivní to i zaměstnavatele. Je třeba vědět, jak na zdanění a odvody pojistného.

Zaměstnanec si sám podává daňové přiznání, nemůže žádat o roční zúčtování. Naopak zaměstnavatel si může požádat o finanční kompenzaci.

Od 1. července 2016 došlo k novelizaci branného zákona (zákonem č. 47/2016 Sb. byl novelizován zákon č. 585/2004 Sb.). Zaměstnavatelé i zaměstnanci, kteří se do aktivních záloh zapojili, se musí s touto novinkou vypořádat v praxi. Uvolnění zaměstnance na cvičení a jeho odměňování má praktický dopad v oblasti zaměstnávání.

Překážka v práci na straně zaměstnance

Jestliže se zaměstnanec rozhodne vstoupit do aktivních záloh, ovlivní to samozřejmě i výkon jeho pracovněprávního vztahu. V souladu s ustanovením § 204 zákoníku práce musí zaměstnavatel omluvit nepřítomnost svého zaměstnance po dobu jeho povolání do ozbrojených sil. Jedná se o překážku v práci z důvodu obecného zájmu. V souvislosti s jeho nepřítomností zaměstnavatel neplatí náhradu mzdy či platu, namísto něj ji hradí příslušný Vojenský správní úřad. Zaměstnavatel poskytuje pracovní volno i na cestu do místa povolání ozbrojených sil. Zákoník práce mu zakazuje dát zaměstnanci výpověď z důvodu, že je příslušníkem aktivní zálohy. Stejně tak nesmí po dobu výkonu vojenského cvičení či služby v operačním nasazení nařídit zaměstnanci čerpání řádné dovolené. Po skončení vojenského cvičení je zaměstnavatel povinen zařadit zaměstnance na stejné pracovní místo.

Na druhou stranu musí zaměstnavatel po dobu nepřítomnosti zaměstnance zajistit výkon jeho práce. Například ostatními zaměstnanci, často i uzavřením krátkodobého pracovního poměru či dohody konané mimo pracovní poměr s novým zaměstnancem. I s tím nový zákon počítá. Zaměstnavateli, který zaměstnává zaměstnance zařazeného do aktivní zálohy, náleží finanční podpora po dobu, kdy zaměstnanec vykonává plánované či neplánované vojenské cvičení či službu v operačním nasazení. Finanční podpora mu však nebude vyplácena automaticky. Musí o ni vždy požádat na příslušném vojenském správním úřadě podle místa trvalého bydliště daného vojáka v aktivní záloze: Čtěte více: Zaměstnanec v aktivní vojenské záloze? Víme, jak na odvody a mzdu 

Odvody sociálního a zdravotního pojištění

Zaměstnavatel po dobu výkonu aktivní zálohy neplatí zaměstnanci náhradu mzdy ani platu, nebude odvádět ani pojistné na zdravotní a sociální pojištění. Veškeré odvody zajišťuje Vojenský správní úřad. Ovšem je třeba si uvědomit, že po dobu vojenského cvičení dochází u daného zaměstnance k souběhu dvou zaměstnání (pokud tento zaměstnanec není zaměstnancem ještě dalších zaměstnavatelů), kdy jedním zaměstnavatelem je původní zaměstnavatel a druhým daný služební úřad. Jak pro server Podnikatel.cz vysvětlil Oldřich Tichý ze Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, původní zaměstnavatel nemá povinnost hlásit nárok na platbu pojistného na stát, protože kategorie plátce pojistného (osoby konající službu v ozbrojených silách, s výjimkou vojáků z povolání, a osoby povolané k vojenskému cvičení ) byla od 1. července 2016 zrušena. Čtěte také: Vybrané daňové tiskopisy a potvrzení pro rok 2016/2017

Je pouze nutné dodržet podmínku odvodu z minimálního vyměřovacího základu v daném rozhodném období ze součtu obou těchto příjmů ze závislé činnosti. V případě, že není dodržena podmínka odvodu z minimálního vyměřovacího základu, je povinností zaměstnance doplatit pojistné do minima prostřednictvím toho zaměstnavatele, kterého si zvolí, a to vždy současně s odvodem pojistného v následujícím kalendářním měsíci, upozornil Oldřich Tichý. Lze říci, že tato situace bude řešena jako jakýkoliv jiný souběh dvou a více zaměstnání daného zaměstnance u více zaměstnavatelů.

Brand24

Záloha na daň z příjmů fyzických osob

Od 1. července 2016 je rovněž účinný nový zákon s číslem 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze, na základě kterého vzniká vojákovi v záloze při povolání do služby nárok na tzv. služné. Vojákům v povinné aktivní záloze povolaným k výkonu vojensky činné služby vyplácí po dobu služby Vojenský úřad služné. A to ve stejné výši, jako je předpokládaný tarif vojáka z povolání zařazeného na stejném nebo obdobném služebním místě (v průměru odpovídá průměrné mzdě). Toto služné má charakter příjmů ze závislé činnosti a zdaňuje se v souladu s § 6 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů.

Služné není od daně z příjmů osvobozeno. V § 4 odst. 1 písm. m) zákona o daních z příjmů se uvádí, že je od daně osvobozeno plnění poskytované vojákům v záloze povolaným k výkonu vojenské činné služby s výjimkou služného a s výjimkou zvláštního příplatku podle zvláštních právních předpisů.

Pokud zaměstnanec podepsal u svého zaměstnavatele tiskopis Prohlášení k dani, u dalšího plátce daně, tj. u Vojenského správního úřadu ho již podepsat nemůže. Prohlášení lze podepsat za stejné období pouze u jednoho plátce daně. Vojenský správní úřad zdaní příjmy zálohovou daní. Jelikož má zaměstnanec souběžně více plátců daně, nemůže žádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daní. Má povinnost podat daňové přiznání. Požádá svého zaměstnavatele i Vojenský správní úřad o potvrzení o zdanitelných příjmech a tyto příjmy, včetně sražené zálohy na daň, zde uvede. Uvádí se do stejného řádku jako příjmy ze zaměstnání. Čtěte také: Připravuje se nová nemocenská dávka. Dlouhodobé ošetřovné

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).