Hlavní navigace

Změny roku 2016 v oblasti zaměstnávání

21. 12. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Rok 2016 nebyl na novinky v oblasti zaměstnávání bohatý. Přesto se řada věcí změnila. Nejvyšší čas na jejich připomenutí.

Připravili jsme souhrn toho, na co by neměli zaměstnavatelé, ale ani sami zaměstnanci zapomenout. S koncem roku se totiž blíží i vyúčtování daní.

Zvýšené daňové zvýhodnění

Novelou s číslem 125/2016 Sb., se k 1. květnu 2016 změnil zákon o daních z příjmů. Díky tomuto právnímu předpisu došlo ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě na částku 17 004 Kč ročně (1417 měsíčně) a na třetí a každé další dítě na částku 20 604 Kč ročně (1717 měsíčně). Daňové zvýhodnění na první dítě zůstalo v původní výši 13 404 Kč ročně a 1117 Kč měsíčně.

Zvýšení daňového zvýhodnění se poprvé projevilo u mezd zpracovávaných za měsíc květen. Zbývající část nároku na daňové zvýhodnění za kalendářní měsíce leden až duben 2016 se poplatníkovi zohlední v rámci ročního zúčtování. Jestliže poplatník s příjmy ze závislé činnosti o roční zúčtování nepožádá (ani nepodá daňové přiznání), částky měsíčního daňového zvýhodnění za měsíce leden až duben 2016 se dorovnávat nebudou. Čtěte více: Zvýšení daňového zvýhodnění v příkladech 

Ukončení druhého důchodového pilíře

Zaměstnavatelům v průběhu roku 2016 skončily povinnosti spojené s druhým důchodovým pilířem. Naposled v měsíci lednu podávali hlášení za prosinec 2015. Vyúčtováním za rok 2015 podávaným k 1. dubnu 2016 byly jejich povinnosti spojené s důchodovým spořením většinou ukončeny. S výjimkou případných oprav prostřednictvím dodatečného vyúčtování.

Sleva za umístění dítěte

Novelou zákona o péči o dítě v dětských skupinách se pro rok 2016 zúžila definice předškolního zařízení (paragraf 35bb zákona o daních z příjmů).

Předškolním zařízením se pro daňové účely rozumí: 

  • Mateřská škola registrovaná podle školského zákona v rejstříku škol a školských zařízení nebo obdobné zařízení v zahraničí. 
  • Zařízení služby péče o dítě v dětské skupině – nutná evidence (registrace) u ministerstva práce a sociálních věcí.
  • Zařízení péče o děti předškolního věku provozované na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou zařízením péče o dítě v dětské skupině nebo mateřskou školou podle školského zákona.

Okruh předškolních zařízení, která budou moci potvrdit vynaložené výdaje spojené s pobytem dítěte pro uplatnění slevy za umístění dítěte, bude ve srovnání s předchozími lety užší. Z toho důvodu se bude vyžadovat nová náležitost potvrzení pro uplatnění slevy. Mimo částky školkovného na příslušný kalendářní rok musí potvrzení pro účely uplatnění slevy za umístění dítěte obsahovat i datum zápisu zařízení do školského rejstříku nebo evidence dětských skupin u ministerstva práce a sociálních věcí, případně datum vzniku živnostenského oprávnění. Slevu je možné uplatnit až od data splnění uvedených podmínek předškolním zařízením. Zaměstnanec musí prokázat tuto skutečnost u zaměstnavatele již v rámci ročního zúčtování záloh provedeného za rok 2016, a to i od kterého data se jedná např. o zařízení registrované, resp. evidované v příslušném rejstříku, neboť tato informace má bezprostřední vliv na výši nároku poplatníka na slevu na dani za umístění dítěte. Čtěte také: Sleva za umístění dítěte se pro rok 2016 mění

Doplnění náležitostí mzdového listu

Přibyly náležitosti mzdového listu. Některé již zaměstnavatelé doplnili za rok 2015, jiné budou poprvé vyplňovat do mzdových listů za rok 2016. Mzdový list daňových nerezidentů České republiky musí od roku 2015 obsahovat datum narození, číslo a typ dokladu (dříve pas, nyní OP, řidičský průkaz apod.) prokazující jeho totožnost a kód státu, který tento doklad vydal, identifikaci pro daňové účely ve státu daňové rezidence (RČ, DIČ atd.), všeobecné informace o daňovém identifikačním čísle dle jednotlivých zemí, kód státu, jehož je daňovým rezidentem (kódy států jsou uvedeny v příloze č. 18 nařízení komise (ES) č. 2081/2003).

Další změny přinesl zákon č. 105/2016 Sb. Podle novelizovaného § 38j odst. 2 písmeno e) zákona o daních z příjmů musí mzdový list daňového nerezidenta obsahovat „den ukončení zaměstnání v České republice“. Dále dle § 38j odst. 2 písmeno f) zákona o daních z příjmů „odděleně uvádí údaje o odměně člena orgánu právnické osoby a sražené dani z této odměny, jedná-li se o poplatníka, který je daňovým nerezidentem“.

Od roku 2015 musí mzdový list obsahovat rovněž údaje o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování (na mzdový list pro rok 2016 se uvedou údaje včetně výpočtu z ročního zúčtování za rok 2015). Finanční správa zveřejnila na svých stránkách informaci, že nebude rozporovat ani postup, kdy na mzdovém listě za zdaňovací období roku 2016 bude výsledek z ročního zúčtování roku 2016.

Zrušení limitu pro zdaňování důchodů při výdělečné činnosti

Nálezem Ústavního soudu vyhlášeným pod číslem 271/2016 Sb., bylo zrušeno zdaňování důchodů u osob s příjmy ze závislé činnosti nebo základem daně z podnikání či pronájmu nad 840 tisíc korun (zrušení § 4 odst. 3 zákona o daních z příjmů). Toto zrušení se použije již pro zdaňovací období roku 2016.

skoleni_18_3

Zjednodušené daňové přiznání pro zaměstnance

Pro zdaňovací období roku 2016 budou moci zaměstnanci při podání daňového přiznání využít formuláře zjednodušeného daňového přiznání. Ze stávajícího čtyřstránkového přiznání byly vypuštěny kolonky, které zaměstnanci nevyplňují, a zbylé kolonky byly umístěny na 2 strany (formulář je tak na jednom listu). Součástí zjednodušeného formuláře je také žádost o vrácení přeplatku umístěná na jeho přední straně. Pro poplatníky je dvoustránkový tiskopis možností, nikoli povinností. Mohou si vybrat, zda využijí původní tiskopis, na který jsou zvyklí, nebo nový zjednodušený dvoustránkový. Čtěte také: Přiznání na 2 stránky je jen předvolební pozlátko, reálné zjednodušení nepřináší

Tiskopis není určen pro:

  • poplatníky s příjmy z podnikání, nájmu, s kapitálovými příjmy nebo s ostatními příjmy, 
  • poplatníky s příjmy ze zdrojů v zahraničí,
  • poplatníky podávající dodatečné přiznání.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).