Hlavní navigace

5 novinek, které čekají zaměstnavatele v roce 2016

28. 12. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Nový rok klepe na dveře. Přináší tradičně řadu legislativních změn v oblasti zaměstnávání. Server Podnikatel.cz je tu s jejich souhrnem.

Zanedlouho je tu rok 2016 a s ním i čas na rekapitulaci změn, které nastanou v oblasti zaměstnávání. Ne všechny budou mít účinnost od prvního dne nastávajícího roku. Zde je jejich krátký výčet.

Minimální a zaručená mzda

Od roku 2016 se zvyšuje minimální mzda. Nejedná se jen o tradičně diskutované zvýšení minimální mzdy, ale s tím spojený nárůst minimálních tarifů mzdy zaručené. Tady už je dopad na zaměstnavatele podstatně výraznější. Změna se tedy nedotkne pouze jedinců odměňovaných na úrovni minimální mzdy, ale velké části ostatních zaměstnanců.

Minimální mzda vztahující se k 40-hodinové týdenní pracovní době vzroste ze současných 9200 na 9900 korun a základní hodinové sazby z 55 na 58,70 korun. Obdobně vzroste i u zaměstnaných invalidních důchodců. Zde se základní sazba minimální mzdy zvyšuje ze současných 8000 korun na 9300 korun, základní sazba minimální hodinové mzdy 48,10 korun vzroste na 55,10 korun. Příslušné úrovně zaručené mzdy pro obě skupiny (tabulka zaručené mzdy pro osm skupin prací) v článku: Čtěte, jak se mění minimální a zaručená mzda v roce 2016

Vyšší náhrada mzdy

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Nový rok je tu a s ním i tradiční várka novoročních změn.

Každoročně se mění redukční hranice pro nemocenské dávky i náhrada mzdy, kterou zaměstnavatel poskytuje v době prvních 14 kalendářních dnů nemoci. Při výpočtu náhrady mzdy se upravuje zjištěný průměrný výdělek stejným způsobem jako pro výpočet nemocenského z nemocenského pojištění. Příslušná redukční hranice stanovená pro účely nemocenského pojištění se následně vynásobí koeficientem 0,175 a zaokrouhlí na haléře směrem nahoru. Průměrný hodinový výdělek pro náhradu mzdy se stanoví stejným způsobem jako výdělek pro pracovně-právní účely, tj. z předchozího kalendářního čtvrtletí. Pokud zaměstnanec neodpracoval v tomto období alespoň 21 dnů, použije se v souladu s § 356 zákoníku práce výdělek pravděpodobný. Více o náhradě mzdy v roce 2016 včetně příkladu výpočtu v článku: Náhrada mzdy se od roku 2016 zvyšuje, možná i prodlužuje

Cestovní náhrady

Od roku 2016 nedochází k žádným zásadním změnám v poskytování cestovních náhrad. Mění se však sazby tuzemského a zahraničního stravného, sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a průměrná cena pohonných hmot. Více v článku: Změny v cestovních náhradách od roku 2016

U tuzemského stravného dochází vyhláškou č. 385/2015 Sb., ke zvýšení sazeb stravného v jednotlivých časových pásmech o 1 až 3 koruny nad výši stanovenou vyhláškou pro rok 2015 a sazby základní náhrady za používání osobních silničních motorových vozidel se zvyšuje oproti její výši stanovené ve vyhlášce pro rok 2015 o 10 haléřů (z 3,70 na 3,80 korun). Snad nejvýrazněji se mění průměrné ceny pohonných hmot. Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce bude v roce 2016 činit:

• 29,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
• 33,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
• 29,50 Kč u motorové nafty.

Zrušení důchodového spoření

Současně dochází k zrušení důchodového spoření, tj. druhého důchodového pilíře (zákon č. 376/2015 Sb.). Penzijní společnosti budou do 31. března 2016 zasílat účastníkům oznámení o postupu při ukončení důchodového spoření. Ti budou muset nejpozději 30. září 2016 písemně sdělit pojišťovně své jméno, rodné číslo nebo datum narození, nebylo-li přiděleno rodné číslo, zvolený způsob vyplacení prostředků a

  • a) číslo účtu u osoby oprávněné poskytovat platební služby, na který mají být prostředky účastníka převedeny, nebo adresu, na kterou mají být prostředky účastníka dodány prostřednictvím poštovního poukazu (pojišťovna má nárok na úhradu nákladů spojených s přeposláním prostředků) nebo
  • b) číslo účtu určeného pro příjem příspěvků na doplňkové penzijní spoření, nebo penzijní připojištění se státním příspěvkem penzijní společnosti, se kterou má účastník uzavřenu smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, nebo penzijním připojištění, a číslo této smlouvy (převod prostředků do třetího pilíře bude bezplatný).

Pojišťovny budou prostředky vyplácet od 15. října do 31. prosince 2016. Účastníci si mohou za dobu své účasti na důchodovém spoření v období před rokem 2016 doplatit nejpozději do 29. prosince 2017 pojistné na důchodové pojištění upravené zákonem o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti prostřednictvím určeného účtu příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Kdo tak bude chtít učinit, požádá ve lhůtě do 30. června 2017 na tiskopisu vydaném ČSSZ příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení o sdělení výše doplatku. Účastník důchodového spoření, který se dobrovolně rozhodne pro doplacení pojistného na důchodové pojištění, musí doplatit pojistné za celou dobu účasti na důchodovém spoření. Možnost doplatku bude i pro účastníky, kteří převedli své prostředky do třetího pilíře.

Postup spojený s ukončením a posledním vyúčtováním druhého důchodového pilíře pro účastníky druhého pilíře u osob podávajících daňové přiznání a pro zaměstnavatele jako plátce pojistného popisuje článek: Změny v sociálním pojištění od roku 2016

Změny zákona o daních z příjmů

Novelou zákona o daních z příjmů s číslem sněmovního tisku 612 se má zvýšit daňové zvýhodnění na druhé dítě o 100 korun a na každé třetí a další dítě o 300 korun. Daňové zvýhodnění ve výši na první dítě se nezmění. Účinnost novely byla původně plánována od začátku roku 2016. To se ovšem nestihlo a tak je možné, že v případě jejího schválení v průběhu roku 2016 dojde k uplatnění měsíčního daňového zvýhodnění od data účinnosti a daňového zvýhodnění za celý rok 2016 se dorovná v ročním zúčtování či daňovém přiznání.

Mezi další změny patří zúžení pojmu předškolní zařízení. Slevu na dani za umístění dítěte nebude možné od roku 2016 uplatnit na všechna zařízení péče o děti předškolního věku. Situace se zásadně změní i pro zaměstnavatele, který provozuje pro své zaměstnance dětskou skupinu či dětskou školku. Pro daňové výhody bude muset splnit zákonem dané podmínky. Čtěte více: Slevu na školkovné již neuplatníte na všechny školky a dětské skupiny.

dan_z_prijmu

Hodně se hovořilo o změnách v souvislosti se spořením na penzi. Původně byly součástí velké novely zákona o daních z příjmů připravované od roku 2017. Pozměňovacím návrhem se ovšem dostaly do zákona s číslem 377/2015 Sb. (doprovodný zákon k zákonu o důchodovém spoření). Účinnost zákona je od roku 2016, ovšem účinnost změn v daňových odpočtech je stanovena až od roku 2017. Více v článku: Fakta a mýty o nově zaváděných daňových odpočtech

Řada změn nastává automaticky spolu se zvýšením minimální mzdy. Pro rok 2016 se například zvyšuje částka pro uplatnění měsíčního daňového bonusu na 4950 korun, maximální sleva za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení na částku 9900 korun a částka, od které se daní pravidelně vyplácená penze na 356 400 korun za rok. Čtěte také: Změny ve zdanění fyzických osob pro rok 2016

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).