Hlavní navigace

Co přinese rok 2022 do oblasti zaměstnávání?

4. 1. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
S novým rokem přichází tradičně i legislativní změny a s nimi nezbytné úpravy mzdových programů. Se změnami se zaměstnavatelé musí také seznámit.

Definitivně jsme se rozloučili s rokem 2021 a je tu rok nový, který snad bude pro zaměstnavatele a jejich mzdové účetní a personalisty jednodušší. Žádné převratné změny je začátkem roku 2022 nečekají, přesto je tu pár novinek, které by jim neměly uniknout.

Co se dozvíte v článku
  1. Sociální pojištění v roce 2022
  2. Změny neminuly ani zdravotní pojištění
  3. Podpora zaměstnanosti
  4. Cestovní náhrady od roku 2022
  5. Změny v daních z příjmů fyzických osob
  6. Změny v odměňování státních zaměstnanců
  7. Změny v exekučních srážkách ze mzdy

Sociální pojištění v roce 2022

V této oblasti dochází tradičně k parametrickým změnám, ale tentokrát jsou tu i novinky v oblasti nemocenských dávek. Mění se oblast ošetřovného a otcovské poporodní péče. Od 1. dubna 2022 budou zaměstnavatelé posílat České správě sociálního pojištění upravený formulář „Oznámení o skončení zaměstnání“, kde se doplnily údaje rozhodné pro stanovení nároku a výpočet podpory v nezaměstnanosti. Údaje z registru ČSSZ si převezme přímo úřad práce. O novinkách v sociálním pojištění více v článku Změny v sociálním pojištění od roku 2022

Mimo standardní nemocenské dávky se zavádí i takzvané krizové ošetřovné a příspěvek v době karantény a izolace. Krizové ošetřovné se opětovně využije v případech mimořádných opatření spočívajících v zákazu osobní přítomnosti dětí ve školách či nařízení karantény dítěti v přímé souvislosti s covidem. Ošetřovné bude vyplaceno zpětně od 1. listopadu 2022 a bude se poskytovat do 28. února 2022.

Na příspěvek v době karantény, tedy „izolačku“, dosáhnou zaměstnanci s karanténou (izolací) nařízenou po 30. listopadu 2021, avšak musí k datu účinnosti zákona, tj. k 23. prosinci 2021, trvat. Příspěvek bude poskytován až do 28. února 2022. Popisovali jsme v článku Izolačka schválena, ale za listopad ani za začátek prosince nebude

Změny neminuly ani zdravotní pojištění

Rovněž ve zdravotním pojištění se tradičně mění důležité číselné údaje. Ať již se jedná o minimální vyměřovací základ nebo o vyměřovací základ pro platbu pojistného státem. Od roku 2022 se mění i výpočet penále. Namísto sazby 0,05 % z dlužné částky za každý den trvání dluhu se výše penále bude stanovovatpodle předpisů občanského práva o výši úroku z prodlení (v případě splátkového režimu by se však ponechala sazba 0,025 %). Obdobně to platí i pro oblast sociálního pojištění. Popisovali jsme v článku Změny ve zdravotním pojištění od roku 2022

Podpora zaměstnanosti

Koronavirová situace si opakovaně vyžádala zavedení opatření v oblasti zaměstnanosti. Cílený program na podporu a udržení zaměstnanosti bude možné kdykoli aktivovat až do 30. června 2022. Režim A fungoval po celou dobu a bude fungovat i nadále, režim B byl znovuobnoven od počátku listopadu 2021. Původně se s ním počítalo až do konce měsíce února 2022. Situace se však změnila, koncem roku bylo rozhodnuto o jeho pozastavení. Zaměstnavatelé budou podávat poslední vyúčtování za měsíc prosinec 2021. 

Cestovní náhrady od roku 2022

Každoročně se mění sazby cestovních náhrad. Sazby zahraničního stravného byly stanoveny vyhláškou č. 462/2021 Sb., a tuzemské vyhláškou č. 511/2021 Sb.

  • zahraničních cestovních náhrad byla navržena úprava sazeb u 23 položek a dále u tří položek i změna měny, ve které je sazba stanovena. Ve všech případech se jednalo o zvýšení sazby. Nakonec došlo ke zvýšení sazeb pouze u 9 položek. Ve třech zemích se však změnily měny. 
  • tuzemských cestovních náhrad došlo poměrně k razantnějšímu navýšení. Ať už se jedná o sazby stravného, základní náhradu či průměrné ceny pohonných hmot.

Mimo pracovní cesty ovlivní výše stravného v roce 2022 i stravování zaměstnanců na pracovištích. Pokud jim zaměstnavatel rozhodne zaměstnanecký benefit poskytovaný formou peněžitého příspěvku, tzv. stravenkového paušálu, navýšit. Peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu je na straně zaměstnance osvobozen od daně z příjmů (a tím i od odvodů pojistného) do výše 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného pro zaměstnance odměňovaného platem, tj. zaměstnance uvedeného v § 109 odst. 3 zákoníku práce. V roce 2022 se tak bude jednat o částku 82,60 Kč (70 % z 118 Kč). V roce 2021 se jednalo o částku 75,60 Kč.

Změny v daních z příjmů fyzických osob

Zvýšila se také základní sleva na dani. Pro 2021 činila 27 840 Kč, pro rok 2022 vzroste na 30 840 Kč. V červenci 2021 došlo také k úpravě daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě. Schvalování této změny formou pozměňovacích návrhů provázely tradiční potíže, nakonec bylo daňové zvýhodnění navýšeno sice pro rok 2021, ale projeví se až při ročním zúčtování daní. Zvýšené daňové zvýhodnění bude dále použito měsíčně od ledna 2022. Současně se v roce 2022 ruší měsíční omezení daňového bonusu částkou 5 025 Kč.

Od tohoto roku je rovněž zavedena nová sleva na dani, a to pro věřitele za zastavenou exekuci (maximálně 450 Kč). Tu si mohou fyzické osoby uplatnit v daňovém přiznání, ale i při ročním zúčtování daní.

Změny v odměňování státních zaměstnanců

Na poslední chvíli (těsně před koncem roku) došlo k úpravě platových tabulek pro zaměstnance ve veřejných službách a správě. Původně schválená nařízení byla nahrazena novými, a to s čísly 531/2021 Sb., 532/2021 Sb. a 533/2021 Sb. Čímž se původně schválené navýšení v platové sféře od 1. ledna 2022 zásadně mění.

Změny v exekučních srážkách ze mzdy

Mimo každoroční navýšení základní nezabavitelné částky dochází od roku 2022 k několika změnám. Zaměstnavatelé se konečně dočkali náhrady za zpracování exekučních srážek. Budou mít nárok na paušální náhradu nákladů za kalendářní měsíc, v němž provádí srážky ze mzdy povinného. Náklady plátce mzdy se považují za náklady výkonu rozhodnutí. Jestliže bude plátce mzdy provádět zároveň srážky k vydobytí několika pohledávek vůči témuž povinnému, bude mu tato náhrada nákladů náležet pouze jednou. Jde o částku 50 Kč.

ebf - tip - debata

Avšak nárok nebudou mít při každé zpracované srážce ze mzdy. Novinka se využije pouze u exekučních příkazů vydaných od 1. lednu 2022. Na základě přechodných ustanovení k novele zákona, pokud byl ve dříve zahájeném řízení již vydán exekuční příkaz k provedení exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů, ustanovení týkající se paušálních náhrad plátcům mzdy se nepoužijí.

V roce 2021 začalo zastavování exekucí v rámci takzvaného Milostivého léta. Pokračovat bude postupným zastavováním bagatelních a bezvýsledných exekucí po roce 2023. Doufejme, že se bude počet marně vedených exekucí u jednotlivých zaměstnanců pozvolna jejich zastavováním snižovat. A to je jistě pro zaměstnavatele, kteří jsou nuceni zpracovávat velké množství exekučních srážek ze mzdy, příjemná zpráva.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).