Hlavní navigace

Firmy budou moci zakládat dětské skupiny, budou hlídat zaměstnancům děti

9. 10. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Od roku 2013 budou moci fyzické i právnické osoby založit novou hlídací službu. Usnadní dětské skupiny situaci zaměstnavatelům i zaměstnancům? Čtěte více.

Ministerstvo práce a sociálních věcí slibovalo vhodnou alternativu ke klasickým mateřským školám již několik let. Návrh věcného záměru zákona o dětské skupině prošel koncem dubna letošního roku vnějším připomínkovým řízením a aktuálně je připravován k předložení vládě. V optimálním případě by mohl začít platit již v průběhu příštího roku. Vše je ale jinak, než se původně předpokládalo.

Čtěte také: I v době mateřské dovolené lze podnikat. Čtěte, jak na to

Nepůjde o vzdělávání, bude se hlídat

Dětskou skupinu rozhodně nelze srovnávat s mateřskou školou. Jde o nový typ služby hlídání mimo domácnost a pravidelnou péči o dítě v dětské skupině. Jedná se o děti od šesti měsíců věku do zahájení povinné školní docházky. Služba sice nezajistí stejnou úroveň vzdělávání jako v mateřské škole, ale měla by poskytnout přiměřenou výchovnou péči. Naším záměrem je umožnit vytvoření takových zařízení, která budou vycházet vstříc jak rodičům, tak i subjektům, které je zřídí a budou provozovat. Ať už se jedná o firmy nebo třeba obce, nestátní neziskové organizace či jiné poskytovatele, uvedl k dětským skupinám ministr Jaromír Drábek

Čtěte také: Jak si zřídit firemní školu? Poradíme, i z pohledu účetnictví 

V posledních letech roste v Česku tlak na kapacitu předškolních zařízení. Aktuální porodnost přesahuje 100 000 narozených dětí ročně a nepředpokládá se, že klesne na úroveň roku 1999, kdy Český statistický úřad zaznamenal historické minimum, tj. počet narozených dětí nedosáhl ani devadesátitisícové hranice. V té době obce jako zřizovatelé škol výrazně omezily jejich kapacitu. Zvýšení zájmu o předškolní zařízení nahrává i fakt, že poslední rok je zdarma. Rovněž se zvyšuje počet dětí s odkladem školní docházky a od roku 2012 je umožněna prakticky neomezená docházka dětí do mateřských škol při současném pobírání rodičovského příspěvku (pro děti do dvou let je docházka omezena na 46 hodin měsíčně). 

Podle vyjádření neziskové organizace Gender Studies se městské části mnohdy brání rozšiřování kapacit mateřských školek s ohledem na dočasnost stávajícího „babyboomu“. Ve skutečnosti se podle ní není čeho bát. Rozšířené kapacity se budou do budoucna hodit pro dvouleté děti, jejich přijímání do předškolních zařízení umožní plynulý návrat rodičů do práce. 

Čtěte také: Přijímáte nové zaměstnance? Proškolte je v rámci stáže ve firmách

Možnosti péče o děti: 

 • jesle,
 • mateřské školy,
 • služby poskytované na základě živnostenského oprávnění – živnost vázaná Péče o dítě do tří let věku v denním režimu nebo péče o děti v režimu živnosti volné, a to Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti a Poskytování služeb pro rodinu a domácnost,
 • dětské skupiny – dle předpokladu v průběhu roku 2013.

Nový lukrativní dětský byznys se nekoná

V případě dětských skupin nepůjde o nový způsob podnikání. Na této formě hlídání dětí zřizovatel nevydělá. Služba má být poskytována na nekomerčním základě. Za poskytování služby bude moci být požadována úhrada maximálně ve výši zřizovacích a provozních nákladů.

Možným poskytovatelem služby péče o dítě budou zaměstnavatelé (fyzické i právnické osoby), obce, kraje, občanská sdružení, církevní právnické osoby a obecně prospěšné společnosti. Osoba, která bude moci pečovat o svěřené děti, musí splnit základní kritéria stanovená zákonem. Zejména se jedná o úplnou způsobilost k právním úkonům, zdravotní způsobilost k výkonu práce péče o dítě a bezúhonnost. Co se týče vzdělání, bude se jednat o širší spektrum kvalifikací než kupříkladu v mateřských školách. Dostačující bude kvalifikace všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, sociálního pracovníka, učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy atd. 

Má být nastaven minimální standart k zajištění kvalitní péče o děti. Samozřejmě s minimálním a maximálním počtem dětí v jedné dětské skupině s vymezenými požadavky na hygienické, provozní a prostorové požadavky poskytování služby a další související podmínky. Dozor nad dodržováním stanovených podmínek převezme Státní úřad inspekce práce a příslušný oblastní inspektorát práce.

Čtěte také: Jak na čerpání řádné dovolené po mateřské?

Uznatelnost nákladů a slevy na dani

Podle předpokladů tvůrců zákona budou od příštího roku dětské skupiny zakládat především zaměstnavatelé. Stát jim garantuje, že vynaložené náklady na zajištění péče o děti svých zaměstnanců budou daňově uznatelné. Půjde o zřízení a provozování vlastního firemního zařízení zaměstnavatele, ale i o nepeněžní příspěvky zaměstnavatele poskytované rodičům – zaměstnancům na službu zajišťovanou jiným subjektem. Zároveň se počítá s novou slevou na dani z příjmů pro rodiče, jež se zapojí do pracovního procesu a z tohoto důvodu budou financovat službu péče o své dítě. V návrhu je kalkulována sleva ve výši 15 % z celkové roční částky, kterou rodiče za služby zaplatí. 

ebf - tip - debata

Čtěte také: Firemní školky v Česku frčí. Jejich počet se zvýšil o polovinu 

Předpokládané podmínky pro zřízení a provoz dětských skupin

 • Dětské skupiny mají mít samostatnou právní úpravu.
 • Jedná se o službu pro děti od 6 měsíců věku dítěte do zahájení povinné školní docházky dítěte, v kolektivu dětí (mimo domácnost dítěte).
 • Služba bude provozována neziskově, účelem je poskytování služby hlídání a péče o děti. 
 • Zřizovatelem mohou být fyzické osoby, právnické osoby a organizační složky státu jakožto zaměstnavatelé, obce, kraje a nestátní neziskové organizace.
 • Oprávnění založit dětskou skupinu vzniká splněním podmínek stanovených v zákoně o službě hlídání a péče o dítě v dětské skupině a ohlášením záměru.
 • Evidenci poskytovatelů povede ministerstvo práce a sociálních věcí.
 • Úhrada za služby bude smluvní, avšak maximálně však ve výši zřizovacích a provozních nákladů na poskytnutí služby, s možností nestanovení žádné úhrady.
 • Vzdělání pečující osoby – všeobecná sestra, zdravotnický asistent, ošetřovatel, porodní asistentka nebo zdravotnický záchranář, sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, učitel mateřské školy, profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky a odborná kvalifikace podle zvláštního právního předpisu.
 • Počet pečovatelů – jedna osoba bude pečovat maximálně o 6 dětí současně, dvě osoby o 7 až 24 dětí současně. V případě, že bude v dětské skupině nejméně 13, nejvíce 24 dětí současně a alespoň jedno z těchto dětí bude mladší dvou let, musí být přítomny 3 pečující osoby.
 • Počet dětí je stanoven poskytovatelem dle hygienických, provozních a prostorových požadavků. V jedné dětské skupině může být nejvíce 24 dětí. Je ale možné vytvořit více dětských skupin současně. 
 • Hygiena – minimální standard při počtu do 4 dětí, při počtu od 5 do 12 dětí bude samostatná úprava v zákoně o službě hlídání a péče o dítě v dětské skupině, při počtu od 13 do 24 dětí se bude na prostory vztahovat vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 (hygienická vyhláška).
 • Stravování – zajišťuje poskytovatel v dohodě s rodičem dítěte, včetně dohody o způsobu zajištění stravy (individuálně ze strany rodiče, nebo ze strany poskytovatele).
 • Program – péče o dítě bude poskytována na základě konceptu výchovy a péče, který je poskytovatel povinen zpracovat.
 • Poskytovatel uzavře s rodičem písemnou smlouvu o poskytování péče a povede evidenci dětí v dětské skupině.

Foto: www.isifa.com

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).