Hlavní navigace

Hygiena, skladování i doklady. Zjistili jsme, na co si posvítí kontroly stánků

31. 7. 2020
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Nejrůznějších stánků s občerstvením najdeme na nejrůznějších místech i akcích spoustu. Na co si musí dát pozor jejich provozovatelé?

V letních měsících se zvyšuje také počet kontrol těchto stánků. Ty se často odehrávají na popud samotných spotřebitelů. 

Co se dozvíte v článku
  1. Pozor na skladování potravin
  2. Nejdůležitější je hygiena
  3. Na co se zaměřují kontroly? 
  4. Nejčastější prohřešky a pokuty
  5. Úroveň ovlivňují i spotřebitelé

Pozor na skladování potravin

Vzhledem ke klimatickým podmínkám je nutné zajistit skladování potravin používaných při přípravě pokrmů nebo přímo prodávaných zákazníkům podle jejich charakteru a druhu. To znamená zajistit dodržení chladírenského a mrazírenského řetězce u chlazených a mražených potravin a teploty nad 60 °C u teplých pokrmů. Žádná ze skladovaných potravin nesmí mít prošlé datum použitelnosti. Ke všem prodávaným potravinám a surovinám je nutné mít nabývací doklady. 

Důležité je podle Miroslava Jaroše, ředitele odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání z Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, také dodržování osobní hygieny (čistý pracovní oděv, mytí rukou, dodržování zákazu kouření), dodržování provozní hygieny (dodržování čistoty – čisté pracovní plochy, používaná technologická zařízení, vhodné uložení např. pečiva, obalových materiálů tak, aby nedošlo k jejich kontaminaci), zajištění vhodných zařízení i prostředků na mytí a osušení rukou.

Podle Jiřího Fröhlicha, tiskového mluvčího České obchodní inspekce, si musí stánkaři dát pozor na to, aby každé zboží bylo řádně označeno cenou (případně spotřebitel jasně seznámen s cenou v ceníku), byla cena také správně účtována, spotřebitel dostal správnou míru podávaného nápoje (je-li to třeba točené pivo, čepovaná limonáda atd.), bylo umožněno spotřebiteli na žádost překontrolovat míru podávaného nápoje (či hmotnost) úředně ověřeným měřidlem, byl na žádost spotřebitele vystaven doklad o koupi. V neposlední řadě nebyl prodán či podán alkoholický nápoj osobě mladší 18 let (a tam, kde se nápoje prodávají, byla také řádně informace o zákazu prodeje osobám mladším 18 let), doplňuje.

O prodeji alkoholu nezletilým jsme psali v článku Mladistvým byly prodány lihoviny i elektronická cigareta. Kontrol bude stále víc

Nejdůležitější je hygiena

Produkci potravin, tj. i pokrmů v EU již upravují přísná hygienická pravidla a všechny potravinářské podniky je musí uplatňovat. Stávající hygienická opatření jsou proti onemocnění COVID-19 stejně účinná jako u ostatních mikrobiologických rizik. V současné situaci je kladen důraz na hygienický standard, zejména na vysoký standard a důsledné dodržování zásad osobní hygieny a hygieny provozu. Je doporučováno ve zvýšené frekvenci mytí rukou, sanitace prostor a předmětů, kterých se dotýkají či s nimi manipulují zákazníci, dezinfekce rukou a vybavení, dodává Veronika Krejčí, asistentka ředitele a tisková mluvčí z Krajské hygienická stanice Královéhradeckého kraje

Neustále platí povinnost provozovatelů zajistit pro spotřebitele prostředky na dezinfekci rukou, prodejní místa musí být umístěna nejméně 2 m od sebe, zákazníci by měli dodržovat rozestupy alespoň 2 m. Nošení roušek je dobrovolné, pokud se nejedná o lokalitu, kde místně příslušná KHS jejich nošení vzhledem k epidemiologické situaci dané oblasti nařídila. Platí obecné pravidlo, že každá osoba, ať zákazník nebo provozovatel, by se měla chovat zodpovědně, protože riziko šíření onemocnění COVID-19 stále trvá, podotýká Miroslav Jaroš. Veronika Krejčí dále zdůrazňuje, že ze strany zákazníků je základním hygienickým opatřením dbát na zvýšenou osobní hygienu, tj. časté a správné mytí, příp. dezinfekce rukou, dodržování preventivních pravidel při kašlání, kýchání a rýmě a dodržovat bezpečné vzdálenosti od ostatních.

Na co se zaměřují kontroly? 

Pracovníci krajských hygienických stanic se při kontrolách zaměřují zejména na dodržování hygienických podmínek při přípravě a prodeji občerstvení, na vybavení stánků s ohledem na prováděnou činnost, technologii výroby pokrmů, na způsob skladování potravin a produktů a manipulace s nimi, riziko možné kontaminace surovin pro přípravu pokrmů a již hotových pokrmů, dodržování teplotního řetězce a zajištění dostatečného počtu chladicích či mrazicích zařízení a tepelných zdrojů pro úschovu pokrmů, čistotu a stav provozu a vybavení, dodržování zásad provozní hygieny, způsob zásobování pitnou vodou, zajištění mytí rukou a sanitárního zařízení pro obsluhu. 

Kontrolujeme také data spotřeby, sledovatelnost a značení potravin a produktů, způsob likvidace odpadů, případně odebíráme vzorky pokrmů, zejména vzorky zmrzlin. Důležitá je také osobní hygiena pracovníků, základem je jejich dobrý zdravotní stav, čistý pracovní oděv a dodržování správných hygienických návyků, popisuje Veronika Krejčí. 

Kontrolám restaurací jsme se věnovali v článku Co vás čeká a nemine při kontrole z hygieny? Musíte mít až čtyři povinné doklady

Nejčastější prohřešky a pokuty

Česká obchodní inspekce se při kontrolách při prodeji občerstvení nejčastěji setkává s porušením zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Jedná se o nedodržení deklarované míry podávaného nápoje (či hmotnosti podávaného jídla), neseznámení spotřebitele s cenou, nesprávné účtování a nevystavení dokladu na žádost spotřebitele, vyjmenovává Jiří Fröhlich. 

Miroslav Jaroš uvádí, že jsou často chlazené potraviny skladovány mimo chladicí zařízení, vzhledem k nedostatku jejich kapacity, nalézají také potraviny s prošlým datem použitelnosti (např. uzeniny) a nevyhovující nebo chybějící zařízení na mytí rukou. Problematické je také značení rozpracovaných pokrmů a polotovarů používaných k výrobě pokrmů datem spotřeby (např. naložené nebo mleté maso). Setkáváme se také s provozovateli, kteří nabízejí sortiment, na jehož přípravu nemají vytvořeny vhodné podmínky (např. výroba zeleninových salátů a příloh ze syrové zeleniny bez možnosti umytí zeleniny před její přípravou), doplňuje.

Podle Veroniky Krejčí mezi nejčastější závady stánkového prodeje občerstvení patří zejména nedodržení data použitelnosti a skladovacích podmínek potravin a produktů, skladování vzájemně neslučitelných surovin, neoznačování produktů vlastní výroby, nedoložení původu surovin. Občas se setkávají také s tím, že nejsou vytvořeny patřičné podmínky k přípravě a prodeji s ohledem na prováděné činnosti a nabízený sortiment, nejsou zajištěny požadavky na vybavení. To se pak odráží např. v křížení činností, kdy třeba syrové maso a syrová vejce jsou zpracovávána na stejném úseku jako syrová zelenina, která se pak dále tepelně neupravuje, a může tak dojít k její kontaminaci, vysvětluje.

Daňový portál na Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Potřebujete si rychle spočítat, kolik letos zaplatíte na daních? Zadejte své hodnoty do Daňové kalkulačky pro OSVČ

Nevíte si rady s daňovým přiznáním? Vyzkoušejte interaktivní šablony, které automaticky vyplní daňový formuláře nebo přehled pro pojišťovnu.

Jakou budete mít čistou mzdu v letošním roce? Aktualizovali jsme pro vás Mzdovou kalkulačku

Nejnovější články o daních sledujte v sekci Daňové přiznání, Daně z příjmů, Přehled o příjmech a výdajích.

Sankce se u kontrol z hygieny i České obchodní inspekce pohybují v řádech tisíců korun. Výše sankcí se odvíjí od závažnosti závady vzhledem k míře rizika ohrožení zdraví zákazníků, délce trvání závad a úrovní součinnosti kontrolované osoby při odstraňování zjištěných závad. Každý případ je proto hodnocen individuálně a nelze paušálně určit, v jaké výšce se sankce pohybují. Rozhodně se ale nepohybují na horní hranici sazby, která je u stánkového prodeje 1 000 000 Kč, upřesňuje Miroslav Jaroš. 

ČOI uložila i pokutu v řádu stokorun, o které najdete více zde: Pozor, chybí vám na stánku ceník? Pak si koledujete o pokutu

skoleni_18_3

Úroveň ovlivňují i spotřebitelé

Veronika Krejčí podotýká, že úroveň stánkového prodeje může významně ovlivnit i sám zákazník, a to tím, že si zboží zakoupí pouze v provozovně, která i z jeho laického pohledu nevykazuje žádné zjevné nedostatky. Stav týkající se hygieny prostor stánku, úschovy potravin, osobní hygieny obsluhy, ale i dalších požadavků, jsou mnohdy viditelné na první pohled. Uvažujete-li o koupi pokrmů v těchto typech provozoven, měli byste se podle ní zaměřit zejména na čistotu rukou prodávajícího, na čistotu jeho pracovního oděvu, zda jsou při manipulaci s pokrmy používány nějaké pomůcky – např. kleště, rukavice, ubrousky, dále na čistotu používaného náčiní, nádobí a také celkový vzhled provozovny – technický stav zařízení stánku, čistý interiér, zařizovací předměty bez nánosů mastnoty, špíny, v dobrém stavu apod.  

Spotřebitelé se mohou v případě nespokojenosti obracet na krajské hygienické stanice a mohou také zaslat podnět na Českou obchodní inspekci například elektronicky přes jejich podatelnu. Spotřebitelé se na nás obracejí se svými podněty běžně, ale je to většinou po skončení akce. V průběhu kontroly se to stává jenom minimálně, prozrazuje v závěru Miroslav Jaroš.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).