Hlavní navigace

Konec odčítání poloviny náhrady mzdy od pojistného

22. 11. 2010
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Zaměstnavatelé zaplatí svým zaměstnancům od roku 2011 náhradu mzdy v období 21 dní nemoci. Neodečtou si už polovinu od pojistného. Výjimkou budou malí zaměstnavatelé. Ti se mohou dobrovolně „připojistit“.

Od roku 2011 se mění podmínky poskytování nemocenské. Podpůrčí doba nemocenského bude začínat až od 22. dne nemoci nebo nařízené karantény. S tím samozřejmě souvisí i změny ve výplatě náhrady mzdy. Tu bude zaměstnavatel nově namísto dvou týdnů poskytovat týdny tři. Toto ustanovení má platit v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013, tj. následující tři roky.

Přechodná ustanovení pro výplatu náhrady mzdy

Náhradu mzdy bude nově zaměstnavatel poskytovat v období 21 dní. Zvýšily se ovšem i redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu a tím i výše náhrady mzdy. O změnách redukčních hranic a informoval Server Podnikatel.cz článkem: Změny v poskytování náhrady mzdy roku 2011

Se změnami v délce poskytování náhrady mzdy samozřejmě souvisí i otázky jejího poskytování při nemoci na přelomu roku 2010 a 2011. Bude náhrada mzdy náležet v délce 14 dní nebo 21 dní?

Jestliže pracovní neschopnost vznikla v roce 2010 a trvá ještě v roce 2011, bude v souladu s přechodnými ustanoveními náhrada mzdy náležet v období prvních 14 dnů pracovní neschopnosti. Nemocenské bude poskytováno od 15. dne trvání pracovní neschopnosti. Čtěte také: Seznamte se s připravovanými změnami zákona o DPH

Příklad č. 1

Zaměstnanec onemocněl 31. 12. 2010. Pracovní dobu má rozvrženu na pondělí až pátek.

Náhrada mzdy náleží od 4. pracovního dne, tj. od 5. ledna 2011 do dne 13. ledna 2011. V tomto případě bude náhrada mzdy poskytována po dobu čtrnácti kalendářních dní. Od 14. ledna 2011 bude zaměstnanci náležet nemocenské.

Příklad č. 2

Zaměstnanec utrpěl pracovní úraz 31. 12. 2010 a tento den byl také uznán práce neschopným. Směnu měl ale již odpracovanou. Z toho důvodu začíná pracovní neschopnost až 1. ledna 2011.

Náhrada mzdy náleží podle nových podmínek v období 21 dní. Od 22. ledna bude poskytováno nemocenské.

Příklad č. 3

Zaměstnanec odpracoval 31. 12. 2010 část směny a poté navštívil lékaře. Byl uznán práce neschopným. Pracovní neschopnost začíná 31. 12. 2010.

Pokud zaměstnanci v průběhu pracovní směny vznikne nárok na dočasnou pracovní neschopnost, náleží mu odpracovaná část mzdy nebo platu. Tento den je zároveň prvním dnem karenční doby pracovní neschopnosti. Náhrada mzdy náleží v období 14 dní nemoci. Nemocenské bude náležet od 14. ledna 2011.

Spočítejte si výši náhrady mzdy v roce 2011 na aktualizovaném kalkulátoru serveru Podnikatel.cz: zde

Dopady poskytování náhrady mzdy na zaměstnavatele – současnost

Již od roku 2009 platí zaměstnavatelé svým zaměstnancům, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, náhradu mzdy za období prvních 14 kalendářních dnů. Doposud si mohli od měsíčního pojistného na sociální zabezpečení odváděného zaměstnavatelem (sazba pojistného 25 %) odpočítat polovinu náhrady mzdy vyplacené v daném měsíci. Čtěte také: Přehled připravovaných daňových změn roku 2011

Podle původního znění zákona se od 1. ledna 2011 mělo u zaměstnavatelů snížit pojistné na 24,1 %, tj. 0,9 procentního bodu. Od odváděného pojistného by si odečítali polovinu náhrady mzdy pouze za zaměstnance se zdravotním postižením. Zaměstnavatelé do 50 zaměstnanců měli mít možnost se dobrovolně pro jednotlivý kalendářní rok „připojistit“. Mohli by platit pojistné ve vyšší sazbě (ve výši 26 %) a z odváděného pojistného nadále odečítat polovinu náhrady mzdy za všechny své zaměstnance.

školení květen 24 - novinky

Dopady poskytování náhrady mzdy na zaměstnavatele – aktuální znění novely zákona

V aktuální novele zákona o pojistném na sociální zabezpečení je ustanovena sazba pro odvod pojistného pro zaměstnavatele nadále 25 %. Znamená to, že k původnímu snížení na 24,1 % nedojde. Současně si ale zaměstnavatelé nemohou odpočítat polovinu náhrady mzdy vyplacené svým zaměstnancům. Čtěte více: Otazníky kolem náhrady mzdy za prvních 14 dnů nemoci

Tyto změny by mohly výrazně zasáhnout zejména malé zaměstnavatele. Ti se mohou proti dopadům legislativní změny „připojistit“ dobrovolným zvláštním pojištěním, které je umožněno pouze zaměstnavatelům s průměrným měsíčním počtem zaměstnanců nižším než 26 zaměstnanců. Sazba pojistného bude v tom případě o jeden procentní bod vyšší, ale současně si mohou stejně jako doposud odečíst od pojistného na sociální zabezpečení polovinu z vyplacené náhrady mzdy. Tento zvláštní systém si budou moci zaměstnavatelé dobrovolně volit vždy pro každý jednotlivý kalendářní rok.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).