Hlavní navigace

Jak vyplnit daňové přiznání? Nově pomůže inteligentní formulář

24. 2. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Možná právě přemýšlíte, zda daňové přiznání zvládnete vyplnit sami nebo se obrátíte na účetního či daňového poradce. V obou případech se může hodit několik rad a připomenutí správného postupu vypořádání daní.

V prvé řadě si je nutné uvědomit, kdo je povinen podat daňové přiznání. Rozhodující je i určení, které příjmy se do daňového přiznání zahrnují, a které naopak není nutno přiznávat. Stejně tak je vhodné zvážit, zda je výhodnější uplatnění skutečných nákladů nebo nákladů paušálních, a to podle konkrétní situace každého podnikatele.

Kdo podává daňové přiznání?

V souladu s § 38 písm. g zákona o daních z příjmů podává daňové přiznání za rok 2009 každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč. Podnikatel podává daňové přiznání i v případě, že jeho příjmy nepřesáhly patnáct tisíc korun, ale byla vykázána daňová ztráta. Dále zaměstnanec, který pobírá příjmy z ciziny nebo příjmy od několika českých zaměstnavatelů souběžně nebo jeho jiný příjem z podnikání, pronájmu nebo příležitostného prodeje je vyšší než 6000 Kč ročně. Čtěte více: Kdy a jak se daní příležitostný příjem?

Jedná se však jen o příjmy, které jsou předmětem daně. Nepatří sem příjmy osvobozené a příjmy zdaněné srážkovou daní při jejich výplatě. Osvobozenými příjmy jsou příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem), jejichž úhrn nepřesáhne ve zdaňovacím období 20 000 Kč. V případě pronájmu se jedná jen o movité věci. Pronajatých nemovitostí se osvobození netýká. Daníme příjmy z pronájmu nemovitostí za rok 2009

Osvobozené jsou i výhry z loterií, sázek a podobných her provozovaných na základě povolení vydaného podle zvláštních předpisů nebo na základě obdobných předpisů vydaných v členských státech EU nebo dalších státech, které tvoří Evropský hospodářský prostor.

Vyplňte přiznání s inteligentním formulářem

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob se podává na formuláři Ministerstva financí vzor č. 16. Kromě formuláře daňového přiznání existují tři další tiskopisy příloh k přiznání. Po které příloze sáhnout, je dáno druhem příjmů, který zahrnujeme do daňového přiznání.

  • Přílohu č. 1 vyplňují poplatníci s příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti,
  • Přílohu č. 2 vyplňují poplatníci s příjmy z pronájmu a poplatníci, kteří dosáhli tzv. ostatních příjmů definovaných v § 10 zákona o daních z příjmů (např. z příležitostných činností nad 20 000 Kč ročně),
  • Přílohu č. 3 vyplňuje ten, kdo v roce 2009 realizoval příjmy ze zdrojů v zahraničí.

Jak upozorňuje Petra Homolová, tisková mluvčí z Finančního ředitelství (FŘ) v Ostravě, existuje také tiskopis Samostatný list k Příloze č. 3 Příjmy ze zdrojů v zahraničí – metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí.

Přílohy se vyplňují a odevzdávají pouze v případě, že se jejich podání poplatníka týká. Například zaměstnanci, kteří pobírají pouze příjmy od několika zaměstnavatelů současně, podávají samostatné daňové přiznání bez těchto příloh. Čtěte více: Daňové přiznání k příjmům ze zaměstnání snadno a rychle

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce

Formuláře daňového přiznání lze získat na kterémkoliv finančním úřadě nebo prostřednictvím České daňové správy. Daňové tiskopisy jsou podnikatelům k dispozici rovněž na stránkách serveru Podnikatel.cz. Vyplnění daňového přiznání i jeho příloh si velmi usnadníte a urychlíte použitím absolutní novinky – interaktivních daňových formulářů, radí Petra Homolová. Dodává, že se jedná o jednoduchý chytrý soubor, který lze stáhnout a uložit do počítače. Inteligentní formulář při vyplnění nejen poradí a upozorní na chyby, ale hlavně mnoho řádků sám dopočítá a automaticky vyplní. Po jeho uložení v počítači s ním lze pracovat kdekoliv, bez přístupu k internetu. Následně stačí vyplněné přiznání vytisknout na tiskárně domácího počítače, opatřit vlastnoručním podpisem a v „černobílém“ provedení doručit na finanční úřad. Vlastníci elektronického podpisu využijí modernější metodu, tj. podání daňového přiznání prostřednictvím daňového portálu.

Uvítal/a bych modelový příklad vyplnění daňového přiznání ...

Nenechávejte podání přiznání ani platbu daně na poslední chvíli

Lhůta pro podání daňového přiznání končí 31. 3. 2010. Jestliže fyzická osoba uloží v této lhůtě u správce daně plnou moc ke zpracování a podání přiznání pro daňového poradce, případně má podle zákona o účetnictví povinnost ověřit účetní závěrku auditorem, podává daňové přiznání nejpozději do konce měsíce června.

Ve lhůtě pro podání daňového přiznání je daň také splatná. Můžeme platit buď bezhotovostně převodem na bankovní účet finančního úřadu, nebo v hotovosti přímo v pokladně finančního úřadu. Doporučuje se i využití daňové složenky, protože jejím prostřednictvím lze daň zaplatit na každé poště bez poštovních poplatků. V souvislosti s přijetím zákona o platebním styku byl změněn také zákon o správě daní a poplatků, který upravil den platby. V případech bezhotovostních plateb i plateb na České poště se za den platby daně považuje až den, kdy platbu obdrží finanční úřad na svůj bankovní účet. Z toho vyplývá, že není vhodné nechat placení daně až na středu 31. 3. 2010. V tomto termínu už lze daň zaplatit včas pouze v pokladně finančního úřadu a letité zkušenosti ukazují, že tam rozhodně nebude prázdno, upozorňuje Petra Homolová z FŘ v Ostravě. Čtěte více: Od ledna 2010 se zkracuje lhůta pro odvod pojistného

školení účto leden 23 Kučerová

Skutečné nebo paušální náklady?

Rozhodnutí je na každém podnikateli. Pro některé je výhodnější uplatnění nákladů skutečných, jiní upřednostní paušál. Oprávněnost skutečných nákladů však bude podnikatel na rozdíl od výdajů uplatněných procentem při případném daňovém řízení prokazovat. Výdaje uplatněné paušálně zahrnují veškeré výdaje poplatníka vynaložené se zdanitelnými příjmy. Poplatník už žádné další výdaje neuplatňuje. Vlivem protikrizového balíčku jsou v roce 2009 mimořádně výhodné. Zemědělci a řemeslníci si mohou k příjmům uplatit až osmdesát procent výdajů, ostatní bez rozdílu plných šedesát procent. Nevýhodou je, že poplatník, který dosud uplatňoval výdaje skutečné a chce přejít na výdaje paušální, musí při změně způsobu uplatňování výdajů postupovat podle § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů.

Přechod na paušální výdaje je totiž vhodné plánovat už před podáním daňového přiznání za předchozí období. V opačném případě musí podnikatel podat daňové přiznání dodatečné a upravit základ daně o případné pohledávky, závazky a zásoby vykázané k 31. 12.2008­. Pohledávky a zásoby základ daně zvyšují, závazky naopak snižují. Základ daně neovlivní nespotřebovaný materiál a drobný hmotný majetek s pořizovací cenou do 40 tisíc Kč, uvedený do užívání na konci předchozího zdaňovacího období. Z dodanění bude bohužel vyměřeno penále. Čtěte více: Rozdíl mezi výdajovými paušály a náklady

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).