Hlavní navigace

Nový formulář záměru uplatnit slevu na pojistném za zkrácené úvazky

1. 12. 2022
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Evidencí záměru uplatňovaných slev má být zabráněno dvojímu uplatnění slevy na stejného zaměstnance různými zaměstnavateli. Ti musí svůj záměr elektronicky oznámit.

V seriálu o slevách na pojistném se server Podnikatel.cz celé problematice postupně a podrobně věnuje. Nová právní úprava totiž nabude účinnosti od 1. února 2023 a zaměstnavatelé, potažmo jejich mzdoví účetní, by měli mít k tomuto datu v možnosti uplatnění slev jasno.

Oznámení záměru uplatnit slevu (zahájení uplatnění slev)

Zaměstnavatel bude povinen oznámit České správě sociálního zabezpečení záměr uplatnit slevu na pojistném:

Kdy bude elektronický formulář k dispozici? 

Na přípravě technického řešení nového procesu oznamování záměru uplatňovat slevu na pojistném se intenzivně pracuje. To potvrdila serveru Podnikatel.cz Jitka Drmolová z České správy sociálního zabezpečení. Ve spolupráci s MPSV byl nejprve ujasněn výklad právní úpravy, která je z pohledu technické implementace poměrně složitá – oznamování záměru nelze vyřešit jednoduchou úpravou některého ze stávajících formulářů (elektronických podání). Zveřejnění datové věty pro vývojáře mzdových systémů je plánováno do konce roku, uvedla.  

Oznámení o skončení záměru uplatnění slevy

Při uplatnění slevy na pojistném bude zaměstnavatel oznamovat nejen záměr (zahájení uplatnění slevy), ale i ukončení uplatňování slevy. Opět datovou zprávou nebo prostřednictvím tiskopisu v elektronické podobě. A to ve lhůtě do 8 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém slevu na pojistném za tohoto zaměstnance uplatňuje naposledy. Takové oznámení o skončení uplatňování slevy se považuje za zrušení záměru uplatňovat slevu za konkrétního zaměstnance.

Například v měsíci, kdy dítě dovrší věku 10 let již z důvodu péče o dítě na zaměstnance s kratší pracovní dobou, slevu uplatnit nelze. Posledním měsícem, kdy si mohl zaměstnavatel slevu z tohoto titulu uplatnit, je měsíc předcházející (po celý měsíc za trvání pracovního nebo služebního poměru byly podmínky splněny).

Skončení pracovního poměru a skončení uplatňování slevy

Výše uvedené platí pro situace, kdy skončí důvody k uplatňovaní slev nebo je pracovní či služební úvazek navýšen nad rámec uvedeného limitu. Při skončení zaměstnání zaměstnance se skončení záměru uplatňování slevy na pojistném na tohoto zaměstnance neoznamuje. Záměr je ukončen automaticky odesláním formuláře oznámení o skončení zaměstnání.

Zaměstnavatel skončení záměru uplatňovat slevu neoznamuje ani v případě, kdy důvody pro uplatnění slevy trvají, ale sleva v konkrétním měsíci nenáleží. Například proto, že zaměstnanec překročil maximálně možný limit počtu odpracovaných hodin (odpracoval více než 138 hodin v kalendářním měsíci). Za takový měsíc si zaměstnavatel slevu na pojistném uplatnit nemůže, záměr však neukončí (sjednaný týdenní pracovní úvazek se nezměnil, důvod pro uplatnění slevy trvá). Následující měsíc si při splnění podmínek (§ 7a odst. 3 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění od 1. února 2023) může slevu na pojistném opět uplatnit.

Údaje uváděné v záměru

odeslaném záměru uplatnění slev uvede zaměstnavatel jméno a příjmení zaměstnance, rodné číslo a datum narození. Rovněž den, od kterého má zaměstnavatel záměr slevu na pojistném za tohoto zaměstnance uplatňovat.
Při oznámení o zrušení záměru uplatňovat slevu uvede zaměstnavatel jméno a příjmení zaměstnance, rodné číslo a datum narození a den, za který byla sleva na pojistném uplatněna naposledy.

Vše bude řešeno výhradně elektronicky, jelikož ČSSZ má průběžně umožňovat zaměstnavatelům ověřování skutečností, zda lze za zaměstnance uplatnit slevu. Jinak nebylo reálné zabezpečit zaměstnavateli rychlou informaci, zda slevu již neuplatňuje jiný zaměstnavatel.

školení březen - text

Evidence záměrů a ePortál ČSSZ od 1. února 2023

Před odesláním záměru uplatňovat slevu si bude moci zaměstnavatel ověřit, zda již slevu na zaměstnance neuplatnil jiný zaměstnavatel. Pokud by přesto bylo dodatečně zjištěno, že si na stejného zaměstnance nárokuje slevu i jiný zaměstnavatel, bude zaměstnavatel uplatňující nárok na slevu jako další v pořadí informován. Jak je uvedeno v důvodové zprávě k novele zákona, z technických důvodů daných požadavky kybernetické bezpečnosti je informace o obdržení záměru v ePortálu zaevidována sice s časem skutečného doručení, ale s technologickým zpožděním (zpravidla do jednoho dne). Není vyloučeno, že na zaměstnance, u kterého ještě není zaevidováno uplatnění slevy, nebyla sleva ještě oznámena (je ve stavu zpracování).

Evidence záměrů je vedena z důvodu vyloučení souběhů poskytování slev na pojistném u stejného zaměstnance více zaměstnavateli. Ti budou mít možnost nahlížet do ePortálu, kde si mohou ověřit, zda je či není u zaměstnance evidován záměr jiným zaměstnavatelem. Náhled však bude z důvodu ochrany osobních údajů umožněn až po odeslání oznámení o nástupu zaměstnance (po zaevidování pojistného vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem).

Budou mít zaměstnavatelé o slevy na pojistném zájem?

19 %
55 %
20 %
13 %
Odpovědělo 695 čtenářů.

Co jste se v článku dozvěděli

Jak bude zaměstnavatel oznamovat záměr uplatnit slevu na pojistném?
Při uplatnění slevy na pojistném bude zaměstnavatel oznamovat nejen záměr (zahájení uplatnění slevy), ale i ukončení uplatňování slevy. A to datovou zprávou nebo prostřednictvím tiskopisu v elektronické podobě.
Bude zaměstnavatel oznamovat ukončení uplatňování při skončení pracovního poměru?
Při skončení zaměstnání zaměstnance se skončení záměru uplatňování slevy na pojistném na tohoto zaměstnance neoznamuje. Záměr je ukončen automaticky odesláním formuláře oznámení o skončení zaměstnání.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).