Hlavní navigace

Jak začít s vedením daňové evidence, když začínáte podnikat?

8. 9. 2009
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Autor: 244974
Začínající podnikatel si může snížit daňový základ i o výdaje, které vznikly v roce předcházejícímu roku, v němž zahájil svou podnikatelskou činnost. A nejedná se jen o poplatky, které přímo souvisí se zahájením podnikání.

Primárním cílem daňové evidence je zjistit základ daně pro daň z příjmů podnikatele. Je-li vedena průběžně, poskytuje podnikateli po celý rok přehled o majetku, závazcích i pohledávkách. Daňová evidence může pomoci při ekonomickém rozhodování a řízení firmy. Vedení daňové evidence je upraveno zákonem o daních z příjmů. Čtěte více: Daňová evidence jako podklad pro přiznání k dani

Tři, dva, jedna… podnikám

Osoba, která se rozhodne podnikat, musí zajistit celou řadu úkonů. Zprvu je to samotné získání oprávnění k podnikání. Fyzické osoby mohou samostatnou výdělečnou činnost vykonávat na základě živnostenského oprávnění nebo jiného oprávnění, pokud budou vykonávat samostatnou výdělečnou činnost podle zvláštních předpisů. Mezi osoby, které podnikají podle zvláštních předpisů, patří advokáti, daňoví poradci či auditoři.

Osobě, která získá oprávnění podnikat, je přiděleno identifikační číslo podnikatele (IČ). Následně se musí zaregistrovat u správce daně. Zaregistruje se k dani z příjmů, může se registrovat i k silniční dani nebo DPH. Správce daně, tedy obvykle příslušný finanční úřad, vydává podnikateli osvědčení o registraci a přiděluje daňové identifikační číslo (DIČ).

Čtěte více: Těžká volba podnikatele: účetnictví nebo daňová evidence?

Následuje taktéž registrace u oblastně příslušné České správy sociálního zabezpečení a také u zdravotní pojišťovny.

Čtěte více: První krůčky podnikatele

Co si myslíte o užívání rodného čísla v DIČ?

OSVČ nemají předepsán žádný povinný vklad do firmy a pokud obrat podniku nepřesáhne 25 miliónů korun, mají OSVČ možnost vést daňovou evidenci. Jednoznačnou nevýhodou podnikání fyzických osob je neomezené ručení. Podle zákona ručí fyzické osoby za závazky firmy celým svým osobním majetkem.

Čtěte více: Daňová evidence u plátce DPH

Příjmy fyzické osoby se zdaňují podle zákona o daních z příjmů. Daň z příjmů fyzických osob se platí ze závislé činnosti, z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, z kapitálového majetku, z pronájmu a z ostatních příjmů. Základ daně je stanoven jako souhrn dílčích základů daně snížený o nezdanitelné částky a odpočitatelné položky. Příjmy fyzických osob se v roce 2009 zdaňují jednotnou sazbou daně 15 %.

Deník příjmů a výdajů a zahájení podnikání

Nejdůležitější knihou daňové evidence je deník příjmů a výdajů. Závazná podoba této knihy není předepsána, avšak zákon o daních z příjmů stanoví zásadu, podle níž se v deníku třídí příjmy a výdaje. Daňová evidence musí obsahovat příjmy a výdaje v členění, které je potřebné pro zjištění základu daně. Obvykle se jedná o příjmy, které zvyšují základ daně a příjmy, které neovlivní základ daně a výdaje v obdobném členění, tedy výdaje snižující základ daně a výdaje, které základ daně neovlivní.

Pro zjištění základu daně bereme v úvahu jen položky, které mají vliv na základ daně. Podklad pro základ daně je rozdílem příjmů zvyšujících základ daně a výdajů, které snižují základ daně.

Čtěte více: S čím se musí podnikatel vypořádat v roce 2009?

Již před zahájením podnikání vznikají osobě, která se rozhodla stát se OSVČ, výdaje. Již samotné založení živnosti a získání oprávnění podnikat není zadarmo. Výdaje, které vznikají v souvislosti se zahájením podnikatelské činnosti, vstupují do deníku příjmů a výdajů, a to i tehdy, když byly vynaloženy před zahájením činnosti. Pokud se dnes rozhodnu, že začnu podnikat, požádám o vydání živnostenského oprávnění. Ale už při žádosti platím správní poplatky, které mohou snížit základ daně, ačkoli ve chvíli, kdy je platím, ještě nejsem podnikatel.

Výdaje, které vznikly před zahájením podnikatelské nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, vstupují do daňové evidence, v případě, že byly vynaloženy v kalendářním roce předcházejícímu roku, v němž osoba zahájila svou samostatnou výdělečnou činnost.

Do deníku příjmů a výdajů se zapíší podle doložených dokladů k datu zahájení podnikatelské činnosti, k němuž se otevírají všechny knihy a karty daňové evidence.

Čtěte více: Daňová evidence 2008 v otázkách a odpovědích

Nemusí se jednat jen o poplatky a provozní výdaje, ale i o výdaje na pořízení drobného majetku či zásob nebo dlouhodobého majetku (§ 5 Zákona o daních z příjmů).

Příklady daňových výdajů roku 2008, které lze zahrnout do výdajů daňové evidence u podnikatele, který zahájil podnikatelskou činnost v roce 2009:

  • poplatek, za vydání živnostenského oprávnění na základě dokladu o zaplacení i z roku 2008,
  • služby právního poradce,
  • nájemné,
  • ostatní režijní výdaje,
  • služební cesty,
  • nákup drobného majetku,
  • nákup materiálu nebo zboží.

Podnikatel by mohl do majetku zaevidovat i dlouhodobý majetek, ten však nemůže uplatnit ve výdajích jednorázově, ale postupně formou odpisů.

ikonka

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).