Hlavní navigace

Polemika nad ošetřovným pro účely řádné dovolené pokračuje

22. 9. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
K posouzení výkonu práce pro účely řádné dovolené při péči o dítě od 10 do 13 let z důvodu uzavření škol se vyjádřilo ministerstvo, ale i právníci.

Speciální úprava ošetřovného, kdy se nemocenská dávka poskytovala i zaměstnancům s dětmi staršími 10 let, se stala předmětem mnoha diskuzí. Otázkou je, zda tuto dobu započítat nebo nezapočítat jako výkon práce pro účely řádné dovolené. A určitě nejde jen o její případné krácení.

V jarních měsících byl v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 přijat zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. Přinesl speciální a dočasnou úpravu týkající se ošetřovného z nemocenského pojištění. Aktuálně je připraven další návrh novely zákona pro případ uzavření škol, avšak není jasné, v jaké podobě a zda vůbec bude přijat.

Co se dozvíte v článku
  1. Ošetřovné jako výkon práce při péči o děti od 10 do 13 let
  2. Dle ministerstva výkonem práce není
  3. Polemika nad tématem ošetřovného je přirozená
  4. Čerpání dávky a výkon práce pro účely řádné dovolené není totéž
  5. Ošetřovné a aktuální „koronavirová“ situace

Ošetřovné jako výkon práce při péči o děti od 10 do 13 let

Z obecného ustanovení § 216 odst. 2 zákoníku práce plyne, že výkonem práce pro účely řádné dovolené je (mimo jiné) ošetřovné v případě dítěte mladšího 10 let čerpané z důvodů stanovených v § 39 zákona o nemocenském pojištění. Tato doba zameškaná v souvislosti s ošetřovným se pro účely dovolené posuzuje jako výkon práce. Podmínky pro ošetřovné se změnily samostatným právním předpisem schvalovaným ve stavu legislativní nouze, avšak zákoník práce změněn nebyl.

Již v měsíci červnu pro server Podnikatel.cz vysvětlil Pavel FabiánAdvokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS, že za této výjimečné situace bylo možné v souvislosti s pandemií koronaviru vyvodit, že úprava zákoníku práce se vztahuje i na děti do 13 let, a proto by se měla doba zameškaná v souvislosti s ošetřovným považovat za výkon práce.

Dle ministerstva výkonem práce není

Aktuálně (měsíc září) se však k situaci vyjádřilo i ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle zákoníku práce se doba péče o dítě mladší než 10 let z důvodů uvedených v zákoně o nemocenském pojištění pro účely dovolené považuje za výkon práce. Pokud jde o péči o dítě ve věku od 10 let do 13 let, pak je třeba vycházet z účelu právní úpravy, která byla přijata v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. Účelem této právní úpravy bylo finančně přispět rodičům, kteří v důsledku uzavření školy nebo zařízení z důvodu mimořádného opatření při epidemii budou pečovat o děti do věku 13 let. Aby zaměstnanec mohl o děti ve věku od 10 do 13 let pečovat, měl by mu zaměstnavatel poskytnout pracovní volno, ale doba uvedené péče se pro účely dovolené neposuzuje jako výkon práce, sdělila Michaela Buchtová. Dodala, že ke krácení dovolené dochází až v případě, že zaměstnanec z důvodu péče o toto dítě zamešká nejméně 100 dnů.

Zdaleka se nejedná jen o krácení dovolené. Samotná doba čerpání ošetřovného jistě nebude důvodem pro krácení řádné dovolené (doba čerpání ošetřovného z důvodu uzavření škol nepřesáhla 100 zameškaných dnů). Je však důležité, zda se dny ošetřovného mají nebo nemají započítávat pro nárok na dovolenou za kalendářní rok nebo její poměrnou část (60 dnů výkonu práce). V řadě případů mohlo dojít k čerpání dovolené, na kterou zaměstnanci nevzniklo právo. Přečerpanou dovolenou by měl zaměstnavateli vrátit, eventuálně lze provést bez souhlasu zaměstnance srážku ze mzdy. Pokud by se skutečně nejednalo o výkon práce.

Polemika nad tématem ošetřovného je přirozená

Jak potvrdila Karolina KellyAdvokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS, v současné chvíli se dá vycházet jednak z právní úpravy pracovního práva a souvisejících předpisů sociálního zabezpečení a dále z Lex covid, přičemž názor vyslovený v měsíci červnu stejnou advokátní kanceláří je v souladu s těmito zdroji. Obecně lze říci, že v pracovněprávních vztazích mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je zaměstnanec vnímán jakožto slabší strana, a tudíž máme za to, že soud se bude v případném sporu spíše přiklánět právě na stranu zaměstnance. Tato praxe je poměrně ustálenou, a tedy lze předpokládat, že i v tomto případě by soud takto postupoval. Právnička doplnila, že prozatím neexistuje judikatura, která by se touto problematikou zabývala a jednoznačně by pak odpovídala na tuto otázku. Na což ve svém vyjádření upozornilo i samo ministerstvo: MPSV nepodává závazné výklady pracovněprávních předpisů, neboť k tomu není ze zákona zmocněno. V případě sporu může s právními účinky pro účastníky rozhodnout pouze soud.

Čerpání dávky a výkon práce pro účely řádné dovolené není totéž

Vyjádření k ošetřovnému poskytl i Jiří MatznerAdvokátní kanceláře MATZNER. Je třeba rozlišit podpůrčí dobu (kdy je poskytováno ošetřovné) od posuzování tzv. ošetřovného pro účely řádné dovolené (kdy se tato doba posuzuje jako výkon práce). Lex covid rozšířil nárok na čerpání ošetřovného na dítě, které nedovršilo 13 let a podpůrčí dobu do 30. června 2020 (neplatilo tedy omezení 9 kalendářních dnů, resp. 16 kalendářních dnů pro osamělé zaměstnance), jak je jinak stanoveno v zákoně o nemocenském pojištění.

dan_z_prijmu

Lex covid dále upravil, že nárok na ošetřovné měl též zaměstnanec, který nemohl vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o osobu ve věku nad 10 let, pokud zařízení bylo uzavřeno na základě mimořádného opatření při epidemii. Nárok na ošetřovné měl také zaměstnanec, který nemohl vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě ve věku od 10 let, které nedovršilo 13 let věku, pokud byly splněny podmínky uvedené v § 39 odst. 1 písm. b) bodě 1 nebo 2 zákona o nemocenském pojištění, nebo z důvodu péče o nezaopatřené dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách a nemohlo navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření při epidemii. Za nařízení příslušného orgánu o uzavření zařízení určeného pro děti předškolního věku podle § 39 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona o nemocenském pojištění nebo podle § 70 odst. 2 písm. f) bodu 1 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů se považovalo též rozhodnutí zřizovatele zařízení o uzavření tohoto zařízení, pokud bylo učiněno v přímé souvislosti s mimořádným opatřením při epidemii. Podle Jiřího Matznera se proto doba poskytování ošetřovného z důvodu péče o dítě, které nedovršilo 13 let věku, považuje za výkon práce pro účely řádné dovolené. 

Ošetřovné a aktuální „koronavirová“ situace

Již zmíněný návrh novely zákona o ošetřovném prozatím přijat nebyl, uzavřených škol však aktuálně přibývá. Rodiče dětí mladších 10 let mohou čerpat ošetřovné. Avšak potřeba ošetřování může být delší než podpůrčí doba ošetřovného. Pokud dojde k přijetí rozhodnutí zřizovatele (popř. díky mimořádnému opatření vydaného ministerstvem zdravotnictví dle zákona o ochraně veřejného zdraví) o uzavření školského zařízení, platí aktuálně podpůrčí doba v rozsahu 9 kalendářních dnů, resp. 16 kalendářních dnů. Tato doba se posuzuje pro účely řádné dovolené jako výkon práce. Pokud by však ošetřovné (uzavření zařízení) trvalo déle než 9 kalendářních dnů, pak další období není kryto tzv. podpůrčí dobou (tedy nevzniká nárok na náhradu), ale z hlediska výpočtu vzniku nároku na dovolenou dle ustanovení § 216 zákoníku práce bude i taková (delší) doba posuzována jako výkon práce, uzavřel Jiří Matzner.

V současné situaci by se poskytování ošetřovného

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).