Hlavní navigace

V připravovaném kurzarbeitu nepůjde o příspěvek, ale o podporu

24. 9. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Nová podpora, která má nahradit program Antivirus, dostává reálnou podobu. Bude se vycházet z průměrné čisté mzdy zaměstnance. Tak to tu ještě nebylo.

Je připraven návrh novely zákona o zaměstnanosti. Cílem je zakotvit do zákona nový institut, a to podporu v době částečné zaměstnanosti. Poskytování podpory pak bude aktivováno nařízením vlády při splnění zákonem stanovených podmínek. Zaměstnavatelé budou v souladu s nařízením žádat o podporu pro své zaměstnance, nikoli o příspěvek na náhradu mzdy pro zaměstnavatele. Změny mají nabýt účinnosti 1. listopadu 2021.

Co se dozvíte v článku
  1. Protikrizové opatření takzvaný kurzarbeit
  2. Okruh zaměstnanců a základní parametry podpory
  3. Aktivace a podmínky poskytování podpory
  4. Výše poskytované podpory
  5. Oznámení a přehled zaměstnavatele

Protikrizové opatření takzvaný kurzarbeit

V důvodové zprávě k novele zákona o zaměstnanosti se píše, že změna právní úpravy je nezbytná z důvodu zmírnění dopadů krizových situací na trh práce. Podpora v době částečné zaměstnanosti zajistí příjem zaměstnanců i v případech, kdy zaměstnavatel pro ně nemá z objektivních jím ovlivnitelných příčin práci a současně poskytne zaměstnavateli dostatečný časový prostor k řešení jeho aktuální situace, popř. k rozhodnutí, zda je skutečně nezbytné se zaměstnanci pracovní poměr ukončit.

Do zákona o zaměstnanosti se navrhuje vložit zcela nový § 120a s názvem Podpora v době částečné zaměstnanosti. Bude součástí Aktivní politiky zaměstnanosti. Stát hodlá finančně podporovat zaměstnance zaměstnavatelů zasažených hospodářskými potížemi způsobenými vnějšími faktory (např. epidemií, živelní událostí nebo živelnou pohromou, krizovou nebo mimořádnou událostí ohrožující chod hospodářství).

Okruh zaměstnanců a základní parametry podpory

Obdobně jako u dosavadního Antiviru se musí jednat o zaměstnance v pracovním poměru (platová sféra je předem vyloučena). Pracovní poměr však musí být sjednán na neurčito a ke dni podání oznámení zaměstnavatele trvá alespoň tři měsíce. Celková podpůrčí doba bude činit 12 měsíců (může být i kratší). Zaměstnavatel bude mít povinnost písemně informovat zaměstnance, že nastala překážka v práci na jeho straně a že bude na tohoto zaměstnance čerpat podporu.

Podporu bude nutné vyčerpat v období 24 měsíců počínajícím ode dne podání oznámení zaměstnavatelem. Po uplynutí této podpory bude možné poskytovat podporu zaměstnanci stejného zaměstnavatele až po uplynutí 3 let od ukončení předchozího poskytování. To ovšem neplatí v situaci, kdy bude podpora poskytována na základě jiného vládního nařízení.

Aktivace a podmínky poskytování podpory

Spuštění podpory v době částečné zaměstnanosti má vláda aktivovat nařízením z výše uvedených důvodů způsobených vnějšími faktory. Vždy by mělo být stanoveno období, ve kterém mohou zaměstnavatelé podat oznámení. Vláda rovněž může omezit poskytování podpory sektorově nebo regionálně.

Pokud u zaměstnavatele nastanou překážky v práci dle § 207 až 209 zákoníku práce z důvodů, pro které bylo vydáno nařízení, bude moci čerpat pro své zaměstnance podporu. Zaměstnanec však musí odpracovat alespoň 20 % týdenní pracovní doby za příslušný kalendářní měsíc. Naopak zaměstnavatel nebude přidělovat práci v rozsahu nejméně 20 % a nejvíce 80 % jejich týdenní pracovní doby rozvržené podle § 84 zákoníku práce na příslušný kalendářní měsíc (podmínka se bude posuzovat souhrnně za všechny zaměstnance tohoto zaměstnavatele).

Podpora v době částečné zaměstnanosti nebude náležet za dobu, kdy 

  • b) zaměstnanci byly poskytovány dávky nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, otcovské poporodní péče, ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného nebo náhrady mzdy v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.

Výše poskytované podpory

Podpora se stanoví procentní sazbou z průměrného hodinového čistého výdělku zaměstnance, který se přepočítá z průměrného měsíčního čistého výdělku zaměstnance zjištěného podle § 356 odst. 3 zákoníku práce. Stanovení průměrného výdělku je závazné, není možné postupovat jiným způsobem. Podpora bude samozřejmě náležet pouze za dobu, kdy zaměstnanec nebude pracovat. Její výše má činit 70 % průměrného hodinového čistého výdělku. Ovšem je stanoveno i její maximum. Činí měsíčně 1násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém bylo podáno oznámení podle nového § 120e odst. 1 zákona o zaměstnanosti. Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů.

dan_z_prijmu

Oznámení a přehled zaměstnavatele

Zaměstnavatel bude nejprve podávat úřadu práce oznámení s předem stanovenými náležitostmi (identifikační údaje, počet zaměstnanců, důvody, předpokládané období čerpání podpory a další). Poté bude do deseti dnů po skončení příslušného měsíce, za který se podpora žádá, podávat elektronicky přehled. Podpora v době částečné zaměstnanosti má být poskytována měsíčně, a to do 10 kalendářních dnů ode dne doručení přehledu. O poskytnutí podpory podá úřad práce oznámení. Zaměstnavatel bude muset podporu v době částečné zaměstnanosti vyplatit jednotlivým zaměstnancům do 10 kalendářních dnů ode dne jejího přijetí.

Prozatím jde stále o návrh novely zákona. Jeho podoba může být nakonec jiná. Již nyní je však zřejmé, že nepůjde o příspěvek zaměstnavateli na náhradu mzdy za překážky v práci na straně zaměstnavatele, ale o podporu zaměstnancům stanovenou z čistého průměrného měsíčního výdělku, tedy jakou si obdobu podpory v nezaměstnanosti vyplácenou úřady práce. Podrobnosti k podání oznámení, přehledu o výplatě podpory a dopadům do dalších oblastí (daně, odvody, sociální a zdravotní pojištění, exekuce atd.) přineseme v navazujícím článku.

Připravovanou podporu v částečné zaměstnanosti (kurzarbeit)

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).