Hlavní navigace

Roční zúčtování příjmů za rok 2021 může příjemně překvapit

8. 2. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Nejen rodiny s dětmi, ale i někteří zaměstnanci s vyššími příjmy se mohou těšit na příjemný doplatek po ročním zúčtování daní. Díky daňovému balíčku si skutečně polepší.

Začátek roku je pro zaměstnavatele a jejich mzdové účetní poměrně složité období. Nejde jen o aktuální samotestování zaměstnanců, karantény a izolace, ale také o roční zúčtování příjmů jejich zaměstnanců. Letos jich zřejmě budou zpracovávat více, přibydou totiž výše příjmoví zaměstnanci, kteří si dříve díky solidárnímu zdanění museli podat daňové přiznání.

Co se dozvíte v článku
  1. Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění
  2. Důležité termíny pro zaměstnance a zaměstnavatele
  3. Výpočet daně od roku 2021
  4. Poplatník s vysokými příjmy a daňový nedoplatek
  5. Roční zúčtování a daňové zvýhodnění

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění

Pro zaměstnance (kteří nemají povinnost podat daňové přiznání) je velmi výhodné požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Sám totiž nemusí nic zpracovávat, navíc za správný výpočet nese zodpovědnost zaměstnavatel.

Zaměstnanec je zodpovědný pouze za dluhy, které sám zavinil, např. včasným neoznámením změn, jež mají vliv na uplatnění slevy či daňového zvýhodnění, eventuálně nepravdivým čestným prohlášením (kupříkladu společně hospodařící domácnost nebo příjmy manželky/manžela do limitu 68 000 Kč).

Nespornou výhodou ročního zúčtování je, že je vždy ve prospěch zaměstnance, nedoplatek zde v podstatě (oproti daňovému přiznání) nemůže vyjít. Například u daňového bonusu, pokud poplatník (zaměstnanec) v příslušném zdaňovacím období nedosáhl zdanitelných příjmů alespoň ve výši 6násobku minimální mzdy, nárok na vyplacené měsíční bonusy neztrácí (v podaném daňovém přiznání by je musel vrátit).

Velmi výhodné je roční zúčtování v situacích, kdy zaměstnanec neměl zdanitelné příjmy po celé zdaňovací období (např. rodičovská dovolená, evidence u úřadu práce, dlouhodobá dočasná pracovní neschopnost atd.). Zde se díky nevyužití slev v těchto měsících může těšit na příjemný přeplatek daňové zálohy, eventuálně doplatek daňového bonusu.

Důležité termíny pro zaměstnance a zaměstnavatele

Zaměstnanec by měl nejpozději do 15. 2. 2022 požádat o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021. Ve stejné lhůtě předložit předepsané doklady pro uplatnění nezdanitelných částí základu daně a slev na dani, dále potvrzení od předchozích zaměstnavatelů, eventuálně dodatečně učinit prohlášení k dani.

Zaměstnavatel má v souvislosti se zúčtováním příjmů povinností více. Především:

  • Na žádost zaměstnance vydá do 10 dnů od podání žádosti potvrzení o zdanitelných příjmech (kopii si uschová).
  • Provede nejpozději do 31. 3. 2022 výpočet daně a daňového zvýhodnění za rok 2021 a případný přeplatek na dani nebo doplatek daňového bonusu zúčtuje nejpozději v březnové výplatě (fyzicky vyplaceno v měsíci dubnu). Pokud nelze lhůtu dodržet z důvodu pandemie, musí být zaměstnanci o náhradní lhůtě informováni do konce měsíce března. 
  • Podá z titulu plátce daně daňová tvrzení, a to do 1. 3. 2022 – vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (růžové) v papírové podobě (jen plátci daně fyzických osob s méně než 10 zaměstnanci nerezidenty), do 21. 3. 2022 – vyúčtování v elektronické formě, dále do 1. 4. 2022 – vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou (žluté).

Aktuální výše slev na dani, daňového zvýhodnění a nezdanitelných částí základu daně: 

Výpočet daně od roku 2021

Zaměstnavatel od základu daně (hrubá mzda) odečte nezdanitelné částky základu daně (bezúplatná plnění, úroky, penzijní připojištění a penzijní spoření, životní pojištění, příspěvky na odbory, úhrady za zkoušky ověřující další vzdělávání).

Pro zúčtování příjmů za rok 2021 se poprvé využije klouzavá progresivní sazba daně. Ta do částky 1 701 168 Kč činí 15 % a nad tuto částku 23 %. Roční základ (po zohlednění nezdanitelných částí) se zaokrouhlí na 100 Kč dolů. Pokud bude po zaokrouhlení příjem do 1 701 100 Kč, uplatní se 15% zálohová daň. Při základu daně vyšším, např. po zaokrouhlení 1 701 200 Kč, se daň vypočítá:

(1 701 168 × 15 %) + ((1 171 200 – 1701 168) x 23 %) = 255 175,20 + 7,36 = 255 182,56 Kč a až nyní se součet zaokrouhlí na celé koruny nahoru na 255 183 Kč.

Vypočtená daň se sníží o slevy na dani a tím se získá daň po slevě. Od této daně odečte případné daňové zvýhodnění (formou slevy na dani až do výše daňové povinnosti nebo daňového bonusu). Roční bonus lze uplatnit, jestliže příjmy poplatníka dosáhnou alespoň částky šestinásobku aktuální minimální mzdy. Vyčíslená daň se porovná s úhrnem sražených záloh na daň po slevě, daňový bonus se porovná s již vyplacenými měsíčními daňovými bonusy. Přeplatek se vyplatí, pokud je vyšší než 50 Kč, a to nejpozději při zúčtování mzdy za březen (tj. mzdy vyplacené zaměstnanci v měsíci dubnu). Případný nedoplatek na dani se zaměstnanci nesráží. O přeplatek si zaměstnavatel sníží nejbližší odvod daně finančnímu úřadu, případně požádá o jeho vyplacení, jestliže dále neodvádí zálohy na daň (kupříkladu propustí posledního zaměstnance).

BRAND

Poplatník s vysokými příjmy a daňový nedoplatek

Jak již bylo popsáno výše, v případě ročního zúčtování daní nemůže být výsledkem nedoplatek na dani (respektive matematicky vyjít může, ale od poplatníka se nevybere). Což se nyní poprvé projeví u výše příjmových zaměstnanců. Například u zaměstnance s vyššími příjmy, který v průběhu kalendářního měsíce měnil zaměstnavatele a bude žádat o roční zúčtování příjmů u posledního z nich. Výsledkem ročního zúčtování příjmů zde skutečně může být nedoplatek (překročení limitu pro výpočet zálohy na daň sazbou ve výši 15 % v součtu u obou zaměstnavatelů (oba zaměstnavatelé v měsíci změny zaměstnání počítali se sazbou 15 %, jelikož příjmy byly v limitu, v součtu byl limit překročen). Nedoplatek z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění neznamená, že by snad některý ze zaměstnavatelů udělal chybu, jde o správně vypočtený nedoplatek, ten se ale v ročním zúčtování za rok 2021 nevybere. A může se tak jednat o tisíce či desetitisíce, které díky nevybranému nedoplatku na dani zaměstnanec získá.

Roční zúčtování a daňové zvýhodnění

Také rodiny, jež mají dvě a více dětí, se mohou letos těšit na příjemný doplatek daňového bonusu (nebo uplatnění vyšší daňové slevy). Daňové zvýhodnění na druhé, třetí a každé další vyživované dítě ve společně hospodařící domácnosti se pro rok 2021 zvýšilo. Novela zákona o státní sociální podpoře, kterou se daňové zvýhodnění navyšuje, byla sice schválena již 28. 7. 2021, ale změna se projeví až při ročním zúčtování daní za rok 2021. Měsíčně se poprvé uplatní za leden 2022. Avšak vyšší částky se týkají pouze rodičů s více dětmi. U rodin s jedním dítětem se nic nemění. Popisovali jsme v článku: Rodiny s dětmi letos na ročním zúčtování či daňovém přiznání vydělají

Nové články do mailu

Odesíláme každý den nebo každý týden. Odebírejte i zcela nový newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).