Hlavní navigace

Slevy na pojistném od února 2023 a okruh dotčených osob

25. 10. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Pětiprocentní slevy na pojistném za snížené pracovní úvazky pomalu klepou na dveře. Je čas na podrobnější seznámení se s podmínkami jejich uplatnění.

Již v polovině roku 2022 byla schválena novela zákona č. 216/2022 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jejímž cílem je podpora slaďování rodinného a pracovního života zaměstnanců. Od února 2023 budou mít zaměstnavatelé, kteří budou vytvářet a nabízet zkrácené úvazky, nižší odvod sociálního pojištění.

Problematika slev na pojistném není tak jednoduchá, jak by se mohlo na první pohled zdát. Server Podnikatel.cz připravuje na toto téma seriál článků, kde bude vše důležité postupně vysvětleno.

Sleva na pojistném jako motivace k zaměstnávání

V důvodové zprávě k novele zákona se uvádí, že rodina a její stabilita je důležitou hodnotou a pro vládu významnou prioritou. Proto se zákonodárci rozhodli podpořit flexibilnější pracovní úvazky. Rodičům nabídneme větší možnosti, jak sladit rodinný a profesní život, aby si lidé mohli dovolit věnovat více času dětem a péči o blízké,uvedla vláda

Okamžité pozitivní dopady slevy na pojistném se mají projevit v podobě vstupu dodatečných osob na trh práce a dlouhodobé pozitivní dopady snížení pojistného pak především na výši mezd a tím i odvodů a příjmů do státního rozpočtu.

První podmínkou pro uplatnění slevy je kratší pracovní úvazek

Podmínkou nároku na slevu na pojistném je sjednaná kratší pracovní nebo služební doba, než činí stanovená týdenní pracovní nebo služební doba. Rozsah takto stanovené kratší pracovní nebo služební doby činí nejméně 8 hodin a nejvíce 30 hodin týdně (s výjimkou osob mladších 21 let). Pokud zaměstnanec vykonává u stejného zaměstnavatele více zaměstnání v pracovním nebo služebním poměru, náleží sleva na pojistném jen z jednoho zaměstnání. Zmíněný rozsah kratší pracovní nebo služební doby však platí pro všechna tato zaměstnání u stejného zaměstnavatele dohromady.

Druhou podmínkou je vybraná skupina zaměstnanců

Okruh zaměstnanců je volen tak, aby se jednalo o osoby, které z důvodu různých životních situací často nemohou nebo z důvodu vyššího věku nejsou schopny pracovat po stanovenou týdenní pracovní dobu. Zaměstnavatel by měl být rovněž  finančně motivován k tomu, aby tyto osoby považoval za více preferované při obsazování zkrácených pracovních úvazků.

S pouhým výčtem dotčených skupin zaměstnanců by zaměstnavatel nevystačil. Proto v tomto prvním ze série následujících článků o slevách na pojistném popíšeme bližší podmínky, které musí být pro uplatnění slevy pro konkrétní skupinu zaměstnanců splněny.

Slevy na pojistném od února 2023 a okruh dotčených osob Přečtěte si také:

Slevy na pojistném od února 2023 a okruh dotčených osob

Okruh dotčených zaměstnanců

Zaměstnavatel má nárok na slevu na pojistném za kalendářní měsíc za zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru, který

BRAND 200

Podrobněji k jednotlivým skupinám

Podmínky pro uplatnění slevy na pojistném musí být u zaměstnance, za kterého lze slevu na pojistném uplatnit, splněny po celou dobu trvání pracovního nebo služebního poměru v kalendářním měsíci.

  • Osoba starší 55 let – zde je situace jednoznačná, jediným kritériem je věk.
  • Péče o dítě mladší 10 let (rodič nebo pěstoun) – opět jde o jednoznačně danou věkovou kategorii. Lze uplatnit do dovršení 10 let věku (v měsíci dovršení věku 10 let již podmínka splněna není). Podle důvodové zprávy k novele zákona se faktický výkon péče nesleduje a zaměstnanec jej nebude zaměstnavateli nijak prokazovat. V této souvislosti se totiž nepředpokládá, že by rodiče, kteří o dítě nepečují, měli zájem pracovat na zkrácený úvazek a snížit si tím příjmy. Avšak ministerstvo práce a sociálních věcí pro server Podnikatel.cz upřesnilo, že v případech, kdy je dítě svěřeno do výhradní péče matky, bude otec z okruhu dotčených zaměstnanců prakticky vyloučen, protože není pečujícím rodičem. Naopak do okruhu dotčených skupin by patřili kupříkladu oba rodiče pečující o stejné dítě. Podle Jakuba Augusty z ministerstva se ale velké využívání slevy za zkrácené úvazky u obou rodičů nepředpokládá, a to zejména s ohledem na finanční zajištění rodiny (oba rodiče by museli mít zkrácený úvazek). Obdobně u dětí svěřených po rozvodu do střídavé péče obou rodičů. Rodič, který nebude z větší části pečovat o dítě, o zkrácený úvazek za účelem poskytnutí slevy zaměstnavateli zřejmě zájem mít nebude. 
  • Péče o osobu blízkou – tyto osoby eviduje úřad práce. Zaměstnanec nebude muset zaměstnavateli prokazovat příbuzenským vztahem, že je osobou blízkou, neboť již samotným potvrzením z úřadu práce bude tato skutečnost doložena. Z potvrzení úřadu práce je možné rozlišit osobu blízkou neformálně pečující od asistenta sociální péče.
  • Studium – nejedná se o totožný status studenta jako například pro daňové účely. Zde se vychází ze zákona o důchodovém pojištění, tudíž pouze prezenční forma studia střední a vysoké školy (jiné studium pro účely uplatnění slev na pojistném, například studium jednoletého prezenčního kurzu cizích jazyků, nepřipadá v úvahu),
  • Uchazeč o zaměstnání po rekvalifikaci – patří sem osoby v určeném období (12 měsíců) od zahájení rekvalifikace. Pro uplatnění slevy na pojistném se nebude zkoumat, zda rekvalifikace byla dokončena úspěšně, resp. z jakého důvodu byla ukončena. 
  • Osoba se zdravotním postižením – pro účely zákona se nezavádí nová definice, nýbrž okruh těchto osob se stanoví odkazem na § 67 zákona o zaměstnanosti (osoby invalidní a osoby zdravotně znevýhodněné). 
  • Osoba mladší 21 let – zde je opět jediným kritériem věk. Jde o čerstvé absolventy odborných učilišť a středních škol, kteří vstupují na trh práce.

V navazujícím článku se budeme věnovat doložení důvodů pro uplatnění slev, tj. jaká potvrzení či rozhodnutí bude zaměstnavatel pro slevy na pojistném u dotčených skupin zaměstnanců potřebovat.

Budou mít zaměstnavatelé o slevy na pojistném zájem?

19 %
55 %
20 %
13 %
Odpovědělo 695 čtenářů.

Co jste se v článku dozvěděli?

Odkdy si může zaměstnavatel uplatnit slevu na pojistném?
Novela zákona č. 216/2022 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti je účinná od 1. února 2023. Prvním měsícem pro uplatnění slevy na pojistném je tedy měsíc únor 2023.
Jaký musí být sjednán úvazek pro uplatnění slevy na pojistném?
Rozsah takto stanovené kratší pracovní nebo služební doby činí nejméně 8 hodin a nejvíce 30 hodin týdně (s výjimkou osob mladších 21 let).
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).