Hlavní navigace

Tuzemské cestovní náhrady a stravenkový paušál v roce 2022

30. 12. 2021
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Od příštího roku se razantně zvýší tuzemské cestovní náhrady. Zaměstnancům může vzrůst i stravenkový paušál, pokud budou zaměstnavatelé chtít.

Vyhláška o tuzemských cestovních náhradách byla netradičně upravena již před koncem roku 2021. Vyhláškou s číslem 375/2021 Sb., byla od 19. října 2021 upravena průměrná cena pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad z dosavadní částky 27,80 na 33,80 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů. Od ledna 2022 se mění i ostatní částky.

Co se dozvíte v článku
 1. Tuzemské stravné v roce 2022
 2. Lze změnit i stravenkový paušál
 3. Snížené stravné při poskytnutí jídla
 4. Základní náhrada v roce 2022
 5. Průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2022
 6. Zahraniční cestovní náhrady 2022

Tuzemské stravné v roce 2022

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2022 završila legislativní proces. Její číslo ve Sbírce zákonů je 511/2021 Sb.

Následující tabulka ukazuje výši stravného, které zaměstnavatel poskytne zaměstnanci za každý pracovní den cesty v závislosti na její délce.

Délka pracovní cesty Podnikatelská sféra (nejméně) Státní sféra
5 až 12 hodin 99 Kč 99 Kč – 118 Kč
Déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 151 Kč 151 Kč – 182 Kč
Déle než 18 hodin 237 Kč 237 Kč – 283 Kč

Lze změnit i stravenkový paušál

Výše stravného v roce 2022 ovlivní i stravování zaměstnanců. Pokud se tedy zaměstnavatel rozhodne zaměstnanecký benefit formou peněžitého příspěvku, tzv. stravenkového paušálunavýšit. Peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu je na straně zaměstnance osvobozen od daně z příjmů (a tím i od odvodů pojistného) do výše 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného pro zaměstnance odměňovaného platem, tj. zaměstnance uvedeného v § 109 odst. 3 zákoníku práce. V roce 2022 se tak bude jednat o částku 82,60  (70 % z 118 Kč). V roce 2021 se jednalo o částku 75,60 Kč. 

Snížené stravné při poskytnutí jídla

V oblasti „krácení“ stravného k žádným změnám nedochází. Jestliže bylo zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Základní náhrada v roce 2022

Pro stanovení, resp. změnu sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, jsou určující výchozí hodnoty stanovené zákoníkem práce a vývoj indexů cen položek spojených s pořízením a provozem motorových vozidel.

Ministerstvo práce a sociálních věcí zvyšuje sazbu základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce

 • u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,30 Kč,
 • u osobních silničních motorových vozidel nejméně 4,70 Kč.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy stanovená vyhláškou je pro zaměstnavatele ze státní správy závazná, bez možnosti ji před vysláním zaměstnance na pracovní cestu sjednat nebo určit ve vyšší částce, jako je tomu u zaměstnavatele provozujícího podnikatelskou činnost. 

Průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2022

V souladu s ustanovením § 158 zákoníku práce prokazuje zaměstnanec cenu pohonné hmoty dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Pokud má zaměstnanec více dokladů na nákup pohonných hmot souvisejících s pracovní cestou, vypočítá se cena aritmetickým průměrem. Je ale možné využít i jiný způsob prokazování cen pohonných hmot, a to s použitím jejich průměrných cen stanovených vyhláškou. Platí jak pro pracovní cesty zaměstnanců, tak pro osoby samostatně výdělečně činné.

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce pro rok 2022 činí:

CIF 24 - tip - superearly cena

 • 37,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů, 
 • 40,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 36,10 Kč u motorové nafty,
 • 4,10 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Zahraniční cestovní náhrady 2022

Pro rok 2022 dochází k navýšení u dvanácti zemí. Neměnily se jen sazby, ale ve třech případech i měna. Výčet změn i připomenutí podmínek poskytování zahraničního stravného jsme popisovali v článku Zahraniční cestovní náhrady se v roce 2022 zvýší

Již tradičně jsme připravili tabulku zahraničního stravného ve vybraných zemích.

Země Základní sazba stravného
Evropská unie:
 Slovensko 35 EUR
Bulharsko, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovinsko 40 EUR
Německo, Rakousko, Španělsko 45 EUR
Belgie, Finsko, Francie, Itálie, Lucembursko, Malta, Nizozemsko 50 EUR
Dánsko, Švédsko 55 EUR
Velká Británie 45 GBP
Ostatní Evropa: 
Bosna, Hercegovina, Chorvatsko, Turecko 40 EUR
Srbsko, Černá Hora 35 EUR
 Rusko, Ukrajina 45 EUR
 Lichtenštejnsko 65 CHF
Island, Norsko,   60 EUR
Švýcarsko  75 CHF
Asie: 
Írán, Irák, Thajsko, Vietnam 40 EUR
Afghánistán, Indie 45 EUR
 Čína 45 EUR
Japonsko 65 USD
Zámoří:  
Kanada  50 USD
Brazílie 55 USD
USA 60 USD

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).