Hlavní navigace

Velký rozcestník změn v roce 2015, které se dotknou podnikatelů

1. 1. 2015
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Rok 2015 rozhodně není chudý, co se nových zákonů týče. Zorientujte se ve změnách za pomoci našeho velkého rozcestníku.

Začátek ledna patří každoročně novým zákonům a ani rok 2015 v tom není výjimkou. Podnikatele naopak od dneška čeká řada změn a novinek. Připravili jsme přehled nových zákonů, které dnes nabyly účinnosti.

Daň z příjmů

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Připravili jsme rozcestník změn v roce 2015.

Jedny z nejdůležitějších novinek přináší novela zákona o daních z příjmů. A změn není zrovna málo. OSVČ musí počítat s tím, že se zastropí všechny výdajové paušály. Novela dále zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé a každé další dítě či omezuje daňové zvýhodnění životního pojištění.

Čtěte více: 10 změn, které čekají podnikatele u daně z příjmů v roce 2015

Změny zákona se dotknou i právnických osob. Mění se pravidla pro položky zvyšující výsledky hospodaření, pro daňově účinné a neúčinné náklady. Změn také dozná finanční leasing, jehož definice je zpřesněna. Kromě základních podmínek, dříve definovaných v § 24 odst. 4 písm. b) zákona je nově zakotveno i přenesení odpovědnosti za předmět leasingu (včetně údržby a oprav) i rizik vztahujících se k předmětu leasingu (poškození, pokles tržní hodnoty předmětu leasingu) z poskytovatele finančního leasingu na jeho uživatele.

Čtěte více: 11 změn, které čekají právnické osoby v roce 2015 u daně z příjmů

Jak na daň z příjmů?

Přečtěte si daňový speciál, který poradí jak na daň z příjmů věcí krok za krokem.

 

Dětské skupiny

Zákon o daních z příjmů pozměnil i zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Ten dokonce nabyl účinnosti ještě v roce 2014. Zákon zavádí novou slevu na dani pro rodiče, kteří umístí dítě v mateřské škole nebo v jiném zařízení péče o děti. Výše slevy odpovídá nákladům, které poplatníci na umístění dítěte platí. Maximálně lze od daňové povinnosti odečíst náklady ve výši minimální mzdy. Nově tedy 9200 Kč.

Čtěte více: Nová sleva na dani půjde uplatnit už za rok 2014

Kromě OSVČ a zaměstnanců se změny v oblasti podnikových školek dotknout i zaměstnavatelů. Ti budou moct nově snížit daňový základ o náklady související se zřízením a provozováním zařízení péče o dítě předškolního věku. Jedná se například o nájemné za prostory, energie, úklid, mzdy zaměstnanců pečujících o děti či o úhrady jinému subjektu, který umožní umístění dětí ve svém zařízení.

Minimální mzda

Jak již bylo řečeno výše, od dneška se zvyšuje minimální mzda, a to na 9200 Kč. V důsledku zvýšení minimální mzdy vzrostou i úrovně zaručené mzdy v jednotlivých skupinách prací.

Čtěte více: Nové sazby minimální a zaručené mzdy od roku 2015

DPH

Velkých změn doznává také oblast DPH. Zavádí se třetí sazba daně ve výši 10 %. Do této sazby patří nezbytná dětská výživa, knihy a léky včetně kontrastních látek, radiofarmak, antikoncepce či veterinárních léčiv, která se do zákona dostala až během čtení ve sněmovně.

Čtěte také: Připravili jsme přehled 5 novinek, které podnikatele čekají v oblasti DPH

Poslanecké sněmovně se nakonec podařilo prohlasovat i druhou novelu zákona o DPH, která ponechala limit pro povinnou registraci na úrovni 1 milionu korun. Ta samá novela rozšíří zřejmě od dubna reverse – charge (česky přenesení daňové povinnosti) o další kategorie zboží.

Čtěte více: Limit pro registraci k DPH zůstává na 1 milionu Kč, reverse-charge se rozšíří

V oblasti DPH navíc platí ještě jedna novinka. Mění se totiž pravidla pro stanovení místa plnění u elektronicky poskytovaných služeb, telekomunikačních služeb a služeb rozhlasového a televizního vysílání poskytovaných osobám nepovinným k dani. Nově budou tyto služby zdaňovány vždy v místě usazení koncového spotřebitele.

Čtěte více: Máme shrnutí, jak si poradit se změnou místa plnění u elektronických služeb

Sociální pojištění

Stejně jako každý rok se mění v souvislosti s vyhláškou ministerstva práce a sociálních věcí minimální zálohy na sociální pojištění. Průměrná mzda pro rok 2015 vypočtená z rozhodných částek činí 26 611 korun. Výše minimálních záloh na sociální pojištění pro OSVČ hlavní se od roku 2015 zvyšuje na 1943 korun. Výše minimálních záloh pro vedlejší výdělečnou činnost vzroste na 778 korun.

Čtěte více: Změny v sociálním pojištění od roku 2015

Kromě vyšších záloh přináší rok 2015 pro OSVČ v oblasti sociálního pojištění i dobrou zprávu, nebudou muset komunikovat s ČSSZ elektronicky. Novela zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení totiž ruší povinná elektronická podání. Ovšem ten, kdo činí podání v elektronické podobě ve formě datové zprávy podepsané uznávaným elektronickým podpisem, bude muset nově uvádět také akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který jeho kvalifikovaný certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.

Čtěte více: Povinná elektronická komunikace s ČSSZ skončí pro podnikatele dříve, než začala

Zdravotní pojištění

Minimální záloha se mění i u zdravotního pojištění, konkrétně se zvyšuje rovněž o 45 korun z 1752 na 1797 korun. Nejde ale o jedinou změnu. Od roku 2015 dochází i k úpravě příjmů, o které se snižuje vyměřovací základ.

Čtěte více: Změny ve zdravotním pojištění od roku 2015

Daňový řád

Novinky nastaly v roce 2015 také u daňového řádu. Předně se zvyšuje maximální výše pokuty pro závažné případy ztěžování daňové správy, a to na 500 tisíc korun. Navíc se zavádí nová pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy. Na druhou stranu se vrací finanční správě možnost promíjet daňovým subjektům příslušenství daně, tedy penále, úroky z prodlení a úroky z posečkané částky daně. 

Čtěte více: Berňák vám bude moci od nového roku promíjet penále a úroky

Podnikatele ovšem nepotěší nová úprava institutu delegace, která je zakotvena v § 18 daňového řádu. Nově proti ní totiž nejsou povolené opravné prostředky. Tisíce firem se tak musí připravit, že pokud mají v Praze pouze sídlo a reálně působí v jiných krajích, finanční správa je daňově “vystěhuje”.

Čtěte více: Tisíce pražských firem bude daňově “vystěhováno”, a to bez šance na odvolání

Od 1. ledna 2015 dále platí, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání, hlášení a vyúčtování, učinit pouze elektronicky, tedy datovou zprávou. 

Čtěte více: Povinná elektronická komunikace s finanční správou se rozšiřuje. Spadáte do ní?

Živnostenské podnikání

Dnešním dnem mají z veřejné části živnostenského rejstříku zmizet údaje o bydlišti či trvalém pobytu živnostníků. Novela živnostenského zákona, která nabyla dnes účinnosti též sníží administrativu podnikatelů. Ohlašovatel živnosti či žadatel o koncesi nemusí nově při dalším ohlášení živnosti nebo při podání další žádosti o koncesi dokládat živnostenskému úřadu řadu dokumentů.

Čtěte více: Údaje o bydlišti živnostníků už v roce 2015 v živnostenském rejstříku nenajdete

Mýtné

Nařízení vlády zvýšilo od 1. ledna sazby mýtného. Zároveň zůstaly v platnosti vyšší páteční sazby od 15 do 20 hodin a snížily se limity pro možnost uplatnění slevy na mýtném o 25 %

Čtěte více: Sazby mýtného se mají zvýšit, současně se ale sníží limity pro slevu na mýtném

Zákon o zaměstnanosti

Od 1. ledna 2015 bude znovu zavedena kategorie osob se zdravotním znevýhodněním. Zaměstnavatelé si budou moci tyto osoby započítat v rámci náhradního plnění a stejně tak získat příspěvek na jejich zaměstnávání.

Čtěte více: Osoby zdravotně znevýhodněné znovu zavedeny

Novela zákona o zaměstnanosti upravila i správní delikty a sankce. Nově se stanovuje minimální výše pokuty za umožnění nelegální práce na 50 tisíc korun. Původní hranici ve výši 250 tisíc zrušil v loňském roce ústavní soud.

Čtěte více: Ústavní soud zrušil minimální pokutu 250 tisíc korun za nelegální zaměstnávání 

Potraviny

Na novinky se musí připravit i obchodníci, kteří prodávají potraviny, a restaurace. Zpřísňují se totiž jejich kontroly, zvyšují pokuty za klamání spotřebitele a mění se způsob označování potravin.

Čtěte více: Převrat v potravinové legislativě. Které nové povinnosti čekají na obchodníky?

Tuzemské cestovní náhrady

Oproti loňskému roku se zvyšují sazby tuzemského stravného. Pro určení sazeb stravného je určující vývoj indexů cen jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování ve srovnání se statistickými údaji, které byly vzaty jako základ pro zákonem stanovené hodnoty. Vývoj cen jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování proti předchozímu roku zaznamenal nárůst, proto dochází ke zvýšení navrhovaných sazeb stravného v jednotlivých časových pásmech o 2 až 4 Kč nad výši stanovenou vyhláškou pro rok 2014.

Čtěte více: Tuzemské cestovní náhrady 2015

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).