Hlavní navigace

Účetní postupy musíte upravit ve vnitrofiremních směrnicích

26. 7. 2021
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Při vedení účetnictví se vychází ze zákona o účetnictví a ostatních právních předpisů. Mimo zákonné předpisy však musí účetní jednotka upravit účetní postupy ve vnitřních předpisech.

Vedení účetnictví musí být v souladu se zákonem o účetnictví a s ostatními navazujícími právními předpisy. V některých případech může účetní jednotka volit mezi více možnostmi, například při rozhodování, jak bude účtovat o zásobách, jaké nastaví účetní odpisy a další. Tyto a všechny ostatní zvolené účetní metody a postupy musí být uvedeny ve vnitrofiremní směrnici. Směrnice musí být aktuální, a proto je zapotřebí je pravidelně revidovat a případně vhodně upravit. Mimo úpravu postupů mohou směrnice také upravovat odpovědnost a kompetence pro konkrétní pracovníky, stanovit oběh účetních dokladů a jejich schvalování a upravit další pravidla a postupy. 

Směrnice by měly být tvořeny tak, aby jejich použití usnadnilo práci a zlepšilo orientaci ve vedení účetnictví konkrétní účetní jednotky. Měly by být tedy formulovány jednoduše, stručně a srozumitelně.

Vypracované směrnice jsou potom závazné pro účetní jednotku. Tvorbu směrnic, respektive jejich formu a obsah, žádné právní předpisy neupravují. Je však vhodné, aby směrnice obsahovaly informaci o tom, jaké účetní jednotky se týkají, kdy byla směrnice vydána a od kdy je účinná. Pro přehlednost je vhodné vést evidenci a směrnice tak například číslovat. V samotném textu směrnice by měl být jednoduše upraven postup účtování konkrétní problematiky nebo použití účetní metody 

Jaké oblasti by měly být upraveny interní směrnicí?

Zákon o účetnictví v několika případech stanoví, že přesný postup si určí účetní jednotka sama. V některých případech je také na rozhodnutí účetní jednotky, zda bude o daném problému účtovat. V rámci rozdělení účetních jednotek dle kategorií mají totiž jednotlivé skupiny odlišné povinnosti.

Oblasti, které bývají zpravidla upraveny vnitrofiremní směrnicí, jsou:

 • Oběh účetních dokladů a jejich zpracování, vč. vymezení schvalovacího procesu, 
 • Účtový rozvrh, účtování na analytických účtech,
 • Vymezení odpovědnosti jednotlivých pracovníků, podpisové vzory pracovníků,
 • Úprava dlouhodobého majetku a jeho účtování, vymezení odpisových plánů,
 • Úprava účtování a evidence zásob,
 • Účtování o odložené dani,
 • Pravidla pro účtování na účtech časového rozlišení,
 • Účtování o cizích měnách, nastavení kurzů, účtování o kurzových rozdílech,
 • Tvorba a použití opravných položek a rezerv,
 • Úprava pracovních cest a náhrad pro zaměstnance,
 • Pravidla a harmonogram účetní závěrky.

Vzor směrnice

Účetní jednotka:        ABC s.r.o.

Číslo směrnice:           2021/221

Datum vydání:            1. 7. 2021

Účinnost:                    1. 8. 2021

Směrnice č. 2021/221 – Účtování o dlouhodobém hmotném majetku

Účetní jednotka stanovila vstupní cenu pro zařazení majetku mezi dlouhodobý majetek 50 000 Kč. Pokud majetek nedosáhne této hranice, bude o něm účtováno v okamžiku uskutečnění účetního případu jako o spotřebě materiálu na účtu 501.001.

Pořízení majetku od výše stanoveného ocenění bude zachyceno na účtu 042.000 – pořízení dlouhodobého majetku, a následně bude zařazen na příslušné účty dlouhodobého majetku. Odpisové plány stanovuje účetní jednotka dle předpokládané doby životnosti majetku rovnoměrně. O účetních odpisech účtuje účetní jednotka měsíčně. 

Dlouhodobý hmotný majetek se eviduje na jednotlivých kartách majetku. Karta majetku musí obsahovat informace o majetku, vč. jeho názvu a evidenčního čísla, pořizovací cenu, datum pořízení a odpisové plány daného majetku. 

Směrnice byla vydána dne:           1. 7. 2021.

Za sestavení směrnice odpovídá:      Jan Novák

Schválení směrnice:                           Jan Svoboda, ředitel

školení účto - duben - archivace

Obsah a rozsah směrnice

Účetní směrnice mohou obsahovat poměrně podrobnou úpravu o účtování konkrétních účetních oblastí. Účetní metody se pak nesmí v průběhu účetního období měnit. Pokud by ke změně došlo, je zapotřebí tuto změnu také upravit ve vnitropodnikových směrnicích.

Většina mikro účetních jednotek má vnitrofiremní směrnice velmi stručné a upravují účtování pouze okrajově. V malých a středních účetních jednotkách pak bývají účetní směrnice poměrně podrobné.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).