Hlavní navigace

Odběratel neplatí? Zde je pár tipů, jak s dlužníky zatočit

28. 7. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Boj s neplatiči nekončí. V důsledku opožděného efektu krize na firemní finance počet dlužníků dokonce narůstá. Každý odborník radí něco jiného, my přinášíme pár zaručených tipů.

Problémy s nedodržováním obchodních závazků narůstají. A dá se předpokládat, že v důsledku zpožděného efektu propadu výroby na firemní finance bude problémů a s nimi i neplatičů nadále přibývat. Také právníci z Unie podnikových právníků odhadují, že špatná platební morálka stoupla v loňském roce asi o deset procent. V letošním roce si sice udržuje stabilní trend, ale stoprocentní nárůst je evidentní v případech, kdy dochází k úpadku firmy. Čtěte více: 48 dní čeká český podnikatel na úhradu faktur

A obrana proti takovým odběratelům? Žádný univerzální recept k předcházení problémům s opožděnými platbami pravděpodobně neexistuje. A jak následně přinutit neplatiče k placení, to už vůbec ne. Přesto je několik možností, jak se o to pokusit. Otázkou zůstává, která z nich bude efektivnější.

Obchodní zákoník popisuje hned několik opatření

Předně existují zákonné možnosti obrany dané obchodním zákoníkem. Dlužník je v prodlení, pokud neplní své závazky řádně a včas. V takovém případě je několik variant, jak tuto situaci řešit. Za prvé jsou to smluvní úroky z prodlení. Jejich výše je určena buď ve smlouvě, potom se jedná o smluvní úroky z prodlení. Nebo nejsou stanoveny smluvně a jejich výše je stanovena na základě občanskoprávních předpisů, sdělila Veronika Koubková, z Advokátní kanceláře Pajerová & Šnajdrová. Úroky z prodlení upravuje § 517 odst. 2 občanského zákoníku. O změnách v počítání úroků od července 2010 čtěte více: Bude výpočet úroků z prodlení skutečně jednodušší?

Další možností je smluvní pokuta. Tu je vhodné sjednat přímo ve smlouvě. Na rozdíl od úroků se jedná o sankci za porušení závazku ze smluvního vztahu. U peněžitých závazků je možné požadovat i náhradu škody dle § 373 obchodního zákoníku, pokud je prokázána anebo není kryta úroky z prodlení. Poslední zákonnou cestou je odstoupení od smlouvy dle § 344 a násl. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti ze smlouvy. Nedotýká se však nároku na náhradu škody vzniklé porušením smluvních povinností, ani jiných ustanovení, která dle projevené vůle stran anebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy, doplňuje Koubková. Čtěte více: Při exekuci hrozí věřiteli role žalovaného

Důvěřuj, ale prověřuj

Problémům je vhodné předcházet již při uzavírání smluv s novými obchodními partnery. Podnikatelé i jejich obchodní zástupci by se proto měli chovat zodpovědně a důkladně prověřovat platební morálku budoucích klientů. Jako nástroje mohou kromě registru dlužníků sloužit i statistické modely, externí data apod., doporučuje Alice Selby, místopředsedkyně Unie podnikových právníků (UPP).

Historii firmy je možné ověřit v obchodním rejstříku. Důležitý je z tohoto pohledu i insolvenční rejstřík. Poskytne informace, zda již v minulosti nebyly na nového klienta podány návrhy na zahájení insolvenčního řízení. Čtěte více: Pohledávky nemusí skončit u soudu, řešit je můžete i jinak

Podstatná je i formulace samotných smluv. Ta by měla být prověřena zkušeným právníkem. Smluvní dokumentaci je jako jednomu z nástrojů prevence pohledávek potřeba věnovat pozornost, aby se v případě sporu předešlo nejednoznačnému výkladu, říká Marie Brejchová, prezidentka UPP.

Řešením je i opakované jednání a oboustranná dohoda

Zkušení vymahači nedobytných pohledávek obvykle radí, že dlužníky je nutné neustále „uhánět“. Opakované jednání o možnostech úhrady pak může vést k oboustranně prospěšné dohodě. Například o úhradě dluhu formou dohodnutých splátek. V opačném případě nastupují většinou vleklé soudní spory a následně pak služby exekutora, které obě strany vyčerpávají. Navíc naše zkušenosti potvrzují, že dlužník má snahu svůj závazek řešit tím aktivněji, čím aktivnější je věřitel, uvádí podniková právnička Darina Vetyšková z Unie podnikových právníků. Čtěte více: Krátké povzdechnutí nad promlčením dluhu

Je to otázka přístupu dlužníka k pohledávce

Univerzální a zaručeně úspěšný recept na vymáhání dluhů neporadili ani ti nejpovolanější. A to sami exekutoři. Je to otázka přístupu dlužníka k pohledávce. Jestliže je dlužník komunikativní a má snahu svůj dluh řešit, zpravidla i věřitel by mohl přistoupit k různým formám dohod – sepsání dohody na zaplacení, splátkového kalendáře, zajištění pohledávky, míní René MohylaExekutorského úřadu Tomáše Vrány Přerov. Upozorňuje, že pokud se naopak dlužník staví k zaplacení laxně, či se mu dokonce úmyslně vyhýbá, je namístě vymáhací postup. Například prostřednictvím inkasní agentury, případně soudní či jinou zákonnou cestou. Čtěte více: Směnka nepatří do kamen, pomůže vám při vymáhání dluhů

Zákonná opatření:

  • sjednání smluvních úroků z prodlení
  • smluvní pokuta
  • náhrada škody
  • odstoupení od smlouvy

Doporučení:

  • prověřit klienty již při uzavírání smluv
  • dlužníky neustále „uhánět“
  • pokusit se o dohodu formou splátek
  • přístup volit dle situace konkrétního dlužníka

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).