Hlavní navigace

Z daní půjde odečíst dary některým uprchlíkům i na vojenskou pomoc Ukrajině

9. 3. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Aktualizováno: Vláda novelu schválila. (9. 3. 2022 16:05)
Dary na vojenskou pomoc Ukrajině půjde odečíst z daní. Daňový základ sníží i dary ukrajinským uprchlíkům, ne však všem. Musí jít například o děti.

Vyplývá to z novely zákona o daních z příjmů, kterou ve středu 9. března schválila vláda. Jestliže norma projde legislativním procesem, kromě možnosti odpočítat z daní dary Ukrajině bude i o rok prodlouženo zvýšení maximální hranice pro výši odečtených bezúplatných plnění na 30 % základu daně.

Co se dozvíte v článku
  1. Zvýšení hranice 30 % základu daně bude platit i pro rok 2022
  2. Z daní půjdou odečíst i dary Ukrajině
  3. Dary budou moct směřovat i na obranu Ukrajiny
  4. Daňový odpočet budou moct využít i Ukrajinci
  5. Příjmy na podporu Ukrajiny budou osvobozeny od daně
  6. Změny budou platné zpětně od začátku roku 2022

Zvýšení hranice 30 % základu daně bude platit i pro rok 2022

Už nyní platí, že dary např. českým pořadatelům sbírek na veřejně prospěšné účely jsou ze zákona odečitatelné od základu daně. U darů fyzických osob uplatněných jako nezdanitelná část základu daně musí jejich úhrnná hodnota činit alespoň 1000 korun nebo přesáhnout 2 % ze základu daně. Postačí splnit jednu ze dvou uvedených podmínek. Může se jednat kupříkladu o deset darů v hodnotě 100 korun (podmínka minimální částky 1000 korun) nebo dar, jehož hodnota činí alespoň 2 % základu daně.

Psali jsme: Nezdanitelné části základu daně v roce 2021 a 2022

Zákon však kromě minimální výše darů stanovuje i maximální hranici, a to 15 % základu daně. Pro roky 2020 a 2021 maximálně 30 % základu daně. Roku 2022 se původně již navýšení týkat nemělo, pokud ale bude novela zákona o daních z příjmů schválena, prodlouží se navýšení maxima na 30 % základu daně i na letošní rok.

Z daní půjdou odečíst i dary Ukrajině

Novela, pokud bude schválena, dále umožní daňově uplatnit dary poskytnuté v roce 2022 nejen českým pořadatelům sbírek, ale i přímo Ukrajině (např. prostřednictvím ukrajinského velvyslanectví), jejím územně-správním celkům a právnickým nebo fyzickým osobám, jejichž sídlo nebo bydliště se nachází na území státu Ukrajina, pokud budou splněny podmínky příjemce a účelu, za který lze od základu daně odečítat bezúplatné plnění.

Co se týká darů fyzickým osobám, budou muset ovšem i nadále splňovat podmínky, které již v současnosti platí pro fyzické osoby jakožto příjemce daru (například  půjde o nezletilé dítě závislé na péči jiné osoby).

Příklad 1

Poplatník poskytne dar fyzické osobě s bydlištěm na území státu Ukrajina, která je nezletilým dítětem závislým na péči jiné osoby, na nákup zdravotnických prostředků. Hodnotu takového daru bude možné od základu daně odečíst.

Příklad 2

Poplatník poskytne dar fyzické osobě s bydlištěm na území státu Ukrajina, která je dospělou osobou a není poživatelem invalidního důchodu, za účelem nákupu oblečení a potravin. Hodnotu tohoto daru nebude možné od základu daně odečíst, jelikož příjemce daru nesplňuje podmínky stanovené zákonem.

Vážení čtenáři, situaci na Ukrajině se věnujeme napříč servery, které spadají pod našeho vydavatele, společnost Internet Info. Nabízíme vám výběr některých textů:

POMOC PRO UPCHLÍKY

DOPADY NA ČESKÝ PRŮMYSL
EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI
IT A KYBERBEZPEČNOST
RADY NEJEN PRO RODIČE

Dary budou moct směřovat i na obranu Ukrajiny

Dále ministerstvo financí navrhuje umožnit od základu daně odečíst i hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého, nikoliv pouze z humanitárních důvodů, ale i za účelem podpory obranného úsilí státu Ukrajina (např. poskytnutí vojenského materiálu), což by podle dosavadního znění ustanovení § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů nebylo možné.

Příklad 1

Poplatník poskytl dar veřejně prospěšné organizaci se sídlem v České republice za účelem nákupu vojenského materiálu (např. zbraní a munice). Hodnotu takového daru bude na základě navrhované změny zákona o daních z příjmů možné odečíst od základu daně.

Příklad 2  

Poplatník poskytl dar na účet ukrajinského velvyslanectví v České republice za účelem nákupu obranného materiálu (např. zbraní a munice). Hodnotu takového daru bude na základě navrhované změny zákona o daních z příjmů možné odečíst od základu daně.

Výdaje na poskytnutí nepeněžitých darů budou daňově uznatelné

Návrh také zavádí daňovou uznatelnost výdajů, které poplatník vynaložil na poskytnutí nepeněžitých darů na pomoc státu Ukrajina a jeho obyvatelům v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na jeho území, přímo daňově uznatelné, pokud bude naplněna podmínka jeho účelu, která je stejná jako pro účely snížení základu daně o hodnotu daru podle § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů.

Příklad

Poplatník, který je právnickou osobou, provozující autobusovou dopravu, dobrovolně využije své autobusy a zaměstnance na přepravu ukrajinských uprchlíků. Náklady, které u toho vynaložil (např. pohonné hmoty, odpisy používaného majetku, mzda pro zaměstnance) budou daňově uznatelné, neboť výdaje byly vynaloženy na humanitární účely.

Daňový odpočet budou moct využít i Ukrajinci

Další novinkou je, že možnost odečtu bezúplatného plnění od základu daně budou moct využít i daňoví poplatníci z Ukrajiny, pokud jejich zdanitelné příjmy ze zdrojů na území ČR tvoří 90 % zdanitelných příjmů. Poskytnuté bezúplatné plnění prokazuje poskytovatel v souladu s Pokynem GFŘ D-22 dokladem, ze kterého musí být patrno, kdo je příjemcem bezúplatného plnění, hodnota bezúplatného plnění, předmět bezúplatného plnění, účel, na který bylo bezúplatné plnění poskytnuto, a datum poskytnutí, upřesňuje se v důvodové zprávě k zákonu.

Příjmy na podporu Ukrajiny budou osvobozeny od daně

Z pohledu příjemce bezúplatného plnění platí, že příjmy na humanitární nebo charitativní účely nebo do veřejných sbírek pořádaných právnickými osobami jsou již dnes osvobozeny od daně z příjmů. Nově bude v roce 2022 osvobozen i bezúplatný příjem poskytnutý za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny, tj. na základě novely se nebude uplatňovat případná srážková daň.

V případě, že zaměstnavatel poskytuje svému zaměstnanci ubytování za zvýhodněné nájemné, jedná se na straně zaměstnance o příjem podle § 6 odst. 3 zákona o daních z příjmů. Jestliže zaměstnavatel poskytne ubytování také rodině zaměstnance, která opustila Ukrajinu z důvodu válečného konfliktu, bude příjem tohoto zaměstnance nově od daně osvobozen.

Příklad

Zaměstnavatel poskytuje svému zaměstnanci ubytování za zvýhodněné nájemné, kdy je daň ze vzniklého příjmu zaměstnanci srážena ze mzdy. V důsledku válečného konfliktu na území státu Ukrajina rodina tohoto zaměstnance opustí stát Ukrajina a přicestuje do České republiky, kde zamýšlí sdílet ubytování s tímto zaměstnancem. Zaměstnavatel jim za tímto účelem poskytne prostornější a dražší ubytování.

Zaměstnanci by tudíž měla být ze mzdy sražena vyšší daň společně v rámci měsíční zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti. Tato částka bude nově od daně z příjmů osvobozena, a pokud již byla ze mzdy sražena, bude zaměstnanci zaměstnavatelem vrácena v průběhu zdaňovacího období (viz postup § 38i odst. 1 zákona o daních z příjmů).

Content First

Dále pokud zaměstnanec obdrží od svého zaměstnavatele peněžní dar za účelem pomoci v tíživé životní situaci, bude tento dar osvobozen od daně z příjmů jakožto bezúplatné plnění obdržené z humanitárních nebo charitativních důvodů.

Změny budou platné zpětně od začátku roku 2022

Pokud novela projde zrychleně parlamentem, mohla by nabýt účinnosti na přelomu dubna a května. Norma nicméně počítá s tím, že bude zajištěna zpětná účinnost od začátku roku 2022. Finanční správa proto bude již nyní postupovat v souladu s plánovanou změnou zákona. Co se týče rozpočtových dopadů odhadujeme, že v roce 2023 se novela na inkasu příjmových daní na úrovni veřejných rozpočtů negativně projeví ve výši nižších stovek milionů korun, uzavřel Tomáš Weiss, mluvčí ministerstva financí.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).