Hlavní navigace

Další zvýšení nezabavitelné částky v exekucích. A zpětně od začátku roku 2022

28. 2. 2022
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Díky dodatečně zvýšeným normativním nákladům dochází k další úpravě nezabavitelné částky. Dobrá zpráva pro dlužníky, malér pro zaměstnavatele.

Nezabavitelná (nepostižitelná) částka při výpočtu exekučních srážek se každoročně mění. Je tvořena součtem životního minima a normativních nákladů na bydlení. Avšak koncem ledna 2022 došlo zákonem č. 17/2022 Sb. k jejich mimořádnému (dodatečnému) navýšení. Tato změna zásadně ovlivní problematiku srážek ze mzdy. Většina zaměstnavatelů totiž zpracovala lednové srážky ze mzdy bez této dodatečné úpravy.

Co se dozvíte v článku
  1. Nezabavitelná částka v exekucích a insolvencích
  2. Dodatečné navýšení normativních nákladů na bydlení
  3. Rozhodující je stanovisko ministerstva spravedlnosti
  4. Bude se přepočítávat i měsíc leden 2022?
  5. Navyšovat se dle ministerstva bude
  6. Upravená nezabavitelná částka od roku 2022

Nezabavitelná částka v exekucích a insolvencích

Nezabavitelná částka se stanoví v souladu s nařízením vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (dále jen nařízení o nezabavitelných částkách). Základní částka, která nesmí být podle § 278 občanského soudního řádu sražena povinnému z měsíční mzdy, je rovna úhrnu tří čtvrtin součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu podle zvláštního právního předpisu na osobu povinného a jedné třetiny nezabavitelné částky na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné. Částka normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu se stanoví pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel. Tato částka se stanoví dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona o státní sociální podpoře.

Částka normativních nákladů na bydlení byla zveřejněna dne 23. prosince 2021 ve Sbírce zákonů nařízením vlády č. 507/2021. Pro účely nezabavitelné částky tak bylo od počátku roku 2022 kalkulováno s částkou normativních nákladů 6815 Kč. 

Dodatečné navýšení normativních nákladů na bydlení

Pro rok 2022 však byly měsíční normativní náklady novelou zákona o státní sociální podpoře č. 17/2022 Sb. ještě jednou (dodatečně) navýšeny. Podle nového § 26a zákona o státní sociální podpoře se částky měsíčních normativních nákladů na bydlení pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 navyšují pro účely stanovení nároku na příspěvek na bydlení. Pro účely nezabavitelné částky by se jednalo o částku 1120 Kč.

Otázkou je, jak mají nyní zaměstnavatelé postupovat? Musí navýšit nezabavitelnou částku o zmíněné dodatečné zvýšení? Dotkne se úprava i měsíce ledna, kdy exekuční a insolvenční srážky ze mzdy již byly sraženy?

Rozhodující je stanovisko ministerstva spravedlnosti

Doposud bylo k dispozici pouze vyjádření Oddělení profesní legislativy ministerstva spravedlnosti z 15. února 2022. Zaměstnavatelé netrpělivě očekávali zveřejnění dalšího postupu. K aktuální situaci se pro server Podnikatel.cz vyjádřila také Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS. Právnička Michaela Horková vysvětlila, že nezabavitelná částka je určena jako ¾ součtu částky životního minima jednotlivce, tj. 3860 Kč a částky normativních nákladů na bydlení, která je pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel stanovena jako částka ve výši 6815 Kč. Jedná se tedy o 3/4 z částky 10675 Kč. Pokud se však ministerstvo spravedlnosti přikloní k názoru, že má být částka představující mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení využívána pro insolvenční a exekuční srážky, představovala by nezabavitelná částka ¾ nikoli z částky 10 675 Kč, ale z 11 795 Kč.

Nezabavitelná částka na povinného by tak činila 8846,25 Kč (namísto 8006,25 Kč). Dlužníkům by tedy nezbývalo z příjmu o 1120 Kč více, o 1120 Kč by se zvýšila částka, ze které se nezabavitelná částka určí jakožto ¾. Jak ministerstvo spravedlnosti k této otázce přistoupí, si nedovolím predikovat, domnívám se ale, že pokud bylo záměrem zákonodárce ulehčit současnou situaci všem osobám s nižšími příjmy, bylo by zahrnutí částky mimořádných nákladů do výpočtu nezabavitelné částky namístě.

Bude se přepočítávat i měsíc leden 2022?

Ustanovení § 4 nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách výslovně stanoví, že pokud dojde ke zvýšení částky životního minima nebo normativních nákladů na bydlení, má plátce mzdy uplatnit nezabavitelnou částku za výplatní období, do něhož připadne den, od něhož se tyto částky zvyšují. Pokud ministerstvo spravedlnosti ve svém oficiálním stanovisku zaujme postoj, že se má mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení promítnout do provádění srážek z příjmů dlužníků, měli by zaměstnavatelé, kteří mimořádné náklady do srážky z lednové výplaty dlužníka nepromítli, srážku ze mzdy přepočítat, uzavřela Michaela Horáková.

Navyšovat se dle ministerstva bude

V pátek 25. února 2022 byla na stránkách ministerstva spravedlnosti zveřejněna aktuální  informace o výpočtu srážek ze mzdy a upravená metodika. Ministerstvo zároveň podotýká, že závěry publikované metodiky výpočtu splátek ministerstva spravedlnosti nejsou právně závazné a soudy mohou zaujmout jiné stanovisko. Soudy mohou vydat vlastní opatření pro účely výkonu dohlédací činnosti nad insolvenčními správci, ve kterých zaujmou přesně opačné stanovisko, které je pro insolvenční správce naopak závazné.

  • Informace o výpočtu srážek ze mzdy ke stažení zde.
  • Metodika pro výpočet srážek ze mzdy při oddlužení (obdobně v exekucích) ke stažení zde

Upravená nezabavitelná částka od roku 2022

Od 1. ledna 2022 se dle ministerstva spravedlnosti dodatečně navyšuje nezabavitelná částka. V souladu s touto změnou je třeba upravit mzdové programy a přepočítat lednové srážky ze mzdy. Zaměstnancům v exekucích a insolvencích by mělo zůstat po provedených srážkách ze mzdy více. Ministerstvo spravedlnosti kalkulačku srážek ze mzdy v exekucích a při oddlužení na svých webových stránkách již upravilo.

ebf - tip - debata

Situace ale není tak jednoznačná. Praxe ukazuje, že jednotlivé soudy i exekutoři k dodatečnému zvýšení přistupují různě.

Následující tabulka zobrazuje parametrické údaje bez zvýšení a po případném zvýšení.

Rok 2022 (bez zvýšení) (po zvýšení)
Životní minimum jedince 3 860 Kč 3 860 Kč
Náklady na bydlení 6 815 Kč 6 815  + 1120 Kč
Základní nezabavitelná částka 10 675 Kč 11 795 Kč
Dvojnásobek nezabavitelné částky 21 350 Kč 23 590 Kč
3/4 ze základní nezabavitelné částky 8 006,25 Kč 8 846,25 Kč
1/3 z nezabavitelné částky 2 668,75 Kč 2 948,75 Kč
1/3 zbytku čisté mzdy 7 116 Kč 7 863 Kč

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).