Hlavní navigace

Změny v cestovních náhradách 2012

15. 12. 2011
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 329515
S koncem roku přinášíme změny sazeb tuzemského stravného, změny ve způsobu krácení, nové průměry za pohonné hmoty, časová pásma a sazby pro zahraniční stravné.

Každoročně se k 1. lednu mění sazby náhrad cestovních výdajů. Pozadu nezůstává ani rok 2012. Server Podnikatel.cz zjistil, jak by se měly příští rok změnit sazby stravného, náhrada za 1 km i průměrná cena pohonných hmot. 

Změna sazeb stravného pro tuzemské pracovní cesty

Sazby stravného pro tuzemské pracovní cesty jsou stanoveny v § 163 odst. 1 a v § 176 odst. 1 zákoníku práce. Uvádí se dvakrát, protože paragraf 163 platí pro zaměstnance v podnikatelské sféře a paragraf 176 pro zaměstnance ve státní správě. Zásadní rozdíl je také v tom, že zákoník práce první skupině přesně určuje maximální hodnotu stravného za každý kalendářní den. Zaměstnavatel ve státní správě si naopak každoročně stanoví vnitřním předpisem výši stravného v rozpětí daném zákoníkem práce. Znamená to, že může vyplatit minimální hodnotu stravného, ale pokud má v rozpočtu dostatek finančních prostředků, i maximální hodnotu stravného. Čtěte také: Paušál na dopravu patří do daňové evidence. Už letos

Stejně tak by mohl i zaměstnavatel v podnikatelské sféře vyplatit na stravném více. Ovšem stravné vyplacené nad rámec náhrad uvedených v zákoníku práce nebude daňově uznatelným výdajem. Podle § 24 zákona o daních z příjmů je daňově uznatelné pouze za podmínky, že tento nadlimit bude na straně zaměstnance součástí jeho mzdy. Samozřejmě včetně odvodu sociálního a zdravotního pojištění. Čtěte také: Nakupujete pro firmu a přesto neplatíte silniční daň? Můžete na to doplatit

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle §  163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši:

 • 64 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 96 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 151 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle §  176 odst. 1 zákoníku práce (státní sféra) ve výši:

 • 64 Kč až 76 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 96 Kč až 116 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 151 Kč až 181 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Stravné se v souladu s § 189 zákoníku práce zaokrouhluje na celé koruny do výše 50 haléřů směrem dolů a od 50 haléřů včetně směrem nahoru. To je důležité zejména při krácení stravného, jestliže je zaměstnanci na pracovní cestě poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec sám nepřispívá. V takovém případě zaměstnanci přísluší krácené stravné podle § 163 odst. 2. Konečná částka, která bude zaměstnanci vyplacena při vyúčtování pracovní cesty, se ovšem vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Čtěte také: Otazníky kolem paušálu na dopravu a spolupracujících osob

Vyhledejte své obchodní partnery a souvislosti. Vyzkoušejte Rejstřík firem

Změny v krácení stravného

Novelou zákoníku práce dochází ke změnám v ustanovení § 163. Odstavce 2 a 3 uvedeného praragrafu řeší otázku zajištění bezplatného jídla a s tím související snížení stravného. Od 1. ledna 2012 bude platit, že pokud zaměstnavatel před vysláním zaměstnance na pracovní cestu neurčil nižší hodnotu snížení stravného za poskytnutí bezplatného jídla, bude zaměstnanci poskytnuto stravné snížené o nejvyšší hodnotu stanovenou v odstavci 2 daného ustanovení, tj. o 25 % za každé bezplatné jídlo poskytnuté při pracovní cestě trvající déle než 18 hodin, uvedla pro server Podnikatel.cz Petra SochorováAdvokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners.

Advokátka dodala, že zaměstnavatel tedy může sám rozhodnout o výši snížení, ale musí tak učinit před pracovní cestou. Nejvyšší hodnota snížení je 25 % za každé bezplatné jídlo poskytnuté při pracovní cestě trvající déle než 18 hodin. Dnes platí, že pokud zaměstnavatel o tomto krácení nerozhodne před pracovní cestou, zaměstnanec má nárok na plné stravné (zaměstnavatel jej nesmí krátit). Tato úprava platí pro soukromou sféru, a to jak pro pracovní cesty na území ČR, tak i do zahraničí. V případě státní sféry je zcela pochopitelně omezena možnost zaměstnavatele snižovat výši krácení a stravné se krátí vždy o 25 % za každé bezplatné jídlo poskytnuté při pracovní cestě trvající déle než 18 hodin, vysvětlila Sochorová. Čtěte také: Bydlí vaši zaměstnanci daleko? Vozte je do práce a dejte si to nákladů

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Náhrada za používání vlastních motorových vozidel zůstává na současné úrovni. Podle ministerstva financí vývoj cen položek spojených s pořízením a provozem motorových vozidel proti předchozímu roku nezaznamenal relevantní nárůst či pokles. Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u:

 • jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,
 • osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč.

Sazba základní náhrady a průměrné ceny pohonných hmot se při výpočtu podle § 189 zaokrouhlují na desetihaléře směrem nahoru.

Průměrná cena za 1 litr pohonných hmot

Podle paragrafu 158 odst. 3 prokazuje zaměstnanec cenu pohonné hmoty dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Pokud má zaměstnanec více dokladů na nákup pohonných hmot souvisejících s pracovní cestou, vypočítá se cena aritmetickým průměrem.

V případě, že skutečnou cenu pohonné hmoty neprokáže, využijí se průměrné ceny stanovené každoročně vydávanou vyhláškou. Ta samozřejmě platí i pro osoby samostatně výdělečně činné. Oproti předchozím letům z vyhlášky zmizela cena 91oktanového benzinu. Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty činí:

 • 34,90 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 36,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 34,70 Kč u motorové nafty.

Pro srovnání jsme připravili přehled průměrných cen pohonných hmot od roku 2005.

školení únor 24 - zaměstnávání malého rozsahu

Průměr cen pohonných hmot 2012
Pohonná hmota 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
automobilový benzin 91 oktanů (special) 27,10 30,1 27,80 30,60 26,30 28,50 31,40 X
automobilový benzin 91 oktanů (normal) 27,50 29,5 27,90 30,60 26,30 28,50 31,40 X
automobilový benzin 95 oktanů (super) 27,40 30,4 28,10 30,90 26,80 28,70 31,60 34,90
automobilový benzin 98 oktanů (super plus) 31,00 34,4 31,10 33,10 29,00 30,70 33,40 36,90
motorová nafta 26,60 29,5 28,10 31,20 28,50 27,20 30,80 34,70

Zahraniční stravné na pracovní cestě nově od 2012

Stravné na zahraniční cestě se poskytuje v souladu s § 170 zákoníku práce zásadně v cizí měně. Zaměstnavatel obvykle určí zaměstnanci zahraniční stravné z výše základní sazby zahraničního stravného stanoveného vyhláškou.  Výše stravného se vypočítá podle základní sazby, a to stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času. Za dobu strávenou mimo území České republiky se od 1. 1. 2012 poskytuje zahraniční stravné:

 • ve výši základní sazby, jestliže cesta trvá déle než 18 hodin,
 • ve 2/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá déle než 12 hodin, nejvýše 18 hodin,
 • v 1/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území ČR právo na tuzemské stravné.

Nově jsou tedy upravena jak časová pásma poskytovaného stravného, tak souběh tuzemského a zahraničního stravného v jednom dni. Sazby zahraničního stravného pro rok 2012 stanovuje vyhláška o stanovení základních sazeb zahraničního stravného.

Zahraniční stravné 2012
Země Základní sazba stravného
Evropská unie:
Slovensko 30 EUR
Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko 35 EUR
Kypr, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Řecko, Španělsko 40 EUR
Belgie, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Rakousko 45 EUR
Švédsko, Dánsko 50 EUR
Velká Británie 40 GBP
Ostatní Evropa:
Chorvatsko, Turecko 40 EUR
Lichtenštejnsko, Rusko, Ukrajina 45 EUR
Island, Norsko 55 EUR
Švýcarsko 75 CHF
Asie:
Afghánistán, Indie, Írán, Thajsko, Vietnam 35 EUR
Čína, Irák 40 EUR
Japonsko 65 USD
Zámoří:
Kanada 45 USD
USA 50 USD
Brazílie 55 USD

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).