Hlavní navigace

EMPRESA MEDIA, a.s.

Firma EMPRESA MEDIA, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6907, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 110 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26418011

Sídlo:

Mikuleckého 1309/4, Praha, 147 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

13. 12. 2000

DIČ:

CZ26418011

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

46190 Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
581 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
6622 Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
702 Poradenství v oblasti řízení
731 Reklamní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6907, Městský soud v Praze

Obchodní firma

EMPRESA MEDIA, a.s. od 26. 10. 2011

Obchodní firma

TMG Communication, a.s. do 26. 10. 2011 od 20. 2. 2002

Obchodní firma

ORIOLE, a.s. do 20. 2. 2002 od 13. 12. 2000

Právní forma

Akciová společnost od 13. 12. 2000

adresa

Mikuleckého 1309/4
Praha 14700 od 9. 1. 2013

adresa

Panská 890/7
Praha 1 11000 do 9. 1. 2013 od 26. 10. 2011

adresa

Mikuleckého 1311/8
Praha 4 14700 do 26. 10. 2011 od 23. 4. 2010

adresa

Na Veselí čp. 825/3
Praha 4 14000 do 23. 4. 2010 od 20. 2. 2002

adresa

Táboritská 23
Praha 3 13087 do 20. 2. 2002 od 13. 12. 2000

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s těmito obory činností: -zprostředkování obchodu a služeb, -velkoobchod a maloobchod, -vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce, -činnost informačních a zpravodajských kanceláří, -realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, -poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, -reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, -mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti -provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a odborných akcí, -provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, -výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů, -poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, -fotografické služby, -provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu; od 10. 9. 2021

zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví od 25. 9. 2013

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 10. 9. 2021 od 23. 4. 2010

reklamní činnost a marketing do 23. 4. 2010 od 20. 2. 2002

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 23. 4. 2010 od 20. 2. 2002

zprostředkování obchodu do 23. 4. 2010 od 20. 2. 2002

vydavatelské a nakladatelské činnosti do 23. 4. 2010 od 20. 2. 2002

pronájem nemovitostí do 23. 4. 2010 od 13. 12. 2000

Ostatní skutečnosti

Počet členů dozorčí rady: 4 do 7. 9. 2020 od 26. 7. 2019

Valná hromada společnosti konaná dne 15.5.2019 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 90,000.000,--Kč (slovy: devadesát-milionů korun českých), a to z původní částky Kč 20,000.000,--Kč (slovy: dvacet-milionů korun českých) na novou částku 110,000.000,--Kč (slovy: jedno-sto-deset-milionů k orun českých), a to upsáním nových akcií, přičemž se připouští upisování akcií pod tuto novou navrhovanou částku, tj. zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude celkově účinně upsán jakýkoliv nižší počet akcií. Základní kapitál se zvýší jen v ro zsahu upsaných akcií. Upisování akcií nad částku 90,000.000,--Kč se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno maximálně 900 (slovy: devět-set) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno-sto-tisíc korun českých), přičemž nové akcie budou emitovány jako kmenové akcie na jméno, v listinné pod obě. Stávající akcie společnosti, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny. Emisní kurz každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě a může být splacen pouze peněžitým vkladem. Emisní kurz upisovaných akcií je splatný ve lhůtě 7 (slovy: sed mi) dnů ode dne úpisu akcií, tj. ode dne, kdy upisovatel uzavřel se společností smlouvu o úpisu akcií, a to bezhotovostním převodem na účet společnosti č. 5383200001/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s., mezinárodní číslo účtu (IBAN): CZ16 5500 0000 0053 83 20 0001, BIC (SWIFT) kód: RZBCCZPP. 3) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno výhradně peněžitými vklady. Úpis nových akcií bude probíhat jako maximálně dvoukolový. První kolo je určeno pro akcionáře společnosti k uplatnění jejich přednostního práva na úpis nových akcií. Akcionáři spole čnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Nedojde-li v prvním kole přednostního upisování k upsání všech nových akcií potřebných ke zvýšení zákla dního kapitálu o navrhovanou částku, svědčí akcionářům přednostní právo na upsání zbývajících akcií, a to bez ohledu na to, zda v prvním kole přednostního práva využili či nikoliv. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva ani ve druhém ko le, budou všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Mgr. Jaromír Soukup, nar. 22.2.1969, bytem Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ: 147 00 (dále jen Vybraný zájemce). S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě d o 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů ode dne, kdy byla zveřejněna informace dle § 485 odst. 1 ZOK, přičemž 14denní lhůta počne běžet prvním dnem následujícím po zveřejnění dle § 485 odst. 1 ZOK. Zájem upsat akcie mohou akcionáři uplatit na adrese sídla společnosti ve stanovené lhůtě, vždy v pracovní dny od 10:00 do 16:00 hodin. 4) Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé, tj. první den 14denní lhůty pro využití přednostního práva. 5) Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč (slovy: jedno-sto-tisíc korun českých) lze upsat 4,5 (slovy: čtyři celé a pět desetin) nové akcie s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. 6) K upsání nových akcií dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi upisovatelem a společností, s úředně ověřenými podpisy. Akcionáři, který uplatní zájem o úpis nových akcií, předloží nebo zašle představenstvo společnosti návrh smlouvy o upsání nových akcií. Akcionář je pak povinen akceptovat návrh a doručit podepsanou smlouvu o upsání akcií představenstvu společnosti tak, aby představenstvo společnosti podepsanou smlouvu obdrželo ve lhůtě 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání nových akcií. Jestliže akcionář neakceptuje návrh smlouvy o upsání nových akcií a/nebo nedoručí podepsanou smlouvu představenstvu společnosti v uvedené lhůtě, hledí se na něj, jako kdyby zájem o úpis nových akcií neuplatnil. 7) Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři nevyužijí svého přednostního práva. Všechny nové akcie upisované bez využití přednostního práva tak bud ou nabídnuty k úpisu předem Vybranému zájemci. Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle Společnosti, a to ve lhůtě 7 (slovy: sedmi) dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybraném u zájemci oznámen. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné podobě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a společností, s úředně ověřenými podpisy. Emisní kurs akcií upsaných Vybraným zájemcem bez využití přednostního práva m usí být splacen v plné výši v penězích, a to bezhotovostním převodem na účet společnosti č. 5383200001/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s., mezinárodní číslo účtu (IBAN): CZ16 5500 0000 0053 8320 0001, BIC (SWIFT) kód: RZBCCZPP. 8) Nové akcie ani žádná jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky akcií. 9) Připouští se možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Vybraný zájemce pohledává za Společností pohledávku v celkové výši 46,490.000,--Kč (slovy: čtyřicet-šest-milionů-čtyři-sta-devadesát-tisíc korun čes kých) (dále jen Pohledávka) z titulu neuhrazené úplaty za postoupení pohledávky postoupené Smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou dne 10.11.2014 mezi Vybraným zájemcem a Společností, na základě které postoupil Vybraný zájemce na Společnost svoji pohle dávku za společností Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ: 152 00 z titulu poskytnutí zápůjčky ve výši 44,543.000,--Kč a úroku ve výši 1,949.352,34 Kč, kdy úplata za postoupení pohledávky byla sjedná na ve výši 46,490.000 Kč (dále jen Pohledávka Vybraného zájemce), přičemž Společnost svoji povinnost k úhradě sjednané úplaty za postoupení pohledávky dosud nesplnila. Pohledávka Vybraného zájemce za Společností tak činí částku ve výši 46,490.000,--Kč (sl ovy: čtyřicet-šest-milionů-čtyři-sta-devadesát-tisíc korun českých). Valná hromada rozhoduje o tom, že se připouští možnost započtení Pohledávky Vybraného zájemce vůči Společnosti až do výše 45,900,000,--Kč (slovy: čtyřicet-pět-milionů-devět-set-tisíc kor un českých) proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií Vybraným zájemcem. Valná hromada dává souhlas, aby představenstvo za společnost uzavřelo s akcionáři příslušné smlouvy o započtení. Pro uzavření smlouvy o započtení se stanovují tato pravidla: Společnost zašle upisovateli návrh smlouvy o započtení nejpozději s návrhem smlouvy na upsání akcií; upisovatel je povinen smlouvu o započtení uzavřít nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení návrhu smlouvy tak, že v uvedené lhůtě doručí společnosti podepsanou smlouvu o započtení do sídla společnosti. Zbylou část emisního kurzu upsaných akcií, která nebude splacena formou započtení, splatí upisovatelé v penězích ve lhůtě třiceti dnů ode dne vy užití přednostního práva na úpis akcií, a to bezhotovostním převodem na účet společnosti č. 5383200001/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s., mezinárodní číslo účtu (IBAN): CZ16 5500 0000 0053 8320 0001, BIC (SWIFT) kód: RZBCCZPP. 9) Valná hromada ukládá představenstvu společnosti učinit všechna potřebná opatření ke splnění tohoto usnesení, včetně provedení změn v důsledku zvýšení základního kapitálu společnosti ve stanovách společnosti. do 12. 7. 2019 od 24. 5. 2019

Počet členů dozorčí rady: 3 do 26. 7. 2019 od 15. 9. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 7. 9. 2020 od 15. 9. 2014

Jediný akcionář navrhovatele rozhodl dne 20.12.2013 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše Kč 1,000.000, - o částku Kč 19,000.000,- na novou výši základního kapitálu Kč 20,000.000,-, a to upsáním no vých akcií peněžitým vkladem, a to úpisem všech nových akcií ke zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva jediného akcionáře upsat nové akcie v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti s tím, že upisování nad tuto částku navrh ovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti bude kryt emisí nových akcií, přičem nové akcie budou emitovány jako kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, v počtu 190 ks, ve jmenovité hodnotě Kč 100.000,- každé jednotlivé akcie a neb udou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Stávající akcie společnosti, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny. Všechny nově emitované akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti, tj. společností JALUMONA ADVERTISING, S.L., se sídlem v Marbelle, Avenida Ricardo Soriano 34, 29601 Španělské království, registrační číslo CIF B93124915, dle ustanovení § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností, v písemné formě s úředně ověřenými podpisy. Emisní kurz každé nově upisované akcie činí Kč 100.000,-; emisní kurz všech 190 kusů akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu tedy činí Kč 19,000.000,-, bez emisního ažia. Jediný akcionář upíše akcie ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, se stanoví, že veškeré akcie lze upsat v sídle společnosti na adrese Mikuleckého 1309/4, Braník, 147 00 Praha 4, ve lhůtě 15 d nů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií, s tím, že návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií, která bude mít náležitosti alespoň dle ustanovení § 205 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve z nění pozdějších právních předpisů, spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií, doručí představenstvo společnosti jedinému akcionáři, tj. společností JALUMONA ADVERTISING, S.L., se sídlem v Marbelle, Avenida Ricardo Soriano 34, 29601 Španělsk é království, registrační číslo CIF B93124915, do 15 dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře učiněného při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Upisování akcií bude vá záno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Připouští se v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, možnost splacení emisního kurzu nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu započtením peněžité poh ledávky upisovatele, tj. jediného akcionáře společnosti, tedy společnosti JALUMONA ADVERTISING, S.L., se sídlem v Marbelle, Avenida Ricardo Soriano 34, 29601 Španělské království, registrační číslo CIF B93124915, vůči společnosti až do výše Kč 19,000.000, - proti pohledávce společnosti vůči obchodní společností JALUMONA ADVERTISING, S.L., se sídlem v Marbelle, Avenida Ricardo Soriano 34, 29601 Španělské království, registrační číslo CIF B93124915, na splacení emisního kurzu nových akcií emitovaných na zvýš ení základního kapitálu. Umožňuje se započtení pohledávky upisovatele, tj. společností JALUMONA ADVERTISING, S.L., se sídlem v Marbelle, Avenida Ricardo Soriano 34, 29601 Španělské království, registrační číslo CIF B93124915, až do výše Kč 19,000.000,- vůči společnosti vzniklé ze Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností GENERRA LIMITED, se sídlem Nikósie, Arch. Makariou III, XENIOS COMMERCIAL CENTER, 6th floor, Flat/Office 603, Kyperská republika, identifikační číslo 104318, jednající prostřednictvím GENERRA LIMI TED, organizační složka, se sídlem Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ: 147 00, IČ: 248 01 020, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, ve vložce 74505, oddíl A, jako postupitelem na straně jedné a jediným akcionářem, tj. společností J ALUMONA ADVERTISING, S.L., se sídlem v Marbelle, Avenida Ricardo Soriano 34, 29601 Španělské království, registrační číslo CIF B93124915, jako postupníkem na straně druhé, dne 12.12.2013, jejímž předmětem bylo postoupení pohledávky postupitele vůči společ nosti, vyplývající ze Smlouvy o půjčce ze dne 22.9.2011, na základě které poskytoval postupitel společnosti půjčky peněžních prostředků, přičemž postupovaná pohledávka sestává z těchto jednotlivých dílčích půjček peněžních prostředků: - dne 6.6.2013 půjčena částka ve výši Kč 2,000.000,- - dne 26.6.2013 půjčena částka ve výši Kč 1,700.000,- - dne 12.7.2013 půjčena částka ve výši Kč 5,600.000,- - dne 13.8.2013 půjčena částka ve výši Kč 4,500.000,- - dne 13.8.2013 půjčena částka ve výši Kč 1,300.000,- - dne 10.9.2013 půjčena částka ve výši Kč 1,800.000,- - dne 16.9.2013 půjčena částka ve výši Kč 2,100.000,- tedy v celkové výši Kč 19,000.000,-. a to do výše, do které se vzájemně kryjí, tj. do výše Kč 19,000.000,-. S ohledem na to, že emisní kurz akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu bude splacen v plné výši výhradně započtením peněžité pohledávky upisovatele, tj. jediným akcionářem, tedy společností JALUMONA ADVERTISING, S.L., se sídlem v Marbelle, Aveni da Ricardo Soriano 34, 29601 Španělské království, registrační číslo CIF B93124915, vůči společnosti až do výše Kč 19,000.000,- proti pohledávce společnosti vůči společností JALUMONA ADVERTISING, S.L., se sídlem v Marbelle, Avenida Ricardo Soriano 34, 296 01 Španělské království, registrační číslo CIF B93124915, na splacení emisního kurzu 190 ks nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu, stanoví se tato pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtení: Návrh Smlouvy o započtení, připravený společností, bude za účelem seznámení se s jejím obsahem k dispozici jedinému akcionáři, tj. společností JALUMONA ADVERTISING, S.L., se sídlem v Marbelle, Avenida Ricardo Soriano 34, 29601 Španělské království, regist rační číslo CIF B93124915, v sídle společnosti po dobu lhůty, stanovené k upsání akcií. k uzavření Smlouvy o započtení se stanoví lhůta do 15. dne ode dne upsání akcií upisovatelem v sídle společnosti. Vklad na zvýšení základního kapitálu bude upisovatele m splacen dnem uzavření příslušné smlouvy o započtení mezi společností a upisovatelem, tímto dnem zaniknou i vzájemné pohledávky, které jsou předmětem tohoto započtení, tj. až do výše Kč 19,000.000,-. do 14. 2. 2014 od 27. 1. 2014

Smlouvou o prodeji podniku ze dne 2.7.2012 nabyla EMPRESA MEDIA, a.s., s účinností od 1.8.2012 od společnosti MF 7 a.s., IČ: 247 72 429, se sídlem Praha 4 - Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ 143 00, soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek pod niku, který se týká vydávání a distribuce týdeníku "7 SEDMIČKA". od 10. 10. 2012

Smlouvou o prodeji podniku ze dne 22.12.2011 nabyla EMPRESA MEDIA, a.s., s účinností od 1.1.2012 od společnosti Stanford a.s., IČ 257 98 031, se sídlem Praha 5, Kříženeckého náměstí 322/5, PSČ 152 00, soubor věcí, práv a jiných majetkových hodnot, tvořící podnik a týkající se vydávání týdeníku "Profit" a magazínu "Český export". Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 2.7.2012 prodala EMPRESA MEDIA, a.s., s účinností od 1.8.2012 soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podniku, týkající se vydávání a distribuce týdeníku "Profit" společnosti Mladá fronta a.s., IČ 492 40 315, se sídlem Praha 4, Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ 143 00. od 5. 9. 2012

Smlouvou ze dne 23.9.2011 nabyla EMPRESA MEDIA, a.s., s účinností od 1.10.2011 část podniku Mediacop s.r.o., IČ 257 70 152, Praha 1, Panská 890/7, PSČ 110 00, která představuje soubor věcí, práv a jiných majetkových hodnot, patřící Mediacop s.r.o. a týkající se vydávání týdeníků "Týden", "PC Tuning" a "Instinkt" nebo které vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. od 26. 10. 2011

Kapitál

Základní kapitál

vklad 110 000 000 Kč

od 12. 7. 2019

Základní kapitál

vklad 20 000 000 Kč

do 12. 7. 2019 od 14. 2. 2014

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 14. 2. 2014 od 13. 12. 2000
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 100 od 12. 7. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 200 do 12. 7. 2019 od 14. 2. 2014
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 14. 2. 2014 od 20. 2. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 20. 2. 2002 od 13. 12. 2000

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

PhDr. Jitka Věková

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2021

vznik členství: 8. 9. 2021

vznik funkce: 8. 9. 2021

Za Humny 137, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Daniel Köppl

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 5. 2017 - Poslední vztah: 7. 9. 2020

vznik členství: 30. 6. 2016

zánik členství: 24. 8. 2020

zánik funkce: 24. 8. 2020

U Kublova 537/1, Praha, 147 00, Česká republika

Filip Doubek

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 5. 2017 - Poslední vztah: 10. 9. 2021

vznik členství: 30. 6. 2016

zánik členství: 8. 9. 2021

zánik funkce: 8. 9. 2021

Polní 167, Jesenice, 252 42, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Donghua Wang

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 5. 2017 - Poslední vztah: 11. 5. 2017

vznik členství: 30. 6. 2016

zánik členství: 16. 3. 2017

Wenhuiyuan severní ulice Jia 6, budova č. 3, vstup III - č. dveří 601, Peking, Haidian distrikt, Čínská lidová republika

Ing. Monika Soukupová

předsedkyně dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2014 - Poslední vztah: 11. 5. 2017

vznik členství: 22. 9. 2011

zánik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 15. 10. 2012

zánik funkce: 30. 6. 2016

Klánova 441/20, Praha, 147 00, Česká republika

Ing. Monika Soukupová

předsedkyně dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2014 - Poslední vztah: 11. 5. 2017

vznik členství: 22. 9. 2011

zánik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 15. 10. 2012

zánik funkce: 30. 6. 2016

Klánova 441/20, Praha, 147 00, Česká republika

Kateřina Čápová

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 10. 2013 - Poslední vztah: 16. 8. 2016

vznik členství: 9. 1. 2013

zánik členství: 30. 6. 2016

Hvozdíková 2884/2, Praha, 106 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Kateřina Čápová

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 10. 2013 - Poslední vztah: 16. 8. 2016

vznik členství: 9. 1. 2013

zánik členství: 30. 6. 2016

Hvozdíková 2884/2, Praha, 106 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Filip Doubek

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 7. 2013 - Poslední vztah: 11. 5. 2017

vznik členství: 14. 6. 2013

zánik členství: 30. 6. 2016

Polní 167, Jesenice, 252 42, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Filip Doubek

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 7. 2013 - Poslední vztah: 11. 5. 2017

vznik členství: 14. 6. 2013

zánik členství: 30. 6. 2016

Polní 167, Jesenice, 252 42, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Kateřina Čápová

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2013 - Poslední vztah: 31. 10. 2013

vznik členství: 9. 1. 2008

zánik členství: 8. 1. 2013

Hvozdíková 2884/2, Praha 10, 106 00, Česká republika

Ing. Monika Soukupová

předsedkyně dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2012 - Poslední vztah: 6. 9. 2014

vznik členství: 22. 9. 2011

vznik funkce: 15. 10. 2012

Průmyslová 46, Strančice, 251 63, Česká republika

Mgr. Kateřina Boháčová

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2012 - Poslední vztah: 29. 5. 2013

vznik členství: 9. 1. 2008

zánik členství: 8. 1. 2013

Hvozdíková 2884/2, Praha 10, 106 00, Česká republika

Mgr. Kateřina Boháčová

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2011 - Poslední vztah: 16. 11. 2012

vznik členství: 9. 1. 2008

vznik funkce: 9. 3. 2010

zánik funkce: 15. 10. 2012

Hvozdíková 2884/2, Praha 10, 106 00, Česká republika

Maria Haydee Mourenza Gonzales

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2011 - Poslední vztah: 22. 7. 2013

vznik členství: 22. 9. 2011

zánik členství: 14. 6. 2013

Marbella, Urb. Las Cumbres de Marbella 5, 29602, Španělské království

Ing. Monika Soukupová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2011 - Poslední vztah: 16. 11. 2012

vznik členství: 22. 9. 2011

Průmyslová 46, Strančice, 251 63, Česká republika

Mgr. Kateřina Boháčová

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 4. 2010 - Poslední vztah: 26. 10. 2011

vznik členství: 9. 1. 2003

zánik členství: 8. 1. 2008

vznik funkce: 9. 3. 2010

Hvozdíková 2884/2, Praha 10, 106 00, Česká republika

Jitka Tlamichová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 4. 2010 - Poslední vztah: 26. 10. 2011

vznik členství: 9. 3. 2010

zánik členství: 22. 9. 2011

Průběžná 1801/49, Praha 10, 100 00, Česká republika

Petra Stanovská

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 4. 2010 - Poslední vztah: 26. 10. 2011

vznik členství: 9. 3. 2010

zánik členství: 22. 9. 2011

Petrovická 2029/25, Krnov, 794 01, Česká republika

JUDr. Iveta Grecká

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2007 - Poslední vztah: 23. 4. 2010

vznik funkce: 4. 5. 2007

zánik funkce: 16. 12. 2009

U Chmelnice 2/745, Praha 4, 143 00, Česká republika

Mgr. Kateřina Boháčová

Člen:

První vztah: 17. 3. 2003 - Poslední vztah: 23. 4. 2010

vznik členství: 9. 1. 2003

zánik funkce: 9. 3. 2010

Jasmínová 44/2686, Praha 10, Česká republika

Ing. Zdeněk Kadlec

člen

První vztah: 4. 12. 2002 - Poslední vztah: 11. 4. 2007

vznik členství: 22. 5. 2002

zánik členství: 23. 3. 2007

Ve vilkách 509, Šestajovice, 250 92, Česká republika

Ing. Václav Maťátko

Člen

První vztah: 20. 2. 2002 - Poslední vztah: 4. 12. 2002

vznik členství: 16. 2. 2001

zánik členství: 22. 5. 2002

V kolkovně 4, Praha 1, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Otokar Sojka

člen

První vztah: 20. 2. 2002 - Poslední vztah: 4. 12. 2002

vznik členství: 16. 2. 2001

zánik členství: 22. 5. 2002

Klimentská 19, Praha 1, Česká republika

Filip Doubek

předseda

První vztah: 20. 2. 2002 - Poslední vztah: 23. 4. 2010

zánik členství: 9. 3. 2010

vznik funkce: 16. 2. 2001

zánik funkce: 9. 3. 2010

Brandlova 1641, Praha 4, Česká republika

Prof. MUDr. Pavel Pafko

Člen

První vztah: 20. 2. 2002 - Poslední vztah: 23. 4. 2010

vznik členství: 16. 2. 2001

zánik členství: 16. 12. 2009

Podolská 10, Praha 4, 147 00, Česká republika

Petr Hořejš

Člen

První vztah: 20. 2. 2002 - Poslední vztah: 23. 4. 2010

vznik členství: 16. 2. 2001

zánik členství: 16. 12. 2009

Řehořova 33, Praha 3, Česká republika

Ing. Miroslav Tajč

člen

První vztah: 20. 2. 2002 - Poslední vztah: 23. 4. 2010

vznik členství: 16. 2. 2001

zánik členství: 16. 12. 2009

Šejbalové 895, Praha 5, 152 00, Česká republika

Martin Hospodár

předseda

První vztah: 13. 12. 2000 - Poslední vztah: 20. 2. 2002

zánik funkce: 12. 1. 2001

Šafárikova 9, Košice, Slovenská republika

Valéria Janusová

člen

První vztah: 13. 12. 2000 - Poslední vztah: 20. 2. 2002

zánik členství: 12. 1. 2001

Mudroňova 25, Košice, Slovenská republika

Hana Hospodárová

člen

První vztah: 13. 12. 2000 - Poslední vztah: 20. 2. 2002

zánik členství: 12. 1. 2001

Šafárikova 9, Košice, Slovenská republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Mgr. Jaromír Soukup

předseda představenstva

První vztah: 16. 8. 2016

vznik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 30. 6. 2016

Mikuleckého 1311/8, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 33 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Kateřina Čápová

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2017 - Poslední vztah: 7. 9. 2020

vznik členství: 30. 6. 2016

zánik členství: 24. 8. 2020

zánik funkce: 24. 8. 2020

Padovská 747/5, Praha, 109 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Jaroslav Tvrdík

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 8. 2016 - Poslední vztah: 11. 5. 2017

vznik členství: 30. 6. 2016

zánik členství: 16. 3. 2017

vznik funkce: 30. 6. 2016

zánik funkce: 16. 3. 2017

Mrkvičkova 1373/14, Praha, 163 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Jaroslav Tvrdík

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 8. 2016 - Poslední vztah: 11. 5. 2017

vznik členství: 30. 6. 2016

zánik členství: 16. 3. 2017

vznik funkce: 30. 6. 2016

zánik funkce: 16. 3. 2017

Mrkvičkova 1373/14, Praha, 163 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Mgr. Kateřina Čápová

člen představenstva

První vztah: 16. 8. 2016 - Poslední vztah: 22. 2. 2017

vznik členství: 30. 6. 2016

Hvozdíková 2884/2, Praha, 106 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen správní rady

  IDK Praha a.s.

  Mikuleckého 1311/8, Praha, 147 00

Mgr. Kateřina Čápová

člen představenstva

První vztah: 16. 8. 2016 - Poslední vztah: 22. 2. 2017

vznik členství: 30. 6. 2016

Hvozdíková 2884/2, Praha, 106 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen správní rady

  IDK Praha a.s.

  Mikuleckého 1311/8, Praha, 147 00

Ing. Marcela Hrdá

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 9. 2014 - Poslední vztah: 1. 3. 2016

vznik členství: 11. 9. 2012

zánik členství: 1. 3. 2016

vznik funkce: 30. 6. 2014

zánik funkce: 1. 3. 2016

Za Štěpnicí 277, Řitka, 252 03, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

František Nachtigall

člen představenstva

První vztah: 22. 7. 2013 - Poslední vztah: 15. 9. 2014

vznik členství: 27. 6. 2013

zánik členství: 30. 6. 2014

Werichova 1145/31, Praha 5, 152 00, Česká republika

Marcela Hrdá

člen představenstva

První vztah: 29. 5. 2013 - Poslední vztah: 15. 9. 2014

vznik členství: 11. 9. 2012

Za Štěpnicí 277, Řitka, 252 03, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jaromír Soukup

předseda představenstva

První vztah: 29. 5. 2013 - Poslední vztah: 16. 8. 2016

vznik členství: 15. 5. 2013

zánik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 15. 5. 2013

zánik funkce: 30. 6. 2016

Mikuleckého 1311/8, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Jaromír Soukup

předseda představenstva

První vztah: 29. 5. 2013 - Poslední vztah: 16. 8. 2016

vznik členství: 15. 5. 2013

zánik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 15. 5. 2013

zánik funkce: 30. 6. 2016

Mikuleckého 1311/8, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Marcela Hrdá

předsedkyně představenstva

První vztah: 16. 11. 2012 - Poslední vztah: 29. 5. 2013

vznik členství: 11. 9. 2012

vznik funkce: 11. 9. 2012

zánik funkce: 15. 5. 2013

Za Štěpnicí 277, Řitka, 252 03, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Marcela Hrdá

předsedkyně představenstva

První vztah: 10. 10. 2012 - Poslední vztah: 16. 11. 2012

vznik členství: 11. 9. 2012

vznik funkce: 11. 9. 2012

zánik funkce: 15. 5. 2013

Za Štěpnicí 277, Řitka, 252 03, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Kateřina Jelínková

člen představenstva

První vztah: 22. 12. 2011 - Poslední vztah: 15. 9. 2014

vznik členství: 12. 12. 2011

zánik členství: 30. 6. 2014

Mickiewiczova 238/11, Praha 6, 160 00, Česká republika

František Nachtigall

člen představenstva

První vztah: 22. 12. 2011 - Poslední vztah: 29. 5. 2013

vznik členství: 12. 12. 2011

zánik členství: 15. 5. 2013

Werichova 1145/31, Praha 5, 152 00, Česká republika

Mgr. Eva Ginzelová

předseda představenstva

První vztah: 22. 12. 2011 - Poslední vztah: 10. 10. 2012

vznik členství: 22. 9. 2011

zánik členství: 11. 9. 2012

vznik funkce: 12. 12. 2011

zánik funkce: 11. 9. 2012

Chrustenice 175, 267 12, Česká republika

Mgr. Eva Ginzelová

člen představenstva

První vztah: 26. 10. 2011 - Poslední vztah: 22. 12. 2011

vznik členství: 22. 9. 2011

Chrustenice 175, 267 12, Česká republika

Mgr. Jaromír Soukup

předseda představenstva

První vztah: 20. 10. 2011 - Poslední vztah: 20. 10. 2011

vznik členství: 12. 1. 2006

zánik členství: 11. 1. 2011

vznik funkce: 9. 3. 2010

Mikuleckého 1311/8, Praha 4, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Jaromír Soukup

předseda představenstva

První vztah: 20. 10. 2011 - Poslední vztah: 26. 10. 2011

vznik členství: 12. 1. 2011

zánik členství: 22. 9. 2011

vznik funkce: 9. 3. 2010

zánik funkce: 22. 9. 2011

Mikuleckého 1311/8, Praha 4, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Filip Doubek

člen představenstva

První vztah: 23. 4. 2010 - Poslední vztah: 26. 10. 2011

vznik členství: 9. 3. 2010

zánik členství: 22. 9. 2011

Brandlova 1641/1, Praha 4, 140 00, Česká republika

Mgr. Jaromír Soukup

předseda představenstva

První vztah: 23. 4. 2010 - Poslední vztah: 20. 10. 2011

vznik členství: 12. 1. 2001

zánik členství: 11. 1. 2006

vznik funkce: 9. 3. 2010

Mikuleckého 1311/8, Praha 4, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Věra Fialová

člen představenstva

První vztah: 23. 4. 2010 - Poslední vztah: 26. 10. 2011

vznik členství: 9. 3. 2010

zánik členství: 22. 9. 2011

Pod Račany 173, Davle, 252 06, Česká republika

Mgr. Jaromír Soukup

člen

První vztah: 30. 7. 2008 - Poslední vztah: 23. 4. 2010

vznik členství: 12. 1. 2001

Mikuleckého 1311/8, Praha 4, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Tomáš Bílý

předseda

První vztah: 19. 4. 2007 - Poslední vztah: 23. 4. 2010

vznik funkce: 16. 2. 2001

zánik funkce: 16. 12. 2009

Nerudova 730/14, Říčany, 251 01, Česká republika

Mgr. Jaromír Soukup

člen

První vztah: 20. 2. 2002 - Poslední vztah: 30. 7. 2008

vznik členství: 12. 1. 2001

Krčská 994/55, Praha 4, 140 00, Česká republika

Tomáš Bílý

předseda

První vztah: 20. 2. 2002 - Poslední vztah: 19. 4. 2007

vznik funkce: 16. 2. 2001

Pláničkova 445/11, Praha 6, Česká republika

JUDr. Jiří Sláma

člen

První vztah: 20. 2. 2002 - Poslední vztah: 23. 4. 2010

vznik členství: 16. 2. 2001

zánik členství: 16. 12. 2009

Platnéřská 11, Praha 1, Česká republika

Vendula Petrželková

člen

První vztah: 13. 12. 2000 - Poslední vztah: 20. 2. 2002

zánik členství: 12. 1. 2001

Jiráskova 1817, Vsetín, Česká republika

Ing. Lucie Glučová

předseda

První vztah: 13. 12. 2000 - Poslední vztah: 20. 2. 2002

zánik funkce: 12. 1. 2001

Vinořská 78, Jenštejn, Česká republika

Lenka Straková

člen

První vztah: 13. 12. 2000 - Poslední vztah: 20. 2. 2002

zánik členství: 12. 1. 2001

Lipová 1498, Brandýs nad Labem, Česká republika

Společnost zastupují společně předseda představenstva a místopředseda představenstva nebo společně předseda představenstva a člen představenstva. Pokud je představenstvo společnosti jednočlenné, zastupuje společnost tento jediný člen představenstva.

od 7. 9. 2020

Společnost zastupují společně předseda představenstva a místopředseda představenstva nebo společně předseda představenstva a člen představenstva.

do 7. 9. 2020 od 16. 8. 2016

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Pokud má společnost jediného akcionáře a představenstvo společnosti je jednočlenné, jedná jménem společnosti tento jediný člen představenstva.

do 16. 8. 2016 od 22. 12. 2011

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti samostatně předseda představenstva. Pokud má společnost jediného akcionáře a představenstvo společnosti je jednočlenné, jedná jménem společnosti tento jediný člen představenstva.

do 22. 12. 2011 od 26. 10. 2011

Jménem společnosti jedná představenstvo , a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti předseda představenstva.

do 26. 10. 2011 od 23. 4. 2010

Jménem společnosti jedná představenstvo a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti předseda představenstva společně s jedním členem představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že předseda představenstva a jeden člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě.

do 23. 4. 2010 od 20. 2. 2002

Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému či vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis kterýkoli člen představenstva.

do 20. 2. 2002 od 13. 12. 2000

Další vztahy firmy EMPRESA MEDIA, a.s.

1 fyzická osoba

Mgr. Jaromír Soukup

První vztah: 7. 9. 2020

Mikuleckého 1311/8, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 33 vztahů k této osobě

Akcionáři

Mgr. JAROMÍR SOUKUP

Mikuleckého 1311/8, Česká republika, Praha, 147 00

od 7. 9. 2020

JALUMONA ADVERTISING, S.L.

Španělské království

do 1. 3. 2016 od 26. 10. 2011

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 26. 9. 2001

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Fotografické služby
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 26. 9. 2001
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).