Hlavní navigace

SPOLANA s.r.o.

Firma SPOLANA s.r.o., společnost s ručením omezeným. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou C 305391, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 1 024 786 460 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

45147787

Sídlo:

Práce 657, Neratovice, 277 11

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Datum vzniku:

30. 4. 1992

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 500 - 999 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

201 Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách
35110 Výroba elektřiny
35120 Přenos elektřiny
35140 Obchod s elektřinou
35220 Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
35301 Výroba tepla
38220 Odstraňování nebezpečných odpadů
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
47300 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
47784 Maloobchod s plynnými palivy (kromě pohonných hmot)
61 Telekomunikační činnosti
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
81290 Ostatní úklidové činnosti
84250 Činnosti v oblasti protipožární ochrany
855 Ostatní vzdělávání
952 Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

C 305391, Městský soud v Praze

Obchodní firma

SPOLANA a.s. od 11. 3. 2015

Obchodní firma

SPOLANA a.s. od 21. 7. 2015

Obchodní firma

SPOLANA a.s. do 21. 7. 2015 od 16. 7. 2015

Obchodní firma

SPOLANA a.s. do 16. 7. 2015 od 3. 6. 2015

Obchodní firma

SPOLANA a.s. do 3. 6. 2015 od 1. 5. 1992

Obchodní firma

SPOLANA a.s. do 11. 3. 2015 od 11. 11. 2014

Právní forma

Akciová společnost od 1. 5. 1992

adresa

Práce 657
Neratovice 27711 od 2. 2. 2021

adresa

Ke Spolaně
Neratovice 27711 do 8. 1. 2001 od 1. 5. 1992

adresa

ul. Práce 657
Neratovice 27711 do 8. 1. 2001 od 8. 1. 2001

Předmět podnikání

poskytování služeb elektronických komunikací od 4. 10. 2007

obchod s elektřinou od 27. 4. 2006

obchod s plynem od 27. 4. 2006

distribuce plynu od 27. 4. 2006

výroba elektřiny od 22. 7. 2003

distribuce elektřiny od 22. 7. 2003

výroba tepelné energie od 22. 7. 2003

rozvod tepelné energie od 22. 7. 2003

poskytování technických služeb od 22. 7. 2003

provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy od 22. 7. 2003

výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické od 8. 1. 2001

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 8. 1. 2001

Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany od 22. 11. 1999

opravy vzduchových a kyslíkových dýchacích přístrojů od 22. 11. 1999

provozování dráhy železniční vlečky "Vlečka a.s. Spolana Neratovice" do 22. 7. 2003 od 22. 11. 1999

provádění poloprovozních zkoušek na zakázku do 22. 7. 2003 od 22. 11. 1999

propagační činnost do 22. 7. 2003 od 22. 11. 1999

výroba chemických výrobků průmyslovým způsobem od 12. 3. 1998

školení a vzdělávání včetně odborných kursů od 12. 3. 1998

pronájem průmyslových výrobků od 12. 3. 1998

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 12. 3. 1998

projektová činnost ve výstavbě od 12. 3. 1998

čištění kanalizací od 12. 3. 1998

silniční motorová doprava nákladní do 8. 1. 2001 od 12. 3. 1998

výroba zvlášť nebezpečných jedů do 8. 1. 2001 od 12. 3. 1998

provádění staveb, včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování do 8. 1. 2001 od 12. 3. 1998

zdvihání a přemisťování břemen do 22. 7. 2003 od 12. 3. 1998

výroba a opravy náhradních dílů kovových i nekovových včetně povrchových úprav do 22. 7. 2003 od 12. 3. 1998

podnikání v oblasti nakládání s odpady (mimo nebezpečné odpady) do 22. 7. 2003 od 12. 3. 1998

ubytovací služby do 22. 7. 2003 od 12. 3. 1998

provozování drážní dopravy (dle udělené licence ev.číslo L/1995/0159 ze dne 30.11.1995) do 22. 7. 2003 od 12. 3. 1998

výroba elektřiny (dle udělené autorizace č.j. 37572/95/4111 ze dne 24.1.1996 do 22. 7. 2003 od 12. 3. 1998

rozvod elektřiny (dle udělené autorizace č.j.37573/95/4111 ze dne 14.2.1996) do 22. 7. 2003 od 12. 3. 1998

rozvod tepla (dle udělené autorizace č.j. 37570/95/4110 ze dne 19.4.1996) do 22. 7. 2003 od 12. 3. 1998

výroba tepla (dle udělené autorizace č.j.37571/95/4110 ze dne 16.7.1996) do 22. 7. 2003 od 12. 3. 1998

hostinská činnost do 27. 8. 2004 od 12. 3. 1998

výroba a odbyt zvláště nebezpečných jedů do 12. 3. 1998 od 18. 1. 1995

výroba organických a anorganických chemických výrobků, pla- stických hmot, chemických vláken, průmyslových hnojiv, čis tých chemikálií, farmaceutických lučebnin z přípravků a dal ších chemických přípravků, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

provádění chemických, fyzikálně-chemických, mechanických a mikrobiologických rozborů chemických látek do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

obchodní a zprostředkovatelská činnost včetně výměnných a bartrových obchodů, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

provádění analýz speciálních polutantů ve vodě a pevných látkách - bez úředního ověření, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

zdvihání a přemisťování břemen mobilními jeřáby, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

provádění analýz ovzduší a vyhodnocování obsahu škodlivin v pracovním a životním prostředí - bez úředního ověření, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

čištění kanalizací, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

pronájem železničních cisteren a kontejnerů, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

výroba a opravy náhradních dílů a zařízení z plastických hmot, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

školení a vzdělávání s výjimkou odborných kursů, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

výroba a prodej upravené vody, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

provádění chemických rozborů vod včetně stanovení toxicity - bez úředního ověření, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

vyučování v oboru svařování kovů- základní i státní zkoušky, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

provozování drah s výjimkou celostátních, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

podnikání v oblasti nakládání s odpady, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

výroba nástrojů, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyn, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených plynových zařízení, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

zámečnictví, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

projektování elektrických zařízení, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a rozvaděčů nízkého napětí, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

projektová činnost v investiční výstavbě = inženýrské stavby dopravní = inženýrské stavby vodohospodářské = technické zařízení budov = pozemní stavby do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

poskytování software, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

opravy motorových vozidel, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

automatizované zpracování dat, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

provádění bytových a občanských staveb, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

provádění průmyslových staveb, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

provádění inženýrských staveb, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

stavitel, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

defektoskopické kontroly - zkoušení materiálu a výrobků nedestruktivními metodami, zkoušení ultrazvukem, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

činnost účetních poradců, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

činnost organizačních a ekonomických poradců, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

výroba a odbyt jedů a žíravin, s výjimkou jedů zvlášť nebezpečných, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

vodoinstalatérství, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

podlahářství, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

provádění tepelných a hlukových izolací, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

tesařství, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

zednictví, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

truhlářství, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

kovoobrábění, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

broušení a leštění kovů s výjimkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

silniční motorová doprava, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

ubytovací služby v ubytovacích zařízeních ++ a výše včetně hostinské činnosti, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

hostinská činnost - závodní jídelna, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

výroba a prodej tepla pro externí organizace, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

pronájem nebytových prostor externím organizacím, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

přeúčtování nákladů za spotřebovanou elektřinu pro externí organizace, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

přeúčtování telefonních hovorů externím organizacím, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

inženýrská, obchodní,dodavatelská a konsultační činnost v investiční výstavbě, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

provádění speciálních chemických analýz - bez úředního ověření, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

školení požární ochrany I. a II. stupně, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

poradenská a konsultační činnost v oblasti informačních technologií, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

opravy karoserií, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

montáž a opravy měřící a regulační techniky, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

opravy a instalace chladícího zařízení, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

klempířství do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

pokrývačství, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

obkladačské práce, do 12. 3. 1998 od 10. 8. 1993

výroba a prodej organických a anorganických chemických produktů, plastických hmot, chemických vláken, průmyslových hnojiv, pesticidních přípravků, čistých chemikalií, farmauceutických lučebnin a přípravků a dalších chemických přípravků do 10. 8. 1993 od 1. 5. 1992

výroba a rozvod energií, zejména tepla a elektřiny do 10. 8. 1993 od 1. 5. 1992

výroba obalů pro chemické výrobky do 10. 8. 1993 od 1. 5. 1992

výroba a opravy provozních zařízení, přístrojů, dopravních a mechanizačních prostředků, stavební práce do 10. 8. 1993 od 1. 5. 1992

výzkumné a vývojové práce v oboru chemického průmyslu včetně aplikace výrobku, vývoj nových technologických procesů a zařízení do 10. 8. 1993 od 1. 5. 1992

provozování a opravy výpočetní techniky a výkon funkce zřizovatele SOU se sídlem v Neratovicích do 10. 8. 1993 od 1. 5. 1992

projektová činnost do 10. 8. 1993 od 1. 5. 1992

Ostatní skutečnosti

Společnost změnila právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným, a to na základě projektu změny právní formy vyhotoveném ke dni 30.6.2018 od 1. 12. 2018

Jediný akcionář, vykonávající působnost valné hromady, rozhodl dne 30. 5. 2018 o snížení základního kapitálu společnosti SPOLANA a.s., se sídlem Neratovice, ul. Práce 657, PSČ 27711, IČO: 451 47 787, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 1462 (dále jen Společnost), a to následovně: 1. Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je skutečnost, že Společnost vykázala ve své poslední řádné účetní závěrce sestavené ke dni 31. 12. 2017, která byla ověřena auditorem, neuhrazenou ztrátu z minulých let ve výši 3.436.106.000,- Kč; 2. Základní kapitál Společnosti se v souladu s ustanovením § 544 odst. 1) písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obchodních korporacích) snižuje za účelem úhrady, resp. sníže ní neuhrazené ztráty Společnosti z minulých let; 3. Základní kapitál Společnosti se snižuje z původní hodnoty 3.455.229.360,- Kč o částku ve výši 3.425.442.900,- Kč, odpovídající části neuhrazené ztráty Společnosti z minulých let, na novou částku 29.786.460,- Kč; 4. Snížení základního kapitálu bude provedeno ve smyslu ustanovení § 524 zákona o obchodních korporacích poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti takto: (i) jmenovitá hodnota každé z 1 500 ks akcií Společnosti ve formě na majitele v zak nihované podobě bude snížena z částky 11.600,- Kč na novou hodnotu 100,- Kč, a (ii) jmenovitá hodnota každé z 29 636 460 ks akcií Společnosti ve formě na majitele v zaknihované podobě bude snížena z částky 116,- Kč na novou hodnotu 1,- Kč; 5. V souvislosti se snížením základního kapitálu nebude jedinému akcionáři Společnosti ve smyslu ustanovení § 545 odst. 1) zákona o obchodních korporacích poskytnuto jakékoli plnění, neboť částka ve výši 3.425.442.900,- Kč, odpovídající snížení základního kapitálu, bude použita na úhradu, resp. snížení neuhrazené ztráty Společnosti z minulých let. od 31. 5. 2018

Dne 13. 10. 2016 rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady obchodní společnosti SPOLANA a.s. došlo k přijetí nového znění stanov obchodní společnosti SPOLANA a.s. (NZ 547/2016). od 5. 12. 2016

Základní kapitál kapitálové společnosti SPOLANA a.s. se zvyšuje o 1.400.000.056,- Kč (slovy: jednamiliardačtyřistamiliónůpadesátšest korun českých), z původních 2.055.229.304,- Kč (slovy: dvěmiliardypadesátpětmilió -nůdvěstědvacetdevěttisíctřistačtyři kor un českých) na 3.455.229.360,- Kč (slovy: třimiliardyčtyřistapadesátpětmiliónůdvěstědvacetdevěttisíctřistašedesát korun českých), přičemž se určuje, že upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní k apitál společnosti se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií na doručitele v počtu 12.068.966 ks (slovy: dvanáctmiliónů-šedesátosmtisícdevětsetšedesátšest kusů), které budou vydány v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 116,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct korun českých). Emisní kurz nově upisovaných akcií, každé o nominální hodnotě 116,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct korun českých), je shodný pro všechny upisovatele a činí 116,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct korun českých) a bude splacen v penězí ch. Všechny nově upisované akcie se v souladu s ustanovením § 484 ZOK upisují s využitím přednostního práva jediného akcionáře, obchodní korporace ANWIL SPÓLKA AKCYJNA. Lhůta pro splacení emisního kurzu je stanovena na třicet /30/ dní s počátkem běhu lhůt y dnem uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na bankovní účet č. 254449/5400, vedený u The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka, IBAN: CZ05 5400 0000 0000 0025 4449, SWIFT kód: ABNACZPP, dále na bankovní účet č. 1000490817/3500, vedený u ING Ba nk N.V., IBAN: CZ12 3500 0000 0010 0049 0817, SWIFT kód: INGBCZPP, a na bankovní účet č. 73 1670 0004 0000 6439 9141 2018, vedený u THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE, IBAN: PL73 1670 0004 0000 6439 9141 2018, SWIFT kód: ABNAPL PW. od 4. 12. 2015

Dne 30. 6. 2014 společnost ANWIL S.A., se sídlem 87-805 Wloclawek, ul. Toruńska 222, jakožto jediný akcionář, přijal rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní korporace SPOLANA a.s. o podřízení SPOLANA a.s. zákonu č. 90/20 12 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a v souvislosti s tím přijal nové znění stanov SPOLANA a.s.. od 24. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 4 do 5. 12. 2016 od 24. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 5 do 5. 12. 2016 od 24. 7. 2014

Základní kapitál obchodní korporace SPOLANA a.s. se zvyšuje o 769.999.996,- Kč (slovy: sedm set šedesát devět milionů devět set devadesát devět tisíc devět set devadesát šest korun českých), z původních 1.285.229.308,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě o smdesát pět milionů dvě stě dvacet devět tisíc tři sta osm korun českých) na 2.055.229.304,- Kč (slovy: dvě miliardy padesát pět milionů dvě stě dvacet devět tisíc tři sta čtyři koruny české), přičemž se určuje, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií na doručitele v počtu 6.637.931 ks (slovy: šest miliónů šest set třicet sedm tisíc devět set třicet jedna kusů), které budou vydány v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 116,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct korun českých). Emisní kurz nově upisovaných akcií, každé o nominální hodnotě 116,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct korun českých), je shodný pro všechny upisovatele a činí 116,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct korun českých) a bude splacen v penězích. Všechny nově upisované akcie se v souladu s ustanovením § 484 ZOK upisují s využitím přednostního práva jediného akcionáře, obchodní korporace ANWIL SPÓLKA AKCYJNA. Lhůta pro splacení emisního kurzu je stanovena na třicet /30/ dní s počátkem běhu lhůty dn em uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na bankovní účet č. 25449/5400, vedený u The Royal Bank of Scotland N.V., organizační složka, IBAN CZ055400000000000025449, SWIFT kód ABNACZPP. do 27. 6. 2014 od 6. 3. 2014

Zvyšuje se základní kapitál obchodní společnosti SPOLANA a.s. takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 399.999.900,- Kč (slovy: tři sta devadesát devět milionů devět set devadesát devět tisíc devět set korun českých), tj. ze stávajícího základního kapitálu ve výši 885.229.408,- Kč (slovy: osm set osm desát pět milionů dvě stě dvacet devět tisíc čtyři sta osm korun českých) dosud zapsaného v obchodním rejstříku nově na 1.285.229.308,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě osmdesát pět milionů dvě stě dvacet devět tisíc tři sta osm korun českých) s určením, že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž nově upsány akcie takto: Počet akcií: 3.448.275 ks (slovy: tři miliony čtyři sta čtyřicet osm tisíc dvě stě sedmdesát pět kusů) akcií, jmenovitá hodnota jedné akcie 116,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct korun českých), druh akcií: kmenové, podoba akcií: zaknihovaná, forma akcií: ak cie na majitele, emisní kurz jedné akcie: 116,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct korun českých) (dále jen ?Nové akcie?). Celkový emisní kurs všech Nových akcií činí: 399.999.900,- Kč (slovy: tři sta devadesát devět milionů devět set devadesát devět tisíc devět set korun českých); Nové akcie budou splaceny peněžitým vkladem. Všechny Nové akcie upíše s využitím přednostního práva jediný akcionář, společnost ANWIL SPÓLKA AKCYJNA, 87-805 Wloclawek, ul. Toruńska 222, Polská republika, identifikační číslo 910128477 (dále jen ?Jediný akcionář?). Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, v Praze 1, Týn 1049/3, PSČ 110 00 v pracovní dny v době od 9.00 do 17.00 hodin. Upisování Nových akcií Jediným akcionářem bude ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku provedeno po podání návrhu na zápis rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o úpisu a kcií s tím, že účinnost smlouvy o úpisu akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti d oručí Upisovateli návrh smlouvy o úpisu akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, do tří dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstřík u. Počátek lhůty pro vykonání přednostního práva, místo pro vykonání přednostního práva a rozhodný den pro jeho uplatnění oznámí představenstvo Společnosti Jedinému akcionáři písemně společně s návrhem na uzavření smlouvy o úpisu nových akcií; k upsání ak cií bude Jedinému akcionáři poskytnuta lhůta třicet (30) dnů ode dne doručení návrhu k jejímu uzavření. Jediný akcionář je s využitím přednostního práva oprávněn upsat 3.448.275 ks (slovy: tři miliony čtyři sta čtyřicet osm tisíc dvě stě sedmdesát pět kusů) kmenových akcií na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 116,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct koru n českých), v zaknihované podobě, s tím, že emisní kurz každé upisované akcie činí 116,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct korun českých). Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva ve smyslu § 204a odst. 2), písm. d) obchodního zákoníku je den, kdy představenstvo společnosti Jedinému akcionáři doručí návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií. Jediný akcionář je povinen splatit 100 % emisního kursu jím upsaných akcií ve výši 399.999.900,- Kč (slovy: tři sta devadesát devět milionů devět set devadesát devět tisíc devět set korun českých) do 30 (třiceti) pracovních dnů ode dne upsání akcií převod em na zvláštní bankovní účet číslo 248540/5400, IBAN: CZ80 5400 0000 0000 0024 8540, který byl Společností zřízen na její jméno za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu. do 3. 7. 2012 od 11. 6. 2012

Mimořádná valná hromada v souladu s ustanovením § 183i zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění (i) konstatuje, že společnost Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna, se sídlem ul. Toruńska 222, 87-805 Włoclawek, Polská republika, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeném obvodním soudem v Toruńi, VII Obchodní oddíl Národního s oudního rejstříku pod KRS č. 0000015684, vlastní celkem 1 500 (slovy: tisíc pět set) kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 11 600,- Kč (slovy: jedenáct tisíc šest set korun českých) na jednu akcii v zaknihované podobě z celkového počtu 1500 (slovy: tisíc pět set) kusů ISIN CZ 0005105502 a 7 153 580 (slovy: sedm milionů sto padesát tři tisíc pět set osmdesát) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 116,- Kč (slovy: sto šestnáct korun českých) na jednu akcii v zaknihované podobě z celkové ho počtu 7 481 288 (slovy: sedm milionů čtyři sta osmdesát jedna tisíc dvě stě osmdesát osm) kusů vydaných společností v zaknihované podobě, ISIN CS 0008424958, představujících 95,70% (slovy: devadesát pět celých sedmdesát setin procenta) základního kapit álu společnosti, s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti o velikosti 95,70% (slovy: devadesát pět celých sedmdesát setin procenta), což je osvědčeno výpisem z registru emitenta společnosti ze Střediska cenných papírů vyhotoveným k ro zhodnému dni pro konání této mimořádné valné hromady, tj. k 28. říjnu 2008. Společnost Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna je tedy hlavním akcionářem společnosti SPOLANA a.s. ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. (ii) rozhoduje podle § 183i obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů vydaných společností SPOLANA a.s., tj. akcií o jmenovité hodnotě 116,- Kč (slovy: sto šestnáct korun českých) na jednu akcii vydaných v zaknihované podo bě ve formě na majitele ISIN CS 0008424958, které jsou ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře, tj. společnost Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna, se sídlem ul. Toruńska 222, 87-805 Włoclawek, Polská republika, zapsanou v obchodním rejs tříku Národního soudního rejstříku vedeném obvodním soudem v Toruńi, VII Obchodní oddíl Národního soudního rejstříku pod KRS č. 0000015684, za protiplnění ve výši 158,- Kč (slovy: sto padesát osm korun českých) za jednu akcii. Právní účinky spojené s přec hodem akcií společnosti SPOLANA a.s. na hlavního akcionáře nastávají uplynutím lhůty jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku (dále jen ?Den účinnosti?). Dnem účinnosti se stává hlavní akcionář Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna vlastníkem všech akcií společnosti, které budou k danému okamžiku ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře a současně na hlavního akcionáře přecházejí vešker á práva spojená s vykupovanými akciemi společnosti SPOLANA a.s. (iii) určuje, že společnost Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna poskytne všem ostatním akcionářům společnosti SPOLANA a.s. resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám protiplnění ve výši 158,- Kč (slovy: sto padesát osm korun českých) za jednu a kcii ISIN CS 0008424958 o jmenovité hodnotě 116,- Kč (slovy: sto šestnáct korun českých). Přiměřenost stanovené výše protiplnění byla v souladu s § 183i a násl. obchodního zákoníku řádně zdůvodněna posudkem znalce C08081534A vypracovaným společností American Appraisal s.r.o., se sídlem Praha 4, Lomnického 1705/9, PSČ 140 00, IČ: 448 47 068, po dle kterého je hodnota protiplnění určená společností Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna v rámci práva výkupu účastnických cenných papírů ve výši 158,- Kč (slovy: sto padesát osm korun českých) přiměřená ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku. Čes ká Národní Banka udělila společnosti Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna rozhodnutím č.j. 2008/11983/570 ze dne 26. září 2008 souhlas s výše zmíněným zdůvodněním výše protiplnění. V souladu s ustanovením 183j odst. 2 obchodního zákoníku představenstvo sp olečnosti SPOLANA a.s. projednalo přiměřenost protiplnění a vyjádřilo se k tomu, zda považuje výši protiplnění stanovenou společností Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna za přiměřenou ve smyslu § 183j odst. 2 obchodního zákoníku tak, že výše protiplnění stanovená společností Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna v její žádosti o svolání mimořádné valné hromady dle § 183i obchodního zákoníku, je přiměřená hodnotě akcií společnosti. Společnost Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna poskytne (v souladu s § 183m odst. 2, 3 a 4 obchodního zákoníku) protiplnění oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou (2) měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkový účet společnosti Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů). (iv) pověřuje představenstvo společnosti SPOLANA a.s. k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti; a dále k p oskytnutí potřebné součinnosti společnosti Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám. do 27. 6. 2014 od 18. 11. 2008

Valná hromada rozhodla dne 18.5.2004 o snížení základního kapitálu takto: "Snižuje se základní kapitál společnsti ve výši 4.998.493.640,- Kč na částku 885.229.408,- Kč, tedy o částku 4.113.264.232,- Kč. Snížení základního kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty akcií. U akcií o jmenovité hodnotě 655,- Kč o 539,- Kč, jmen ovitá hodnota každé akcie společnosti poklesne z 655,- Kč na 116,- Kč a u akcií o jmenovité hodnotě 65.500,- Kč o 53.900,- Kč, jmenovitá hodnota každé akcie společnosti poklesne z 65.500,- na 11.600,- Kč. Základní kapitál společnosti se snižuje z důvodu ú hrady části kumulované ztráty. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu části kumulované ztráty minulých účetních období". do 4. 12. 2004 od 22. 10. 2004

Mimořádná valná hromada konaná dne 1.3.2000 rozhodla usnesením, že se základní jmění společnosti zvyšuje o 1 676 850 435,- Kč na celkovou výši 3 558 494 480,- Kč s tím, že se připouští upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního jmění a to až do výše 3 116 849 595,- Kč, tedy na celkovou výši základního jmění 4 998 493 640,- Kč. Na toto zvýšení bude upsáno 2 560 077 kusů až 4 758 549 kusů kmenových, zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 655,- Kč každé z nich. Emisní kurs nově upisovaných akcií je 655,- Kč. Nově upisované akcie budou spláceny pouze nepeněžitými vklady, formou vložení pohledávek. Předmětem těchto nepeněžitých vkladů jsou následující pohledávky za společností: a) část pohledávky Investiční a poštovní banky,a.s., se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 32, IČO 453 16619 ze smlouvy o úvěru č. 201 596 009 ze dne 29.3.1996 ve znění dodatků v nominální hodnotě 719 999 580,- Kč k úpisu 1 099 236 kusů akcií b) část pohledávky Komerční banky, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, IČO 45317054 ze smlouvy o úvěru č. A51131 ze dne 22.11.1995 ve znění dodatků v nominální hodnotě 21 576 355,- Kč k úpisu 32 941 kusů akcií c) část pohledávky Komerční banky,a.s. se sídlem Praha 1,Na Příkopě 33, IČO 45317054 ze smlouvy o úvěru č. A51049 ze dne 15.5.1995 ve znění dodatků v nominální hodndotě 91 619 435,- Kč k úpisu 139 877 kusů akcií d) část pohledávky Komerční banky, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, IČO 45317054 ze smlouvy o úvěru č. 701099200281 ze dne 31.5.1999, v nominální hodnotě 430 999 825,- Kč k úpisu 658 015 kusů akcií e)část pohledávky Komerční banky, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, IČO: 45317054 ze smlouvy o úvěru č. 701099200280 ze dne 31.5.1999, v nominální hodnotě 175 803 965,- Kč k úpisu 268 403 kusů akcií f) pohledávka České inkasní, s.r.o se sídlem Praha 7, Komunardů 6, IČO 60468165 ze smlouvy o postoupení pohledávek mezi Technoexport akciová společnost pro zahraniční obchod a Česká inkasní, s.r.o ze dne 10.12.1999 v nominální hodnotě 1 676 850 435,- Kč k úpisu 2 560 077 kusů akcií. Akcie budou upisovány v sídle společnosti, tj.Ke Spolaně, Neratovice, 277 11 na základě písemné výzvy představenstva k úpisu. Začátek úpisu nových akcií bude 3.7.2000, nabude-li rozhodnutí soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku právní moci do 30.6.2000. Nenabude-li rozhodnutí soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku právní moci do 30.6.2000, počne lhůta pro upisování akcií běžet 5. den následující po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Lhůta pro úpis je 5 dní. Nepeněžité vklady jsou upisovatelé povinni splatit v celém rozsahu nejpozději do 5 dnů po skončení úpisu, v místě sídla společnosti, tj. Ke Spolaně, Neratovice, 277 11, a to podpisem smlouvy o postoupení pohledávky. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne představenstvo. do 9. 5. 2001 od 7. 12. 2000

Mimořádná valná hromada schválila dne 1.3.2000 usnesení, podle kterého se základní jmění společnosti ve výši 2 872 739 000,- Kč ( slovy dvě miliardy osm set sedmdesát dva milionů sedm set třicet devět tisíc korun českých) snižuje z důvodu částečné úhrady kumulované ztráty ve výši 704 986 765,- Kč (slovy: sedm set čtyři milionů devět set osmdesát šest tisíc sedm set šedesát pět korun českých) a za účelem převodu částky 286 108 190,- Kč (slovy : dvě stě osmdesát šest milionů sto osm tisíc sto devadesát korun českých) do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty a to snížením jmenovité hodnoty všech akcií tak, že u všech akcií,jejichž jmenovitá hodnota je 1 000,- Kč ( tj. 2 722 739 kusů akcií na majitele ISIN CS 0008424958) se sníží jmenovitá hodnota na 655,- Kč a u všech akcií, jejichž jmenovitá hodnota je 100 000,- Kč ( tj. 1 500 kusů akcií na majitele ISIN CZ 0005105502) se sníží jmenovitá hodnota na 65 500,- Kč.Rozsah snížení základního jmění je 991 094 955,- Kč (slovy: devět set devadesát jedna milionů devadesát čtyři tisíc devět set padesát pět korun českých),tedy z původní výše 2 872 739 000,- Kč (slovy: dvě miliardy osm set sedmdesát dva milionů sedm set třicet devět tisíc korun českých) se sníží základní jmění na 1 881 644 045,-Kč.(slovy: jednu miliardu osm set osmdesát jedna milionů šest set čtřicet čtyři tisíc čtyřicet pět korun českých.) do 31. 8. 2000 od 31. 3. 2000

Mimořádná valná hromada schválila dne 11. 10. 1999 usnesení, podle kterého se základní jmění společnosti ve výši 4.479.266.000,- Kč snižuje z důvodu částečné úhrady kumulované ztráty, kteá přesáhla 50% základního jmění a to na základě veřejného návrhu smlouvy na bezplatné vzetí akcií z oběhu. Rozsah snížení základního jmění je dán podle § 213c odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku pevnou částkou 1.606.528.000,- Kč. Základní jmění se tak sníží z původní částky 4.479.266.000,- Kč na částku 2.872.738.000,- Kč. Představenstvo je povinno uveřejnit veřejný návrh smlouvy na bezplatné vzetí akcií z oběhu v Hospodářských novinách a to nejpozději do 20 dnů od data konání této mimořádné valné hromady. Doba závaznosti veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu bude 60 dní ode dne jeho uveřejnění. Akcionář, který přijme návrh smlouvy na bezplatné vzetí akcií z oběhu tak učiní oznámením o přijetí veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu formou doporučeného dopisu, který adresuje do sídla společnosti, tj. Spolana a.s., Ke Spolaně, Neratovice, PSČ 277 11, nebo doručí osobně do sídla společnosti do sekretariátu generálního ředitele, kde mu bude doručení oznámení potvrzeno. Představenstvo je povinno potvrdit přijetí, popř. rozsah přijetí veřejného návrhu smlouvy na bezplatné vzetí akcií z oběhu akcionáři, nebo akcionářům, kteří jeho přijetí oznámili. Potvrzení bude provedeno formou doporučeného dopisu akcionáři na adresu v oznámení uvedenou, a to do 7 dnů od uplynutí doby závaznosti veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu. do 31. 3. 2000 od 22. 11. 1999

akciová společnosti byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, orkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. od 1. 5. 1992

základní jmění společnosti činí 4.108.700.000 ,- Kčs (slovy:čtyřimiliardystoosmmilionůsedmsettisíc). Zakladatel slatil 100 % základního jmění společnosti, které je představvováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku SPOLANA Neratovice, s. p. do 31. 3. 2000 od 1. 5. 1992

v zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 29.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. do 24. 7. 2014 od 1. 5. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 1 024 786 460 Kč

od 19. 12. 2019

Základní kapitál

vklad 29 786 460 Kč

do 19. 12. 2019 od 1. 12. 2018

Základní kapitál

vklad 29 786 460 Kč

do 1. 12. 2018 od 31. 5. 2018

Základní kapitál

vklad 3 455 229 360 Kč

do 31. 5. 2018 od 4. 12. 2015

Základní kapitál

vklad 2 055 229 304 Kč

do 4. 12. 2015 od 6. 3. 2014

Základní kapitál

vklad 1 285 229 308 Kč

do 6. 3. 2014 od 3. 7. 2012

Základní kapitál

vklad 885 229 408 Kč

do 3. 7. 2012 od 10. 11. 2004

Základní kapitál

vklad 4 998 493 640 Kč

do 10. 11. 2004 od 9. 5. 2001

Základní kapitál

vklad 1 881 644 045 Kč

do 9. 5. 2001 od 31. 8. 2000

Základní kapitál

vklad 2 872 739 000 Kč

do 31. 8. 2000 od 31. 1. 2000

Základní kapitál

vklad 4 479 266 000 Kč

do 31. 1. 2000 od 18. 1. 1995

Základní kapitál

vklad 4 329 266 000 Kč

do 18. 1. 1995 od 11. 3. 1993

Základní kapitál

vklad 4 108 700 000 Kč

do 11. 3. 1993 od 1. 5. 1992
Akcie na majitele v zaknihované podobě, hodnota: 100 Kč, počet: 1 500 do 1. 12. 2018 od 31. 5. 2018
Akcie na majitele v zaknihované podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 29 636 460 do 1. 12. 2018 od 31. 5. 2018
Akcie na majitele v zaknihované podobě, hodnota: 116 Kč, počet: 29 636 460 do 31. 5. 2018 od 4. 12. 2015
Akcie na majitele v zaknihované podobě, hodnota: 116 Kč, počet: 17 567 494 do 4. 12. 2015 od 6. 3. 2014
Akcie na majitele v zaknihované podobě, hodnota: 116 Kč, počet: 10 929 563 do 6. 3. 2014 od 3. 7. 2012
Akcie na majitele, hodnota: 116 Kč, počet: 7 481 288 do 3. 7. 2012 od 29. 11. 2004
Akcie na majitele, hodnota: 11 600 Kč, počet: 1 500 do 31. 5. 2018 od 29. 11. 2004
Akcie na majitele, hodnota: 11 600 Kč, počet: 1 500 do 29. 11. 2004 od 10. 11. 2004
Akcie na majitele, hodnota: 116 Kč, počet: 7 481 288 do 29. 11. 2004 od 10. 11. 2004
Akcie na majitele, hodnota: 655 Kč, počet: 7 481 288 do 10. 11. 2004 od 9. 5. 2001
Akcie na majitele, hodnota: 655 Kč, počet: 2 722 739 do 9. 5. 2001 od 31. 8. 2000
Akcie na majitele, hodnota: 65 500 Kč, počet: 1 500 do 10. 11. 2004 od 31. 8. 2000
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 722 739 do 31. 8. 2000 od 31. 1. 2000
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 4 329 266 do 31. 1. 2000 od 18. 1. 1995
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 500 do 31. 8. 2000 od 18. 1. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 179 388 do 18. 1. 1995 od 10. 8. 1993
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 149 878 do 18. 1. 1995 od 10. 8. 1993
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 309 266 do 10. 8. 1993 od 11. 3. 1993
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 020 000 do 10. 8. 1993 od 11. 3. 1993
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 088 700 do 11. 3. 1993 od 1. 5. 1992
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 020 000 do 11. 3. 1993 od 1. 5. 1992

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Marcin Piotr Abram

Jednatel

První vztah: 26. 2. 2021

vznik funkce: 1. 2. 2021

Armii Krajowej 13/11, Płock, Polská republika

Piotr Robert Kearney

jednatel

První vztah: 25. 8. 2020

vznik funkce: 1. 8. 2020

Na vrstvách 1168/49, Praha, 140 00, Česká republika

Arkadiusz Paweł Olewnik

jednatel

První vztah: 25. 8. 2020

vznik funkce: 1. 8. 2020

Hostivítova 124/5, Praha, 128 00, Česká republika

Ing. Miroslav Falta

jednatel

První vztah: 1. 12. 2018

vznik funkce: 1. 12. 2018

Luční 272, Neratovice, 277 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Krzysztof Stanisław Bączyk

jednatel

První vztah: 2. 2. 2021 - Poslední vztah: 14. 4. 2021

vznik funkce: 1. 12. 2018

zánik funkce: 14. 3. 2021

U Uranie 1583/27, Praha, 170 00, Česká republika

Konrad Marek Szykula

jednatel

První vztah: 9. 4. 2019 - Poslední vztah: 26. 2. 2021

vznik funkce: 1. 1. 2019

zánik funkce: 31. 1. 2021

93-005 Lodž, Wólczańska 235 m.2/3, Polská republika do 26. 2. 2021 od 9. 4. 2019

Tigridova 1496/3, Praha, 140 00, Česká republika

Konrad Marek Szykuła

jednatel

První vztah: 3. 4. 2019 - Poslední vztah: 9. 4. 2019

vznik funkce: 1. 1. 2019

93-005 Lodž, Wólczańska 235 m.2/3, Polská republika do 9. 4. 2019 od 3. 4. 2019

Tigridova 1496/3, Praha, 140 00, Česká republika

Konrad Marek Szykula

jednatel

První vztah: 19. 3. 2019 - Poslední vztah: 3. 4. 2019

vznik funkce: 1. 1. 2019

93-005 Lodž, Wólczańska 235 m.2/3, Polská republika do 3. 4. 2019 od 19. 3. 2019

Tigridova 1496/3, Praha, 140 00, Česká republika

Adam Paweł Sadłowski

jednatel

První vztah: 1. 12. 2018 - Poslední vztah: 25. 8. 2020

vznik funkce: 1. 12. 2018

zánik funkce: 31. 7. 2020

Karola Miarki 19m.2, Kędzierzyn-Kożle, Polská republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  PARAMO, a.s.

  Přerovská 560, Pardubice, 530 06

Mgr. Krzysztof Stanisław Bączyk

jednatel

První vztah: 1. 12. 2018 - Poslední vztah: 2. 2. 2021

vznik funkce: 1. 12. 2018

Łukowska 5/97, Varšava, Polská republika

Martin Komůrka

jednatel

První vztah: 1. 12. 2018 - Poslední vztah: 19. 3. 2019

vznik funkce: 1. 12. 2018

zánik funkce: 31. 12. 2018

Krajní 179, Postřižín, 250 70, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Krzysztof Stanisław Bączyk

předseda představenstva

První vztah: 28. 6. 2018 - Poslední vztah: 1. 12. 2018

vznik členství: 1. 6. 2018

vznik funkce: 6. 6. 2018

Łukowska 5/97, Varšava, Polská republika

Mgr. Krzysztof Stanisław Bączyk

předseda představenstva

První vztah: 28. 6. 2018 - Poslední vztah: 1. 12. 2018

vznik členství: 1. 6. 2018

vznik funkce: 6. 6. 2018

Łukowska 5/97, Varšava, Polská republika

Dr. Jacek Andrzej Aliński

Předseda představenstva

První vztah: 19. 1. 2018 - Poslední vztah: 28. 6. 2018

vznik členství: 1. 1. 2018

zánik členství: 22. 5. 2018

vznik funkce: 2. 1. 2018

zánik funkce: 22. 5. 2018

Pod Slovany 1903/7, Praha, 128 00, Česká republika

Ing. Miroslav Falta

Místopředseda představenstva

První vztah: 19. 1. 2018 - Poslední vztah: 19. 1. 2018

vznik členství: 1. 1. 2018

vznik funkce: 2. 1. 2018

Luční 272, Neratovice, 277 11, Česká republika

Ing. Miroslav Falta

Místopředseda představenstva

První vztah: 19. 1. 2018 - Poslední vztah: 1. 12. 2018

vznik členství: 1. 12. 2017

vznik funkce: 2. 1. 2018

Luční 272, Neratovice, 277 11, Česká republika

Ing. Miroslav Falta

Místopředseda představenstva

První vztah: 19. 1. 2018 - Poslední vztah: 1. 12. 2018

vznik členství: 1. 12. 2017

vznik funkce: 2. 1. 2018

Luční 272, Neratovice, 277 11, Česká republika

Dr. Jacek Andrzej Aliński

Předseda představenstva

První vztah: 19. 1. 2018 - Poslední vztah: 28. 6. 2018

vznik členství: 1. 1. 2018

zánik členství: 22. 5. 2018

vznik funkce: 2. 1. 2018

zánik funkce: 22. 5. 2018

Pod Slovany 1903/7, Praha, 128 00, Česká republika

Martin Komůrka

člen představenstva

První vztah: 19. 1. 2018 - Poslední vztah: 1. 12. 2018

vznik členství: 1. 1. 2018

vznik funkce: 1. 1. 2018

Krajní 179, Postřižín, 250 70, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martin Komůrka

člen představenstva

První vztah: 19. 1. 2018 - Poslední vztah: 1. 12. 2018

vznik členství: 1. 1. 2018

vznik funkce: 1. 1. 2018

Krajní 179, Postřižín, 250 70, Česká republika

Další vztah k této osobě

Filip Mikołajczyk

člen představenstva

První vztah: 1. 11. 2017 - Poslední vztah: 1. 12. 2018

vznik členství: 1. 9. 2016

vznik funkce: 1. 9. 2016

Mezilehlá 326/1, Praha, 190 00, Česká republika

Filip Mikołajczyk

člen představenstva

První vztah: 1. 11. 2017 - Poslední vztah: 1. 12. 2018

vznik členství: 1. 9. 2016

vznik funkce: 1. 9. 2016

Mezilehlá 326/1, Praha, 190 00, Česká republika

Filip Mikołajczyk

člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2016 - Poslední vztah: 1. 11. 2017

vznik členství: 1. 9. 2016

vznik funkce: 1. 9. 2016

Synów Pułku 3/62, Varšava, Polská republika

Markéta Voglová

člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2016 - Poslední vztah: 6. 10. 2016

vznik členství: 27. 7. 2016

zánik členství: 31. 8. 2016

Jaroslava Seiferta 2161/3, Most, 434 01, Česká republika

Filip Mikołajczyk

člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2016 - Poslední vztah: 1. 11. 2017

vznik členství: 1. 9. 2016

vznik funkce: 1. 9. 2016

Synów Pułku 3/62, Varšava, Polská republika

Marek Kuchta

člen představenstva

První vztah: 21. 7. 2015 - Poslední vztah: 6. 10. 2016

vznik členství: 1. 10. 2014

zánik členství: 26. 7. 2016

zánik funkce: 26. 7. 2016

ul. Strzelecka 34 m 4, Bydhošť, Polská republika

Michał Krzysztof Kaliciak

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 7. 2015 - Poslední vztah: 19. 1. 2018

vznik členství: 13. 2. 2015

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 8. 7. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2017

Opole, UL. KOŚNEGO 16/2, Polská republika

Michał Krzysztof Kaliciak

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 7. 2015 - Poslední vztah: 19. 1. 2018

vznik členství: 13. 2. 2015

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 8. 7. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2017

Opole, UL. KOŚNEGO 16/2, Polská republika

Karel Pavlíček

předseda představenstva

První vztah: 21. 7. 2015 - Poslední vztah: 19. 1. 2018

vznik členství: 15. 10. 2013

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 12. 2. 2014

zánik funkce: 31. 12. 2017

Hlučínská 49/3, Opava, 747 05, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Karel Pavlíček

předseda představenstva

První vztah: 21. 7. 2015 - Poslední vztah: 19. 1. 2018

vznik členství: 15. 10. 2013

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 12. 2. 2014

zánik funkce: 31. 12. 2017

Hlučínská 49/3, Opava, 747 05, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Marek Kuchta

člen představenstva

První vztah: 21. 7. 2015 - Poslední vztah: 6. 10. 2016

vznik členství: 1. 10. 2014

zánik členství: 26. 7. 2016

zánik funkce: 26. 7. 2016

ul. Strzelecka 34 m 4, Bydhošť, Polská republika

Mirosław Bas

člen představenstva

První vztah: 3. 6. 2015 - Poslední vztah: 6. 10. 2016

vznik členství: 5. 5. 2015

zánik členství: 26. 7. 2016

zánik funkce: 26. 7. 2016

Bogucin 36 W, Bogucin, Polská republika

Mirosław Bas

člen představenstva

První vztah: 3. 6. 2015 - Poslední vztah: 6. 10. 2016

vznik členství: 5. 5. 2015

zánik členství: 26. 7. 2016

zánik funkce: 26. 7. 2016

Bogucin 36 W, Bogucin, Polská republika

Michał Krzysztof Kaliciak

člen představenstva

První vztah: 11. 3. 2015 - Poslední vztah: 21. 7. 2015

vznik členství: 13. 2. 2015

UL. KOŚNEGO 16/2, OPOLE, Polská republika

Marek Kuchta

Člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2014 - Poslední vztah: 21. 7. 2015

vznik členství: 1. 10. 2014

ul. Strzelecka 34 m 4, Bydhošť, Polská republika

Marek Kuchta

Člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2014 - Poslední vztah: 11. 11. 2014

vznik členství: 1. 10. 2014

ul. Strzelecka 34 m 4, Bydhošť, Polská republika

Krzysztof Dzuba

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 6. 2014 - Poslední vztah: 11. 11. 2014

zánik členství: 30. 9. 2014

vznik funkce: 12. 2. 2014

zánik funkce: 30. 9. 2014

ul. Mickiewicza 26, Blizne Jasińskiego, 050 82, Polská republika

Karel Pavlíček

předseda představenstva

První vztah: 27. 6. 2014 - Poslední vztah: 21. 7. 2015

vznik funkce: 12. 2. 2014

Hlučínská 49/3, Opava, 747 05, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Karel Pavlíček

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 1. 2014 - Poslední vztah: 27. 6. 2014

vznik členství: 15. 10. 2013

vznik funkce: 16. 10. 2013

zánik funkce: 11. 2. 2014

Hlučínská 49/3, Opava, 747 05, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Jaroslaw Ptaszyński

místopředseda představenstva:

První vztah: 27. 5. 2013 - Poslední vztah: 3. 6. 2015

vznik členství: 19. 9. 2012

zánik členství: 15. 4. 2015

vznik funkce: 4. 3. 2013

zánik funkce: 15. 4. 2015

Konarskiego 6A, Brześć Kujawski, Polská republika

Jaroslaw Ptaszyński

místopředseda představenstva:

První vztah: 14. 5. 2013 - Poslední vztah: 27. 5. 2013

vznik členství: 19. 9. 2012

vznik funkce: 4. 3. 2013

Konarskiego 6A, Brześć Kujawski, Polská republika

Krzysztof Dzuba

předseda představenstva

První vztah: 14. 5. 2013 - Poslední vztah: 27. 6. 2014

vznik členství: 25. 2. 2013

vznik funkce: 4. 3. 2013

zánik funkce: 11. 2. 2014

ul. Mickiewicza 26, Blizne Jasińskiego, Polská republika

Artur Slawomir Jabloński

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2013 - Poslední vztah: 11. 3. 2015

vznik členství: 1. 1. 2013

zánik členství: 31. 1. 2015

Kochanowskiego 27 C, Tarnów, Polská republika

Jaroslaw Ptaszyński

předseda představenstva

První vztah: 24. 1. 2013 - Poslední vztah: 14. 5. 2013

vznik členství: 19. 9. 2012

vznik funkce: 14. 12. 2012

zánik funkce: 4. 3. 2013

Konarskiego 6A, Brześć Kujawski, Polská republika

Jaroslaw Ptaszyński

člen představenstva

První vztah: 15. 10. 2012 - Poslední vztah: 24. 1. 2013

vznik funkce: 19. 9. 2012

zánik funkce: 4. 3. 2013

Konarskiego 6A, Brześć Kujawski, Polská republika

Wojciech Marcin Sekuła

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 7. 2012 - Poslední vztah: 14. 5. 2013

vznik členství: 26. 5. 2011

zánik členství: 4. 3. 2013

vznik funkce: 20. 12. 2011

zánik funkce: 4. 3. 2013

Przedmiejska 1/10, Włocławek, Polská republika

Dr. Ing. Ivan Oliva

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 7. 2012 - Poslední vztah: 3. 1. 2014

vznik členství: 27. 2. 2012

zánik členství: 14. 10. 2013

vznik funkce: 5. 3. 2012

zánik funkce: 14. 10. 2013

Skochovická 260, Zvole, 252 45, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Ivan Oliva

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 3. 2012 - Poslední vztah: 18. 7. 2012

vznik členství: 27. 2. 2012

vznik funkce: 5. 3. 2012

Skochovická 260, Zvole, 252 45, Česká republika

Wojciech Marcin Sekuła

člen představenstva

První vztah: 22. 3. 2012 - Poslední vztah: 18. 7. 2012

vznik členství: 26. 5. 2011

Przedmiejska 1/10, Włocławek, Polská republika

Jarosław Sławomir Kaczorowski

člen představenstva

První vztah: 22. 3. 2012 - Poslední vztah: 24. 1. 2013

vznik členství: 15. 12. 2011

zánik členství: 1. 1. 2013

Kilińskiego 16/8, Toruń, Polská republika

Małgorzata Marciniak

člen představenstva

První vztah: 22. 3. 2012 - Poslední vztah: 24. 1. 2013

vznik členství: 9. 9. 2011

zánik členství: 11. 12. 2012

Chemików 13/118, Wloclawek, Polská republika

Ing. Miroslav Vlach

člen představenstva

První vztah: 22. 3. 2012 - Poslední vztah: 24. 1. 2013

vznik členství: 14. 2. 2012

zánik členství: 8. 10. 2012

Laudova 1013/17, Praha 6, 163 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Lipták

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 9. 2010 - Poslední vztah: 22. 3. 2012

vznik členství: 9. 6. 2010

zánik členství: 20. 12. 2011

vznik funkce: 15. 6. 2010

zánik funkce: 20. 12. 2011

L.Tolstého 1477, Žatec, 438 01, Česká republika

Stanislaw Duraj

člen

První vztah: 13. 9. 2010 - Poslední vztah: 22. 3. 2012

vznik členství: 9. 6. 2010

zánik členství: 19. 5. 2011

Wloclawek, Ksiezycowa 8, 87-800, Polská republika

Jan Miroslaw Zieliński

člen představenstva

První vztah: 13. 9. 2010 - Poslední vztah: 22. 3. 2012

vznik členství: 9. 6. 2010

zánik členství: 26. 9. 2011

Nowa Vieś, Szafirowa 13, 87-853, Polská republika

Andrzej Krzysztof Nalewajski

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2008 - Poslední vztah: 14. 5. 2013

vznik členství: 4. 11. 2008

zánik členství: 21. 2. 2013

Wloclawek, Letnia 18 A, 87-800, Polská republika

Andrzej Krzysztof Nalewajski

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2008 - Poslední vztah: 15. 12. 2008

vznik členství: 24. 7. 2008

zánik členství: 4. 11. 2008

Wloclawek, Letnia 18 A, 87-800, Polská republika

Ing. Zbyněk Petráš

člen představenstva

První vztah: 29. 7. 2008 - Poslední vztah: 22. 3. 2012

vznik členství: 20. 6. 2008

zánik členství: 20. 12. 2011

Rabasova 3189, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Krzysztof Henryk Kamiński

předseda představenstva

První vztah: 24. 6. 2008 - Poslední vztah: 15. 10. 2012

vznik členství: 29. 6. 2007

zánik členství: 13. 9. 2012

vznik funkce: 15. 5. 2008

zánik funkce: 13. 9. 2012

Wloclawek, Chocimska 11, 87-800, Polská republika

Krzysztof Henryk Kamiński

člen představenstva

První vztah: 17. 1. 2008 - Poslední vztah: 24. 6. 2008

vznik členství: 29. 6. 2007

Wloclawek, Chocimska 11, 87-800, Polská republika

Ing. Zbyněk Petráš

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2007 - Poslední vztah: 29. 7. 2008

vznik členství: 11. 10. 2007

zánik členství: 20. 6. 2008

Rabasova 3189, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Joanna Zofia Wiśniewska

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 11. 2007 - Poslední vztah: 22. 3. 2012

vznik členství: 29. 6. 2007

zánik členství: 20. 12. 2011

vznik funkce: 11. 10. 2007

zánik funkce: 20. 12. 2011

Wloclawek, ul. Toruńska 63 m 88, 87-800, Polská republika

Joanna Zofia Wiśniewska

člen představenstva

První vztah: 4. 10. 2007 - Poslední vztah: 26. 11. 2007

vznik členství: 29. 6. 2007

Wloclawek, ul. Toruńska 63 m 88, 87-800, Polská republika

Ing. Miroslav Kuliha

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 10. 2007 - Poslední vztah: 26. 11. 2007

vznik funkce: 29. 6. 2007

zánik funkce: 11. 10. 2007

Nové Dvory 78, 413 01, Česká republika

Jan Miroslaw Zieliński

člen představenstva

První vztah: 4. 10. 2007 - Poslední vztah: 13. 9. 2010

vznik členství: 8. 6. 2005

zánik členství: 9. 6. 2010

Nowa Vieś, Szafirowa 13, 87-853, Polská republika

Robert Dominik Mallek

člen představenstva

První vztah: 4. 10. 2007 - Poslední vztah: 8. 1. 2009

vznik členství: 29. 6. 2007

zánik členství: 20. 11. 2008

Warszawa, Secemińska 3 m 30, 01-485, Polská republika

Benedykt Tadeusz Michewicz

předseda představenstva

První vztah: 4. 10. 2007 - Poslední vztah: 24. 6. 2008

vznik členství: 29. 6. 2007

zánik členství: 25. 4. 2008

vznik funkce: 29. 6. 2007

zánik funkce: 25. 4. 2008

Nowa Vieś, Szafirowa 10, 87-853, Polská republika

Krzysztof Henryk Kamiński

člen představenstva

První vztah: 4. 10. 2007 - Poslední vztah: 17. 1. 2008

vznik členství: 29. 6. 2007

Wloslawek, Chocimska 11, 87-800, Polská republika

Ing. Petr Lipták

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 2. 2007 - Poslední vztah: 13. 9. 2010

vznik členství: 8. 6. 2005

zánik členství: 9. 6. 2010

vznik funkce: 15. 1. 2007

zánik funkce: 9. 6. 2010

L.Tolstého 1477, Žatec, 438 01, Česká republika

Joanna Zofia Wiśniewska

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2006 - Poslední vztah: 4. 10. 2007

vznik členství: 24. 11. 2006

zánik členství: 29. 6. 2007

Wloclawek, ul. Toruńska 63 m 88, 87-800, Polská republika

Marek Mroczkowski

místopředseda

První vztah: 7. 9. 2005 - Poslední vztah: 15. 12. 2006

vznik členství: 8. 6. 2005

zánik členství: 6. 11. 2006

vznik funkce: 9. 6. 2005

zánik funkce: 6. 11. 2006

Plock, Andersa 5 m., 14, 09-410, Polská republika

Ing. Miroslav Kuliha

předseda

První vztah: 19. 8. 2005 - Poslední vztah: 4. 10. 2007

vznik členství: 27. 8. 2002

vznik funkce: 9. 6. 2005

zánik funkce: 29. 6. 2007

Nové Dvory 78, 413 01, Česká republika

Stanislaw Duraj

člen

První vztah: 19. 8. 2005 - Poslední vztah: 13. 9. 2010

vznik členství: 8. 6. 2005

zánik členství: 9. 6. 2010

Wloclawek, Ksiezycowa 8, 87-800, Polská republika

Jan Miroslaw Zieliński

místopředseda

První vztah: 19. 8. 2005 - Poslední vztah: 4. 10. 2007

vznik členství: 8. 6. 2005

vznik funkce: 9. 6. 2005

zánik funkce: 29. 6. 2007

Kruszyn, Nowa Wieś, Szafirowa 13, 87-853, Polská republika

Ing. Petr Lipták

člen

První vztah: 19. 8. 2005 - Poslední vztah: 6. 2. 2007

vznik členství: 8. 6. 2005

L.Tolstého 1477, Žatec, 438 01, Česká republika

Marek Mroczkowski

člen

První vztah: 19. 8. 2005 - Poslední vztah: 7. 9. 2005

vznik členství: 8. 6. 2005

Plock, Andersa 5 m., 14, 09-410, Polská republika

Mgr. Richard Brabec

člen

První vztah: 19. 8. 2003 - Poslední vztah: 19. 8. 2005

vznik členství: 1. 3. 2003

zánik členství: 8. 6. 2005

vznik funkce: 12. 6. 2003

Chodská 627, Kladno, 272 01, Česká republika

Ing. Miroslav Kuliha

místopředseda

První vztah: 19. 8. 2003 - Poslední vztah: 19. 8. 2005

vznik členství: 27. 8. 2002

vznik funkce: 12. 6. 2003

zánik funkce: 9. 6. 2005

Nové Dvory 78, 413 01, Česká republika

Mgr. Richard Brabec

člen

První vztah: 22. 7. 2003 - Poslední vztah: 19. 8. 2003

vznik funkce: 1. 3. 2003

Chodská 627, Kladno, 272 01, Česká republika

Ing. Miroslav Kuliha

místopředseda

První vztah: 10. 4. 2003 - Poslední vztah: 19. 8. 2003

vznik členství: 27. 8. 2002

vznik funkce: 27. 8. 2002

Nové Dvory 78, 413 01, Česká republika

Ing. Radomír Věk

místopředseda

První vztah: 19. 3. 2003 - Poslední vztah: 10. 4. 2003

vznik členství: 1. 2. 2002

zánik členství: 26. 8. 2002

vznik funkce: 28. 6. 2002

zánik funkce: 26. 8. 2002

Za Humny 137, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Ing. Stanislav Bruna

místopředseda

První vztah: 19. 3. 2003 - Poslední vztah: 19. 8. 2005

vznik členství: 18. 1. 2002

zánik členství: 8. 6. 2005

vznik funkce: 28. 6. 2002

zánik funkce: 8. 6. 2005

Česká 296/79, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Pavel Švarc CSc.

předseda

První vztah: 9. 10. 2002 - Poslední vztah: 19. 8. 2005

vznik členství: 18. 1. 2002

zánik členství: 8. 6. 2005

vznik funkce: 18. 1. 2002

zánik funkce: 8. 6. 2005

Místecká 451, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Jan Landa

člen

První vztah: 9. 10. 2002 - Poslední vztah: 19. 8. 2005

vznik členství: 18. 1. 2002

zánik členství: 8. 6. 2005

vznik funkce: 18. 1. 2002

28. října 836/27, Lovosice, 410 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Václav Přibyl

člen

První vztah: 9. 10. 2002 - Poslední vztah: 19. 3. 2003

vznik funkce: 18. 1. 2002

zánik funkce: 26. 6. 2002

Jinonická 31, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Stanislav Bruna

1. místopředseda

První vztah: 9. 10. 2002 - Poslední vztah: 19. 3. 2003

vznik funkce: 18. 1. 2002

zánik funkce: 27. 6. 2002

Česká 296/79, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Štrop

2. místopředseda

První vztah: 22. 8. 2002 - Poslední vztah: 9. 10. 2002

vznik funkce: 18. 1. 2002

zánik funkce: 31. 1. 2002

Dr. Beneše 550, Kralupy nad Vltavou, Česká republika

Ing. Radomír Věk

2. místopředseda

První vztah: 22. 8. 2002 - Poslední vztah: 19. 3. 2003

vznik členství: 1. 2. 2002

vznik funkce: 6. 2. 2002

zánik funkce: 27. 6. 2002

Za Humny 137, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Ing. Jan Stoklasa

člen

První vztah: 22. 8. 2002 - Poslední vztah: 22. 7. 2003

vznik funkce: 1. 2. 2002

zánik funkce: 28. 2. 2003

Kočova 516/16, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Jan Deml

člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2001 - Poslední vztah: 9. 10. 2002

vznik členství: 22. 1. 2001

zánik členství: 17. 1. 2002

Na Výsluní 1312, Neratovice, 2 771, Česká republika

RNDr. Alexej Vítek

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2000 - Poslední vztah: 28. 12. 2001

vznik členství: 22. 10. 1999

zánik členství: 22. 1. 2001

Gočárova 924/8a, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Lubomír Pokorný

1. místopředseda představenstva

První vztah: 22. 11. 1999 - Poslední vztah: 22. 8. 2002

zánik funkce: 31. 1. 2002

Na Výsluní 1311/8, Neratovice, Česká republika

Ing. Lubomír Pokorný

1. místopředseda představenstva

První vztah: 22. 11. 1999 - Poslední vztah: 22. 11. 1999

nar. 10. 6. 1941 do 22. 11. 1999 od 22. 11. 1999

Na Výsluní 1311/8, Neratovice, Česká republika

Ing. Jan Kubr

člen představenstva

První vztah: 22. 11. 1999 - Poslední vztah: 9. 10. 2002

zánik funkce: 17. 1. 2002

Dr. Beneše 1185/21, Neratovice, Česká republika

Ing. Vladimír Pitín

2. místopředseda představenstva

První vztah: 22. 11. 1999 - Poslední vztah: 9. 10. 2002

zánik členství: 17. 1. 2002

zánik funkce: 17. 1. 2002

Kafkova 30, Praha 6, Česká republika

Ing. Jiří Zerzaň

člen představenstva

První vztah: 22. 11. 1999 - Poslední vztah: 9. 10. 2002

zánik funkce: 17. 1. 2002

Mělnická 340, Libiš, Česká republika

Ing. Jaroslav Štrop

předseda představenstva

První vztah: 22. 11. 1999 - Poslední vztah: 22. 8. 2002

zánik funkce: 18. 1. 2002

Dr. Beneše 550, Kralupy nad Vltavou, Česká republika

Ing. Vilém Vávra

člen představenstva

První vztah: 22. 11. 1999 - Poslední vztah: 28. 12. 2001

vznik členství: 26. 8. 1999

zánik členství: 22. 1. 2001

Na Skalkách 918, Neratovice, Česká republika

Ing. Vratislav Domalíp

1. místopředseda představenstva

První vztah: 28. 6. 1999 - Poslední vztah: 22. 11. 1999

Česká ulice 627/655, Most, 277 11, Česká republika

Ing. Dalibor Petr

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 1999 - Poslední vztah: 22. 11. 1999

Čenětická 3126, Praha 4, 149 00, Česká republika

Dr. Hugo M. Sekyra

2. místopředseda představenstva

První vztah: 28. 6. 1999 - Poslední vztah: 22. 11. 1999

nar. 10. 6. 1941 do 22. 11. 1999 od 28. 6. 1999

Dykova 1165/15, Praha 2, Česká republika

Dr. Reinhard Schlemmer

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 1999 - Poslední vztah: 22. 11. 1999

Krkonošská 7/1250, Praha 2, Česká republika

Ing. Vratislav Domalíp

2. místopředseda

První vztah: 12. 3. 1998 - Poslední vztah: 28. 6. 1999

Česká ulice 627/655, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Jaromír Burián

člen

První vztah: 12. 3. 1998 - Poslední vztah: 28. 6. 1999

Pod Valem 324, Praha 10, Česká republika

Ing. Vladimír Pitín

člen

První vztah: 12. 3. 1998 - Poslední vztah: 28. 6. 1999

Kafkova 30, Praha 6 - Dejvice, Česká republika

Ing. Jaroslav Štrop

předseda

První vztah: 12. 3. 1998 - Poslední vztah: 22. 11. 1999

Dr.Beneše 550, Kralupy nad Vltavou, Česká republika

Ing. Lubomír Pokorný

l. místopředseda

První vztah: 12. 3. 1998 - Poslední vztah: 28. 6. 1999

Na Výsluní 1311, Neratovice, 277 11, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Vencl

člen

První vztah: 12. 3. 1998 - Poslední vztah: 22. 11. 1999

Hovorčovická 22, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Robert Plavec

člen

První vztah: 12. 3. 1998 - Poslední vztah: 22. 11. 1999

Šachetní 304, Příbram, Česká republika

Ing. Jiří Vencl

člen představenstva

První vztah: 9. 9. 1997 - Poslední vztah: 12. 3. 1998

Hovorčovická 22/173, Praha 8, Česká republika

Ing. Vratislav Domalíp

2.místopředseda představenstva

První vztah: 9. 9. 1997 - Poslední vztah: 12. 3. 1998

Česká ulice 627/655, Most, 434 01, Česká republika

ing. František Havlena

člen představenstva

První vztah: 9. 9. 1997 - Poslední vztah: 12. 3. 1998

Černická 18, Praha 10, Česká republika

Ing. Jaroslav Štrop

1. místopředseda představenstva

První vztah: 16. 7. 1996 - Poslední vztah: 12. 3. 1998

Dr. Beneše 550, Kralupy nad Vltavou, Česká republika

Ing. Zdeněk Jiras

předseda představenstva

První vztah: 16. 7. 1996 - Poslední vztah: 12. 3. 1998

Matúškova 796/14, Praha 4, Česká republika

Ing. Jaromír Burián

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 1996 - Poslední vztah: 12. 3. 1998

Pod Valem 324, Praha 10, Česká republika

Ing. Dalibor Petr

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 1996 - Poslední vztah: 12. 3. 1998

Čenětická 3126, Praha 4, Česká republika

Ing. Vratislav Domalíp

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 1996 - Poslední vztah: 9. 9. 1997

Česká ulice 627/655, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Štrop

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 1996 - Poslední vztah: 16. 7. 1996

Dr. Beneše 550, Kralupy nad Vltavou, Česká republika

Ing. Jiří Bílek

2. místopředseda představenstva

První vztah: 1. 7. 1996 - Poslední vztah: 9. 9. 1997

Šrobárova 21, Praha 3, Česká republika

Ing. Přemek Hlavnička

předseda představenstva

První vztah: 26. 5. 1994 - Poslední vztah: 16. 7. 1996

Štichova 642, Praha 4 - Háje, Česká republika

Ing. Přemek Hlavnička

člen představenstva

První vztah: 26. 5. 1994 - Poslední vztah: 16. 7. 1996

Štichova 642, Praha 4 - Háje, Česká republika

ing. Zdeněk Votava

člen představenstva

První vztah: 26. 5. 1994 - Poslední vztah: 16. 7. 1996

Nemocniční 2630, Mělník, Česká republika

Ing. František Pešl

Člen představenstva

První vztah: 10. 8. 1993 - Poslední vztah: 26. 5. 1994

Hovorčoviká 15, Praha 8, Česká republika

Zdeňka Schmidtová

Člen představenstva

První vztah: 10. 8. 1993 - Poslední vztah: 9. 9. 1997

Národní obrany 4, Praha 6, Česká republika

Ing. Zdeněk Roškota

Člen představenstva

První vztah: 10. 8. 1993 - Poslední vztah: 16. 7. 1996

Hovorčovická 22, Praha 8, Česká republika

Ing. František Bis

1.místopředseda předst.

První vztah: 10. 8. 1993 - Poslední vztah: 16. 7. 1996

Mánesova 39, Praha 2, Česká republika

ing. Boris Vostrý CSc.

2.místopředseda předst.

První vztah: 10. 8. 1993 - Poslední vztah: 1. 7. 1996

Sartoriova 28, Praha 6, Česká republika

Ing. Ladislav Vaškovič CSc.

Člen představenstva

První vztah: 10. 8. 1993 - Poslední vztah: 1. 7. 1996

Dunajská 24, Bratislava, Česká republika

ing. Zdeněk Votava

Předseda představenstva

První vztah: 10. 8. 1993 - Poslední vztah: 26. 5. 1994

Nemocniční 2630, Mělník, Česká republika

Ing. Zdeněk Votava

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 10. 8. 1993

r.č. 380127/012 do 10. 8. 1993 od 1. 5. 1992

Nemocniční 2630, Mělník, 276 01, Česká republika

Zdeňka Schmidtová

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 10. 8. 1993

r.č.405124/030 do 10. 8. 1993 od 1. 5. 1992

Národní obrany 4, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Roškota

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 10. 8. 1993

r.č. 301110/095 do 10. 8. 1993 od 1. 5. 1992

Hovorčická 22, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. František Dvořák

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 10. 8. 1993

Pravouhlá 18, Praha 5, 150 00, Česká republika

Společnost zastupuje každý z jednatelů samostatně.

od 1. 12. 2018

Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jed nají společně alespoň tři členové představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti.

do 1. 12. 2018 od 22. 7. 2003

Za společnost jedná v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně dva členové představenstva. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo společně dva členové představenstva. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti, či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis s vyznačením své funkce v představenstvu.

do 22. 7. 2003 od 22. 11. 1999

Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představen- stva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

do 22. 11. 1999 od 1. 5. 1992

Statutární orgán - představenstvo

3 fyzické osoby

Krzysztof Dzuba

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 6. 2014

vznik funkce: 12. 2. 2014

ul. Mickiewicza 26, Blizne Jasińskiego, Polská republika

Jaroslaw Ptaszyński

místopředseda představenstva:

První vztah: 27. 5. 2013

vznik členství: 19. 9. 2012

vznik funkce: 4. 3. 2013

Konarskiego 6A, Brześć Kujawski, Polská republika

Artur Slawomir Jabloński

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2013

vznik členství: 1. 1. 2013

Kochanowskiego 27 C, Tarnów, Polská republika

Historické vztahy

Jaroslaw Ptaszyński

místopředseda představenstva:

První vztah: 14. 5. 2013 - Poslední vztah: 27. 5. 2013

vznik členství: 19. 9. 2012

vznik funkce: 4. 3. 2013

Konarskiego 6A, Brześć Kujawski, Polská republika

Krzysztof Dzuba

předseda představenstva

První vztah: 14. 5. 2013 - Poslední vztah: 27. 6. 2014

vznik členství: 25. 2. 2013

vznik funkce: 4. 3. 2013

zánik funkce: 11. 2. 2014

ul. Mickiewicza 26, Blizne Jasińskiego, Polská republika

Jaroslaw Ptaszyński

předseda představenstva

První vztah: 24. 1. 2013 - Poslední vztah: 14. 5. 2013

vznik členství: 19. 9. 2012

vznik funkce: 14. 12. 2012

zánik funkce: 4. 3. 2013

Konarskiego 6A, Brześć Kujawski, Polská republika

Jaroslaw Ptaszyński

člen představenstva

První vztah: 15. 10. 2012 - Poslední vztah: 24. 1. 2013

vznik funkce: 19. 9. 2012

Konarskiego 6A, Brześć Kujawski, Polská republika

Wojciech Marcin Sekuła

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 7. 2012 - Poslední vztah: 14. 5. 2013

vznik členství: 26. 5. 2011

zánik členství: 4. 3. 2013

vznik funkce: 20. 12. 2011

zánik funkce: 4. 3. 2013

Przedmiejska 1/10, Włocławek, Polská republika

Wojciech Marcin Sekuła

člen představenstva

První vztah: 22. 3. 2012 - Poslední vztah: 18. 7. 2012

vznik členství: 26. 5. 2011

Przedmiejska 1/10, Włocławek, Polská republika

Jarosław Sławomir Kaczorowski

člen představenstva

První vztah: 22. 3. 2012 - Poslední vztah: 24. 1. 2013

vznik členství: 15. 12. 2011

zánik členství: 1. 1. 2013

Kilińskiego 16/8, Toruń, Polská republika

Małgorzata Marciniak

člen představenstva

První vztah: 22. 3. 2012 - Poslední vztah: 24. 1. 2013

vznik členství: 9. 9. 2011

zánik členství: 11. 12. 2012

Chemików 13/118, Wloclawek, Polská republika

Stanislaw Duraj

člen

První vztah: 13. 9. 2010 - Poslední vztah: 22. 3. 2012

vznik členství: 9. 6. 2010

zánik členství: 19. 5. 2011

Wloclawek, Ksiezycowa 8, 87-800, Polská republika

Jan Miroslaw Zieliński

člen představenstva

První vztah: 13. 9. 2010 - Poslední vztah: 22. 3. 2012

vznik členství: 9. 6. 2010

zánik členství: 26. 9. 2011

Nowa Vieś, Szafirowa 13, 87-853, Polská republika

Andrzej Krzysztof Nalewajski

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2008 - Poslední vztah: 14. 5. 2013

vznik členství: 4. 11. 2008

zánik členství: 21. 2. 2013

Wloclawek, Letnia 18 A, 87-800, Polská republika

Andrzej Krzysztof Nalewajski

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2008 - Poslední vztah: 15. 12. 2008

vznik členství: 24. 7. 2008

zánik členství: 4. 11. 2008

Wloclawek, Letnia 18 A, 87-800, Polská republika

Krzysztof Henryk Kamiński

předseda představenstva

První vztah: 24. 6. 2008 - Poslední vztah: 15. 10. 2012

vznik členství: 29. 6. 2007

zánik členství: 13. 9. 2012

vznik funkce: 15. 5. 2008

zánik funkce: 13. 9. 2012

Wloclawek, Chocimska 11, 87-800, Polská republika

Krzysztof Henryk Kamiński

člen představenstva

První vztah: 17. 1. 2008 - Poslední vztah: 24. 6. 2008

vznik členství: 29. 6. 2007

Wloclawek, Chocimska 11, 87-800, Polská republika

Joanna Zofia Wiśniewska

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 11. 2007 - Poslední vztah: 22. 3. 2012

vznik členství: 29. 6. 2007

zánik členství: 20. 12. 2011

vznik funkce: 11. 10. 2007

zánik funkce: 20. 12. 2011

Wloclawek, ul. Toruńska 63 m 88, 87-800, Polská republika

Joanna Zofia Wiśniewska

člen představenstva

První vztah: 4. 10. 2007 - Poslední vztah: 26. 11. 2007

vznik členství: 29. 6. 2007

Wloclawek, ul. Toruńska 63 m 88, 87-800, Polská republika

Krzysztof Henryk Kamiński

člen představenstva

První vztah: 4. 10. 2007 - Poslední vztah: 17. 1. 2008

vznik členství: 29. 6. 2007

Wloslawek, Chocimska 11, 87-800, Polská republika

Robert Dominik Mallek

člen představenstva

První vztah: 4. 10. 2007 - Poslední vztah: 8. 1. 2009

vznik členství: 29. 6. 2007

zánik členství: 20. 11. 2008

Warszawa, Secemińska 3 m 30, 01-485, Polská republika

Jan Miroslaw Zieliński

člen představenstva

První vztah: 4. 10. 2007 - Poslední vztah: 13. 9. 2010

vznik členství: 8. 6. 2005

zánik členství: 9. 6. 2010

Nowa Vieś, Szafirowa 13, 87-853, Polská republika

Benedykt Tadeusz Michewicz

předseda představenstva

První vztah: 4. 10. 2007 - Poslední vztah: 24. 6. 2008

vznik členství: 29. 6. 2007

zánik členství: 25. 4. 2008

vznik funkce: 29. 6. 2007

zánik funkce: 25. 4. 2008

Nowa Vieś, Szafirowa 10, 87-853, Polská republika

Joanna Zofia Wiśniewska

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2006 - Poslední vztah: 4. 10. 2007

vznik členství: 24. 11. 2006

zánik členství: 29. 6. 2007

Wloclawek, ul. Toruńska 63 m 88, 87-800, Polská republika

Marek Mroczkowski

místopředseda

První vztah: 7. 9. 2005 - Poslední vztah: 15. 12. 2006

vznik členství: 8. 6. 2005

zánik členství: 6. 11. 2006

vznik funkce: 9. 6. 2005

zánik funkce: 6. 11. 2006

Plock, Andersa 5 m., 14, 09-410, Polská republika

Stanislaw Duraj

člen

První vztah: 19. 8. 2005 - Poslední vztah: 13. 9. 2010

vznik členství: 8. 6. 2005

zánik členství: 9. 6. 2010

Wloclawek, Ksiezycowa 8, 87-800, Polská republika

Jan Miroslaw Zieliński

místopředseda

První vztah: 19. 8. 2005 - Poslední vztah: 4. 10. 2007

vznik členství: 8. 6. 2005

vznik funkce: 9. 6. 2005

zánik funkce: 29. 6. 2007

Kruszyn, Nowa Wieś, Szafirowa 13, 87-853, Polská republika

Marek Mroczkowski

člen

První vztah: 19. 8. 2005 - Poslední vztah: 7. 9. 2005

vznik členství: 8. 6. 2005

Plock, Andersa 5 m., 14, 09-410, Polská republika

Dozorčí rada

Historické vztahy

Tomasz Wiatrak

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2018 - Poslední vztah: 1. 12. 2018

vznik členství: 8. 8. 2018

zánik členství: 1. 12. 2018

Dolna 11/11, Varšava, Polská republika

Další 2 vztahy k této osobě

Tomasz Wiatrak

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2018 - Poslední vztah: 1. 12. 2018

vznik členství: 8. 8. 2018

zánik členství: 1. 12. 2018

Dolna 11/11, Varšava, Polská republika

Další 2 vztahy k této osobě

Pavel Sláma

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2017 - Poslední vztah: 13. 10. 2018

vznik členství: 25. 6. 2016

zánik členství: 7. 8. 2018

vznik funkce: 25. 6. 2016

Třebenice 44, 411 15, Česká republika

Pavel Sláma

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2017 - Poslední vztah: 13. 10. 2018

vznik členství: 25. 6. 2016

zánik členství: 7. 8. 2018

vznik funkce: 25. 6. 2016

Třebenice 44, 411 15, Česká republika

Tomáš Herink

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 8. 2017 - Poslední vztah: 1. 12. 2018

vznik členství: 1. 5. 2017

zánik členství: 1. 12. 2018

vznik funkce: 15. 6. 2017

zánik funkce: 1. 12. 2018

Partyzánská 107, Litvínov, 436 03, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Tomáš Herink

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 8. 2017 - Poslední vztah: 1. 12. 2018

vznik členství: 1. 5. 2017

zánik členství: 1. 12. 2018

vznik funkce: 15. 6. 2017

zánik funkce: 1. 12. 2018

Partyzánská 107, Litvínov, 436 03, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Tomáš Herink

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 5. 2017 - Poslední vztah: 21. 8. 2017

vznik členství: 1. 5. 2017

Partyzánská 107, Litvínov, 436 03, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Tomáš Herink

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 5. 2017 - Poslední vztah: 21. 8. 2017

vznik členství: 1. 5. 2017

Partyzánská 107, Litvínov, 436 03, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Łukasz Piotrowski

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 2. 2017 - Poslední vztah: 25. 5. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 30. 4. 2017

zánik funkce: 30. 4. 2017

B. Śmiałego 10 m. 60, Poznaň, Polská republika

Łukasz Piotrowski

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 2. 2017 - Poslední vztah: 25. 5. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 30. 4. 2017

zánik funkce: 30. 4. 2017

B. Śmiałego 10 m. 60, Poznaň, Polská republika

Robert Dominik Małłek

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2016 - Poslední vztah: 24. 2. 2017

vznik členství: 25. 6. 2016

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 20. 7. 2016

zánik funkce: 31. 12. 2016

ul. Hery 25c/2, Varšava, Polská republika

Robert Dominik Małłek

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2016 - Poslední vztah: 24. 2. 2017

vznik členství: 25. 6. 2016

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 20. 7. 2016

zánik funkce: 31. 12. 2016

ul. Hery 25c/2, Varšava, Polská republika

Pavel Sláma

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2016 - Poslední vztah: 2. 11. 2017

vznik členství: 25. 6. 2016

vznik funkce: 25. 6. 2016

Jenčice 140, 411 15, Česká republika

Pavel Sláma

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2016 - Poslední vztah: 2. 11. 2017

vznik členství: 25. 6. 2016

vznik funkce: 25. 6. 2016

Jenčice 140, 411 15, Česká republika

Artur Tomasz Frankiewicz

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2016 - Poslední vztah: 1. 12. 2018

vznik členství: 25. 6. 2016

zánik členství: 1. 12. 2018

vznik funkce: 20. 7. 2016

zánik funkce: 1. 12. 2018

Mánesova 1027/37, Praha, 120 00, Česká republika

Artur Tomasz Frankiewicz

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2016 - Poslední vztah: 1. 12. 2018

vznik členství: 25. 6. 2016

zánik členství: 1. 12. 2018

vznik funkce: 20. 7. 2016

zánik funkce: 1. 12. 2018

Mánesova 1027/37, Praha, 120 00, Česká republika

Jacek Tomasz Podgórski

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2015 - Poslední vztah: 6. 10. 2016

vznik členství: 18. 2. 2015

zánik členství: 24. 6. 2016

vznik funkce: 29. 4. 2015

zánik funkce: 24. 6. 2016

ul. Brzechwy 9 m 25, Lodž, Polská republika

Jacek Tomasz Podgórski

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2015 - Poslední vztah: 6. 10. 2016

vznik členství: 18. 2. 2015

zánik členství: 24. 6. 2016

vznik funkce: 29. 4. 2015

zánik funkce: 24. 6. 2016

ul. Brzechwy 9 m 25, Lodž, Polská republika

Arkadiusz Banaszek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2014 - Poslední vztah: 11. 3. 2015

vznik členství: 3. 7. 2014

zánik členství: 17. 2. 2015

vznik funkce: 10. 9. 2014

zánik funkce: 17. 2. 2015

ul. Wiśniowa 4, Grotniki - Ustronie, Polská republika

Arkadiusz Banaszek

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 10. 2014 - Poslední vztah: 11. 11. 2014

vznik členství: 3. 7. 2014

ul. Wiśniowa 4, Grotniki - Ustronie, Polská republika

Mirosław Józef Kwiatkowski

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 10. 2014 - Poslední vztah: 6. 10. 2016

vznik členství: 4. 9. 2014

zánik členství: 24. 6. 2016

zánik funkce: 24. 6. 2016

ul. Szosa Chełmińska 121 B / 33, Toruň, Polská republika

Waldemar Antoni Gabruś

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 10. 2014 - Poslední vztah: 6. 10. 2016

vznik členství: 21. 8. 2014

zánik členství: 24. 6. 2016

ul. Kmicica 14, Nowe Gulczewo, Polská republika

Waldemar Antoni Gabruś

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 10. 2014 - Poslední vztah: 6. 10. 2016

vznik členství: 21. 8. 2014

zánik členství: 24. 6. 2016

ul. Kmicica 14, Nowe Gulczewo, Polská republika

Mirosław Józef Kwiatkowski

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 10. 2014 - Poslední vztah: 6. 10. 2016

vznik členství: 4. 9. 2014

zánik členství: 24. 6. 2016

zánik funkce: 24. 6. 2016

ul. Szosa Chełmińska 121 B / 33, Toruň, Polská republika

Rafał Maciej Trzebiński

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 6. 10. 2016

vznik členství: 26. 9. 2013

zánik členství: 24. 6. 2016

vznik funkce: 23. 1. 2014

zánik funkce: 24. 6. 2016

ul. Skrajna 38 c, Włocławek, Polská republika

Rafał Maciej Trzebiński

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 6. 10. 2016

vznik členství: 26. 9. 2013

zánik členství: 24. 6. 2016

vznik funkce: 23. 1. 2014

zánik funkce: 24. 6. 2016

ul. Skrajna 38 c, Włocławek, Polská republika

Krzysztof Maria Wasielewski

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2014 - Poslední vztah: 14. 10. 2014

vznik členství: 4. 3. 2014

zánik členství: 27. 8. 2014

ul. Woziwody 42 A, Varšava, 029 08, Polská republika

Rafał Dariusz Tarka

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2014 - Poslední vztah: 6. 10. 2016

vznik členství: 15. 10. 2013

zánik členství: 24. 6. 2016

zánik funkce: 24. 6. 2016

Szuberta 45 A, Varšava, Polská republika

Rafał Dariusz Tarka

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2014 - Poslední vztah: 6. 10. 2016

vznik členství: 15. 10. 2013

zánik členství: 24. 6. 2016

zánik funkce: 24. 6. 2016

Szuberta 45 A, Varšava, Polská republika

Rafał Maciej Trzebiński

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2014 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 26. 9. 2013

ul. Skrajna 38 c, Włocławek, Polská republika

Wojciech Marcin Sekuła

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2013 - Poslední vztah: 3. 1. 2014

vznik členství: 24. 6. 2013

zánik členství: 23. 9. 2013

Przedmiejska 1 m 10, WŁOCŁAWEK, Polská republika

Artur Sobolewski

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2012 - Poslední vztah: 14. 10. 2014

vznik členství: 22. 9. 2011

zánik členství: 20. 8. 2014

vznik funkce: 25. 10. 2011

zánik funkce: 20. 8. 2014

Bogucin 38K, Polská republika

Artur Sobolewski

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2012 - Poslední vztah: 14. 10. 2014

vznik členství: 22. 9. 2011

zánik členství: 20. 8. 2014

vznik funkce: 25. 10. 2011

zánik funkce: 20. 8. 2014

Bogucin 38K, Polská republika

Hanna Kowalska

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 3. 2012 - Poslední vztah: 3. 1. 2014

vznik členství: 22. 9. 2011

zánik členství: 30. 9. 2013

02-482 Warszava, Fasolowa 21/9, Polská republika

Atrur Sobolewski

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 22. 3. 2012 - Poslední vztah: 22. 3. 2012

vznik členství: 22. 9. 2011

vznik funkce: 25. 10. 2011

Mideziana 2/4 m.11, Wloclawek, Polská republika

Artur Sobolewski

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 22. 3. 2012 - Poslední vztah: 18. 7. 2012

vznik členství: 22. 9. 2011

vznik funkce: 25. 10. 2011

Mideziana 2/4 m.11, Wloclawek, Polská republika

Tomasz Zieliński

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 3. 2012 - Poslední vztah: 20. 9. 2013

vznik členství: 22. 9. 2011

zánik členství: 24. 6. 2013

vznik funkce: 25. 10. 2011

zánik funkce: 24. 6. 2013

Marii Dąbrowskiej 24, Plock, 094 00, Polská republika

Ing. Michal Vlasatý

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 3. 2012 - Poslední vztah: 14. 10. 2014

vznik členství: 19. 5. 2011

zánik členství: 27. 8. 2014

Libušina 1267, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

Artur Źak

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 3. 2012 - Poslední vztah: 27. 6. 2014

vznik členství: 22. 9. 2011

zánik členství: 4. 3. 2014

Hoźa 1/127, Wloclawek, Polská republika

Pavel Slavíček

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2010 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 23. 2. 2010

zánik členství: 23. 5. 2014

zánik funkce: 23. 5. 2014

Za Obchody 840, Neratovice, 277 11, Česká republika

Artur Sobolewski

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2008 - Poslední vztah: 30. 3. 2012

vznik členství: 29. 6. 2007

zánik členství: 29. 6. 2011

vznik funkce: 29. 6. 2007

zánik funkce: 29. 6. 2011

Wloclawek, Miedziana 2/4 m 11, 87-800, Polská republika

Ing. Petr Hudec CSc.

člen

První vztah: 5. 5. 2008 - Poslední vztah: 20. 1. 2010

vznik členství: 3. 4. 2008

zánik členství: 30. 11. 2009

nám. Republiky 989, Neratovice, 277 11, Česká republika

Miloslav Trousílek

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 1. 2008 - Poslední vztah: 22. 3. 2012

vznik členství: 20. 4. 2007

zánik členství: 20. 4. 2011

Čtvercová 887, Neratovice, 277 11, Česká republika

Hanna Kowalska

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 1. 2008 - Poslední vztah: 30. 3. 2012

vznik členství: 29. 6. 2007

zánik členství: 29. 6. 2011

Warszawa, Fasolowa 21 m.9, 02-482, Polská republika

Pavel Skulina

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2007 - Poslední vztah: 22. 3. 2012

vznik členství: 29. 6. 2007

zánik členství: 29. 6. 2011

Františka Hajdy 1231/12, Ostrava, 700 30, Česká republika

Další vztah k této osobě

Krzysztof Kaczorowski

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2007 - Poslední vztah: 30. 3. 2012

vznik členství: 29. 6. 2007

zánik členství: 29. 6. 2011

vznik funkce: 29. 6. 2007

zánik funkce: 29. 6. 2011

Nowa Vieś, Diamentowa 20, 87-853, Polská republika

Artur Andrzej Sobolewski

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2007 - Poslední vztah: 24. 6. 2008

vznik členství: 29. 6. 2007

vznik funkce: 29. 6. 2007

Wloclawek, Miedziana 2/4 m 11, 87-800, Polská republika

Hanna Kowalska

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2007 - Poslední vztah: 17. 1. 2008

vznik členství: 29. 6. 2007

Wazszawa, Fasolowa 21 m.9, 02-482, Polská republika

Miroslav Trousílek

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 5. 2007 - Poslední vztah: 17. 1. 2008

vznik členství: 20. 4. 2007

Čtvercová 887, Neratovice, 277 11, Česká republika

Aneta Ewa Pankowska

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2007 - Poslední vztah: 4. 10. 2007

vznik členství: 12. 12. 2006

zánik členství: 29. 6. 2007

Plock, Kazimierza Wielkiego 34 m.50m 09-400, Polská republika

Krzysztof Henryk Kamiński

místopředseda

První vztah: 19. 7. 2006 - Poslední vztah: 4. 10. 2007

vznik členství: 8. 6. 2005

zánik členství: 29. 6. 2007

vznik funkce: 16. 6. 2005

zánik funkce: 29. 6. 2007

Wloclawek, Chocimska 11, 87-800, Polská republika

Doc.Ing. Jiří Štepek DrSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2006 - Poslední vztah: 19. 3. 2008

vznik členství: 17. 1. 2002

zánik členství: 29. 6. 2007

vznik funkce: 16. 3. 2006

zánik funkce: 29. 6. 2007

U smaltovny 27, Praha 7, 170 00, Česká republika

Benedykt Tadeusz Michewicz

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2006 - Poslední vztah: 4. 10. 2007

vznik členství: 13. 10. 2005

zánik členství: 29. 6. 2007

vznik funkce: 16. 3. 2006

zánik funkce: 29. 6. 2007

87-853 Kruszyn, Szafirowa 10, Polská republika

Benedykt Michewicz

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2006 - Poslední vztah: 27. 4. 2006

vznik členství: 13. 10. 2005

vznik funkce: 2. 12. 2005

zánik funkce: 16. 3. 2006

Kruszyn, Szafirowa 10, 87-853, Polská republika

Dariusz Marek Formela

člen

První vztah: 19. 8. 2005 - Poslední vztah: 23. 1. 2007

vznik členství: 8. 6. 2005

zánik členství: 8. 11. 2006

Plock, Na Skarpie 22 m. 19, 09-400, Polská republika

Krzyzstof Henryk Kamiński

místopředseda

První vztah: 19. 8. 2005 - Poslední vztah: 19. 7. 2006

vznik členství: 8. 6. 2005

vznik funkce: 16. 6. 2005

Wloclawek, Chocimska 11, 87-800, Polská republika

Kryzstof Henryk Kamiński

místopředseda

První vztah: 19. 8. 2005 - Poslední vztah: 19. 8. 2005

vznik členství: 8. 6. 2005

vznik funkce: 16. 6. 2005

Wloclawek, Chocimska 11, 87-800, Polská republika

Ing. Pavel Švarc CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2005 - Poslední vztah: 2. 2. 2006

vznik členství: 8. 6. 2005

zánik členství: 30. 8. 2005

vznik funkce: 16. 6. 2005

zánik funkce: 30. 8. 2005

Místecká 451, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Petr Hudec CSc.

člen

První vztah: 5. 5. 2004 - Poslední vztah: 5. 5. 2008

vznik členství: 12. 3. 2004

zánik členství: 3. 4. 2008

nám. Republiky 989, Neratovice, 277 11, Česká republika

Ing. Michaela Kukrechtová

místopředseda

První vztah: 19. 8. 2003 - Poslední vztah: 19. 8. 2005

vznik členství: 24. 7. 2002

zánik členství: 8. 6. 2005

vznik funkce: 12. 6. 2003

zánik funkce: 8. 6. 2005

U pramene 433/6, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Eva Veselá

člen

První vztah: 19. 8. 2003 - Poslední vztah: 19. 8. 2005

vznik členství: 12. 6. 2003

zánik členství: 8. 6. 2005

vznik funkce: 12. 6. 2003

Nám. Republiky 998, Neratovice, 277 11, Česká republika

Miloslav Trousílek

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 7. 2003 - Poslední vztah: 17. 5. 2007

vznik funkce: 19. 3. 2003

zánik funkce: 20. 4. 2007

Čtvercová 887, Neratovice, 277 11, Česká republika

Ivan Chocenský

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 7. 2003 - Poslední vztah: 3. 3. 2004

vznik funkce: 19. 3. 2003

zánik funkce: 31. 10. 2003

Na Výsluní 1296, Neratovice, 277 11, Česká republika

Ing. Michaela Kukrechtová

člen

První vztah: 19. 3. 2003 - Poslední vztah: 19. 8. 2003

vznik funkce: 24. 7. 2002

U pramene 433, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Vlasta Hudcová CSc.

místopředseda

První vztah: 19. 3. 2003 - Poslední vztah: 19. 8. 2003

vznik funkce: 28. 6. 2002

zánik funkce: 12. 6. 2003

Skálova 20, Praha 8, Česká republika

Ing. Vlasta Hudcová CSc.

1.místopředseda dozorčí rady

První vztah: 4. 3. 2003 - Poslední vztah: 19. 3. 2003

vznik funkce: 17. 1. 2002

zánik funkce: 27. 6. 2002

Skálova 20, Praha 8, Česká republika

Ing. Bohuslav Kratěna

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 3. 2003 - Poslední vztah: 19. 3. 2003

vznik funkce: 17. 1. 2002

zánik funkce: 27. 6. 2002

Milešovská 4, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Pavel Krtek

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 3. 2003 - Poslední vztah: 19. 8. 2005

vznik členství: 17. 1. 2002

zánik členství: 8. 6. 2005

vznik funkce: 17. 1. 2002

zánik funkce: 8. 6. 2005

Milánská 418, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Václav Hromas

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 3. 2003 - Poslední vztah: 19. 3. 2003

vznik funkce: 17. 1. 2002

zánik funkce: 27. 6. 2002

Točitá 1718, Praha 4, 140 00, Česká republika

Doc. Ing. Jiří Štepek DrSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 3. 2003 - Poslední vztah: 27. 4. 2006

vznik funkce: 17. 1. 2002

zánik funkce: 16. 3. 2006

U smaltovny 27, Praha 7, 170 00, Česká republika

Mgr. Tomáš Zikmund

2. místopředseda dozorčí rady

První vztah: 4. 3. 2003 - Poslední vztah: 19. 3. 2003

vznik členství: 17. 1. 2002

zánik členství: 27. 6. 2002

vznik funkce: 17. 1. 2002

zánik funkce: 27. 6. 2002

Březová 266, Přezletice, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. František Hamáček

2. místopředseda dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2002 - Poslední vztah: 9. 10. 2002

vznik funkce: 1. 11. 2001

Trojmezní 54, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Miloslav Hynek

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2002 - Poslední vztah: 9. 10. 2002

vznik funkce: 30. 5. 2001

Lužická 31, Praha 2, Česká republika

Ing. Vlasta Hudcová CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2001 - Poslední vztah: 4. 3. 2003

vznik funkce: 29. 8. 2000

Skálova 20, Praha 8, Česká republika

Ing. Štěpán Pecka

přeseda dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2001 - Poslední vztah: 9. 10. 2002

zánik funkce: 17. 1. 2002

Luční 942, Lom, 435 11, Česká republika

Ing. Martin Drinka

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2001 - Poslední vztah: 9. 10. 2002

Španielova 1263/13, Praha 6, Česká republika

Prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.

1. místopředseda dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2001 - Poslední vztah: 9. 10. 2002

Krajníkova 107, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Mgr. Ondřej Mrzena

2. místopředseda dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2001 - Poslední vztah: 19. 7. 2002

zánik funkce: 31. 10. 2001

Žižkova 135, Chvaletice, 533 12, Česká republika

Ing. Tomáš Krones

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2001 - Poslední vztah: 29. 5. 2002

zánik funkce: 30. 5. 2001

Ostrov nad Oslavou 72, 594 45, Česká republika

Prof. Michal Mejstřík CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 11. 1999 - Poslední vztah: 8. 1. 2001

Krajníkova 107, Dobřichovice, Česká republika

Ing. Jiří Štepek Dr.Sc.

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 11. 1999 - Poslední vztah: 8. 1. 2001

U Smaltovny 27, Praha 7, Česká republika

Ing. Jaroslav Borák

1. místopředseda dozorčí rady

První vztah: 22. 11. 1999 - Poslední vztah: 8. 1. 2001

Chrudimská 5, Praha 3, Česká republika

Ing. Zdeněk Chabr

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 11. 1999 - Poslední vztah: 22. 11. 1999

Českolipská 401/22, Praha 9, Česká republika

Ing. Zdeněk Chabr

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 11. 1999 - Poslední vztah: 22. 11. 1999

Českolipská 401/22, Praha 9, Česká republika

Ing. Štěpán Matějka

2. místopředseda dozorčí rady

První vztah: 22. 11. 1999 - Poslední vztah: 8. 1. 2001

V roháčích 11, Praha 5, Česká republika

Ing. Boris Čajánek

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 11. 1999 - Poslední vztah: 8. 1. 2001

Vrkoslavická 16, Jablonec nad Nisou, Česká republika

Ing. Vladimír Zachoval

přeseda dozorčí rady

První vztah: 22. 11. 1999 - Poslední vztah: 8. 1. 2001

U Blaženky 31, Praha 5, Česká republika

Ing. Jaroslav Zich

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 11. 1999 - Poslední vztah: 22. 7. 2003

zánik funkce: 31. 12. 2002

nám. Republiky 999, Neratovice, Česká republika

Ing. Petr Hudec

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 11. 1999 - Poslední vztah: 22. 7. 2003

zánik funkce: 19. 3. 2003

nám. Republiky 989, Neratovice, Česká republika

Ing. Václav Junek CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 1999 - Poslední vztah: 22. 11. 1999

Nad pískovnou 1466, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Jan Kerbach

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 1999 - Poslední vztah: 22. 11. 1999

Aubrechtové 3102, Praha 10, 106 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Jiras

předseda

První vztah: 12. 3. 1998 - Poslední vztah: 28. 6. 1999

Matúškova 796/14, Praha 4, Česká republika

Ing. Josef Beneš

člen

První vztah: 12. 3. 1998 - Poslední vztah: 28. 6. 1999

Mezi domy 367, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Václav Junek CSc

předseda

První vztah: 25. 6. 1997 - Poslední vztah: 12. 3. 1998

Nad pískovnou 37, Praha 4, Česká republika

Ing. Milan Černý CSc

člen

První vztah: 16. 7. 1996 - Poslední vztah: 12. 3. 1998

Schnirchova 4, Praha 7, Česká republika

Ing. Vladimír Pitín

člen

První vztah: 16. 7. 1996 - Poslední vztah: 12. 3. 1998

Kafkova 30, Praha 6 - Dejvice, Česká republika

Ing. Jaroslav Bažant

člen

První vztah: 16. 7. 1996 - Poslední vztah: 12. 3. 1998

Šafaříkova 16, Praha 2, Česká republika

Ing. Zdeněk Chabr

člen

První vztah: 16. 7. 1996 - Poslední vztah: 22. 11. 1999

Českolipská 401/22, Praha 9, Česká republika

Ing. Václav Junek CSc

člen

První vztah: 16. 7. 1996 - Poslední vztah: 25. 6. 1997

Nad pískovnou 37, Praha 4, Česká republika

Ing. Eliška Rohlová

člen

První vztah: 16. 7. 1996 - Poslední vztah: 12. 3. 1998

Bergerova 1115, Praha 8, Česká republika

Ing. Karel Vondráček

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 1993 - Poslední vztah: 16. 7. 1996

ul.28.října 909, Neratovice, Česká republika

Ing. Dalibor Petr

Předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 1993 - Poslední vztah: 16. 7. 1996

Čenětická 3126, Praha 4, Česká republika

Ing. Jiřina Haaszová

člen dozorči rady

První vztah: 10. 8. 1993 - Poslední vztah: 16. 7. 1996

Sportovní 18, Praha 10, Česká republika

Ing. Arnošt Dobsa CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 1993 - Poslední vztah: 16. 7. 1996

Sládkovičova 1306, Praha 4, Česká republika

Ing. Ivan Vrbský

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 1993 - Poslední vztah: 16. 7. 1996

Pražská ul. 2615, Neratovice, Česká republika

MUDr. Tomáš Roith

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 1993 - Poslední vztah: 16. 7. 1996

K.H. Máchy 1217, Neratovice, Česká republika

Ing. Karel Vondráček

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 10. 8. 1993

r. č. 330429/083 do 10. 8. 1993 od 1. 5. 1992

ul.28.října 909, Neratovice, 277 11, Česká republika

Ing. Miloš Podrazil

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 10. 8. 1993

r. č. 380119/046 člen dozorčí rady Ing. Jiřina Haaszová do 10. 8. 1993 od 1. 5. 1992

Zlonínská 11, Praha 8, 180 00, Česká republika

MUDr. Tomáš Roith

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 10. 8. 1993

r. č. 470521/125 do 10. 8. 1993 od 1. 5. 1992

K. H. Máchy 1217, Neratovice, 277 11, Česká republika

Ing. Ivan Vrbský

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 10. 8. 1993

r.č. 430805/069 do 10. 8. 1993 od 1. 5. 1992

Pražská 2615, Mělník, 276 01, Česká republika

Další vztahy firmy SPOLANA s.r.o.

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.

První vztah: 2. 2. 2021

Litvínov 1, 436 01

Dalších 11 vztahů k tomuto subjektu

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.

První vztah: 1. 12. 2018 - Poslední vztah: 2. 2. 2021

Litvínov 1, 436 01

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.

První vztah: 30. 6. 2016 - Poslední vztah: 1. 12. 2018

Litvínov 1, 436 01

Akcionáři

UNIPETROL RPA, s.r.o., IČ: 27597075

Česká republika, Litvínov, 436 70

do 1. 12. 2018 od 30. 6. 2016

ANWIL SPÓLKA AKCYJNA

Polská republika

do 30. 6. 2016 od 13. 9. 2010

ZAKLADY AZOTOWE ANWIL SPÓLKA AKCYJNA

Polská republika

do 13. 9. 2010 od 14. 4. 2009

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 24. 9. 1992

Živnosti

Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 27. 9. 1999
Revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 5. 4. 1996
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 5. 4. 1996
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 5. 4. 1996
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 5. 4. 1996
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 5. 4. 1996
Revize a zkoušky tlakových zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 5. 4. 1996
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 21. 10. 1992
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 25. 9. 1992
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 25. 9. 1992
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Výroba hnojiv
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Poskytování technických služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 24. 9. 1992
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).