Hlavní navigace

6 tipů, jak ušetřit na daních na poslední chvíli

29. 3. 2011
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Základ daně se dá snížit různě, nejlépe však zákonnými možnostmi. Na to je vhodné pamatovat v průběhu roku, ale i nyní se dá ještě leccos napravit. Připravili jsme pro vás výčet možností legální optimalizace daňového základu.

Počítáte daňové přiznání a vychází vám vysoké doplatky? Na optimalizaci daňového základu by měl poplatník myslet již v průběhu zdaňovacího období. Ale ani nyní nemusí být vše ztraceno. Existuje několik zákonných možností, jak snížit daňový základ. Případně o nich reálně pouvažovat pro příští období. Čtěte také: Podejte daňové přiznání přes datovou schránku, e-podpis není povinný

1. Využijte paušálních výdajů

Pro mnohé poplatníky je jednoznačně nejvýhodnější využití paušálních výdajů. Základ daně se v tomto případě určí jako souhrn příjmů, který se sníží o povolené procentní částky výdajů podle typu činnosti, kterou ve zdaňovacím období provozoval. Není nutné uschovávat doklady k prokázání skutečných výdajů a obávat se jejich případného neuznání správcem daně. Poplatník vede pouze záznamy o příjmech a evidenci pohledávek. Připomínáme, že výdajový paušál zahrnuje veškeré výdaje poplatníka. Žádné další, a to včetně plateb sociálního a zdravotního pojištění, odpisů nebo výdajů spojených s provozem vozidla, nelze uplatnit. Nevíte, jak určit výši paušálu? Čtěte jednoduchý návod

Zákon o daních z příjmů uvádí výši jednotlivých paušálů v § 7 odst. 7. Jestliže neuplatní poplatník výdaje prokazatelně vynaložené, může uplatnit:

  • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z živností řemeslných,
  • 60 % z příjmů ze živnosti (s výjimkou řemeslných)
  • 40 % z příjmů z jiného podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti
  • 30 % z příjmů z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.

Problematický může být přechod na paušální výdaje. Ten je třeba předem připravit, případně „dodanit“ pohledávky, zásoby a závazky předchozího období. Změna se totiž musí promítnout v dodatečném daňovém přiznání za rok 2009. Pokud ovšem poplatník k 31. 12. 2009 neevidoval žádné pohledávky, závazky ani zásoby, nic nebrání bezproblémovému přechodu na uplatnění výdajů paušálem za zdaňovací období roku 2010. Postup při přechodu na paušální výdaje popisuje článek: Uvažujete o přechodu na paušální výdaje? Poradíme vám

Z důvodu následných vyměřených sankcí za dodatečné přiznání je vhodné přechod na paušální výdaje naplánovat předem a upravit daňový základ již při podání řádného daňového přiznání. Nyní je tedy ideální doba k úpravě daňového základu za rok 2010 pro bezproblémový přechod na paušální výdaje v roce 2011.

2. Optimalizujte základ daně daňovou evidencí

V daňové evidenci na rozdíl od účetnictví zařazujeme pouze příjmy, které byly v daném kalendářním roce skutečně inkasovány. Faktury, které dosud nebyly zaplaceny, základ daně neovlivní. Obdobné je to s výdaji. Zde je však možné nad rámec uskutečněných finančních transakcí uplatnit výdaje nebo časové rozlišení nájemného u finančního leasingu. Základ daně je tedy vhodné optimalizovat už koncem roku, například nákupem majetku, služeb či materiálu. Rozhodně je vhodnější použít finanční prostředky na předzásobení než na úhradu daňové povinnosti. Čtěte také: Daňová evidence, základy pro začínajícího podnikatele

3. Uplatněte všechny slevy, daňové zvýhodnění a nezdanitelné částky

Snížit daňový základ můžeme pomocí tzv. nezdanitelných částek. Ty je vhodné maximálně využít. Mezi nezdanitelné částky patří:

  • úroky z hypotečního nebo obdobného úvěru,
  • pojistné na penzijní připojištění,
  • pojistné na soukromé životní pojištění,
  • členské odborové příspěvky,
  • příspěvek na úhradu dalšího vzdělávání.

Stejně tak by poplatník neměl opomenout na slevy, případně daňové zvýhodnění. Ty nesnižují základ daně, ale již vypočtenou daň.

O slevách, daňovém zvýhodnění, nezdanitelných částkách a prokázání jejich nároku čtěte více:

4. Snižte základ uplatněním daňové ztráty

O ztrátu z minulého období je možné snížit základ daně. Zásadně však není možné snižovat příjmy ze zaměstnání. Ztrátu nemusíme uplatnit celou. Využijeme potřebnou část a zbytek uplatníme v následujících obdobích, kdy dosáhneme zisku. V souladu s § 5 odst. 3 zákona o daních z příjmů je možné ztrátu použít nejdéle v pěti bezprostředně následujících obdobích.

Odpočet ztráty
Vznik ztráty v roce 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ztrátu je možné uplatnit naposled v roce 2010 2011 2012 2013 2014 2015

5. Využijte vyšších daňových odpisů

Zákon o daních z příjmů umožňuje využití rovnoměrných nebo zrychlených odpisů. O tom, jak bude majetek odepisován, rozhodne sám podnikatel. Základní zásadou je, že jednou zvolený způsob odepisování již nelze změnit.

Pravidla odpisu popisuje § 26 až 33. Z hlediska optimalizace základu daně rozhoduje nejen metoda zrychlených odpisů nebo pomalejších rovnoměrných odpisů, ale i zvýšený odpis v prvním roce odepisování nebo snížení sazby u rovnoměrného odpisu. Čtěte více: Odpisy hmotného majetku v účetnictví a daňové evidenci

Vyšší odpis

Vyšší odpis uplatní pouze podnikatelé, kteří jsou prvními vlastníky majetku. Vyšší odpis se týká pouze prvního roku odpisování. Jde vlastně o státem podporovanou investici nákupem nového majetku, ne majetku nepořízeného z „druhé ruky“.

Nižší odpis

U metody rovnoměrného odepisování je možné uplatnit nižší odpisové sazby, než je maximální (§ 31 zákona o daních z příjmů). Nižší odpis není totéž co přerušení odpisů. Poplatník, který nemá dostatečný daňový základ, si jednoduše část odpisů přesune do následujícího období. Odpis tedy uplatní, ale v nižší částce, než určuje sazba uvedená v zákoně o daních z příjmů.

6. Vytvořte rezervu na opravu majetku

V souladu se zákonem o rezervách je možné vytvořit rezervu na plánovanou opravu majetku (nejedná se o technické zhodnocení). Rezervy mohou tvořit i poplatníci, kteří mají příjmy z pronájmu. Základem je kalkulace na opravu, ve které je určena cílová částka vytvářené rezervy. K rozpuštění rezervy pak dochází v okamžiku opravy.

Podmínkou tvorby rezerv je vyčlenění částky, která odpovídá podmínkám tvorby rezervy na speciálním bankovním účtu. Čerpat z tohoto účtu je možné pouze na samotnou opravu. Důležité je, že jestliže nebudou finance v plné výši rezervy převedeny na samostatný účet nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání, rezerva se v následujícím zdaňovacím období zruší. Čtěte více: Co čeká a nemine podnikatele v roce 2011?

Takto je možné naposled optimalizovat základ daně v roce 2010. Rezervy vytvořené v roce 2011 se budou řídit novými pravidly. Pokud nebude splněna povinnost deponovat finance na zvláštním účtu, bude dosud vytvořená rezerva nebo její část zrušena již v období, za které se daňové přiznání podává.

Foto: Isifa.com

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).