Hlavní navigace

Podání přehledů o příjmech a výdajích „last minute“

29. 4. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.SXC.hu
Na podání přehledů o příjmech a výdajích zbývá několik posledních dnů. Přinášíme souhrn informací a odkazů, které se mohou při jejich vyplnění hodit.

Na osoby samostatně výdělečně činné se vztahuje každoroční povinnost podání přehledů o příjmech a výdajích. Ty se podávají dokonce i v situaci, kdy OSVČ neměly ve zdaňovacím období žádné zdanitelné příjmy nebo povinnost podání daňového přiznání.

Přehledy nepodávají jen vlastníci živnostenského oprávnění či koncesní listiny. Mezi osoby samostatně výdělečně činné patří i osoby podnikající v zemědělství, osoby provozující výdělečnou činnost podle zvláštních předpisů (auditoři, advokáti, lékaři, ale například i umělci, autoři a další), spolupracující osoby a další. Všichni musí plnit oznamovací povinnosti, platit zálohy na pojistné, případně i doplatek pojistného a podávat přehled o příjmech a výdajích. Výjimky z povinnosti platby minimálních záloh pak tvoří z hlediska zdravotního pojištění osoby, za které je plátcem pojistného stát, a zaměstnanci, z hlediska sociálního pojištění některé osoby vykonávající samostatnou výdělečnou činnost vedlejší.

Čtěte více:

Kdy musí být přehledy podány

Pro podání přehledů o příjmech a výdajích podávaných zdravotním pojišťovnám i České správě sociálního zabezpečení platí:

  • v případě, že OSVČ vykonávala samostatnou výdělečnou činnost alespoň po část kalendářního roku, podává přehled do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání. V letošním roce se podává nejpozději 2. května,
  • pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce a OSVČ tuto skutečnost zdravotní pojišťovně a ČSSZ do 30. dubna řádně oznámila, může přehled podat až do 1. srpna 2013,
  • jestliže se jednalo o osoby, které nebyly povinny podat daňové přiznání (nulové nebo velmi nízké příjmy), podávaly se přehledy zdravotním pojišťovnám nejpozději do 8. dubna 2013, České správě sociálního zabezpečení až do 31. července 2013,
  • vyjde-li OSVČ v přehledu doplatek, je nutné ho samostatnou platbou doplatit do 8 dnů ode dne, ve kterém byl (případně měl být) podán přehled,
  • naopak pokud vyjde OSVČ přeplatek na pojistném, může o jeho vrácení požádat vyplněním příslušné části v přehledu, 
  • nové zálohy vypočítané na základě podaného přehledu je nutné platit od měsíce následujícího po podání přehledu, respektive změnit zálohu tak, aby následující platba byla již v nově vypočtené výši (pokud změnu trvalého příkazu provádíte podáním nového příkazu, nezapomeňte ten původní zrušit), Čtěte více: Přinášíme manuál, jak doplatit důchodové a zdravotní pojištění 
  • i nadále jsou osoby samostatně výdělečně činné povinny oznamovat každou změnu, která má vliv na výši pojistného nebo stanovení záloh, včetně kontaktních údajů. A to vždy nejpozději do 8 dnů.

Tiskopisy přehledů o příjmech a výdajích

Pro vyplnění přehledů je samozřejmě možné využít originálních papírových tiskopisů, ale mnohem jednodušší a rychlejší je vyplnění chytrých interaktivních tiskopisů, které řadu výpočtů automaticky provedou za pojištěnce. 

Stahujte formuláře: 

Vyplnění přehledů

Server Podnikatel se v průběhu měsíce března podrobně věnoval návodu na správné vyplnění přehledů České správě sociální zabezpečení i zdravotní pojišťovně. Inspiraci při vyplnění a přehled nejčastějších chyb najdete například zde:

Přehledy podávají i OSVČ vedlejší

Přehledy o příjmech a výdajích podávají i OSVČ vykonávající podnikání jako vedlejší výdělečnou činnost. Jejich vyplnění je mnohdy složitější, než samotná výdělečná činnost hlavní. Je totiž třeba správně označit, ve kterých měsících není stanoven minimální vyměřovací základ a kdy není nutné platit minimální zálohy. Důvod k vedlejší výdělečné činnosti je třeba v určitých případech úřadům doložit.

Čtěte více:

Úřady prodlužují úřední hodiny

Na všech pracovištích České správy sociálního zabezpečení budou až do 3. května prodlouženy úřední hodiny, aby mohly OSVČ podat přehledy v řádném termínu. Podnikatelé mají vůči státu mnoho povinností, řadu z nich plní právě v současné době. Lepší než vymáhat sankce za to, že některé nesplnili, je vytvořit jim lepší podmínky pro to, aby vše bez zbytečných překážek zvládli, uvedla ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová.

Ilustrační obrázek
Autor: www.SXC.hu

ČSSZ prodlužuje úřední hodiny tak, aby podnikatelé podání přehledů v řádném termínu bez zbytečných překážek zvládli. 

Každý pracovní den budou mít otevřeno na všech okresních správách sociálního zabezpečení (v Praze na územních pracovištích Pražské správy sociálního zabezpečení), kde jsou k dispozici pokladny pro zaplacení pojistného v hotovosti až do deseti tisíc korun. Pojistné bude možné zaplatit v pondělí a ve středu od 9 do 15 hodin s polední přestávkou, v úterý a ve čtvrtek od 9 do 13 hodin a v pátek od 9 do 12 hodin.

Budou prodlužovat úřední hodiny i zdravotní pojišťovny? Například Všeobecná zdravotní pojišťovna již má shromážděno více než 70 % přehledů. Průběžně po celý rok máme standardně delší úřední hodiny než ČSSZ, naši klienti to vědí a využívají je k odevzdávání Přehledů s předstihem. Žádné fronty či cokoliv takového se proto na klientských pracovištích VZP netvoří a vzhledem k velkému počtu již shromážděných Přehledů téměř jistě ani tvořit nebudou, ujistil sever Podnikatel.cz mluvčí VZP Oldřich Tichý. Dodává, že VZP proto nepočítá s automatickým a plošným prodlužováním úředních hodin. Nicméně pokud by se přece jen ukázala v ojedinělých případech potřeba úřední hodiny prodloužit, rozhodnou o tom operativně ředitelé regionálních poboček. 

Ani zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky z důvodu očekávaného zvýšeného přílivu podávání Přehledů OSVČ úřední hodiny prodlužovat nebude. Máme pro klienty úřední den i v pátek, kdy je na klientských centrech otevřeno do 12:00 hodin, uvedla mluvčí Hana Kadečková. Klienti mají dále možnost z pohodlí domova či kanceláře využít elektronického způsobu podání Přehledu OSVČ prostřednictvím E-komunikace nebo podat Přehled v poslední den lhůty na České poště. Uzavřela mluvčí. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).