Hlavní navigace

Podnikatel se může pojistit také proti chybám v účetnictví

4. 9. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Podnikatel může pověřit vedením svého účetnictví jinou osobu, stále však sám nese za vedení účetnictví odpovědnost. Profesionální účetní, který nabízí své služby, si sjedná pojištění profesní odpovědnosti.

Vedení účetnictví či zpracování mezd vyžaduje značné znalosti účetních a daňových předpisů. Mnohdy je pro podnikatele snazší zaplatit za účetní služby externímu účetnímu nebo přímo vytvořit v podniku pracovní pozici – účetní. Najmout účetní, ačkoli to tak na první pohled nevypadá, je pro podnikatele i levnější. Opravdový manažer při řízení podniku sleduje kromě skutečných nákladů i tzv. náklady ušlé příležitosti. Jednoduše, tím, že podnikatel nemusí vést účetnictví a zbývat se studiem detailů zákona o účetnictví, daňových zákonů a dalších předpisů, ušetří čas, který může věnovat svým aktivitám a zabývat se rozvojem svého podnikání. Podnikatel tedy může ušetřit efektivním řízením svého času. Čtěte více: Buďte pány svého času! Poradíme vám, kde získat cenné minuty

Podnikatel nese odpovědnost za své účetnictví sám

Zákon č. 563/ 1991 Sb. o účetnictví, upravuje v § 5 vedení účetnictví jinou právnickou nebo fyzickou osobou. Podniky mohou pověřit vedením svého účetnictví i jinou osobu, ale tímto pověřením se podnik nikdy nezbavuje odpovědnosti za vedení účetnictví. Osoba samostatně výdělečně činná (podnikatel) odpovídá za vedení účetnictví osobně, u obchodních společností (např. s.r.o.) nese odpovědnost za vedení účetnictví statutární orgán (u s. r. o. je to jednatel).

Podnikatel, který nechce sám vést účetnictví, má tyto možnosti:

  • vytvořit pracovní místo – zaměstnat účetní ve firmě,
  • najmout účetní firmu.

Kdo zaplatí za chybu účetního?

V případě, že byla za účetní chybu vyměřena sankce, podnikatel musí za chybu zaplatit. Pochopitelně však nechce nést následky chybného vedení účetnictví sám. Oporu nachází v zákoníku práce i v obchodním zákoníku.

Účetní – zaměstnanec a náhrada škody

Odpovědnost zaměstnance za škody, které mohou nastat v souvislosti se špatným zaúčtováním, je řešena zákoníkem práce. Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou způsobil porušením povinností při plnění pracovních úkolů. Pokud účetní způsobí svým zaviněním chybu, může zaměstnavatel požadovat náhradu škody podle pravidel obecné odpovědnosti zaměstnance. Čtěte více: Srážky ze mzdy: Omezená povinnost zaměstnavatele.

Anketa

Je podle Vás spravedlivé, že má před zákonem odpovědnost za účetnictví podnikatel, i když účetnictví zpracovává někdo jiný?

Zaměstnavatel může po zaměstnanci požadovat náhradu penále, které vyměřil finanční úřad do výše 4,5 násobku průměrného měsíčního výdělku. Čtěte více: Máte zmatek v průměrech u výdělků? Poradíme, jak na výpočet.

Zaměstnavatel obvykle projedná výši požadované náhrady se zaměstnancem. Zaměstnavatel a zaměstnanec sepisují dohodu o způsobu náhrady škody. Dohoda musí být vždy písemná. Současně lze uzavřít i dohodu o srážkách ze mzdy. Pokud však zaměstnanec odmítne odpovědnost za škodu, situace lze řešit pouze soudní žalobou. Zaměstnavatel v žádném případě nesmí provést sám srážku ze mzdy, porušil by zákon.

Externí účetní a jeho odpovědnost

Účetní firma vstupuje s podnikem do závazkového vztahu, který je upraven obchodním zákoníkem. § 373 stanoví povinnost nahradit škodu způsobenou druhé straně.

Podnik a účetní firma uzavírají smlouvu, kde se účetní firma (jako zhotovitel) zavazuje vést podniku (objednavateli) účetnictví. Objednavatel se zavazuje platit za vedení účetnictví sjednanou odměnu. Při určení odpovědnosti za chybu v účetnictví je potřeba přihlédnout k příčinám chybného účtování. Podnikatel může mít na chybném vedení účetní agendy také svůj podíl. Účetní firma může zúčtovat pouze doklady, které jí podnikatel dodal. Může se tedy klidně stát, že podnikatel nějaký dokument nepovažuje za důležité předat účetní firmě, čímž nemůže dojít k zaúčtování.

Naopak, v praxi může dojít k případům, kdy podnikatel trvá na účtování dokladů, které nelze zaúčtovat, protože nejsou formálně správné nebo nejsou dostatečně průkazné. V těchto případech je věc záležitostí profesionality účetní firmy, která by měla účtování takových dokladů razantně odmítnout a vysvětlit podnikateli, že zaúčtování není možné.

Pojištění odpovědnosti za chyby v účetnictví

Firmy, které se zabývají zpracováním účetnictví, mají většinou uzavřené pojištění profesní odpovědnosti. Pokud tedy sjednáváte s účetní firmou smlouvu o vedení účetnictví, je dobré se informovat, zda má váš možný obchodní partner pojistku uzavřenou. Minimalizujete tak riziko neproplacení náhrady případné škody účetní firmou. Každý zodpovědný účetní chrání především zájmy svých klientů, chybovat však může každý. Pojištění profesní odpovědnosti svědčí o zodpovědnosti a profesionalitě účetní firmy.

Typické profese, které využívají pojištění profesní odpovědnosti, jsou právě účetní, daňoví poradci a auditoři.

Pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání

Většina má pojištěný svůj dům, byt, domácnost, automobil. Samozřejmostí je cestovní pojištění. Možná jste uzavřeli životní pojistku, pojistili se proti úrazu či ztrátě zaměstnání. Ne každý ale ví, že se může uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání. Tento produkt připravily pojišťovny pro zaměstnance, kteří mohou jakkoli při plnění pracovních povinností způsobit zaměstnavateli škodu. Nejedná se pouze o škody na hmotném majetku.

Pojištění se vztahuje právě i na chyby, které mohou způsobit následnou škodu zaměstnavateli. Pojistné plnění se poskytuje v případě neúmyslné chyby zaměstnance. Toto pojištění je vhodné pro zaměstnance, na kterékoli zaměstnanecké pozici, tím více pro osoby, které mohou způsobit svou, i drobnou, chybou zaměstnavateli velké škody. Takovým zaměstnancem je právě účetní.

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).