Hlavní navigace

Víte, že OSVČ mohou dostat dotace od úřadů práce? Dokonce až 90 000 korun

27. 9. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Autor: 258398
Začínající osoba samostatně výdělečně činná může získat až devadesátitisícový příspěvek od úřadu práce. Je však třeba dodržet určité podmínky. Letos už získali příspěvky truhláři, opraváři, kadeřnice i účetní.

Začínající podnikatele jistě bude zajímat, zda mohou od státu získat nějaké dotace. Mohou. Finance pro start do podnikání poskytují úřady práce. To ovšem neznamená, že se stačí přijít na úřad s úsměvem, chutí do podnikání a s otevřenou dlaní. Příslušní úředníci nejprve podrobně posoudí reálnost podnikatelského záměru a jeho relativní úspěšnost z hlediska konkurence v dané oblasti. Za námahu to ale stojí. OSVČ mohou získat i více než 90 tisíc korun. Čtěte více: Začátek podnikání. Podnikatel dělá své první krůčky

O dotaci může žádat jen uchazeč o zaměstnání

Jedná se vlastně o příspěvek při zřízení nového pracovního místa podle § 113 zákona o zaměstnanosti pro osobu samostatně výdělečně činnou. Stejně jako zaměstnavatelé mohou získat finance na zřízení nového pracovního místa pro svého zaměstnance, může si fyzická osoba zajistit příspěvek tím, že zaměstná sebe sama. Vznikne tedy nová OSVČ. Musí být samozřejmě splněny určité podmínky:

 • v době podání žádosti je žadatel veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání
 • podnikatelská činnost musí být jedinou hlavní činností
 • samostatně výdělečnou činnost je třeba vykonávat po stanovenou dobu (dle podmínek jednotlivých úřadů – např. ÚP Opava 1 rok od zahájení činnosti, ÚP Náchod 2 roky od zahájení činnosti atd.)
 • nezbytné je většinou také absolvování rekvalifikačního kurzu o základech podnikání

Co k vyřizování dotace potřebuji?

Žadatel o příspěvek předloží písemnou žádost na předepsaném formuláři. Formulář je vhodné vyzvednout osobně nebo hledat na webových stránkách příslušného úřadu pod odkazem Aktivní politika zaměstnanosti. K dispozici je také na stránkách serveru Podnikatel.cz. Stahujte tiskopis: Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

Obvykle se k žádosti dokládá:

 • podnikatelský záměr v požadovaném rozsahu dle doporučení na žádosti
 • ekonomickou rozvahu (předpoklad na období od zahájení podnikatelské činnosti do konce příslušného kalendářního roku a na období následujícího roku)
 • seznam předpokládaných kalkulovaných nákladů na zřízení pracovního místa
 • doklad, opravňující žadatele k podnikání v oboru, na jehož zahájení žádá finanční výpomoc (živnostenské oprávnění nebo osvědčení samostatně hospodařícího rolníka)
 • smlouvu o zřízení peněžního účtu
 • potvrzení, že žadatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové, nemá nedoplatek na pojistném a na penále zdravotní pojišťovně nebo ČSSZ (ne starší 3 měsíce)
 • další doklady vyplývající ze zamýšleného charakteru podnikatelské činnosti (např. vyjádření KHS, nájemní smlouvu, doklad o vlastnictví nemovitosti, kde bude činnost OSVČ provozovat, doklad o ukončení posledního pracovního poměru atd.)
 • některé ÚP požadují také lékařské potvrzení, že zdravotní stav nebrání zahájení a provozování samostatné výdělečné činnosti v příslušném oboru

Jak pro server Podnikatel.cz vysvětlila Jaroslava Valentová, referentka oddělení trhu práce z Úřadu práce v Pelhřimově, po doložení žádosti o příspěvek posoudí žádost porada vedení úřadu práce. Pokud je příspěvek schválen, je sepsána dohoda a úřad práce pošle na účet podnikatele schválený příspěvek. Do poloviny února následujícího roku OSVČ předloží vyúčtování, tedy doklad o koupi a doklad o zaplacení vybavení. Po stanovenou povinnou dobu podnikání navštíví každého OSVČ na místě podnikání naše kontrola, která chce vidět konkrétně zakoupené věci fyzicky i tyto doklady. V následné kontrole musí podnikatel předložit daňové přiznání, upozorňuje Valentová.

Příspěvek slouží k vybavení nově zřízeného pracovního místa, tj. nákup výrobního zařízení, vybavení kanceláře a další. Finance není možné použít např. na nákup zboží či materiálu, placení nájemného, leasingu, sociálního a zdravotního pojistného apod. Pořizování investičního majetku zakoupeného z příspěvku je možné až po datu podepsání dohody o poskytnutí finanční výpomoci úřadem práce. Peníze obdrží podnikatel na uvedený peněžní účet. Konkrétní podmínky se liší podle jednotlivých úřadů práce, je třeba se s nimi důkladně seznámit.

Výhodou je, že obdržená částka nepodléhá zdanění. Příspěvky z úřadu práce na vytvoření nového pracovního místa pro OSVČ jsou nástrojem aktivní státní politiky zaměstnanosti dle zákona o zaměstnanosti, a pokud jsou v tomto smyslu vypláceny, jsou osvobozeny dle § 4 odst. 1 písmeno h) zákona o dani z příjmů jako plnění z uplatnění státní politiky zaměstnanosti, sděluje Jana Kaslová, tisková mluvčí Finančního ředitelství v Praze.

Příspěvek je různý. Ne každý dostane celých 90 tisíc

Úřad práce může začínajícímu podnikateli poskytnout finanční výpomoc. Její výše není pro všechny stejná. Maximum se aktuálně pohybuje kolem 90 tisíc Kč (nejvyšší možnou částku stanoví úřady práce podle § 113 odst. 4 zákona o zaměstnanosti). Při rozhodování o příspěvku budou úředníci přihlížet zejména k míře nezaměstnanosti v místě vzniku nového pracovního místa, ke kvalitě podnikatelského záměru, a rovněž k nákladům souvisejícím se zřízením nových míst. Rozhodující je o obtížnost umístění uchazeče o zaměstnání a společenská prospěšnost oboru podnikání v daném regionu. Nedá se očekávat, že devadesát tisíc dostane každý. Čtěte více: Podnikatelský plán: Jeden z pilířů úspěšného podniku

Podle § 113 odst. 4 zákona o zaměstnanosti výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa, pokud v kalendářním měsíci předcházejícím dni podání žádosti o příspěvek míra nezaměstnanosti v daném okrese dosahuje průměrné míry nezaměstnanosti v České republice nebo je vyšší, může maximálně činit šestinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku.

Například Úřad práce v Pelhřimově v letošním roce poskytl 13 příspěvků s průměrnou částkou 32 tisíc korun. Mezi podporované podnikatelské aktivity patří dle vyjádření Jaroslavy Valentové, kadeřnictví, obráběčství, účetnictví, hostinská činnost, opravář vozidel, zprostředkování prodeje, finanční poradenství a masérství. Od počátku roku 2010 uzavřel Úřad práce Opava celkem 91 dohod o zřízení společensky účelného pracovního místa pro výkon samostatné výdělečné činnosti. Nejvíce uchazečů začalo podnikat v oboru stavebních služeb, truhlářské výroby, velkoobchodních a maloobchodních služeb, kosmetiky a kadeřnictví, sdělil Michal Kubík, vedoucí oddělení Aktivní politiky zaměstnanosti. Dodává, že v rámci letošních uzavřených dohod dosud nebylo zjištěno porušení podmínky trvání podnikatelské činnosti podpořenými podnikateli. Čtěte více: Řemeslníků, techniků i asistentek je jako šafránu. Na trhu prostě nejsou

Suma kolem devadesáti tisíc je maximum. Záleží na kvalitě podnikatelského záměru a výši nákladů souvisejících se zřízením nového místa. Přesto se podání žádosti o příspěvek vyplatí. Peníze se do začátku podnikání jistě hodí. Úřad práce si ovšem zkontroluje dodržení podmínek.

ikonka

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).