Hlavní navigace

S čím vším se museli zaměstnavatelé vypořádat v roce 2017

13. 12. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

S blížícím se koncem roku nastává čas na krátkou rekapitulaci legislativních novinek uplynulého období. Nebylo jich zrovna málo.

Na množství neustálých změn si již zaměstnavatelé, potažmo jejich mzdoví účetní a personalisté zvykli. Rok 2017 nebyl z tohoto pohledu nijak výjimečný.

O některých změnách bylo rozhodnuto již před začátkem roku 2017. Jednalo se o úpravu osvobození příspěvků zaměstnavatele a zvýšení odpočtu nezdanitelných částí základu daně v rámci životního a penzijního připojištění. Dále došlo k znovuzavedení osvobození od daně u některých výsluhových náležitostí vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů. K dalším změnám docházelo postupně. Čtěte také: Nové podmínky pro penzijní a životní pojištění od roku 2017

1. Novela občanského zákoníku

S účinností od 29. února 2017 byl novelizován občanský zákoník. Bylo upraveno sjednávání pracovněprávních vztahů nezletilými, zrušena možnost okamžitého zrušení pracovněprávního vztahu zákonným zástupcem a upravena problematika dohod o srážkách ze mzdy a započtení pohledávky. Čtěte více: Novinky v oblasti zaměstnávání, které přichází s rokem 2017

2. Daňový balíček

Novela zákona o daních z příjmů přinesla do oblasti zaměstnávání s účinností od 1. července 2017 další důležité změny. Zejména se jednalo o vyšší daňové zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě, které bylo poprvé použito u mezd za měsíc červenec. Vyšší daňové zvýhodnění za předchozí měsíce roku 2017 si poplatníci uplatní podaným daňovým přiznáním nebo ročním zúčtováním u svého zaměstnavatele. Většina změn z daňového balíčku bude použita až pro zdaňovací období roku 2018. Čtěte také: Kdy se poprvé využije vyšší daňové zvýhodnění?

3. Novela zákona o zaměstnanosti

Existence pracovněprávního vztahu založeného dohodou o provedení práce je od data účinnosti změn překážkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (29. července 2017). Na základě přechodných ustanovení bylo možné na dohody o provedení práce uzavřené přede dnem nabytí účinnosti zákona pracovat při evidenci u úřadu práce ještě následující tři měsíce. V současné době je nekolidující zaměstnání možné pouze v rámci pracovní smlouvy či dohody o pracovní činnosti. Čtěte více: Uchazečům o zaměstnání skončí přivýdělek na dohodu o provedení práce

Novela zákona o zaměstnanosti změnila i oblast náhradního plnění. V říjnu 2017 byla spuštěna elektronická evidence náhradního plnění. Zde dodavatel plnění zadává realizované zakázky vždy do 30 dnů po zaplacení dodávky. Odběratel plnění příslušné údaje pouze potvrzuje. Do systému bylo nutné doplnit změny za celý rok 2017. 

Více v článcích:

Změny v darování krve a kostní dřeně

Rozsahem drobnou, ale důležitou novelou zákona o daních z příjmů se od. 1. září 2017 mění problematika daňových odpočtů při darování krve. Hodnota jednoho odběru krve a jejích složek se nově ocení částkou 3000 Kč (dosud 2000 Kč). To ovšem pouze u poplatníka, kterému nebyla poskytnuta finanční úhrada výdajů spojených s odběrem krve nebo jejích složek podle zákona upravujícího specifické zdravotní služby, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem. Od základu daně lze nově odečíst hodnotu bezplatného odběru krvetvorných buněk (s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem) a pro daňové účely se jeden odběr ocení částkou 20 000 korun. Čtěte také: Novinky v daních fyzických osob pro rok 2017

Na základě společných ustanovení k novele zákona se obě novinky, tedy vyšší ocenění hodnoty jednoho odběru krve nebo jejích složek (3000 korun) a ocenění hodnoty jednoho darování krvetvorných buněk (20 000 korun), poprvé použijí pro zdaňovací období kalendářního roku, ve kterém tento zákon nabyl účinnosti. Jednodušeji řečeno, novinka se bude týkat odběrů uskutečněných po 1. lednu 2017. Podrobněji v článku: Změny v darování krve. Již pro rok 2017

Specifické zdravotní služby

Novela zákona o specifických zdravotních službách reaguje na úpravu soukromého práva od roku 2014 a provádí úpravu dotčených pojmů tak, aby odpovídaly novému občanskému zákoníku. To samozřejmě není jediná změna. Již od počátku účinnosti zákona upozorňovali zaměstnavatelé na některé problémy v aplikaci pracovnělékařských služeb. Jejich podněty je inspirována celá řada změn zákona o specifických zdravotních službách. Změny jsou účinné od 1. listopadu 2017.

Novela upravuje oblast výpisů od registrujícího lékaře uchazeče či zaměstnance, dále oblast pracovních prohlídek (povinnost úhrady vstupních prohlídek, nové definice závěrů z posudku, frekvence lékařských prohlídek atd.) i ostatní pracovnělékařské služby. Některé změny nabyly účinnosti 1. listopadu 2017, jiné čekají na zveřejnění nové vyhlášky o pracovnělékařských službách. Vychází ve Sbírce zákonů pod číslem 436/2017. 

Čtěte více:

Zákoník práce

Zatímco výše uvedené novely nabyly účinnosti v průběhu roku 2017, novela, na kterou se dlouho čekalo, účinnosti nenabyla. Velká novela zákoníku práce se nedostala ani do druhého čtení v Poslanecké sněmovně. Měla přinést poměrně zásadní změny v oblasti odměňování, ale například také stanovení a čerpání řádné dovolené v hodinách a další. Její další osud je nejasný.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).