Hlavní navigace

PREOL, a.s.

Firma PREOL, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3870, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 287 778 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

26311208

Sídlo:

Terezínská 1214, Lovosice, 410 02

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

23. 1. 2003

DIČ:

CZ26311208

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
10410 Výroba olejů a tuků
10620 Výroba škrobárenských výrobků
109 Výroba průmyslových krmiv
19200 Výroba rafinovaných ropných produktů
20591 Výroba metylesterů a etylesterů mastných kyselin pro pohon motorů a pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů
25720 Výroba zámků a kování
27 Výroba elektrických zařízení
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47300 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
7120 Technické zkoušky a analýzy

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3870, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

PREOL, a.s. od 26. 10. 2006

Obchodní firma

PREOL, akciová společnost do 26. 10. 2006 od 23. 1. 2003

Právní forma

Akciová společnost od 23. 1. 2003

adresa

Terezínská 1214
Lovosice 41002 od 29. 1. 2013

adresa

Terezínská 1214
Lovosice 41002 do 29. 1. 2013 od 12. 8. 2010

adresa

Terezínská 282/47
Lovosice 41002 do 12. 8. 2010 od 26. 10. 2006

adresa

Leštinská 972/32
Zábřeh 78901 do 26. 10. 2006 od 10. 5. 2005

adresa

Čelakovského 1858/27
Kroměříž 76701 do 10. 5. 2005 od 23. 1. 2003

Předmět podnikání

výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot od 15. 6. 2015

Zámečnictví, nástrojářství od 15. 6. 2015

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení. od 15. 6. 2015

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 20. 1. 2009

poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví - nákup, skladování, ošetřování, úprava a odbyt zemědělských výrobků včetně skladování státních hmotných rezerv do 20. 1. 2009 od 13. 8. 2007

zprostředkování obchodu do 20. 1. 2009 od 13. 8. 2007

výroba a zpracování paliv a maziv do 15. 6. 2015 od 3. 4. 2007

nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení do 20. 1. 2009 od 3. 4. 2007

poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví do 13. 8. 2007 od 18. 9. 2003

zprostředkování velkoobchodu do 13. 8. 2007 od 18. 9. 2003

velkoobchod do 20. 1. 2009 od 18. 9. 2003

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor mimo poskytování jiných než základních služeb do 13. 8. 2007 od 23. 1. 2003

Ostatní skutečnosti

Na základě projektu fúze sloučením, vyhotoveného dne 14.11.2022, došlo ke sloučení, při kterém na společnost PREOL, a.s., se sídlem na adrese Terezínská 1214, 410 02 Lovosice, IČO 26311208, jako společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající společnosti PREOL FOOD, a.s., se sídlem na adrese Terezínská 1214, 410 02 Lovosice, IČO 27698190. od 1. 1. 2023

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 5. 7. 2019 od 12. 3. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 5. 7. 2019 od 12. 3. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 12. 3. 2014

Práva a povinnosti spojená s akciemi jsou upravena ve Stanovách společnosti PREOL, a.s. uložných ve sbírce listin. od 12. 3. 2014

Jediný akcionář při výkonu v působnosti valné hromady rozhodl dne 9.10.2008 o zvýšení základního kapitálu z důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti se základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, zvyšuje z dosavadní výše 2.000.000,- Kč o částku 285.778.000,- Kč na výslednou částku 287.778.000,- Kč, a to peněžitými vklady, bez možnosti upisování nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitými vklady, vydáním 1 kusu nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 285.778.000,- Kč. Emisní kurs upisované akcie bude roven její jmenovité hodnotě. Akcie nebude kótovaná na oficiálním trhu. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Akcie nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obch. zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal. Akcie bude upisována bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obch. zákoníku. Akcie bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci, jedinému akcionáři, společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ 26185610, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, kterému bude nabídnuta k úpisu 1 nová kmenová listinná akcie na jméno o jmenovité hodnotě 285.778.000,- Kč. Lhůta pro úpis nové akcie, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcie, činí 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy do čtrnácti (14) dnů ode dne podání návrhu na zápis jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinnost smlouvy bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Úpis nové akcie bude proveden v sídle společnosti na adrese Lovosice, Terezínská 47, PSČ 410 17. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 6 měsíců ode dne úpisu. Vzhledem ke skutečnosti, že se připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení celého emisního kursu, který bude splacen výhradně započtením, není v souladu s ust. § 203, odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku třeba uvádět údaje podle § 203, odst. 2, písm. f) obchodního zákoníku - účet banky, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií. Připouští se možnost započtení celku peněžitých pohledávek akcionáře a konkrétního zájemce společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. (dále jen "konkrétní zájemce") vůči společnosti proti pohledávce společnosti ve výši 285.778.000,- Kč na splacení emisního kursu ve výši 285.778.000,- Kč, a to: - peněžité pohledávky ze smlouvy o podřízeném dluhu (smlouvě o půjčce) uzavřené dne 27.7.2007, ve znění dodatku č. 1,2,3 k této smlouvě, na jejímž základě byla poskytnuta půjčka v celkové výši 260.000.000,- Kč se splatností do 15.9.2008, - peněžité pohledávky ze smlouvy o podřízeném dluhu (smlouvy o půjčce) uzavřené dne 27.7.2007, ve znění dodatku č. 1,2,3 k této smlouvě, na jejímž základě je společnost povinna uhradit za poskytnutou půjčku úroky se splatností do 15.9.2008. Celkem budou započteny úroky ve výši 12.990.543,70 Kč, - peněžité pohledávky z dohody o úhradě odměny za ručení uzavřené dne 14.12.2007, ve znění dodatku č. 1 a 2 k této dohodě, na jejímž základě byla mezi smluvními stranami dohodnuta výše odměny za ručení v celkové výši 12.787.456,30 Kč se splatností do 15.9.2008. Představenstvo je oprávněno uzavřít smlouvu o započtení pohledávek na splacení emisního kursu ve výši 285.778.000,- Kč. Návrh smlouvy o započtení pohledávek je povinno zaslat konkrétnímu zájemci do sedmi (7) dnů ode dne úpisu akcií a lhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávek, činí 5 měsíců ode dne doručení návrhu smlouvy konkrétnímu zájemci. Splacení emisního kursu upsaných akcií, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávek, bude provedeno v sídle společnosti na adrese Lovosice, Terezínská 47, PSČ 410 17. do 3. 11. 2008 od 17. 10. 2008

Kapitál

Základní kapitál

vklad 287 778 000 Kč

od 3. 11. 2008

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 3. 11. 2008 od 23. 1. 2003
kmenové akcie na jméno zaknihovaná, hodnota: 287 778 000 Kč, počet: 1 od 12. 8. 2016
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 285 778 000 Kč, počet: 1 do 12. 8. 2016 od 12. 3. 2014
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 2 000 000 Kč, počet: 1 do 12. 8. 2016 od 12. 3. 2014
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 285 778 000 Kč, počet: 1 do 12. 3. 2014 od 3. 11. 2008
kmenové akcie na jméno, hodnota: 2 000 000 Kč, počet: 1 do 12. 3. 2014 od 13. 8. 2007
kmenové akcie na jméno, hodnota: 2 000 000 Kč, počet: 1 do 13. 8. 2007 od 23. 1. 2003

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Josef Vytrhlík

Člen představenstva

První vztah: 1. 2. 2024

vznik členství: 1. 1. 2024

Polepy 141, 411 47, Česká republika

Milan Kuncíř

Místopředseda představenstva

První vztah: 30. 3. 2023

vznik členství: 2. 1. 2023

vznik funkce: 23. 1. 2023

U Mlejnku 110, Zdiby, 250 66, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jitka Nezbedová

Místopředsedkyně představenstva

První vztah: 27. 8. 2021

vznik členství: 24. 6. 2020

vznik funkce: 27. 7. 2021

Palackého 465/1, Lovosice, 410 02, Česká republika

Ing. Martin Kubů

Člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2021

vznik členství: 1. 6. 2021

Libocká 74/59, Praha, 161 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Milan Kuncíř

Místopředseda představenstva

První vztah: 27. 8. 2021 - Poslední vztah: 30. 3. 2023

vznik členství: 1. 1. 2018

zánik členství: 1. 1. 2023

vznik funkce: 27. 7. 2021

zánik funkce: 1. 1. 2023

U Mlejnku 110, Zdiby, 250 66, Česká republika

Ing. Stanislav Jiřík

Člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2021 - Poslední vztah: 1. 2. 2024

vznik členství: 1. 6. 2021

zánik členství: 31. 12. 2023

Meruňková 2846/1, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  StaLuPa s.r.o.

  Meruňková 2846/1, Ústí nad Labem, 400 11

Jitka Nezbedová

Místopředseda představenstva

První vztah: 21. 7. 2020 - Poslední vztah: 27. 8. 2021

vznik členství: 24. 6. 2020

vznik funkce: 24. 6. 2020

zánik funkce: 26. 7. 2021

Palackého 465/1, Lovosice, 410 02, Česká republika

Martin Kubů

Člen představentva

První vztah: 19. 6. 2018 - Poslední vztah: 12. 8. 2021

vznik členství: 27. 4. 2017

zánik členství: 31. 5. 2021

Libocká 74/59, Praha, 161 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Milan Kuncíř

Místopředseda představenstva

První vztah: 19. 6. 2018 - Poslední vztah: 27. 8. 2021

vznik členství: 1. 1. 2018

vznik funkce: 21. 5. 2018

zánik funkce: 26. 7. 2021

U Mlejnku 110, Zdiby, 250 66, Česká republika

Milan Kuncíř

Člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2018 - Poslední vztah: 19. 6. 2018

vznik členství: 1. 1. 2018

U Mlejnku 110, Zdiby, 250 66, Česká republika

Martin Kubů

Místopředseda představenstva

První vztah: 10. 6. 2017 - Poslední vztah: 19. 6. 2018

vznik členství: 27. 4. 2017

vznik funkce: 2. 5. 2017

zánik funkce: 21. 5. 2018

Libocká 74/59, Praha, 161 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martin Kubů

Místopředseda představenstva

První vztah: 7. 6. 2017 - Poslední vztah: 10. 6. 2017

vznik členství: 27. 4. 2017

vznik funkce: 2. 5. 2017

Ve Žlábkách 3596, Mělník, 276 01, Česká republika

Jan Lisa

Člen představenstva

První vztah: 7. 6. 2017 - Poslední vztah: 24. 2. 2018

vznik členství: 27. 4. 2017

zánik členství: 31. 12. 2017

Máchova 539/9, Lovosice, 410 02, Česká republika

Stanislav Jiřík

Člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2016 - Poslední vztah: 12. 8. 2021

vznik členství: 2. 7. 2016

zánik členství: 31. 5. 2021

Meruňková 2846/1, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Ing. Jan Lisa

Člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2015 - Poslední vztah: 7. 6. 2017

vznik členství: 26. 4. 2012

zánik členství: 26. 4. 2017

Máchova 539/9, Lovosice, 410 02, Česká republika

Ing. Stanislav Jiřík

Člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2015 - Poslední vztah: 10. 8. 2016

vznik členství: 1. 7. 2011

zánik členství: 1. 7. 2016

Meruňková 2846/1, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  StaLuPa s.r.o.

  Meruňková 2846/1, Ústí nad Labem, 400 11

Jitka Nezbedová

Místopředseda představenstva

První vztah: 4. 8. 2015 - Poslední vztah: 21. 7. 2020

vznik členství: 23. 6. 2015

zánik členství: 23. 6. 2020

vznik funkce: 23. 6. 2015

zánik funkce: 23. 6. 2020

Palackého 465/1, Lovosice, 410 02, Česká republika

Ing. Petr Cingr

Předseda představenstva

První vztah: 4. 8. 2013 - Poslední vztah: 2. 7. 2014

vznik členství: 1. 12. 2010

zánik členství: 1. 5. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2011

zánik funkce: 1. 5. 2014

K Mokřadu 425, Louňovice, 251 62, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Martin Kubů

Místopředseda představenstva

První vztah: 21. 3. 2013 - Poslední vztah: 7. 6. 2017

vznik členství: 26. 4. 2012

zánik členství: 26. 4. 2017

vznik funkce: 14. 12. 2012

zánik funkce: 26. 4. 2017

Ve Žlábkách 3596, Mělník, 276 01, Česká republika

Ing. Jitka Nezbedová

Místopředseda představenstva

První vztah: 15. 3. 2013 - Poslední vztah: 4. 8. 2015

vznik členství: 22. 6. 2010

zánik členství: 22. 6. 2015

vznik funkce: 28. 8. 2012

zánik funkce: 22. 6. 2015

Palackého 465/1, Lovosice, 410 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  Primagra, a.s.

  Nádražní 310, Milín, 262 31

Ing. Jan Lisa

Člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2012 - Poslední vztah: 21. 10. 2015

vznik členství: 26. 4. 2012

Máchova 539/9, Lovosice, 410 02, Česká republika

Ing. Martin Kubů

Člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2012 - Poslední vztah: 21. 3. 2013

vznik členství: 26. 4. 2012

Ve Žlábkách 3596, Mělník, 276 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petr Cingr

Předseda představenstva

První vztah: 8. 9. 2011 - Poslední vztah: 4. 8. 2013

vznik členství: 1. 12. 2010

zánik členství: 1. 5. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2011

zánik funkce: 1. 5. 2014

Chvatěruby 96, 278 01, Česká republika

Ing. Martin Kubů

Místopředseda představenstva

První vztah: 8. 9. 2011 - Poslední vztah: 11. 7. 2012

vznik členství: 24. 8. 2006

zánik členství: 25. 4. 2012

vznik funkce: 1. 7. 2011

zánik funkce: 24. 8. 2011

Ve Žlábkách 3596, Mělník, 276 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Stanislav Jiřík

Člen představenstva

První vztah: 8. 9. 2011 - Poslední vztah: 21. 10. 2015

vznik členství: 1. 7. 2011

Meruňková 2846/1, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  StaLuPa s.r.o.

  Meruňková 2846/1, Ústí nad Labem, 400 11

Ing. Petr Cingr

Člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2011 - Poslední vztah: 8. 9. 2011

vznik členství: 1. 12. 2010

Chvatěruby 96, 278 01, Česká republika

Ing. Martin Kubů

Předseda představenstva

První vztah: 24. 2. 2011 - Poslední vztah: 8. 9. 2011

vznik členství: 24. 8. 2006

vznik funkce: 3. 4. 2009

zánik funkce: 30. 6. 2011

Ve Žlábkách 3596, Mělník, 276 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jitka Nezbedová

Člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2010 - Poslední vztah: 15. 3. 2013

vznik členství: 22. 6. 2010

Palackého 465/1, Lovosice, 410 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  Primagra, a.s.

  Nádražní 310, Milín, 262 31

Ing. Martin Kubů

Předseda představenstva

První vztah: 23. 4. 2009 - Poslední vztah: 24. 2. 2011

vznik členství: 24. 8. 2006

vznik funkce: 3. 4. 2009

Jezdecká 3276, Mělník, 276 01, Česká republika

Ing. Petr Voborník

Místopředseda představenstva

První vztah: 23. 4. 2009 - Poslední vztah: 8. 9. 2011

vznik členství: 31. 1. 2008

zánik členství: 30. 6. 2011

vznik funkce: 3. 2. 2009

zánik funkce: 30. 6. 2011

Tisá 474, 403 36, Česká republika

Ing. Martin Kubů

Místopředseda představenstva

První vztah: 25. 2. 2008 - Poslední vztah: 23. 4. 2009

vznik členství: 24. 8. 2006

vznik funkce: 4. 2. 2008

zánik funkce: 3. 4. 2009

Jezdecká 3276, Mělník, 276 01, Česká republika

Ing. Petr Cingr

Předseda představenstva

První vztah: 25. 2. 2008 - Poslední vztah: 23. 4. 2009

vznik členství: 31. 1. 2008

zánik členství: 3. 4. 2009

vznik funkce: 4. 2. 2008

zánik funkce: 3. 4. 2009

Chvatěruby 96, 278 01, Česká republika

Ing. Petr Voborník

Člen představenstva

První vztah: 25. 2. 2008 - Poslední vztah: 23. 4. 2009

vznik členství: 31. 1. 2008

Svatojiřská 1321/38, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Ing. Josef Fanta

Člen představenstva

První vztah: 25. 2. 2008 - Poslední vztah: 4. 11. 2010

vznik členství: 31. 1. 2008

zánik členství: 30. 9. 2010

Na Kopřivníku 684, Lázně Bohdaneč, 533 41, Česká republika

RNDr. František Čermák

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 10. 2006 - Poslední vztah: 25. 2. 2008

vznik členství: 24. 8. 2006

zánik členství: 30. 1. 2008

vznik funkce: 24. 8. 2006

zánik funkce: 30. 1. 2008

Slunečná 566, Šestajovice, 250 92, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Martin Kubů

předseda představenstva

První vztah: 26. 10. 2006 - Poslední vztah: 25. 2. 2008

vznik členství: 24. 8. 2006

vznik funkce: 24. 8. 2006

zánik funkce: 4. 2. 2008

Jezdecká 3276, Mělník, 276 01, Česká republika

Ing. Jan Lisa

člen představenstva

První vztah: 26. 10. 2006 - Poslední vztah: 11. 7. 2012

vznik členství: 24. 8. 2006

zánik členství: 25. 4. 2012

vznik funkce: 24. 8. 2006

zánik funkce: 24. 8. 2011

Máchova 539/9, Lovosice, 410 02, Česká republika

Ing. Milan Tichý

předseda představenstva

První vztah: 1. 12. 2004 - Poslední vztah: 26. 10. 2006

zánik členství: 23. 8. 2006

vznik funkce: 30. 4. 2004

zánik funkce: 23. 8. 2006

Temenická 2241/106, Šumperk, 787 01, Česká republika

Jarmila Škurková

člen představenstva

První vztah: 1. 12. 2004 - Poslední vztah: 26. 10. 2006

zánik členství: 23. 8. 2006

vznik funkce: 30. 4. 2004

zánik funkce: 23. 8. 2006

Finská 2711/2, Šumperk, 787 01, Česká republika

Mgr. Milan Feranec

člen představenstva

První vztah: 1. 12. 2004 - Poslední vztah: 26. 10. 2006

zánik členství: 23. 8. 2006

vznik funkce: 30. 4. 2004

zánik funkce: 23. 8. 2006

Masarykova třída 939/56, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Lubomír Jurášek

člen představenstva

První vztah: 23. 1. 2003 - Poslední vztah: 1. 12. 2004

vznik členství: 23. 1. 2003

zánik členství: 30. 4. 2004

vznik funkce: 23. 1. 2003

zánik funkce: 30. 4. 2004

Kráčiny 304, Holešov, 769 01, Česká republika

Ing. Roman Kreidl

člen představenstva

První vztah: 23. 1. 2003 - Poslední vztah: 1. 12. 2004

vznik členství: 23. 1. 2003

zánik členství: 30. 4. 2004

vznik funkce: 23. 1. 2003

zánik funkce: 30. 4. 2004

Družstevní 4565, Zlín, 760 05, Česká republika

Otakar Pasečný

předseda představenstva

První vztah: 23. 1. 2003 - Poslední vztah: 1. 12. 2004

vznik členství: 23. 1. 2003

zánik členství: 30. 4. 2004

vznik funkce: 23. 1. 2003

zánik funkce: 30. 4. 2004

Janovice 546, 739 11, Česká republika

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

od 9. 1. 2017

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

do 9. 1. 2017 od 12. 3. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva b) samostatně členem představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí.

do 12. 3. 2014 od 26. 8. 2011

Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí.

do 26. 8. 2011 od 1. 7. 2009

Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva. Při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí, jednají jménem společnosti vždy všichni členové představenstva společně nebo jeden člen představenstva na základě plné moci, která je udělena představenstvem.

do 1. 7. 2009 od 13. 8. 2007

J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společně vždy dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva.

do 13. 8. 2007 od 26. 10. 2006

Způsob jednání : Společnost jedná představenstvem. Za společnost jsou oprávnění jednat dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo nadepsané firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce společně dva členové představenstva.

do 26. 10. 2006 od 23. 1. 2003

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Jiří Veselý

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 3. 2023

vznik členství: 3. 1. 2023

Žitenice 96, 412 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martin Bobek

Předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 2. 2023

vznik členství: 1. 6. 2021

vznik funkce: 1. 6. 2021

Pod kaštany 1107/19, Praha, 160 00, Česká republika

Mgr. Michal Kurka

Člen dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2021

vznik členství: 26. 5. 2021

Janáčkova 354, Litvínov, 436 03, Česká republika

Historické vztahy

Martin Bobek

Předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2021 - Poslední vztah: 12. 2. 2023

vznik členství: 1. 6. 2021

vznik funkce: 1. 6. 2021

Žitná, Bratislava, Slovensko

Martin Bobek

Předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2021 - Poslední vztah: 6. 9. 2021

vznik členství: 1. 6. 2021

vznik funkce: 1. 6. 2021

Pod kaštany 1107/19, Praha, 160 00, Česká republika

Milena Segečová

Člen dozorčí rady

První vztah: 28. 8. 2020 - Poslední vztah: 12. 8. 2021

vznik členství: 1. 1. 2020

zánik členství: 25. 5. 2021

Svatopluka Čecha 1239, Žatec, 438 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Předseda výboru

  EP Kids, z.s.

  Pařížská 130/26, Praha 1 Josefov, 110 00

Milena Segečová

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 3. 2020 - Poslední vztah: 28. 8. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

Husova 2085, Žatec, 438 01, Česká republika

Darina Mazurová

Člen dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2019 - Poslední vztah: 5. 3. 2020

vznik členství: 13. 7. 2018

zánik členství: 20. 12. 2019

Máchova 500/5, Mariánské Lázně, 353 01, Česká republika

Darina Mazurová

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2018 - Poslední vztah: 27. 11. 2019

vznik členství: 13. 7. 2018

V Lukách 3515/28, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Jiří Veselý

Člen dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2018 - Poslední vztah: 30. 3. 2023

vznik členství: 2. 1. 2018

zánik členství: 2. 1. 2023

Žitenice 96, 412 01, Česká republika

Martin Bobek

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2017 - Poslední vztah: 12. 8. 2021

vznik členství: 3. 8. 2017

zánik členství: 31. 5. 2021

vznik funkce: 3. 8. 2017

zánik funkce: 31. 5. 2021

Žitná 7247/6, Bratislava, Slovensko

Jiří Veselý

Člen dozorčí rady

První vztah: 2. 12. 2015 - Poslední vztah: 2. 2. 2018

vznik členství: 1. 1. 2013

zánik členství: 1. 1. 2018

Žitenice 96, 412 01, Česká republika

Martin Bobek

Předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2015 - Poslední vztah: 15. 9. 2017

vznik členství: 2. 8. 2012

zánik členství: 2. 8. 2017

vznik funkce: 12. 3. 2013

zánik funkce: 2. 8. 2017

Pod kaštany 1107/19, Praha, 160 00, Česká republika

Darina Mazurová

Člen dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2013 - Poslední vztah: 14. 8. 2018

vznik členství: 12. 7. 2013

zánik členství: 12. 7. 2018

V Lukách 3515/28, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Martin Bobek

Předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 6. 2013 - Poslední vztah: 21. 10. 2015

vznik členství: 2. 8. 2012

vznik funkce: 12. 3. 2013

Žitná, Bratislava, Slovensko

Martin Bobek

Člen dozorčí rady

První vztah: 15. 3. 2013 - Poslední vztah: 11. 6. 2013

vznik členství: 2. 8. 2012

Žitná, Bratislava, Slovensko

Jiří Veselý

Člen dozorčí rady

První vztah: 15. 3. 2013 - Poslední vztah: 2. 12. 2015

vznik členství: 1. 1. 2013

Marie Majerové 1827/15, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Ing. Dagmar Negrová

Předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2012 - Poslední vztah: 15. 3. 2013

vznik členství: 1. 7. 2011

zánik členství: 19. 12. 2012

vznik funkce: 16. 9. 2011

zánik funkce: 19. 12. 2012

Studánková 458, Praha, 149 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Dagmar Negrová

Člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2011 - Poslední vztah: 27. 2. 2012

vznik členství: 1. 7. 2011

Studánková 458, Praha, 149 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Perk

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 21. 7. 2008 - Poslední vztah: 15. 3. 2013

vznik členství: 12. 6. 2008

zánik členství: 31. 12. 2012

vznik funkce: 12. 6. 2008

zánik funkce: 31. 12. 2012

Podzimní 1559, Hostivice, 253 01, Česká republika

RNDr. František Čermák

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2008 - Poslední vztah: 21. 7. 2008

vznik členství: 31. 1. 2008

zánik členství: 11. 6. 2008

vznik funkce: 4. 2. 2008

zánik funkce: 11. 6. 2008

Slunečná 566, Šestajovice, 250 92, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martin Bobek

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2007 - Poslední vztah: 15. 3. 2013

vznik členství: 29. 6. 2007

zánik členství: 2. 8. 2012

Žitná, Bratislava, Slovensko

Ing. Milan Galia

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2006 - Poslední vztah: 3. 4. 2007

vznik členství: 24. 8. 2006

zánik členství: 7. 11. 2006

vznik funkce: 24. 8. 2006

Sadová 452/11, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Ing. Petra Procházková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2006 - Poslední vztah: 25. 2. 2008

vznik členství: 24. 8. 2006

zánik členství: 30. 1. 2008

vznik funkce: 24. 8. 2006

zánik funkce: 30. 1. 2008

Klausova 1421/40, Praha, 155 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  AgroZZN, a.s.

  V Lubnici 2333, Rakovník Rakovník II, 269 01

 • předseda dozorčí rady

  PENAM, a.s.

  Cejl 504/38, Brno Zábrdovice, 602 00

 • místopředseda představenstva

  IMOBA, a.s.

  Pyšelská 2327/2, Praha 4 Chodov, 149 00

 • člen představenstva

  AGROFERT, a.s.

  Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

 • předseda představenstva

  SYNVAK a.s.

  Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

 • Nadace AGROFERT

  Pyšelská 2327/2, Praha Chodov, 149 00

 • člen dozorčí rady

  AGABSY, a.s.

  Pyšelská 2327/2, Praha Chodov, 149 00

 • Místopředseda představenstva

  SynBiol, a.s.

  Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

 • jednatel

  AGFoundation, s.r.o.

  Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

Ing. Pavel Černý

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2006 - Poslední vztah: 8. 9. 2011

vznik členství: 24. 8. 2006

zánik členství: 30. 6. 2011

vznik funkce: 24. 8. 2006

zánik funkce: 30. 6. 2011

Lhotecká 1172/4, Lovosice, 410 02, Česká republika

Ing. Bořivoj Král

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2004 - Poslední vztah: 26. 10. 2006

vznik funkce: 30. 4. 2004

zánik funkce: 23. 8. 2006

Puškinova 628/17, Šumperk, 787 01, Česká republika

Ing. Milan Foltýn

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2004 - Poslední vztah: 26. 10. 2006

zánik členství: 23. 8. 2006

vznik funkce: 30. 4. 2004

zánik funkce: 23. 8. 2006

Bohumíra Šmerala 3765/3, Prostějov, 796 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Mgr. Tomáš Kohoutek

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2004 - Poslední vztah: 26. 10. 2006

zánik členství: 23. 8. 2006

vznik funkce: 30. 4. 2004

zánik funkce: 23. 8. 2006

Zlechovská 192/13, Prostějov, 796 04, Česká republika

Ing. Renáta Burešová

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 1. 2003 - Poslední vztah: 1. 12. 2004

vznik členství: 23. 1. 2003

zánik členství: 30. 4. 2004

vznik funkce: 23. 1. 2003

zánik funkce: 30. 4. 2004

Česká 717/44, Prostějov, 796 01, Česká republika

Ing. Jarmila Krybusová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 1. 2003 - Poslední vztah: 1. 12. 2004

vznik členství: 23. 1. 2003

zánik členství: 30. 4. 2004

vznik funkce: 23. 1. 2003

zánik funkce: 30. 4. 2004

Slov. nár. povstání 3992/13, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Ivo Vymětal

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 1. 2003 - Poslední vztah: 1. 12. 2004

vznik členství: 23. 1. 2003

zánik členství: 30. 4. 2004

vznik funkce: 23. 1. 2003

zánik funkce: 30. 4. 2004

Kojetín 45, 752 01, Česká republika

Předseda představenstva

AGROFERT, a.s.

První vztah: 5. 7. 2019

Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

Dalších 12 vztahů k tomuto subjektu

Akcionář

AGROFERT, a.s.

První vztah: 13. 2. 2014

Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

Dalších 12 vztahů k tomuto subjektu

předseda představenstva

AGROFERT, a.s.

První vztah: 2. 7. 2014 - Poslední vztah: 5. 7. 2019

Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

Akcionář

AGROFERT, a.s.

První vztah: 13. 8. 2007 - Poslední vztah: 13. 2. 2014

Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

Akcionář

AGROFERT, a.s.

První vztah: 26. 10. 2006 - Poslední vztah: 13. 8. 2007

Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

Akcionář

NAVOS, a.s.

První vztah: 23. 1. 2003 - Poslední vztah: 10. 5. 2005

Čelakovského 1858/27, Kroměříž, 767 01

Akcionáři

AGROFERT, a.s., IČ: 26185610

Pyšelská 2327, Česká republika, Praha, 149 00

od 13. 2. 2014

AGROFERT HOLDING, a.s., IČ: 26185610

Pyšelská 2327, Česká republika, Praha, 149 00

do 13. 2. 2014 od 13. 8. 2007

AGROFERT HOLDING, a.s., IČ: 26185610

Roháčova 1099, Česká republika, Praha, 130 00

do 13. 8. 2007 od 26. 10. 2006

Zemědělské zásobování a nákup Šumperk, a.s., IČ: 45193614

Leštinská 972, Česká republika, Zábřeh, 789 01

do 26. 10. 2006 od 10. 5. 2005

Zemědělské zásobování a nákup v Přerově, a.s., IČ: 47674857

Polní 85, Česká republika, Přerov, 750 02

do 10. 5. 2005 od 23. 1. 2003

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 4. 2003

Živnosti

Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 18. 5. 2015
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 18. 5. 2015
Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 24. 10. 2013
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 4. 2003
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).