Hlavní navigace

Chce vás zaměstnavatel vyhodit? Musí dodržovat nové způsoby oznámení

17. 8. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Výpovědi, mzdové výměry, zápočtové listy a další důležité písemnosti se již doručují upraveným způsobem. Novela zákoníku práce zasáhla i tuto oblast.

Změny reagovaly na judikaturu Nejvyššího soudu ČR, ale i praktické problémy při doručování důležitých písemností v oblasti pracovněprávní. V řadě případů totiž nebylo zřejmé, zda k úspěšnému doručení došlo. Zejména při doručování poštou a uplatnění takzvané fikce doručení. Aktuálně je snazší i elektronické doručování.

Co se dozvíte v článku
  1. Doručování písemností po novele
  2. Upřednostňuje se doručení do vlastních rukou
  3. Doručuje se nově i datovou schránkou
  4. Doručování prostřednictvím poštovních služeb
  5. Doručování zaměstnancem zaměstnavateli

Doručování písemností po novele

Obecně doručování písemností popisuje zákoník práce v ustanovení § 334 až 337. Písemnosti týkající se vzniku, změn a skončení pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance, důležité písemnosti týkající se odměňování, jimiž jsou mzdový výměr nebo platový výměr a záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, musí být doručeny zaměstnanci do vlastních rukou. Podle názoru ministerstva práce a sociálních věcí se mezi tyto písemnosti řadí také potvrzení o zaměstnání, tj. zápočtový list.

Novela zákoníku práce s účinností od 30. července 2020 upravila způsob doručování zaměstnavatelem zaměstnanci, ale i zaměstnancem zaměstnavateli. Hlavním cílem těchto změn je zvýšení právní jistoty obou stran při doručování s ohledem na požadavky z praxe.

Souhrn změn novely zákoníku práce dle data účinnosti v článku: Novela zákoníku práce: Co již nabylo a co teprve nabude účinnosti?

Upřednostňuje se doručení do vlastních rukou

Novela v podstatě reagovala na praktické problémy při doručování písemností, kdy zaměstnavatel musel nejprve prokázat, že písemnost nebylo možné doručit zaměstnanci osobně do vlastních rukou na pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoliv byl zastižen anebo elektronicky, a teprve poté bylo možné doručovat prostřednictvím poštovních služeb.

Aktuálně se při doručování zaměstnavatelem aplikuje jiný přístup. Písemnost doručuje zaměstnavatel zaměstnanci do vlastních rukou na pracovišti. Není-li možné doručit písemnost na pracovišti, může ji zaměstnavatel doručit

  • a) kdekoliv bude zaměstnanec zastižen,
  • b) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
  • c) prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, nebo
  • d) prostřednictvím datové schránky.

Primárně se tedy doručuje do vlastních rukou na pracovišti a v případě, že to není možné, lze využít dalších možností (bez stanovení pořadí doručování).

Doručuje se nově i datovou schránkou

Novinkou je možnost doručování datovou schránkou. Zde již není vyžadováno podepsání písemnosti uznávaným elektronickým podpisem a potvrzení převzetí písemnosti zaměstnance zaměstnavateli datovou zprávou podepsanou elektronickým podpisem. Což je výrazná úleva. Nutný však bude písemný souhlas zaměstnance pro doručení konkrétní písemnosti nebo generální souhlas s doručováním do datové schránky. Je rovněž stanovena fikce doručení písemnosti datovou schránkou v případě, že se zaměstnanec do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení písemnosti do jeho datové schránky.

Jde o výrazný posun v možnosti elektronického doručování. Tento způsob doručování však všechny problémy nevyřeší, neboť ne všichni zaměstnanci mají datovou schránku.

Doručování prostřednictvím poštovních služeb

Další úprava se týká možnosti doručení prostřednictvím poštovních služeb (nemusí se jednat jen o Českou poštu). Nově se nedoručuje na poslední adresu, která je zaměstnavateli známa, ale na adresu, kterou zaměstnanec písemně zaměstnavateli sdělil. Stanovuje se tak určitá míra odpovědnosti zaměstnance v oblasti písemného oznámení aktuální adresy, na níž chce, aby mu bylo zaměstnavatelem v rámci základního pracovněprávního vztahu doručováno. Zaměstnanec sám nahlašuje správné a aktuální údaje k doručování a nese tak parciální odpovědnost v oblasti doručování.

Změnila se i fikce doručení. Pokud nebude zaměstnanec při doručování zastižen a doručovaná písemnost je uložena u provozovatele poštovních služeb (eventuálně u obecního úřadu), bude vyzván k vyzvednutí této písemnosti. Dosud se využívala zákoníkem práce stanovená lhůta pro vyzvednutí 10 pracovních dnů. Nově se tato lhůta shoduje s podmínkami České pošty, tj. uplatní se lhůta 15 kalendářních dnů.

Pokud zaměstnanec odmítne doručovanou písemnost převzít, bude doručovatelem poučen o následcích svého konání. Již není nutné provádět o tomto poučení písemný záznam. Tím dochází k dalšímu zjednodušení daného procesu oproti současnému stavu, kdy neprovedení písemného záznamu o poučení znemožňovalo úspěšné doručení písemnosti zaměstnanci.

ebf - tip - debata

Doručování zaměstnancem zaměstnavateli

Novela zákoníku práce upravila i pravidla doručení zaměstnancem zaměstnavateli. Zavádí se fikce doručení, pokud zaměstnanec není schopen doručit písemnost svému zaměstnavateli, neboť ten se v místě zapsaném ve veřejném rejstříku fyzicky již nenachází (např. po ukončení rodičovské dovolené zjistí, že zaměstnavatel v místě svého sídla fakticky neexistuje). Jestliže zaměstnavatel neposkytne součinnost k převzetí písemnosti nebo jinak znemožní doručení písemnosti v místě sídla zaměstnavatele, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy pokus o doručení písemnosti zaměstnancem nebyl úspěšný.

Jestliže s tím zaměstnavatel souhlasí (nevyžaduje se písemný souhlas), může zaměstnanec doručit písemnost určenou zaměstnavateli prostřednictvím datové schránky. Písemnost doručovaná prostřednictvím datové schránky je doručena dnem dodání písemnosti do datové schránky (není nutný elektronický podpis).

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).