Hlavní navigace

Změny v insolvencích z pohledu zaměstnavatele

12. 9. 2018
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Brzy se změní podoba insolvenčního rejstříku a pravděpodobně i podmínky oddlužení. S novinkami by se měli seznámit i zaměstnavatelé.

Prvním čtením prošel návrh novely zákona o úpadku a jeho řešení, tj. insolvenčního zákona. Připravuje se i elektronický systém insolvenčního rejstříku.

V současné době je podmínkou pro oddlužení splacení alespoň 30 procent závazků v pětiletém období. Oddlužení je tak umožněno pouze osobám, které mají dostatečný majetek nebo příjmy.

Část dlužníků však nedokáže dluhovou situaci řešit, jelikož jejich dluhy dosáhly takové výše, že je nelze vyřešit prodejem disponibilního majetku ani splátkovým kalendářem. Nacházejí se v takzvané dluhové pasti. Právě jim by mohla pomoci navržená novela insolvenčního zákona s číslem sněmovního tisku 71. Účinnost je navržena od roku 2019.

O dalších novinkách v oblasti zaměstnávání připravovaných pro rok 2019 čtěte v článku Legislativní novinky roku 2019 pro zaměstnavatele. Nové i „staronové“

Oddlužení i při minimálních splátkách

Nově navržená varianta oddlužení po sedmi letech vyvolala řadu diskuzí. Jejím cílem je pomoc dlužníkům vrátit se do normálního života. Věřitelé s ní však nesouhlasí. Logicky se obávají možných důsledků v podobě zadlužování bez povinnosti své dluhy splácet. Nesplacené pohledávky se následně promítnou do výše služeb, kupříkladu do úvěrových sazeb bank apod.

Podle návrhu by oddlužení mělo nově trvat od tří do sedmi let. Podmínky oddlužení by mohly být následující:

  1. Oddlužení za 3 roky – dlužník může dosáhnout oddlužení již po třech letech, avšak s podmínkou splacení alespoň 50 % svých závazků. Tato varianta je výhodná pro dlužníky, kteří chtějí být v procesu oddlužení co nejkratší dobu. Od zbývajících závazků jsou osvobození.
  2. Oddlužení za 5 let – dlužník musí uhradit během 5 let v rámci splátkového kalendáře alespoň 30 procent svých závazků. Zůstává mu pouze nezabavitelné minimum a veškeré příjmy nad tuto hranici jsou použity k uspokojování dlužníkových závazků. V tomto případě je nutné v rámci pěti let uhradit alespoň 30 % závazků. Zbylé závazky oddlužením zaniknou.
  3. Oddlužení za 7 let – dlužník bude hradit po dobu sedmi let co největší možnou část svých závazků. Nebude stanovena žádná minimální hranice, kterou je nutné v této době uhradit. Nově navržená varianta oddlužení cílí na dlužníky s velmi nízkými příjmy, kteří nejsou schopni v pětileté době splatit alespoň 30 % svých závazků. Ve výsledku nemusí splatit téměř nic.

Změny i pro zaměstnavatele

Novela přináší i řadu dalších změn v oblasti oddlužení. Pro zaměstnavatele je však důležitý paragraf § 406 inslvenčního zákona. Insolvenční soud bude v rozhodnutí o schválení oddlužení sdělovat míru uspokojení pohledávek dle nově navržených podmínek. Zaměstnavateli tím bude zřejmé, o kterou variantu oddlužení se jedná. Insolvenční soud rozhodnutí o schválení zaměstnavateli (plátci mzdy) zašle. Obdobně je tomu i dnes. Teprve poté zaměstnavatel provádí srážky ze mzdy v souladu s tímto rozhodnutím.

Ovšem novela navrhuje ustanovením § 412b insolvenčního zákona také nové právní instituty, a to přerušení průběhu oddlužení a prodloužení oddlužení. Přihlíží se zde k některým důležitým důvodům objektivního a dočasného charakteru (například k dlouhodobé pracovní neschopnosti, především v případě hospitalizace, ztrátě zaměstnání či jinému obdobnému výpadku příjmů způsobenému nikoliv zaviněním dlužníka), které by neměly vést k negativním následkům postihujícím dlužníka. Oddlužení bude možné přerušit nejdéle na dobu 1 roku. V tuto dobu nebude povinen splácet ze svých příjmů pohledávky nezajištěných věřitelů.

Obdobně bude možné prodloužit dobu oddlužení až o 6 měsíců a tím splnit podmínky oddlužení. Tento institut se využije, pokud dlužník během standardní doby 3 let nebo 5 let nedosáhne požadované hranice uspokojení věřitelů pouze o relativně nepatrnou hodnotu (např. o hodnotu ve výši několikaměsíčního příjmu).

Rozhodnutí o přerušení či prodloužení oddlužení bude insolvenční soud doručovat insolvenčnímu správci a dlužníku. Zaměstnavatelé budou zřejmě více komunikovat s insolvenčními správci, na místě bude i pečlivé sledování insolvenčního rejstříku.

Pokud insolvenční soud, podle navrženého znění § 414 insolvenčního zákona, rozhodne o splnění oddlužení a dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, spojí insolvenční soud s rozhodnutím o splnění oddlužení rozhodnutí, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Což bude další důležitou informací pro zaměstnavatele.

Při provádění insolvenčních srážek se postupuje obdobně jako v exekucích. Více v článku Jak se změní exekuční srážky v roce 2018?

Měnit se má také insolvenční rejstřík

Sledování insolvenčního rejstříku zákon zaměstnavatelům vysloveně neukládá, nicméně se bez jeho kontroly při zpracování mezd neobejdou. Jeho forma se má v budoucnu výrazně změnit. Zavádí se totiž nový elektronický systém elSIR (elektronický Informační systém insolvenčního rejstříku). Insolvenční soudy v současné době z důvodu souběhu papírového a elektronického spisu některé formuláře tisknou a pro uložení skenují. Insolvenční správci pak často přepisují data ze zaslaných dokumentů, protože text nelze ze současného rejstříku zkopírovat. Namísto naskenovaných dokumentů se budou v rámci rejstříku používat takové soubory, ze kterých bude možné údaje načíst pro následné zpracování. V každém případě získá insolvenční rejstřík novou podobu. Se změnou se počítá více než za rok. Fungovat bude pravděpodobně až od roku 2020.

Pravidelné sledování insolvenčního rejstříku může být v praxi složité, nicméně je pro každého zaměstnavatele nezbytné. Vyhne se tak velkým potížím. Více v článku Musí zaměstnavatel pravidelně sledovat insolvenční rejstřík? 

ikonka

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).