Hlavní navigace

Carpenter Invest, a.s.

Firma Carpenter Invest, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 13624, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 63 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26241218

Sídlo:

Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

16. 2. 2001

DIČ:

CZ26241218

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 13624, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Carpenter Invest, a.s. od 30. 7. 2015

Obchodní firma

Carpenter Invest, a.s. do 30. 7. 2015 od 16. 2. 2001

Právní forma

Akciová společnost od 16. 2. 2001

adresa

Vladislavova 1390/17
Praha 11000 od 30. 7. 2015

adresa

Václavské náměstí 1601/47
Praha 1 11000 do 30. 7. 2015 od 30. 11. 2007

adresa

Minská 41
Brno 61600 do 30. 11. 2007 od 18. 3. 2002

adresa

Minská 41
Brno do 18. 3. 2002 od 16. 2. 2001

Předmět podnikání

Pronájem bytových a nebytových prostor bez poskytování jiných služeb než základních od 16. 2. 2001

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech od 27. 1. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 2 do 23. 3. 2018 od 27. 1. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 23. 3. 2018 od 27. 1. 2014

Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 13.000.000,--Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 13 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,--Kč znějících na jméno. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem, pročež přednostní právo akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 1 obchodního zákoníku není dáno. Upsání všech 13 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,--Kč znějících na jméno bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři společnosti Czech Property Investments, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ: 110 00, IČ: 427 16 161, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 1115, (dále též jen "určitý zájemce"). Akcie je možno upsat v advokátní kanceláři JUDr. Tomáše Rybáře, Ph.D., Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ: 110 00, v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dvacetjeden den a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstav ci 3) obchodního zákoníku. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Carpenter Invest, a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o ups ání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do dvacetijednoho dne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. Emisní kurs 13 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodno tě 1.000.000,--Kč znějících na jméno činí 13.800.000,--Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanoveného soudem ustanoveným znalcem a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se požaduje za emisní ážio. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem. Emisní kurs bude upsán a nejpozději do dvacetijednoho dne ode dne upsání splacen nepeněžitým vkladem spočívajícím ve vložení nemovitosti, a to pozemku evidovaného jako pozemková parcela č. 332 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 968 m2 v katastrálním úz emí Vinohrady. Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 46/3046-2007 ze dne 1.října 2007 soudního znalce Ing. Františka Cigánka ustanoveného usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 12.září 2007 č.j. 50 Nc 6499/2007-10, které nabylo právní moci dne 14.září 2007. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 13.800.000,--Kč. Za nepeněžitý vklad výše popsaný bude vydáno 13 (třináct) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,--Kč znějících na jméno. Nepeněžitý vklad je splacen předáním písemného prohlášení o vložení nepeněžitého vkladu do společnosti podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku, a to v advokátní kanceláři JUDr. Tomáše Rybáře, Ph.D., Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, v pracov ní dny od 9.00 do 12.00 hodin, spolu s faktickým předáním nemovitosti. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. do 30. 11. 2007 od 19. 10. 2007

Omezení převoditelnosti akcií: Akcie vydané společností jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti s výhradou předkupního práva akcionářů v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na dosavadním základním jmění. do 30. 11. 2007 od 18. 3. 2002

Kapitál

Základní kapitál

vklad 63 000 000 Kč

od 30. 11. 2007

Základní kapitál

vklad 50 000 000 Kč

do 30. 11. 2007 od 16. 2. 2001
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 63 od 30. 11. 2007
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 50 do 30. 11. 2007 od 16. 2. 2001

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Martin Němeček

člen představenstva

První vztah: 23. 3. 2018

vznik členství: 18. 10. 2017

Jakubská 649/8, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 121 vztahů k této osobě

Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 23. 3. 2018

vznik členství: 18. 10. 2017

Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 130 vztahů k této osobě

Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2016

vznik členství: 17. 10. 2012

Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 130 vztahů k této osobě

Martin Němeček

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2012

vznik členství: 17. 10. 2012

Jakubská 649/8, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 121 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2016 - Poslední vztah: 23. 3. 2018

vznik členství: 17. 10. 2012

zánik členství: 17. 10. 2017

Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

Milan Trněný

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2013 - Poslední vztah: 27. 1. 2014

zánik členství: 21. 1. 2014

Bellova 355/16, Brno, 623 00, Česká republika

Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2012 - Poslední vztah: 25. 11. 2016

vznik členství: 17. 10. 2012

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

Dalších 52 vztahů k této osobě

Martin Němeček

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2012 - Poslední vztah: 23. 3. 2018

vznik členství: 17. 10. 2012

zánik členství: 17. 10. 2017

Jakubská 649/8, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Radan Kamenický

člen představenstva

První vztah: 5. 12. 2011 - Poslední vztah: 25. 10. 2012

vznik členství: 15. 5. 2011

zánik členství: 17. 10. 2012

Zahradní 1439, Nové Město na Moravě, 592 31, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Milan Trněný

člen představenstva

První vztah: 5. 12. 2011 - Poslední vztah: 31. 5. 2013

zánik členství: 21. 1. 2014

Bellova 16, Brno, 623 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 2. 10. 2008 - Poslední vztah: 2. 10. 2008

vznik funkce: 16. 7. 2008

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

Dalších 37 vztahů k této osobě

Ing. Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 2. 10. 2008 - Poslední vztah: 25. 10. 2012

vznik funkce: 4. 8. 2008

zánik funkce: 17. 10. 2012

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

Dalších 37 vztahů k této osobě

Milan Trněný

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2006 - Poslední vztah: 5. 12. 2011

vznik členství: 27. 6. 2006

zánik členství: 26. 9. 2011

Bellova 16, Brno, 623 00, Česká republika

Ing. Radan Kamenický

člen představenstva

První vztah: 28. 2. 2006 - Poslední vztah: 5. 12. 2011

vznik členství: 16. 2. 2006

zánik členství: 15. 5. 2011

Zahradní 1439, Nové Město na Moravě, 592 31, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2003 - Poslední vztah: 2. 10. 2008

vznik funkce: 16. 4. 2003

zánik funkce: 16. 7. 2008

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

Dalších 37 vztahů k této osobě

Ing Dalibor Dušek

člen představenstva

První vztah: 18. 3. 2002 - Poslední vztah: 17. 9. 2003

vznik funkce: 16. 2. 2001

zánik funkce: 16. 4. 2003

Svatoslavova 849/24, Praha 4, 140 00, Česká republika

Milan Trněný

člen představenstva

První vztah: 18. 3. 2002 - Poslední vztah: 10. 7. 2006

vznik funkce: 16. 2. 2001

zánik funkce: 16. 5. 2006

Bellova 16, Brno, 623 00, Česká republika

RNDr. Ondřej Dvořák

člen představenstva

První vztah: 18. 3. 2002 - Poslední vztah: 28. 2. 2006

vznik funkce: 16. 2. 2001

zánik funkce: 16. 2. 2006

Kropáčkova 559, Praha 4, 140 00, Česká republika

RNDr. Ondřej Dvořák

člen představenstva

První vztah: 16. 2. 2001 - Poslední vztah: 18. 3. 2002

Kropáčkova 559, Praha 4, Česká republika

Milan Trněný

člen představenstva

První vztah: 16. 2. 2001 - Poslední vztah: 18. 3. 2002

Bellova 16, Brno, Česká republika

Ing Dalibor Dušek

člen představenstva

První vztah: 16. 2. 2001 - Poslední vztah: 18. 3. 2002

Svatoslavova 849/24, Praha 4, Česká republika

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.

od 23. 3. 2018

Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že podepisující se člen představenstva připojí ke svému jménu vytištěnou razítkem či jiným způsobem tištěnou či napsanou obchodní firmu společnosti.

do 23. 3. 2018 od 18. 3. 2002

Způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že podepisující se člen představenstva připojí ke svému jménu vytištěné razítkem či jiným způsobem tištěné či napsané obchodní jméno společnosti.

do 18. 3. 2002 od 16. 2. 2001

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Milan Trněný

člen

První vztah: 27. 1. 2014

vznik členství: 21. 1. 2014

Bellova 355/16, Brno, 623 00, Česká republika

Dalších 146 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Pavel Semrád

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 27. 1. 2014

vznik členství: 4. 8. 2008

zánik členství: 21. 1. 2014

Kladská 774, Úvaly, 250 82, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Josef Štolba

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 27. 1. 2014

vznik členství: 26. 9. 2011

zánik členství: 21. 1. 2014

Slavíčkova 787/11, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Ing. Radan Kamenický

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2012 - Poslední vztah: 27. 1. 2014

vznik členství: 17. 10. 2012

zánik členství: 21. 1. 2014

Zahradní 1439, Nové Město na Moravě, 592 31, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr. Josef Štolba

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 12. 2011 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 26. 9. 2011

zánik členství: 21. 1. 2014

Slavíčkova 787/11, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Ing. Pavel Semrád

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2008 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 4. 8. 2008

zánik členství: 21. 1. 2014

Kladská 774, Úvaly, 250 82, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Vojtěch Karas

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2008 - Poslední vztah: 25. 10. 2012

vznik členství: 4. 8. 2008

zánik členství: 17. 10. 2012

Sokolovská 85/104, Praha 8, 186 00, Česká republika

Mgr. Josef Štolba

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2006 - Poslední vztah: 5. 12. 2011

vznik členství: 27. 6. 2006

zánik členství: 26. 9. 2011

Slavíčkova 787/11, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

JUDr. Vladimír Sup

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 12. 2004 - Poslední vztah: 2. 10. 2008

vznik funkce: 30. 11. 2004

zánik funkce: 4. 8. 2008

Ke Skále 179+, Horoměřice, 252 62, Česká republika

Lenka Supová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 12. 2004 - Poslední vztah: 2. 10. 2008

vznik funkce: 30. 11. 2004

zánik funkce: 4. 8. 2008

Ke Skále 179, Horoměřice, 252 62, Česká republika

Zbyněk Michal

člen

První vztah: 18. 3. 2002 - Poslední vztah: 9. 12. 2004

vznik funkce: 16. 2. 2001

zánik funkce: 30. 11. 2004

Slavíčkova 495/28, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Mgr. Josef Štolba

člen

První vztah: 18. 3. 2002 - Poslední vztah: 10. 7. 2006

vznik funkce: 16. 2. 2001

zánik funkce: 16. 5. 2006

Slavíčkova 787/11, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Radovan Vítek

člen

První vztah: 18. 3. 2002 - Poslední vztah: 9. 12. 2004

vznik funkce: 16. 2. 2001

zánik funkce: 30. 11. 2004

Minská 41, Brno, 616 00, Česká republika

Radovan Vítek

člen

První vztah: 16. 2. 2001 - Poslední vztah: 18. 3. 2002

Minská 41, Brno, Česká republika

Zbyněk Michal

člen

První vztah: 16. 2. 2001 - Poslední vztah: 18. 3. 2002

Slavíčkova 495/28, Ústí nad Labem, Česká republika

Mgr. Josef Štolba

člen

První vztah: 16. 2. 2001 - Poslední vztah: 18. 3. 2002

Slavíčkova 787/11, Ústí nad Labem, Česká republika

Další vztahy firmy Carpenter Invest, a.s.

Czech Property Investments, a.s.

První vztah: 3. 7. 2015

Vladislavova 1390/17, Praha, 110 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

Czech Property Investments, a.s.

První vztah: 12. 12. 2013 - Poslední vztah: 3. 7. 2015

Vladislavova 1390/17, Praha, 110 00

Czech Property Investments, a.s.

První vztah: 10. 7. 2006 - Poslední vztah: 12. 12. 2013

Vladislavova 1390/17, Praha, 110 00

Czech Property Investments, a.s.

První vztah: 16. 2. 2001 - Poslední vztah: 27. 4. 2002

Vladislavova 1390/17, Praha, 110 00

Akcionáři

Czech Property Investments, a.s., IČ: 42716161

Vladislavova 1390/17, Česká republika, Praha, 110 00

od 3. 7. 2015

Czech Property Investments, a.s., IČ: 42716161

Václavské náměstí, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 3. 7. 2015 od 12. 12. 2013

Czech Property Investments, a.s., IČ: 42716161

Hradební, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 12. 12. 2013 od 10. 7. 2006

Czech Property Investments, a.s., IČ: 42716161

Hradební, Česká republika, Praha 1

do 27. 4. 2002 od 16. 2. 2001

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).