Hlavní navigace

CPI - Real Estate, a.s.

Firma CPI - Real Estate, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 9579, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 3 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27182797

Sídlo:

Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

24. 9. 2004

DIČ:

CZ27182797

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68202 Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 9579, Městský soud v Praze

Obchodní firma

CPI - Real Estate, a.s. od 19. 2. 2007

Obchodní firma

CPI - Hotels, a.s. do 19. 2. 2007 od 2. 8. 2005

Obchodní firma

CPI - Horní Počernice,a.s. do 2. 8. 2005 od 24. 9. 2004

Právní forma

Akciová společnost od 24. 9. 2004

adresa

Vladislavova 1390/17
Praha 11000 od 5. 2. 2014

adresa

Pohořelec 112/24
Praha 1 11800 do 5. 2. 2014 od 17. 9. 2012

adresa

Bílkova 855/19
Praha 1 11000 do 17. 9. 2012 od 24. 9. 2004

Předmět podnikání

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 25. 7. 2011

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 22. 10. 2013 od 25. 7. 2011

pronájem bytových a nebytových prostor bez poskytování jiných služeb než základních do 25. 7. 2011 od 24. 9. 2004

Ostatní skutečnosti

Společnost CPI - Real Estate, a.s., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha, IČO 271 82 797, se rozdělila odštěpením se vznikem dvou nových společností dle projektu vyhotoveného dne 27. června 2016 společností CPI - Real Estate, a.s., dle něhož rozdělovaná společnost CPI - Real Estate, a.s. nezanikla, ale došlo k přechodu vyčleněné části jmění rozdělované společnosti CPI - Real Estate, a.s. uvedené v projektu na odštěpením vzniklou společnost CPI Luna, s.r.o., se sídlem Vladislavova 1390/ 17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 052 99 837, a k přechodu vyčleněné části jmění rozdělované společnosti CPI - Real Estate, a.s. uvedené v projektu na odštěpením vzniklou společnost CPI Rhea, s.r.o., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Pr aha 1, IČO 052 99 845. od 9. 8. 2016

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 5. 2. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 2 do 2. 5. 2018 od 5. 2. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 2. 5. 2018 od 5. 2. 2014

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl, že základní kapitál společnosti se zvýší o částku 1.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 10 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějících na jméno. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu a nebudou kótované. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem, pročež přednostní právo a kcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 104a odst. 1 obchodního zákoníku není dáno. Upsání všech 10 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějících na jméno bude nabídnuto určitému zájemci - družstvu V č e l a - spotřební družstvo Praha, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, IČ 00032468 zapsanému v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle DrXCIX, číslo vložky 570, (dále jen ,, V č e l a - spotřební družstvo Praha´´ nebo j en ,, zájemce´´). Akcie je možno upsat v sídle společnosti v Praze 1, Bílkova 855/19, PSČ 110 00, v pracovních dnech od 9,00 do 12,00 hodin.Lhůta pro upsání akcií činí 21 (dvacetjeden) den a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitém u zájemci. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost CPI - Real Estate, a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součást í oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do 21 (dvacetijedna) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Emisní ku rs upsaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem takto: 10 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějících na jméno bude upsáno určitým zájemcem - družstvem V č e l a - spotřební družstvo Praha a nejpozději do 21 (dvacetijednoho) dne ode dne uzavření smlouvy upsání akcií splaceno nepeněžitým vkladem, který tvoří nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, na listu vlastnictví č. 114 pro obec Praha a katastrální území Staré Město, a to objekt jiné stavby č.p. 768 na pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 852 příslušné k části obce Staré Město, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. Č. 852 -zastavěná plocha a nádvo ří o výměře 800 m2, vše v katastrálním území Staré Město. Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 18/3018-2007 ze dne 20. dubna 2007 soudního znalce Ing. Františka Cigánka, ustanoveného usnesením Městského soudu v Praze ze dne 20. března 2007 č.j. 2 Nc 4275/2007-18, které nabylo právní moci dne 3. dubna 2007. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 115.000.000,- Kč. Za nepeněžitý vklad výše popsaný bu de vydáno 10 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějících na jméno. Nepeněžitý vklad je splacen předáním písemného prohlášení určitého zájemce podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku společnosti CPI - Real Estate, a.s. a faktickým předáním nepeněžitého vkladu společnosti CPI - Real Estate, a.s. Jeden kus kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějících na jméno bude upsán emisním kursem 11.500.000,- Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanoveného soudem ustanoveným znalcem a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydáni akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. do 5. 6. 2007 od 14. 5. 2007

Omezení převoditelnosti akcií: Akcie vydané společností jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti a s výhradou předkupního práva akcionářů v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na dosavadním základním kapitálu. do 19. 2. 2007 od 24. 9. 2004

Kapitál

Základní kapitál

vklad 3 000 000 Kč

od 5. 6. 2007

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 5. 6. 2007 od 24. 9. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 30 od 5. 6. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 5. 6. 2007 od 24. 9. 2004

Statutární orgán

5 fyzických osob

Martin Němeček

člen představenstva

První vztah: 2. 5. 2018

vznik členství: 12. 9. 2017

Jakubská 649/8, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 121 vztahů k této osobě

Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 2. 5. 2018

vznik členství: 25. 11. 2014

Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 130 vztahů k této osobě

Ing. Zdeněk Havelka

člen

První vztah: 25. 11. 2016

vznik členství: 24. 11. 2009

Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 121 vztahů k této osobě

Ing. Zdeněk Havelka

člen

První vztah: 31. 5. 2013

vznik členství: 24. 11. 2009

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

Dalších 36 vztahů k této osobě

Mgr. Ing. Martin Němeček

člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2012

vznik členství: 11. 9. 2012

Jakubská 649/8, Praha 1, 110 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Zdeněk Havelka

člen

První vztah: 25. 11. 2016 - Poslední vztah: 2. 5. 2018

vznik členství: 24. 11. 2009

zánik členství: 24. 11. 2014

Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

Milan Trněný

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2013 - Poslední vztah: 5. 2. 2014

vznik členství: 4. 10. 2010

zánik členství: 28. 1. 2014

Bellova 355/16, Brno, 623 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Havelka

člen

První vztah: 31. 5. 2013 - Poslední vztah: 25. 11. 2016

vznik členství: 24. 11. 2009

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

Mgr. Ing. Martin Němeček

člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2012 - Poslední vztah: 2. 5. 2018

vznik členství: 11. 9. 2012

zánik členství: 11. 9. 2017

Jakubská 649/8, Praha 1, 110 00, Česká republika

Milan Trněný

člen představenstva

První vztah: 15. 3. 2011 - Poslední vztah: 31. 5. 2013

vznik členství: 4. 10. 2010

zánik členství: 28. 1. 2014

Bellova 16, Brno, 623 00, Česká republika

Ing. Radan Kamenický

člen představenstva

První vztah: 15. 3. 2011 - Poslední vztah: 17. 9. 2012

vznik členství: 10. 12. 2010

zánik členství: 11. 9. 2012

Zahradní 1439, Nové Město na Moravě, 592 31, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Zdeněk Havelka

člen

První vztah: 7. 12. 2009 - Poslední vztah: 31. 5. 2013

vznik členství: 24. 11. 2009

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

Ing. Radan Kamenický

člen představenstva

První vztah: 25. 4. 2006 - Poslední vztah: 15. 3. 2011

vznik členství: 8. 12. 2005

zánik členství: 10. 12. 2010

Zahradní 1439, Nové Město na Moravě, 592 31, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Radan Kamenický

člen představenstva

První vztah: 15. 2. 2006 - Poslední vztah: 25. 4. 2006

vznik členství: 8. 12. 2005

Zahradní 1439, Nové město na Moravě, 383 01, Česká republika

Milan Trněný

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 2005 - Poslední vztah: 15. 3. 2011

vznik členství: 13. 7. 2005

zánik členství: 4. 10. 2010

Bellova 355/16, Brno, 623 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Havelka

člen

První vztah: 24. 9. 2004 - Poslední vztah: 7. 12. 2009

vznik členství: 24. 9. 2004

zánik členství: 24. 11. 2009

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

RNDr. Ondřej Dvořák

člen

První vztah: 24. 9. 2004 - Poslední vztah: 15. 2. 2006

vznik členství: 24. 9. 2004

zánik členství: 8. 12. 2005

Kropáčkova 559, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Jiří Krampera

člen

První vztah: 24. 9. 2004 - Poslední vztah: 2. 8. 2005

vznik členství: 24. 9. 2004

zánik členství: 13. 7. 2005

Libušín 822, 273 06, Česká republika

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.

od 2. 5. 2018

Jménem společnosti jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně. Podepisování se děje tak, že podepisující se člen představenstva připojí ke svému jménu vytištěnou nebo napsanou obchodní firmu společnosti.

do 2. 5. 2018 od 19. 2. 2007

Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva.

do 19. 2. 2007 od 24. 9. 2004

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Milan Trněný

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2014

vznik členství: 28. 1. 2014

Bellova 355/16, Brno, 623 00, Česká republika

Dalších 146 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Josef Štolba

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 5. 2. 2014

vznik členství: 15. 5. 2011

zánik členství: 28. 1. 2014

Slavíčkova 787/11, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Pavel Semrád

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 5. 2. 2014

zánik členství: 28. 1. 2014

vznik funkce: 24. 11. 2009

Kladská 774, Úvaly, 250 82, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Radan Kamenický

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 2012 - Poslední vztah: 5. 2. 2014

vznik členství: 11. 9. 2012

zánik členství: 28. 1. 2014

Zahradní 1439, Nové Město na Moravě, 592 31, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr. Josef Štolba

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 11. 2011 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 15. 5. 2011

zánik členství: 28. 1. 2014

Slavíčkova 787/11, Ústí nad Labem, Česká republika

JUDr. Vladimír Sup

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2009 - Poslední vztah: 17. 9. 2012

vznik členství: 24. 11. 2009

zánik členství: 11. 9. 2012

Ke Skále 179, Horoměřice, 252 62, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Pavel Semrád

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2009 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

zánik členství: 28. 1. 2014

vznik funkce: 24. 11. 2009

Kladská 774, Úvaly, 250 82, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Josef Štolba

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 4. 2006 - Poslední vztah: 28. 11. 2011

vznik členství: 21. 3. 2006

zánik členství: 15. 5. 2011

Slavíčkova 787/11, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Lenka Supová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2004 - Poslední vztah: 7. 12. 2009

vznik členství: 23. 11. 2004

zánik členství: 24. 11. 2009

Ke Skále 179, Horoměřice, 252 62, Česká republika

JUDr. Vladimír Sup

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2004 - Poslední vztah: 7. 12. 2009

vznik členství: 23. 11. 2004

zánik členství: 24. 11. 2009

Ke Skále 179, Horoměřice, 252 62, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Mgr. Zbyněk Michal

člen

První vztah: 24. 9. 2004 - Poslední vztah: 21. 12. 2004

vznik členství: 24. 9. 2004

zánik členství: 23. 11. 2004

Slavíčkova 495/28, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Mgr. Josef Štolba

člen

První vztah: 24. 9. 2004 - Poslední vztah: 25. 4. 2006

vznik členství: 24. 9. 2004

zánik členství: 23. 12. 2005

Slavíčkova 787/11, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Radovan Vítek

člen

První vztah: 24. 9. 2004 - Poslední vztah: 21. 12. 2004

vznik členství: 24. 9. 2004

zánik členství: 23. 11. 2004

Minská 41, Brno, 616 00, Česká republika

Další vztahy firmy CPI - Real Estate, a.s.

Czech Property Investments, a.s.

První vztah: 3. 7. 2015

Vladislavova 1390/17, Praha, 110 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

Czech Property Investments, a.s.

První vztah: 22. 4. 2010 - Poslední vztah: 3. 7. 2015

Vladislavova 1390/17, Praha, 110 00

Czech Property Investments, a.s.

První vztah: 24. 9. 2004 - Poslední vztah: 16. 7. 2007

Vladislavova 1390/17, Praha, 110 00

Akcionáři

Czech Property Investments, a.s., IČ: 42716161

Vladislavova 1390/17, Česká republika, Praha, 110 00

od 3. 7. 2015

Czech Property Investments, a.s., IČ: 42716161

Václavské nám. 1601/47, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 3. 7. 2015 od 22. 4. 2010

Czech Property Investments, a.s., IČ: 42716161

Hradební, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 16. 7. 2007 od 24. 9. 2004

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 13. 7. 2011

Živnosti

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).