Hlavní navigace

Mění se délka leasingu, zkracování může být i příjemné

15. 6. 2009
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Je čas zkracování. Krize zkrátila některým zaměstnancům týdenní pracovní dobu, jiným délku výplatní pásky. Krátí se plány firemních výdajů. Od dubna je však zkrácena i minimální doba finančního pronájmu.

Od 1. dubna 2009 si mohou podnikatelé při nákupu nových osobních automobilů nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty. To ovšem nebyla jediná výrazná změna, kterou zákonodárci pro podnikatele připravili. Zákon č. 87/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty přinesl zkrácení doby finančního pronájmu. Po reformním roce 2008, kdy byla výhodnost finančního pronájmu značně omezena, jde jistě o velmi příjemnou legislativní změnu. Čtěte více: Odpočet DPH? Ano, ale ne pro všechny osobní automobily

Banner - Zákony 2009

Nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku

Podle předchozí právní úpravy bylo možné zahrnout do daňově uznatelných nákladů (výdajů) nájemné pouze v případě dodržení minimálně stejně dlouhé doby nájmu jako je zákonem určená doba odpisování majetku. U hmotného majetku musela být dodržena minimální doba odpisování určená zákonem o daních z příjmu, u nemovitostí musela činit nejméně 30 let. Čtěte více: Jak na předčasné ukončení leasingové smlouvy 

Nově je v § 24 odst. 4 písm. a uvedeno, že minimální doba finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku se stanoví u první až třetí odpisové skupiny podle přílohy č. 1 k zákonu o daních z příjmů. U majetku zařazeného v první odpisové skupině činí nejméně 36 měsíců, v druhé odpisové skupině nejméně 54 měsíců a ve třetí odpisové skupině nejméně 114 měsíců. Čtěte více: Odpisy hmotného majetku v účetnictví a daňové evidenci

Toto ustanovení tedy opět částečně zkrátilo dobu finančního pronájmu (leasingu) u hmotného majetku. U nemovitostí zůstává doba pronájmu stejná, musí činit nejméně 30 let. Doba nájmu se počítá ode dne, kdy byla věc nájemci přenechána ve stavu obvyklém k užívání. Srovnání vývoje minimálních dob finančního pronájmu ukazuje tabulka. Čtěte více: Leasing, akontace a DPH ze splátek v daňové evidenci

Porovnání doby finančního pronájmu
Odpisová skupina Doba odpisování Minimální doba Minimální doba
Movitý majetek § 30 ZDP do 31.3.2009 od 1.4.2009
1 3 roky 36 měsíců 36 měsíců
2 5 let 60 měsíců 54 měsíců
3 10 let 120 měsíců 114 měsíců
4 20 let 240 měsíců 240 měsíců
Nemovitý majetek § 30 ZDP do 31.3.2009 od 1.4.2009
4 20 let 30 let 30 let
5 30 let 30 let 30 let
6 50 let 30 let 30 let

Dle přechodných ustanovení se u hmotného majetku pronajatého do účinnosti novely, postupuje podle původního znění zákona. Zkrácení doby finančního pronájmu u hmotného majetku zařazeného v 2 a 3 odpisové skupině se bude týkat až smluv uzavřených od 1. dubna 2009. Podnikatelé, kteří nemají momentálně k dispozici dostatek finančních prostředků na koupi automobilu nebo výrobního zařízení, mohou uvažovat o daňově zvýhodněném leasingu. Zásadní změnu přinese novela zákona o daních z příjmů, jejíž účinnost je očekávána od léta. O zrychlených odpisech čtěte více: Pomůžou zrychlené odpisy? Odborníci a firmy se neshodují

Anketa

Jak využíváte možnosti pořídit majetek prostřednictvím finančního leasingu?

22 %
18 %
52 %
7 %
1 %
Odpovědělo 156 čtenářů.

Změny v DPH u finančního pronájmu

V oblasti finančního pronájmu ovšem došlo k podstatným změnám už počátkem roku 2009. Nově se rozlišuje mezi následnou povinností nebo možností odkupu předmětu nájmu a z toho vyplývá i následná povinnost přiznat daň na výstupu nebo naopak nárok na odpočet daně. Čtěte více: DPH u leasingu se řídí novými pravidly

Content - tip - nové sociální sítě

Do roku 2008 se leasing považoval za dodání zboží. Zákonem byl definován jako přenechání zboží nebo nemovitosti za úplatu do užívání na základě smlouvy o finančním pronájmu, jestliže bylo smluvně sjednáno, že je uživatel oprávněn nebo povinen nabýt sjednané zboží či nemovitost, nejpozději úhradou poslední splátky. Čtěte více: Nový rozměr DPH – skupinová registrace 

Nově už zákon o finančním pronájmu nehovoří. Najdeme zde však ustanovení, ve kterém je dodáním zboží nebo nemovitosti převod práva užívání spojený s povinností nájemce předmět nájemní smlouvy nabýt. Pokud by byl nájem spojený s pouhou možností předmět nájmu nabýt, nešlo by o zboží, ale o poskytnutí služby. Z hlediska daně z přidané hodnoty jsou důležitá dvě slova, a to povinnost a možnost předmět nájmu nabýt. Při sjednané povinnosti nájemce předmět nájemní smlouvy nabýt se jedná o dodání zboží s povinností pronajímatele k datu předání předmětu vystavit daňový doklad a odvést DPH z celé částky. V případě sjednané možnosti nájemce předmět nájemní smlouvy nabýt jde o poskytnutí služby, daňovým dokladem může být splátkový kalendář a DPH se přiznává postupně, dle jednotlivých splátek. Čtěte více: Změny v daňových dokladech po novele zákona o DPH

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).