Hlavní navigace

Omezí novela zákona o cenách svobodné podnikání?

3. 6. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 293493
Ministerstvo financí přišlo s návrhem novely zákona o cenách. Podnikatelé bijí na poplach. Obávají se, že novela by přinesla odklon od tržního hospodářství. Odborníci ale tak radikální v hodnocení nejsou. Přesto i oni označují některé části jako problematické.

Ministerstvo financí přišlo s návrhem novely Zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. Tento zákon, který stál na počátku transformace české ekonomiky, během své platnosti prošel jen několika kosmetickými změnami. Nyní přichází ministerstvo s návrhem výrazných novinek. A z těch mají podnikatelé obavy.

Ministerstvo chce zapracovat směrnice EU

Podle slov ministerstva má zákon několik nedostatků. Zákon o cenách byl přijímán v roce 1990 a projevuje se v něm nedostatečná úprava zmocnění Ministerstva financí k vydání prováděcích předpisů, které není přímo vymezeno v hmotně právní normě, ale v zákoně č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, píše se v důvodové zprávě k návrhu novelizace. Dalším důvodem pro navrhnutí novely je implementace unijní legislativy do českého právního řádu (např. Nařízení komise (ES) č. 2707/2000 o stanovení prováděcích pravidel k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o podporu ze Společenství na dodávky mléka a některých mléčných výrobků).

Zapracovává se i evropská směrnice o ochraně spotřebitele, podle které musí prodávající označit výrobek konečnou cenou (tedy i s DPH a případnými dalšími příplatky).

Finanční úřady by měly kontrolovat ceny

Zákon reaguje na nové uspořádání orgánů státní správy a na vznik nových odvětvových regulačních orgánů, které jsou vybaveny kompetencemi k regulaci a kontrole cen. Odborníci se ale obávají efektivity tohoto kroku. Je otázkou, nakolik je vhodné tuto specifickou oblast kontroly cen oddělovat od ostatních otázek ochrany hospodářské soutěže a svěřit ji do kompetence cenových orgánů, tj. finančních úřadů, uvedla pro business server Podnikatel.cz Markéta Peňázová z advokátní kanceláře Ambruz & Dark a vysvětlila: Ty totiž nedisponují dostatečnými zkušenostmi v oblasti výkladu pojmů práva hospodářské soutěže a soutěžních pravidel.

Novela by také vedla ke zpřísnění stávající situace. Navrženo je např. rozšíření pravomocí kontrolních orgánů, které budou moci shromažďovat důkazy ještě před zahájením cenové kontroly, tj. bez vědomí podnikatele. Dále je navrženo rozšíření povinností podnikatelů, např. v oblasti archivace cenových informací a již zmiňované označování zboží nebo služeb cenami.

Podstatně by se měly zvýšit i pokuty za porušení zákona a prodloužila by se i lhůta, ve které mohou cenové orgány pokutu uložit. V současné době je v Parlamentu projednávána novela zákona o cenách předložená hlavním městem Praha, ve které se prodlužuje subjektivní i objektivní lhůta pro možné uložení sankce. V případě neschválení této předlohy bude tato změna doplněna do návrhu zákona předkládaného vlá­dě.

Podnikatel.cz doporučuje Daně z příjmů 2008

Daně z příjmů 2008

Kromě zásadní novely zákona o daních z příjmů z podzimu 2007, která zasahuje téměř do všech částí zákona, obsahuje toto číslo i další změny pro rok 2008 přijaté v souvislosti s novelou insolvenčního zákona a zákoníku práce, a to jak v zákoně o daních z příjmů, tak i v zákoně o rezervách. Více o knížce.

Podnikatelé vidí v návrhu skrytou regulaci

Podnikatelé se návrhu ministerstva financí obávají. Navrhovaná novela zákona o cenách je v mnoha částech nepřesná, neodstranila zejména výkladové nedostatky původního textu, ale především se text navrhované novely neshoduje s tvrzením autorů dle předkládací zprávy, myslí si Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR. Podnikatelé se domnívají, že novela by přinesla odklon od liberálně pojímaného trhu. V přehnaném extenzivním výkladu tohoto pojmu ( § 2 odst. 5 návrhu zákona) lze mít za to, že jde o vytváření cenových kartelů, tvrdí dále ve svém stanovisku Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR.

Zákon se snaží regulovat trh a omezit svobodu podnikání, přičemž není jasně vymezeno, jak se budou stanovovat kriteria např. nepřiměřeného zisku apod. Celkově tato úprava vede k posílení role státu a omezení svobody podnikání a volného trhu v tržním prostředí, varuje Zdeněk Juračka, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Svaz se domnívá, že se do zákona dostává snaha o skrytou regulaci cen. Zákon skutečně směřuje k rozšíření okruhu případů, ve kterých bude stát moci ovlivnit výši cen a novela tak rozhodně nečiní skrytě. Prodávající nemá absolutní povinnost prodávat za cenu obvyklou, nesouhlasí ale Martin Strnad z advokátní kanceláře Havel & Holásek s.r.o.

Odborníci jsou k novele shovívaví

Svaz kritizuje také vágnost výkladu důležitých pojmů, které zákon používá, jako je například výhodnější hospodářské postavení, nepřiměřený hospodářský prospěch, cena obvyklá na trhu atd. Odborníci nejsou v tomto za jedno. Tyto pojmy jsou vágní, i přesto, že novela některé z těchto pojmů definuje. K jejich správnému výkladu je nutné zohlednit právní předpisy a judikaturu v oblasti hospodářské soutěže. To však od cenových orgánů, kterými jsou finanční úřady, lze očekávat jen stěží, uvedla pro business server Podnikatel.cz Markéta Peňázová z advokátní kanceláře Ambruz & Dark.

Právní normy vždycky pracují s neomezeným počtem případů a jistá míra neurčitosti je tedy provází vždy. Se specifikací těchto pojmů pomáhá jednak samo znění předpisu, který jich celou řadu dále zpřesňuje, a jednak dojde k jejich zafixování v budoucí rozhodovací praxi správních orgánů a soudů, doplnil pro business server Podnikatel.cz Martin Strnad z advokátní kanceláře Havel & Holásek s.r.o.

Problematických pasáží je ale více. Jako problematické vidím navržené oprávnění kontrolních orgánů zajistit důkazy pro řízení o porušení cenových předpisů ještě před zahájením cenové kontroly, myslí si Markéta Peňázová.

skoleni_27_5

Dalším problémem je výklad pojmu den, kdy se cenový kontrolní orgán dozvěděl o porušení cenových předpisů. Novela zakotvuje fikci, že tímto dnem je den vyhotovení kontrolního protokolu, vysvětlila pro business server Podnikatel.cz Markéta Peňázová a doplnila: Novela však nerespektuje soudní judikaturu, podle které je rozhodný okamžik, kdy se kontrolní orgán dozví informace, ze kterých lze porušení cenových předpisů dovodit, např. okamžik, kdy obdrží informace nebo důkazy o porušení cenových předpisů. Pro podnikatele to znamená v podstatě faktické prodloužení lhůty, ve které mohou cenové orgány uložit pokutu.

Na návrhu ale nacházejí odborníci i kladné stránky. Pro podnikatele je zejména pozitivní, že v některých oblastech, ve kterých je z jejich definice deformováno volné soutěžní prostředí, bude stát nově moci úplněji regulovat podmínky jejich podnikání, řekl na závěr pro business server Podnikatel.cz Martin Strnad.V jaké podobě a zda vůbec návrh projde, ukážou až následující měsíce.

Anketa

Myslíte, že novela zákona o cenách..

68 %
16 %
16 %
Odpovědělo 25 čtenářů.

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).