Hlavní navigace

Senát odklepl novelu živnostenského zákona

20. 3. 2008
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Senát dnes schválil očekávanou novelu živnostenského zákona, která ulehčí především vstup do podnikání. Omezuje volné živnosti na jednu, ruší místní příslušnost živnostenských úřadů, omezuje oznamovací povinnost podnikatelů a u některých živností snižuje povinnou praxi.

Klíčovou novelu živnostenského zákona přípravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v čele s Martinem Římanem. Novela ze Senátu putuje k podpisu prezidentovi. Pokud ji prezident podepíše, mohla by novela nabýt účinnosti 1. července, jak původně MPO předpokládalo.

Klíčové změny živnostenského zákona

Živnostenské listy a koncesní listiny se ruší

Živnostenské listy a koncesní listiny, které nyní slouží jako průkazy živnostenského oprávnění, nahrazuje novela jediným dokladem – výpisem ze živnostenského rejstříku. Pro podnikatele to znamená, že by mohl prokazovat právo podnikat i v několika oborech pouze jediným dokladem, a to právě výpisem z živnostenského rejstříku. Dosud musí právo k podnikání prokazovat u každého oboru podnikání zvlášť jedním živnostenským listem nebo koncesní listinou. A za každý takový dokument musí zaplatit. Důsledkem této změny tedy bude také snížení poplatků souvisejících se vstupem do podnikání a menší administrativa.

Podnikatelé díky tomu podle MPO ušetří 125 milionů Kč. 

Zavádí se jedna volná živnost rozčleněná na jednotlivé činnosti

Místo dosavadních 125 volných živností zavádí novela pouze jedinou volnou živnost s 80 obory s tím, že podnikatel jenom nahlásí obor činnosti, který bude v rámci volné živnosti vykonávat. Seznam činností, které spadají pod volnou živnost, je přílohou živnostenského zákona. Podnikatel tak nebude muset vlastnit na každý obor činnosti zvláštní živnostenské oprávnění a za každé takové oprávnění platit zvláštní poplatek.

Vyhazov - TIP
Čtěte více na toto téma:

Místní příslušnost živnostenských úřadů se ruší

Novela živnostenského zákona ruší místní příslušnost živnostenských úřadů. V praxi to bude pro podnikatele znamenat, že bude moci ohlásit živnost, podat žádost o koncesi či splnit ohlašovací nebo oznamovací povinnost související s podnikáním na jakémkoliv obecním živnostenském úřadu. Tedy bez ohledu na to, kde má bydliště, respektive místo podnikání. V praxi to znamená, že se podnikatel obrátí na nejbližší živnostenský úřad nebo prostě na ten, který má „při cestě”. Informace budou úřady sdílet v rámci informačního systému živnostenského rejstříku.

účto únor klímová

Oznamovací povinnost podnikatele vůči živnostenským úřadům se omezuje

Podnikatel bude mít povinnost oznámit živnostenskému úřadu pouze takové změny, které nebude úřad moci získat jiným způsobem. Ke změně v této oblasti již došlo v loňském roce, kdy začaly při živnostenských úřadech fungovat Centrální registrační místa a živnostenské úřady si některé informace začaly získávat samy. Příkladem je třeba výpis z rejstříku trestů.

Pro živnostenské oprávnění bude stačit kratší praxe

Novelou dochází také ke zkrácení doby praxe pro vydání živnostenského oprávnění tam, kde je praxe zákonem vyžadována. Tak například u řemeslných živností je podle stávající úpravy nutná čtyřletá praxe v oboru v případě, že chce zájemce podnikat na základě rekvalifikace. Podle novely by mu pro získání živnostenského oprávnění stačil pouhý jeden rok praxe. Cesta od rekvalifikace k samostatnému podnikání by se tak měla výrazně zkrátit.

Jaký je váš názor na novelu živnostenského zákona?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).