Hlavní navigace

Užitečné informace k podání daňového přiznání za rok 2013

27. 3. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: isifa/Lidové noviny/FRANTISEK VLCEK
Je nejvyšší čas k podání daňového přiznání. Server Podnikatel.cz připravil souhrn informací, které se mohou při vyplnění tiskopisu na poslední chvíli hodit.

Blíží se poslední termín podání daňového přiznání. Ti poplatníci, kteří nevyužili služeb daňového poradce, musí přiznání podat nejpozději v úterý 1. dubna 2014. Připomeňme si základní pravidla podání daňového přiznání. Server Podnikatel.cz připravil rozcestník užitečných informací.

Kdo musí podat daňové přiznání

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob nemusí podávat každý. Jednoznačně tuto povinnost stanoví § 38g zákona o daních z příjmů. Zde je popsáno, že daňové přiznání je povinen podat:

  • Každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu fyzických osob, přesáhly 15 000 korun (nejedná se však o příjmy, jež jsou od daně osvobozené nebo o příjmy zdaněné konečnou srážkovou daní). Výjimkou z tohoto pravidla jsou osoby, které sice neměly v daném období příjmy vyšší než 15 000 korun, ale vykázaly daňovou ztrátu. Dále daňové přiznání nepodávají zaměstnanci s podepsaným daňovým prohlášením, jež měli příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků od jednoho nebo postupně od více plátců (ne souběžně) a neměli jiné příjmy podle § 7 až 10 zákona o daních z příjmů vyšší než 6000 korun. Případně měli pouze příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí, které jsou podle § 38f zákona o daních z příjmů vyjmuty ze zdanění.
  • Poplatník, jemuž byly v roce 2012 vyplaceny příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky za uplynulá období (nejedná se o mzdy za měsíc prosinec vyplacené do 31. ledna následujícího roku, ale o mzdy vyplacené zaměstnavatelem po tomto datu). 
  • Poplatník, který uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu darů poskytnutých do zahraničí podle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů.
  • poplatník, u něhož se daň zvyšuje o solidární zvýšení daně, nebo mu byla v průběhu roku zúčtována zaměstnavatelem záloha na solidární zvýšení daně. 

Čtěte více:

Velká část zaměstnaných důchodců letos povinně podává daňové přiznání
Solidární daň v daňovém přiznání za rok 2013
Daňové přiznání se letos týká více lidí. Víme, kdo ho musí podat a kdo nikoli

Kdy podat daňové přiznání

Daňové přiznání je nutné podat 1. dubna 2014 (eventuálně ještě bez sankcí 8. dubna). A to v případech, kdy poplatník nedoručí nejpozději 1. dubna 2014 finančnímu úřadu plnou moc k vyplnění daňového přiznání daňovým poradcem. Pak se lhůta prodlužuje do 1. července letošního roku.

Protože většina poplatníků bude přiznání podávat v řádném termínu a na poslední chvíli, budou jako každý rok v posledním březnovém týdnu otevřeny pobočky finančních úřadů nejen ve všední den, ale i v sobotu 29. března. Seznam poboček rozdělený podle jednotlivých krajů je zveřejněn na stránkách Finanční správy ČR.

Čtěte více: 

Máme komplexní kalendář daně z příjmů a pojištění pro OSVČ v roce 2014
Čtěte, jaká čísla účtů finančních úřadů se změnila a jak správně platit daně
Radíme, jak se vypořádat s nedoplatky a přeplatky na dani z příjmů

Co se v daňovém přiznání změnilo

Důležitou změnou ve srovnání s loňským přiznáním je okruh osob, které je povinně podávají. Přibyli poplatníci se solidárním zvýšením daně. Ke změnám došlo i v oblasti slev na dani a uplatnění nezdanitelných částí základu daně. Pro někoho se samozřejmě jedná o slevy významné, zejména pro důchodce pobírající k 1. lednu daného zdaňovacího období starobní důchod, protože si nemohou uplatit základní slevu na poplatníka a OSVČ, které si při uplatnění paušálních výdajů v řadě případů nemohou uplatnit slevu na manželku (manžela) a daňové zvýhodnění na děti.

V oblasti uplatnění paušálních výdajů  došlo k omezení: 

Čtěte více:

Paušální výdaje v roce 2013. Rozcestník k daňovému přiznání
Odborníci čekají v přiznáních za rok 2013 řadu chyb. Čtěte, na co si dát pozor
Které dokumenty si nachystat k daňovému přiznání? Připravili jsme vám souhrn

Pojistné přiznání

Ilustrační obrázek.
Autor: isifa/Lidové noviny/FRANTISEK VLCEK

Přiznání lze osobně podat i v sobotu. 

Poplatníci, kteří vstoupili do druhého důchodového pilíře, podávají poprvé zúčtování. Až na výjimky musí každý poplatník – účastník důchodového spoření, podat pojistné přiznání k pojistnému na důchodové spoření. Přiznání nepodávají ti, u kterých bylo pojistné za celý rok v nulové výši (jedná se o nezaměstnané, poplatníky na celoroční nemocenské, na mateřské dovolené a podobně). Přiznání nemusí řešit ani zaměstnanci, za které pojistné odvádí výhradně zaměstnavatel. Pojistné přiznání naopak podávají všechny OSVČ (účastnící druhého pilíře). Týká se ale i zaměstnanců, u kterých není zaměstnavatel plátcem pojistného na důchodové spoření (např. o zaměstnanci zahraničního zaměstnavatele nebo zaměstnanci velvyslanectví cizího státu).

Čtěte více: Některé OSVČ letos podávají nové pojistné přiznání. Víme, koho všeho se týká

Vyplnění a odeslání daňového přiznání

Daňové přiznání je možné vyplnit ručně prostřednictvím klasických papírových formulářů nebo formulářů vytištěných z počítače. Stejně tak je možné přiznání vyplnit na počítači a po vyplnění vytisknout. Účinným pomocníkem jsou z tohoto pohledu takzvané chytré daňové formuláře, které řadu údajů vyplní a vypočítají za poplatníka. Na oblibě stoupá vyplnění formuláře prostřednictvím portálu finanční správy. Vyplněné přiznání je možné po vytisknutí doručit osobně do podatelny správce daně, odeslat poštou, případně elektronickou formou s využitím zaručeného elektronického podpisu či datovou schránkou.

Čtěte více: 

Na příkladu ukazujeme, jak vyplnit daňové přiznání elektronicky za pár minut
Čtěte, jak na podání daňového přiznání zaměstnancem 

Podání Přehledů o příjmech a výdajích

Ve většině případů tím ale povinnosti poplatníků nekončí. Ještě je třeba podat Přehledy o příjmech a výdajích na příslušnou zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení.

Přehled o příjmech a výdajích se odevzdává na předepsaném tiskopise:

  • Nejpozději do jednoho měsíce, ve kterém měla OSVČ podat daňové přiznání, tj. nejpozději do 2. května 2014.
  • Při zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se lhůta prodlužuje na 1. srpna 2014 (oznámení, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce, je nutné učinit nejpozději do 30. dubna 2014).
  • OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání, podávají přehled ČSSZ nejpozději do 31. července 2014 a zdravotní pojišťovně již do 8. dubna 2014.
  • V případě kdy po vyplnění přehledu vyjde doplatek pojistného, je splatný do 8 dnů od odevzdání přehledu. 

Čtěte více:

Vyplňujeme přehled pro zdravotní pojišťovnu
Vyplňujeme přehled pro ČSSZ snadno, rychle a bez chyb 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).