Hlavní navigace

Užitečné informace k podání daňového přiznání za rok 2013

 Autor: isifa/Lidové noviny/FRANTISEK VLCEK
Je nejvyšší čas k podání daňového přiznání. Server Podnikatel.cz připravil souhrn informací, které se mohou při vyplnění tiskopisu na poslední chvíli hodit.
Dagmar Kučerová 27. 3. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Blíží se poslední termín podání daňového přiznání. Ti poplatníci, kteří nevyužili služeb daňového poradce, musí přiznání podat nejpozději v úterý 1. dubna 2014. Připomeňme si základní pravidla podání daňového přiznání. Server Podnikatel.cz připravil rozcestník užitečných informací.

Kdo musí podat daňové přiznání

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob nemusí podávat každý. Jednoznačně tuto povinnost stanoví § 38g zákona o daních z příjmů. Zde je popsáno, že daňové přiznání je povinen podat:

  • Každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu fyzických osob, přesáhly 15 000 korun (nejedná se však o příjmy, jež jsou od daně osvobozené nebo o příjmy zdaněné konečnou srážkovou daní). Výjimkou z tohoto pravidla jsou osoby, které sice neměly v daném období příjmy vyšší než 15 000 korun, ale vykázaly daňovou ztrátu. Dále daňové přiznání nepodávají zaměstnanci s podepsaným daňovým prohlášením, jež měli příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků od jednoho nebo postupně od více plátců (ne souběžně) a neměli jiné příjmy podle § 7 až 10 zákona o daních z příjmů vyšší než 6000 korun. Případně měli pouze příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí, které jsou podle § 38f zákona o daních z příjmů vyjmuty ze zdanění.
  • Poplatník, jemuž byly v roce 2012 vyplaceny příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky za uplynulá období (nejedná se o mzdy za měsíc prosinec vyplacené do 31. ledna následujícího roku, ale o mzdy vyplacené zaměstnavatelem po tomto datu). 
  • Poplatník, který uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu darů poskytnutých do zahraničí podle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů.
  • poplatník, u něhož se daň zvyšuje o solidární zvýšení daně, nebo mu byla v průběhu roku zúčtována zaměstnavatelem záloha na solidární zvýšení daně. 

Čtěte více:

Velká část zaměstnaných důchodců letos povinně podává daňové přiznání
Solidární daň v daňovém přiznání za rok 2013
Daňové přiznání se letos týká více lidí. Víme, kdo ho musí podat a kdo nikoli

Kdy podat daňové přiznání

Daňové přiznání je nutné podat 1. dubna 2014 (eventuálně ještě bez sankcí 8. dubna). A to v případech, kdy poplatník nedoručí nejpozději 1. dubna 2014 finančnímu úřadu plnou moc k vyplnění daňového přiznání daňovým poradcem. Pak se lhůta prodlužuje do 1. července letošního roku.

Protože většina poplatníků bude přiznání podávat v řádném termínu a na poslední chvíli, budou jako každý rok v posledním březnovém týdnu otevřeny pobočky finančních úřadů nejen ve všední den, ale i v sobotu 29. března. Seznam poboček rozdělený podle jednotlivých krajů je zveřejněn na stránkách Finanční správy ČR.

Čtěte více: 

Máme komplexní kalendář daně z příjmů a pojištění pro OSVČ v roce 2014
Čtěte, jaká čísla účtů finančních úřadů se změnila a jak správně platit daně
Radíme, jak se vypořádat s nedoplatky a přeplatky na dani z příjmů

Co se v daňovém přiznání změnilo

Důležitou změnou ve srovnání s loňským přiznáním je okruh osob, které je povinně podávají. Přibyli poplatníci se solidárním zvýšením daně. Ke změnám došlo i v oblasti slev na dani a uplatnění nezdanitelných částí základu daně. Pro někoho se samozřejmě jedná o slevy významné, zejména pro důchodce pobírající k 1. lednu daného zdaňovacího období starobní důchod, protože si nemohou uplatit základní slevu na poplatníka a OSVČ, které si při uplatnění paušálních výdajů v řadě případů nemohou uplatnit slevu na manželku (manžela) a daňové zvýhodnění na děti.

V oblasti uplatnění paušálních výdajů  došlo k omezení: 

Čtěte více:

Paušální výdaje v roce 2013. Rozcestník k daňovému přiznání
Odborníci čekají v přiznáních za rok 2013 řadu chyb. Čtěte, na co si dát pozor
Které dokumenty si nachystat k daňovému přiznání? Připravili jsme vám souhrn

Pojistné přiznání

Ilustrační obrázek.
Autor: isifa/Lidové noviny/FRANTISEK VLCEK

Přiznání lze osobně podat i v sobotu. 

Poplatníci, kteří vstoupili do druhého důchodového pilíře, podávají poprvé zúčtování. Až na výjimky musí každý poplatník – účastník důchodového spoření, podat pojistné přiznání k pojistnému na důchodové spoření. Přiznání nepodávají ti, u kterých bylo pojistné za celý rok v nulové výši (jedná se o nezaměstnané, poplatníky na celoroční nemocenské, na mateřské dovolené a podobně). Přiznání nemusí řešit ani zaměstnanci, za které pojistné odvádí výhradně zaměstnavatel. Pojistné přiznání naopak podávají všechny OSVČ (účastnící druhého pilíře). Týká se ale i zaměstnanců, u kterých není zaměstnavatel plátcem pojistného na důchodové spoření (např. o zaměstnanci zahraničního zaměstnavatele nebo zaměstnanci velvyslanectví cizího státu).

Čtěte více: Některé OSVČ letos podávají nové pojistné přiznání. Víme, koho všeho se týká

Vyplnění a odeslání daňového přiznání

Daňové přiznání je možné vyplnit ručně prostřednictvím klasických papírových formulářů nebo formulářů vytištěných z počítače. Stejně tak je možné přiznání vyplnit na počítači a po vyplnění vytisknout. Účinným pomocníkem jsou z tohoto pohledu takzvané chytré daňové formuláře, které řadu údajů vyplní a vypočítají za poplatníka. Na oblibě stoupá vyplnění formuláře prostřednictvím portálu finanční správy. Vyplněné přiznání je možné po vytisknutí doručit osobně do podatelny správce daně, odeslat poštou, případně elektronickou formou s využitím zaručeného elektronického podpisu či datovou schránkou.

Čtěte více: 

Ptejte se odborníka v poradně Daňová poradna 1
Ing. Jan Molín Ph.D.
daňový a účetní poradce

Na příkladu ukazujeme, jak vyplnit daňové přiznání elektronicky za pár minut
Čtěte, jak na podání daňového přiznání zaměstnancem 

Podání Přehledů o příjmech a výdajích

Ve většině případů tím ale povinnosti poplatníků nekončí. Ještě je třeba podat Přehledy o příjmech a výdajích na příslušnou zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení.

Přehled o příjmech a výdajích se odevzdává na předepsaném tiskopise:

EBF-tip-řečníci-havryluk_braverman_jeřábek_bajer

  • Nejpozději do jednoho měsíce, ve kterém měla OSVČ podat daňové přiznání, tj. nejpozději do 2. května 2014.
  • Při zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se lhůta prodlužuje na 1. srpna 2014 (oznámení, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce, je nutné učinit nejpozději do 30. dubna 2014).
  • OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání, podávají přehled ČSSZ nejpozději do 31. července 2014 a zdravotní pojišťovně již do 8. dubna 2014.
  • V případě kdy po vyplnění přehledu vyjde doplatek pojistného, je splatný do 8 dnů od odevzdání přehledu. 

Čtěte více:

Vyplňujeme přehled pro zdravotní pojišťovnu
Vyplňujeme přehled pro ČSSZ snadno, rychle a bez chyb 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).