Hlavní navigace

1600 korun – nová výše zálohy zdravotního pojištění pro OSVČ

26. 1. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Významnou změnou roku 2009 je novela zákona o nemocenském pojištění, které se Podnikatel.cz podrobně věnoval. Změny ve zdravotním pojištění nejsou tak rozsáhlé, přesto se i s nimi musí podnikatelé seznámit.

Nařízením vlády č. 365/2008 Sb. o stanovení výše vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění se od 1.1.2009 mění OSVČ minimální a maximální vyměřovací základ pro výpočet pojistného na zdravotní pojištění. Nařízení vlády stanovilo částku, která se v národním hospodářství považuje za průměrnou měsíční mzdu. Čtete více: S lednem 2009 se mění pro podnikatele klíčové zákony

Pro rok 2009 je stanovena průměrná měsíční mzda ve výši 23 555 Kč. Tato částka je součinem všeobecného vyměřovacího základu, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který je zjišťována a přepočítávacího koeficientu. Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 je stanovena na 21 527 Kč a přepočítací koeficient činí 1,0942.

Minimální vyměřovací základ OSVČ

Minimální vyměřovací základ činí 50 % stanovené průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství, tj. 11 777,50 Kč. Minimální výše měsíční zálohy na zdravotní pojištění činí po zaokrouhlení 1590 Kč. Tato záloha bude placena poprvé za měsíc leden 2009, se splatností do 9.2.2009. Minimální měsíční základ platí pro začínající OSVČ nebo pro osoby, které platily v roce 2008 zálohy nižší než 1590 Kč. Výjimkou jsou osoby pro které není stanoven vyměřovací základ. Čtete více: Zdravotní pojištění při zkráceném úvazku zaměstnanců a OSVČ

Jsou to osoby:

  • s těžkým smyslovým, tělesným nebo mentálním postižením,
  • které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod,
  • které celodenně osobně a řádně pečují alespoň o jedno dítě ve věku do 7 let nebo o 2 děti ve věku do 15 let,
  • které současně vedle zaměstnání jsou OSVČ,
  • za které je plátcem pojistného i stát,
  • pokud tyto skutečnosti trvaly celý kalendářní měsíc. Čtete více: V lednu 2009 se mění povinnosti zaměstnavatele vůči ČSSZ

Maximální vyměřovací základ OSVČ

Při určení maximálního vyměřovacího základu se opět vychází ze stanovené průměrné měsíční mzdy ve výši 23 555 Kč. Maximální vyměřovací základ je čtyřicetiosmi­násobek průměrné mzdy. Činí 1 130 640 Kč, tj. měsíčně 94 220 Kč. Maximální výše měsíční zálohy na zdravotní pojištění je stanovena na 12 720 Kč. Od ledna 2009 platí tato nová výše měsíční zálohy pro osoby, jejichž vypočtená záloha z dosažených příjmů v roce 2007 byla vyšší, než maximální výše měsíční zálohy platná v roce 2008, tj. 11 643 Kč. Čtete více: S čím se musí podnikatel vypořádat v roce 2009?

Vyměřovací základ zdravotního pojištění u zaměstnanců

Maximálním vyměřovacím základem je částka 1 130 640 Kč. Maximální vyměřovací základ pro zaměstnance byl poprvé stanoven od 1.1.2008. Zaměs­tnavatelé vystaví zaměstnancům s ročními příjmy převyšujícími tuto částku potvrzení o příjmech za uplynulé období. Na základě potvrzení si tito „šťastlivci“, jenž nám svými příjmy vylepšují celorepublikovou průměrnou mzdu, mohou požádat zdravotní pojišťovnu o vrácení přeplatku na zaplaceném pojistném. Čtěte více: Zaměstnanecké benefity zvyšují vyměřovací základ 

Minimální vyměřovací základ zůstal ve stejné výši jako v roce 2008, tedy 8000 Kč. Nejnižší zdravotní pojistné zaměstnance činí 1080 Kč. Čtěte více: Za poskytnuté neplacené volno zaměstnancům odvedete pojistné

Zdravotní pojištění a autorské honoráře

Do konce roku 2008 byly za osoby samostatně výdělečně činné (z pohledu zdravotního pojištění) považovány také osoby s příjmy z autorských honorářů, zdaněné konečnou srážkovou daní). Za příspěvky do medií nepřevyšující 7000 Kč měsíčně od jednoho plátce, podává autor zdravotní pojišťovně přehled o příjmech a výdajích naposled za rok 2008. Čtete více: Změnu zdravotní pojišťovny musí zaměstnanec oznámit včas 

Od ledna 2009 dochází ke sjednocení těchto příjmů pro účely sociálního a zdravotního pojištění. Autorské honoráře zdaněné srážkovou daní nepodléhají odvodům zdravotního pojistného. Čtete více: Autorské honoráře 2009: Nové povinnosti

Co si myslíte o legislativních změnách platných od 1.1.2009?

Osoby za které hradí pojistné stát a osoby bez zdanitelných příjmů

Vyměřovacím základem pro osoby za které platí pojistné i stát je 25 % všeobecného vyměřovacího základu stanoveného nařízením vlády pro účely důchodového pojištění. Podle tohoto ustanovení činí vyměřovací základ 5013 Kč. Stát za tyto osoby v roce 2009 zaplatí měsíční pojistné ve výši 677 Kč. Čtěte více: OSVČ a pojistné na sociální zabezpečení 2009

Zdravotní pojistné osob bez zdanitelných příjmů se odvíjí, stejně jako u zaměstnanců, od výše minimální mzdy. V roce 2009 bude OBZP hradit zdravotní pojistné ve výši 1080 Kč.

OSVČ a povinnost platit zálohy v době pracovní neschopnosti

Za kalendářní měsíce, ve kterých je OSVČ po celý měsíc v pracovní neschopnosti (příp. v nařízené karanténě), nemusí platit zálohy na pojistné. Za tyto měsíce rovněž nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ. Čtete více: Nemocenské dávky v roce 2009 a podmínky uplatnění nároku

Zaměstnanec s příjmy z podnikání

OSVČ, jejíž hlavním zdrojem jsou příjmy ze zaměstnání, není povinna hradit zálohy na zdravotní pojištění z podnikatelské činnosti. Musí však do 8 dnů ohlásit zdravotní pojišťovně nástup do zaměstnání nebo zahájení podnikání. Čtete více: Podnikatele čekají v roce 2009 změny v daních a odvodech 

Stejná ohlašovací lhůta platí při zahájení podnikání u osob za které je plátcem pojistného stát např. důchodců nebo osob pobírajících rodičovský příspěvek. Tyto osoby rovněž nejsou povinny platit v prvním kalendářním roce podnikání zálohy na zdravotní pojištění a nemají stanoven minimální vyměřovací základ. Čtete více: Jak na zdravotní pojištění u brigád v Česku a v zahraničí?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).