Hlavní navigace

CB Property Development, a.s.

Firma CB Property Development, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 16423, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 177 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

24725145

Sídlo:

Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

30. 8. 2010

DIČ:

CZ24725145

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68202 Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 16423, Městský soud v Praze

Obchodní firma

CB Property Development, a.s. od 30. 8. 2010

Právní forma

Akciová společnost od 30. 8. 2010

adresa

Vladislavova 1390/17
Praha 1 11000 od 5. 5. 2014

adresa

Vladislavova 1390/17
Praha 11000 od 5. 5. 2014

adresa

Pohořelec 112/24
Praha 1 11800 do 5. 5. 2014 od 30. 8. 2010

Předmět podnikání

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 30. 8. 2010

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář Baudry a.s., IČ: 27959287, se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1 byl z veřejného rejstříku vymazán dne 1.12.2019. od 3. 12. 2019

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 5. 5. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 2 do 7. 4. 2017 od 5. 5. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 7. 4. 2017 od 5. 5. 2014

Na základě projektu fúze schváleného dne 9. května 2011 došlo k fúzi sloučením obchodních společností CB Property Development, a.s., se sídlem Praha 1, Pohořelec 112/24, PSČ 118 00, identifikační číslo 247 25 145 a IGY České Budějovice, s.r.o., se sídlem Praha 1, Pohořelec 112/24, PSČ 118 00, identifikační číslo 281 72 043 ( ále jen "Fúze"). Fúzí došlo k zániku obchodní společnosti IGY České Budějovice, s.r.o., se sídlem Praha 1, Pohořelec 112/24, PSČ 118 00, identifikační číslo 281 72 043 a obchodní j mění této zanikající obchodní společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přešlo na nástupnickou obchodní společnost CB Property Development, a.s., se sídlem Praha 1, Pohořelec 112/24, PSČ 118 00, identifikační číslo 247 25 145. od 18. 5. 2011

Jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti CB Property Development, a.s. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 175.000.000,-- Kč (slovy jednostosedmdesátpětmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 1750 (jedentisícsedmsetpadesát) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na majitele. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. Upsání všech 175(jedentisícsedmsetpadesát) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na majitele bude nabídnuto určitému zájemci ? stávajícímu jedinému akcionáři společnosti Czech Property Investments, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, IČ 427 16 161, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 1115, (dále jen "Czech Property Investments, a.s." nebo jen "urči tý zájemce"), který tímto rovněž využije svého přednostního práva na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku. Akcie je možno upsat na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, v pracovních dnech od 9,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 21 (dvacetjeden) den a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. Určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost CB Property Development, a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným nebo předaným určitému zájemci, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povin na učinit nejpozději do 21 (dvacetijednoho) dne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých). Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je určitý zájemce jako upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 21 (dvacetijednoho) dne ode dne upsání akcií. Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti CB Property Development, a.s. ve výši 175.000.000,-- Kč (slovy jednostosedmdesátpětmilionů korun českých) za určitým zájemcem spole čností Czech Property Investments, a.s. z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií byla započtena část jistiny peněžité pohledávky společnosti Czech Property Investments, a.s. za společností CB Property Development, a.s. ve výši 175.000.000,-- Kč (sl ovy jednostosedmdesátpětmilionů korun českých) z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 25. října 2010 mezi společností Czech Property Investments, a.s., na straně jedné jako věřitelem, a společností CB Property Development, a.s., na straně druhé jako dlužní kem, jejímž předmětem bylo poskytnutí úvěru ve výši EUR 17.500.000,-- (sedmnáctmilionůpětsettisíc euro. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti CB Property Development, a.s. určitému zájemci při úpisu akcií. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. do 25. 3. 2011 od 18. 3. 2011

Kapitál

Základní kapitál

vklad 177 000 000 Kč

od 25. 3. 2011

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 25. 3. 2011 od 30. 8. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 770 od 5. 5. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 770 do 5. 5. 2014 od 25. 3. 2011
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 25. 3. 2011 od 30. 8. 2010

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 7. 4. 2017

vznik členství: 31. 8. 2015

Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 131 vztahů k této osobě

Mgr. Ing. Martin Němeček

člen představenstva

První vztah: 15. 11. 2015

vznik členství: 22. 4. 2014

Jakubská 649/8, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 90 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Zdeněk Havelka

člen

První vztah: 25. 11. 2016 - Poslední vztah: 7. 4. 2017

vznik členství: 30. 8. 2010

zánik členství: 30. 8. 2015

Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 122 vztahů k této osobě

Ing. Zdeněk Havelka

člen

První vztah: 25. 11. 2016 - Poslední vztah: 7. 4. 2017

vznik členství: 30. 8. 2010

zánik členství: 30. 8. 2015

Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 122 vztahů k této osobě

Mgr. Ing. Martin Němeček

člen představenstva

První vztah: 5. 5. 2014 - Poslední vztah: 15. 11. 2015

vznik členství: 22. 4. 2014

Jakubská 649/8, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Havelka

člen

První vztah: 31. 5. 2013 - Poslední vztah: 25. 11. 2016

vznik členství: 30. 8. 2010

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Havelka

člen

První vztah: 31. 5. 2013 - Poslední vztah: 25. 11. 2016

vznik členství: 30. 8. 2010

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

Ing. Radan Kamenický

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2013 - Poslední vztah: 5. 5. 2014

vznik členství: 21. 7. 2011

zánik členství: 22. 4. 2014

Zahradní 1439, Nové Město na Moravě, 592 31, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Milan Trněný

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2013 - Poslední vztah: 5. 5. 2014

vznik členství: 21. 7. 2011

zánik členství: 22. 4. 2014

Bellova 355/16, Brno, 623 00, Česká republika

Ing. Radan Kamenický

člen představenstva

První vztah: 3. 8. 2011 - Poslední vztah: 31. 5. 2013

vznik členství: 21. 7. 2011

zánik členství: 22. 4. 2014

Zahradní 1439, Nové Město na Moravě, 592 31, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Milan Trněný

člen představenstva

První vztah: 3. 8. 2011 - Poslední vztah: 31. 5. 2013

vznik členství: 21. 7. 2011

zánik členství: 22. 4. 2014

Bellova 16, Brno, 623 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Havelka

člen

První vztah: 30. 8. 2010 - Poslední vztah: 31. 5. 2013

vznik členství: 30. 8. 2010

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.

od 5. 5. 2014

Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně.

do 5. 5. 2014 od 30. 8. 2010

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Milan Trněný

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 11. 2015

vznik členství: 22. 4. 2014

Bellova 355/16, Brno, 623 00, Česká republika

Dalších 147 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Milan Trněný

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 5. 2014 - Poslední vztah: 15. 11. 2015

vznik členství: 22. 4. 2014

Bellova 355/16, Brno, 623 00, Česká republika

Mgr. Josef Štolba

člen

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 5. 5. 2014

vznik členství: 30. 8. 2010

zánik členství: 22. 4. 2014

Slavíčkova 787/11, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Pavel Semrád

člen

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 5. 5. 2014

vznik členství: 30. 8. 2010

zánik členství: 22. 4. 2014

Kladská 774, Úvaly, 250 82, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Tajer

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2012 - Poslední vztah: 5. 5. 2014

vznik členství: 26. 7. 2012

zánik členství: 22. 4. 2014

Brunclíkova 1878/8, Praha, 162 00, Česká republika

Ing. Pavel Semrád

člen

První vztah: 30. 8. 2010 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 30. 8. 2010

zánik členství: 22. 4. 2014

Kladská 774, Úvaly, 250 82, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Josef Štolba

člen

První vztah: 30. 8. 2010 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 30. 8. 2010

zánik členství: 22. 4. 2014

Slavíčkova 787/11, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

JUDr. Vladimír Sup

člen

První vztah: 30. 8. 2010 - Poslední vztah: 15. 8. 2012

vznik členství: 30. 8. 2010

zánik členství: 26. 7. 2012

Ke Skále 179, Horoměřice, 252 62, Česká republika

Další vztahy firmy CB Property Development, a.s.

Czech Property Investments, a.s.

První vztah: 7. 1. 2020

Vladislavova 1390/17, Praha, 110 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

Czech Property Investments, a.s.

První vztah: 1. 11. 2010 - Poslední vztah: 14. 9. 2011

Vladislavova 1390/17, Praha, 110 00

Akcionáři

Czech Property Investments, a.s., IČ: 42716161

Vladislavova 1390/17, Česká republika, Praha, 110 00

od 7. 1. 2020

Baudry, a.s., IČ: 27959287

Vladislavova 1390/17, Česká republika, Praha, 110 00

do 3. 12. 2019 od 7. 8. 2015

Baudry, a.s., IČ: 27959287

Václavské náměstí, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 7. 8. 2015 od 14. 9. 2011

Czech Property Investments, a.s., IČ: 42716161

Václavské náměstí, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 14. 9. 2011 od 1. 11. 2010

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 3. 4. 2013

Živnosti

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).