Hlavní navigace

CPI - Krásné Březno, a.s.

Firma CPI - Krásné Březno, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 12904, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 107 800 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28199201

Sídlo:

Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

30. 11. 2007

DIČ:

CZ28199201

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 12904, Městský soud v Praze

Obchodní firma

CPI - Krásné Březno, a.s. od 29. 10. 2008

Obchodní firma

Alivera, a.s. do 29. 10. 2008 od 30. 11. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 30. 11. 2007

adresa

Vladislavova 1390/17
Praha 11000 od 14. 9. 2015

adresa

Václavské náměstí 1601/47
Praha 1 11000 do 14. 9. 2015 od 30. 11. 2007

Předmět podnikání

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 27. 5. 2014

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 27. 5. 2014 od 30. 11. 2007

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 27. 5. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 2 do 20. 1. 2017 od 27. 5. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 20. 1. 2017 od 27. 5. 2014

Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 105.800.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. - Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 1058 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějících na jméno. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu a nebudou kótované. - Upsání všech 1058 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějících na jméno bude nabídnuto určitému zájemci - družstvu Družstvo Land, se sídlem Praha 1, Pohořelec 112/24, PSČ 118 00, IČ 273 72 928, zapsanému v obcho dním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle Dr, číslo vložky 6312, (dále též jen "Družstvo Land" nebo jen "určitý zájemce"). - Akcie je možno upsat v advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI, na adrese Praze 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, v pracovních dny od 9.00 do 12.00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 21 (dvacetjeden) den a počíná běžet dnem doručení návrhu s mlouvy o upsání akcií určitému zájemci. - Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3) obchodního zákoníku. - Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Alivera, a.s. určitému zájemci písemným oznámením zapsaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akc ií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do 21 (dvacetijedna) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. - Emisní kurz 1058 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějících na jméno činí 105.870.049,- Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanoveného soudem ustanoveným znalcem a jmenovitou hodnotou akcií, které ma jí být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. - Emisní kurs upsaných akcií bude splacen nejpozději do dvacátéhoprvního dne ode dne upsání akcií nepeněžitým vkladem, který tvoří nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Ústí nad L abem, pro obec Ústí nad Labem a katastrální území Krásné Březno, na listu vlastnictví číslo 883, a to: - pozemek p. č. 758/1 o výměře 1021 m2, ostatní plocha, - pozemek p. č. 758/6 o výměře 2342 m2, orná půda, - pozemek p. č. 758/7 o výměře 952 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek p. č. 758/8 o výměře 2306 m2, orná půda, - pozemek p. č. 758/9 o výměře 2298 m2, orná půda, - pozemek p. č. 758/10 o výměře 5087 m2, orná půda, - pozemek p. č. 758/11 o výměře 2302 m2, orná půda, - pozemek p. č. 758/12 o výměře 2311 m2, orná půda, - pozemek p. č. 758/13 o výměře 5080 m2, orná půda, - pozemek p. č. 758/14 o výměře 458 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek p. č. 758/15 o výměře 95 m2, ostatní plocha, - pozemek p. č. 758/16 o výměře 94 m2, ostatní plocha, - pozemek p. č. 758/18 o výměře 47 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek p. č. 758/19 o výměře 660 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek p. č. 758/22 o výměře 950 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek p. č. 758/23 o výměře 295 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek p. č. 758/24 o výměře 44 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek p. č. 758/25 o výměře 1996 m2, ostatní plocha, - pozemek p. č. 758/28 o výměře 2922 m2, ostatní plocha, - pozemek p. č. 758/29 o výměře 62 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek p. č. 758/30 o výměře 119 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek p. č. 758/35 o výměře 2591 m2, ostatní plocha, - pozemek p. č. 758/43 o výměře 202 m2, ostatní plocha, - pozemek p. č. 758/45 o výměře 423 m2, ostatní plocha, - pozemek p. č. 758/46 o výměře 175 m2, ostatní plocha, - pozemek p. č. 758/47 o výměře 1981 m2, ostatní plocha, - pozemek p. č. 758/48 o výměře 403 m2, ostatní plocha, - pozemek p. č. 758/51 o výměře 469 m2, ostatní plocha, - pozemek p. č. 758/52 o výměře 327 m2, ostatní plocha, - pozemek p. č. 758/53 o výměře 878 m2, ostatní plocha, - pozemek p. č. 758/54 o výměře 1330 m2, ostatní plocha, - pozemek p. č. 758/55 výměře 91 m2, ostatní plocha, - pozemek p. č. 758/56 o výměře 76 m2, ostatní plocha, - pozemek p. č. 758/57 o výměře 129 m2, ostatní plocha, - pozemek p. č. 758/58 o výměře 472 m2, ostatní plocha, - pozemek p. č. 758/60 o výměře 172m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek p. č. 758/61 o výměře 129 m2, ostatní plocha, - pozemek p. č. 758/62 o výměře 412 m2, ostatní plocha, - pozemek p. č. 758/63 o výměře 1236 m2, ostatní plocha, - pozemek p. č. 758/64 o výměře 258 m2, ostatní plocha, - pozemek p. č. 758/65 o výměře 219 m2, ostatní plocha, - pozemek p. č. 758/66 o výměře 998 m2, ostatní plocha, - pozemek p. č. 758/67 o výměře 423 m2, ostatní plocha, - pozemek p. č. 758/68 o výměře 484 m2, ostatní plocha, - pozemek p. č. 758/69 o výměře 253 m2, ostatní plocha, - pozemek p. č. 758/70 o výměře 342 m2, ostatní plocha, - pozemek p. č. 758/71 o výměře 4809 m2, orná půda, - pozemek p. č. 758/72 o výměře 91 m2, ostatní plocha, - pozemek p. č. 758/73 o výměře 206 m2, ostatní plocha, - pozemek p. č. 758/74 o výměře 1780 m2, ostatní plocha, - pozemek p. č. 758/75 o výměře 2588 m2, orná půda - pozemek p. č. 758/85 o výměře 908 m2, ostatní plocha, - pozemek p. č. 758/86 o výměře 486 m2, ostatní plocha, - pozemek p. č. 758/93 o výměře 271 m2, ostatní plocha, - pozemek p. č. 758/94 o výměře 4 m2, ostatní plocha, - pozemek p. č. 758/95 o výměře 244 m2, ostatní plocha, - pozemek p. č. 758/96 o výměře 88 m2, ostatní plocha, - pozemek p. č. 758/97 o výměře 204 m2, ostatní plocha, - pozemek p. č. 758/98 o výměře 366 m2, orná půda, - pozemek p. č. 758/99 o výměře 70 m2, ostatní plocha, - pozemek p. č. 758/100 o výměře 681 m2, ostatní plocha, - pozemek p. č. 758/101 o výměře 137 m2, ostatní plocha, - pozemek p. č. 758/102 o výměře 50 m2, ostatní plocha, - pozemek p. č. 758/103 o výměře 4617 m2, ostatní plocha, - pozemek p. č. 758/104 o výměře 26 m2, ostatní plocha, - pozemek p. č. 758/105 o výměře 238 m2, ostatní plocha, - pozemek p. č. 758/106 o výměře 2501 m2, ostatní plocha, - pozemek p. č. 758/107 o výměře 895 m2, orná půda, - pozemek p. č. 759 o výměře 248 m2, trvalý travní porost, - pozemek p. č. 760 o výměře 382 m2, ostatní plocha, - pozemek p. č. 767/3 o výměře 265 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - budova č. p. 613, část obce - Krásné Březno, způsob využití - jiná stavba, stojící na pozemcích p. č. 767/3 a p. č. 767/19 (LV 169), - budova bez čp/če, způsob využití - jiná stavba, stojící na pozemku p. č. 758/7, - budova bez čp/če, způsob využití - jiná stavba, stojící na pozemku p. č. 758/14, - budova bez čp/če, způsob využití - stavba technického vybavení, stojící na pozemku p. č. 758/18, - budova bez čp/če, způsob využití - jiná stavba, stojící na pozemku p. č. 758/19, - budova bez čp/če, způsob využití - jiná stavba, stojící na pozemku p. č. 758/22, - budova bez čp/če, způsob využití - jiná stavba, stojící na pozemku p. č. 758/23, - budova bez čp/če, způsob využití - jiná stavba, stojící na pozemku p. č. 758/24, - budova bez čp/če, způsob využití - jiná stavba, stojící na pozemku p. č. 758/29, - budova bez čp/če, způsob využití - jiná stavba, stojící na pozemku p. č. 758/30, - budova bez čp/če, způsob využití - jiná stavba, stojící na pozemku p. č. 758/60 vše v katastrálním území Krásné Březno, (dále též jen "nepeněžitý vklad"). Zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, což je osvědčeno i písemnou zprávou představenstva společnosti dle § 204, odstavce 3) obchodního zákoníku. Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 47/3107-2008 ze dne 10. října 2008 soudního znalce Ing. Františka Cigánka, tj. soudního znalce ustanoveného usnesením Městského soudu v Praze ze d ne 16. září 2008 č.j. 2 Nc 5076/2008-20, které nabylo právní moci dne 19. září 2008. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 105.870.049,- Kč. Za nepeněžitý vklad výše popsaný bude vydáno 1058 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějících na jméno. Nepeněžitý vklad spočívající v nemovitostech je splacen předložením písemného prohlášení určitého zájemce o vložení nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti podle § 60 obchodního zákoníku, které proběhne v advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI, na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00 v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin a faktickým předáním nemovitostí společnosti. - Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. do 19. 11. 2008 od 29. 10. 2008

Kapitál

Základní kapitál

vklad 107 800 000 Kč

od 19. 11. 2008

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 19. 11. 2008 od 30. 11. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 078 od 19. 11. 2008
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 19. 11. 2008 od 30. 11. 2007

Statutární orgán

5 fyzických osob

Martin Němeček

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2018

vznik členství: 26. 10. 2017

Jakubská 649/8, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 122 vztahů k této osobě

Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2018

vznik členství: 26. 10. 2017

Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 131 vztahů k této osobě

Ing. Zdeněk Havelka

člen

První vztah: 25. 11. 2016

vznik členství: 25. 10. 2012

Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 121 vztahů k této osobě

Ing. Zdeněk Havelka

člen

První vztah: 31. 10. 2012

vznik členství: 25. 10. 2012

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

Dalších 36 vztahů k této osobě

Martin Němeček

člen

První vztah: 31. 10. 2012

vznik členství: 25. 10. 2012

Jakubská 649/8, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 122 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Zdeněk Havelka

člen

První vztah: 25. 11. 2016 - Poslední vztah: 26. 3. 2018

vznik členství: 25. 10. 2012

zánik členství: 25. 10. 2017

Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Havelka

člen

První vztah: 31. 10. 2012 - Poslední vztah: 25. 11. 2016

vznik členství: 25. 10. 2012

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

Milan Trněný

člen

První vztah: 31. 10. 2012 - Poslední vztah: 27. 5. 2014

vznik členství: 25. 10. 2012

zánik členství: 13. 5. 2014

Bellova 355/16, Brno, 623 00, Česká republika

Martin Němeček

člen

První vztah: 31. 10. 2012 - Poslední vztah: 26. 3. 2018

vznik členství: 25. 10. 2012

zánik členství: 25. 10. 2017

Jakubská 649/8, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 30. 11. 2007 - Poslední vztah: 31. 10. 2012

vznik členství: 30. 11. 2007

zánik členství: 25. 10. 2012

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

Milan Trněný

člen představenstva

První vztah: 30. 11. 2007 - Poslední vztah: 31. 10. 2012

vznik členství: 30. 11. 2007

zánik členství: 25. 10. 2012

Bellova 16, Brno, 623 00, Česká republika

Ing. Radan Kamenický

člen představenstva

První vztah: 30. 11. 2007 - Poslední vztah: 31. 10. 2012

vznik členství: 30. 11. 2007

zánik členství: 25. 10. 2012

Zahradní 1439, Nové Město na Moravě, 592 31, Česká republika

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.

od 27. 5. 2014

Jménem společnosti jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně.

do 27. 5. 2014 od 30. 11. 2007

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Milan Trněný

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 5. 2014

vznik členství: 13. 5. 2014

Bellova 355/16, Brno, 623 00, Česká republika

Dalších 147 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Josef Štolba

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 27. 5. 2014

vznik členství: 23. 3. 2009

zánik členství: 23. 3. 2014

Slavíčkova 787/11, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Pavel Semrád

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 27. 5. 2014

vznik členství: 23. 3. 2009

zánik členství: 23. 3. 2014

Kladská 774, Úvaly, 250 82, Česká republika

Ing. Radan Kamenický

člen

První vztah: 31. 10. 2012 - Poslední vztah: 27. 5. 2014

vznik členství: 25. 10. 2012

zánik členství: 13. 5. 2014

Zahradní 1439, Nové Město na Moravě, 592 31, Česká republika

Mgr. Josef Štolba

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 4. 2009 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 23. 3. 2009

zánik členství: 23. 3. 2014

Slavíčkova 787/11, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Pavel Semrád

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 4. 2009 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 23. 3. 2009

zánik členství: 23. 3. 2014

Kladská 774, Úvaly, 250 82, Česká republika

JUDr. Vladimír Sup

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 4. 2009 - Poslední vztah: 31. 10. 2012

vznik členství: 23. 3. 2009

zánik členství: 25. 10. 2012

Ke Skále 179, Horoměřice, 252 62, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Vojtěch Karas

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2007 - Poslední vztah: 28. 4. 2009

vznik členství: 30. 11. 2007

zánik členství: 28. 2. 2009

Sokolovská 85/104, Praha 8, 186 00, Česká republika

Mgr. Josef Štolba

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2007 - Poslední vztah: 28. 4. 2009

vznik členství: 30. 11. 2007

zánik členství: 28. 2. 2009

Slavíčkova 787/11, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Pavel Semrád

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2007 - Poslední vztah: 28. 4. 2009

vznik členství: 30. 11. 2007

zánik členství: 28. 2. 2009

Kladská 774, Úvaly, 250 82, Česká republika

Další vztahy firmy CPI - Krásné Březno, a.s.

Historické vztahy

JUDr. Tomáš Rybář Ph.D.

První vztah: 17. 12. 2007 - Poslední vztah: 19. 11. 2008

Na Dlážděnce 107/41, Praha 8, 182 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

 • Novegro, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Gerosa, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Borboni, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Vilanel, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Marcano, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Land Properties, a.s.

První vztah: 16. 9. 2014 - Poslední vztah: 20. 1. 2017

Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

Land Properties, a.s.

První vztah: 15. 1. 2009 - Poslední vztah: 16. 9. 2014

Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

Wanchai, a.s.

První vztah: 30. 11. 2007 - Poslední vztah: 17. 12. 2007

Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

Akcionáři

ORCO PROPERTY GROUP

rue de la Vallée 40, Lucemburské velkovévodství, Lucemburk, 2661

od 20. 1. 2017

Družstvo Land, IČ: 27372928

Vladislavova 1390/17, Česká republika, Praha, 110 00

do 20. 1. 2017 od 16. 9. 2014

Družstvo Land, IČ: 27372928

Pohořelec, Česká republika, Praha 1, 118 00

do 16. 9. 2014 od 15. 1. 2009

JUDr. Tomáš Rybář Ph.D.

Na Dlážděnce, Česká republika, Praha 8, 182 00

do 19. 11. 2008 od 17. 12. 2007

Wanchai, a.s., IČ: 27920232

Václavské náměstí, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 17. 12. 2007 od 30. 11. 2007

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).