Hlavní navigace

10 citátů Tomáše Bati, které by si zasloužily vytesání do kamene

3. 6. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Tomáš Baťa patří bezesporu mezi nejvýzamnější podnikatele tuzemské historie. Od jeho smrti sice uplynulo již 84 let, jeho myšlenky a úvahy ale žijí dodnes.

Podle mnohých byl Tomáš Baťa (1876 – 1932) nejvýznamnějším podnikatelem tuzemské historie, a to nejen díky výdělku, ale i díky jeho přístupu k podnikání. Ač i on má své kritiky, řada jeho myšlenek a postojů by se měla tesat do kamene. Vybrali jsme 10 Baťových citátů z knihy Úvahy a projevy, kterou poprvé vydalo v roce 1932 nakladatelství TISK Zlín.

Čtěte také: 7 citátů slavných podnikatelů. Inspirujte se myšlenkami velikánů

10 citátů Tomáše Bati

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com

Ilustrační obrázek.

Ve skutečnosti bylo nejvíce bitev prohráno, protože lidé neznali svých úloh, protože vůdce byl domýšlivý strašpytel, obávající se toho, aby ho nikdo z jeho lidí neoloupil o jeho pošetilou myšlenku. A každá myšlenka, každá idea, dokud je uvězněna v lidském mozku, je pošetilá, neplodná. Je to pouhá hrouda, byť i hrouda, ze které lze vybrousiti drahokamy. Každá lidská myšlenka potřebuje brusu a tím brusem jsou zase jen lidské mozky.

Nebojme se konkurence. Konkurent nás neporazí. Ten je daleko. Ale porazí nás prach v naší výkladní skříni, v regálech, na pultech, v krámě, protože ten je blízko a vyžene nám z obchodu každého slušnějšího zákazníka, nehledě k tomu, že nám podrývá zdraví.

Jsou obchodníci, kteří se velmi namáhají, aby zvýšili svůj zisk. Měli by mnohem větší úspěch, kdyby se namáhali také přemýšlením, jak zvýšiti zisky svých obchodních přátel a vydělávat s nimi. Z obchodu, který přináší prospěch jenom nám, vyklube se nakonec ztráta i pro nás.

Kdo se honí za penězi, ten je nikdy nedohoní. Hleďte si práce, dělejte ji lépe než soused. Peníze za vámi přiběhnou samy.

Prodej zač můžeš, avšak poctivě měř. Kup zač můžeš, avšak poctivě plať. Možno říci také dochvilně plať. Znám mnoho obchodníků, kteří se i v našich zemích drží přísně starého a zdravého tohoto pořekadla, ale znám také mnoho takových, kteří se dle něho neřídí. Mnozí lidé se domnívají, že je v tom obchodní moudrost, zdržet dodavatele s výplatou dlužných pohledávek. Jsou dokonce i tací, co mají hotové peníze uloženy a při tom zůstávají dlužni. Neznají důležitost pořekadla, že peníze nejlépe uloženy jsou tím, když se jimi zaplatí dluhy.

Dělejme třeba sebenepatrnější věc, ale dělejme ji nejlépe na světě. Udělej nejdokonalejší past na myši a svět si vyšlape cestu k tvým dveřím, povídá Emerson, a moje zkušenosti potvrzují správnost jeho slov.

Ještě nikdy nezbohatl ten živnostník, jehož ústa oplývala pomlouváním a srdce závistí nad úspěchy druhých, který dovedl mistrně odkrývati chyby svého konkurenta. Avšak nikdy se nevedlo a nepovede špatně tomu, kdo svým zákazníkům podává své služby se slovy srdečné zdvořilosti a jehož oči dovedou zpozorovati u konkurenta spíše jeho dobré nežli špatné stránky, aby z nich mohl míti užitek.

Živnostník, obchodník, podnikatel je tu proto, aby vykonával lidem svou prací určité služby. Úspěch této služby záleží předně na jeho zdraví, přičinlivosti, nadání, vzdělání a zkušenostech. Tedy vlastnostech čistě osobních. Čím lépe se živnostník stará o sebe, čím více se zdokonaluje v těchto žádoucích vlastnostech, tím více lidem může prospěti, tím je úspěšnějším. A poněvadž úspěch v obchodě se měří a jeví v penězích a majetku vůbec, tedy tím je zámožnějším.

Míra blahobytu obyvatelstva celého státu je závislá na tom, jak bohatými nebo chudými jsou jeho živnostnici. Chudý živnostník, který provádí svou živnost chudičkými prostředky, ten nemůže ani při nejlepší vůli často posloužiti zákazníkovi tak, jako jeho zámožnější, lépe zařízený kolega. Takový živnostník nemůže pak zaměstnati pomocníky a zaměstnává-li je, nemůže jim platit dobrou mzdu. Chudoba pozemskými statky může býti v mnoha povoláních předností a v mnoha nezávadnou, Avšak pro živnostníka je vždycky vadou, poněvadž z jeho bídy roste bída národa, bída jeho bližních. Jeho povinností je chtít zbohatnout zkušenostmi i jměním. Chtít růsti, rozšiřovati svůj podnik, zdokonalovat se. A jestliže nezanechá svým dětem víc než dobrý příklad a vůli k růstu, zanechal jim dosti, aby jim zaručil dobrou budoucnost a sobě čestnou památku.

Zvýšení morálky podnikatelů nelze docíliti ani zákonem, ani jinými donucovacími prostředky. I nejcennější sociální zákonodárství jest často více ke škodě než ku prospěchu pracujícího lidu, protože podnikateli lze sice zákonem naříditi, aby konal dobro, ale nelze nikoho donutiti, aby se stal nebo zůstal podnikatelem. A i nejhorší podnikatel jest lepší nežli žádný. Tato vyšší mravní úroveň podnikatelů vzejde nám ze zvýšení podnikavosti. Jen dobrý podnikatel zatlačí špatného. Tuhý konkurenční zápas obstará toto třídění. Monopoly státní neb soukromé, každé omezování svobody životní a vůbec ochrana podnikatelů ať malých, ať velkých, před konkurencí domácí neb cizí vede ku poklesu výrobní morálky a překáží pokroku ve výrobě.

Čtěte také: 10 myšlenek Henryho Forda, které inspirují dodnes

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).