Hlavní navigace

Češi obstáli ve finanční gramotnosti na známku 3.

Ministerstvo financí dnes zveřejnilo výsledky výzkumu veřejného mínění na téma finanční gramotnosti obyvatel ČŘ. Češi si vedli průměrně. Sami hodnotili svoji finanční gramotnost známkou dobře. Hlavní mezery jsou v oblasti vzdělávání. Většina respondentů odpověděla, že si ze školy žádné znalosti, které by jim umožnily orientaci ve finančních otázkách, neodnesli. Za nejdůležitější a nejvěrohodnější zdroj informací považují přímo poskytovatele finančního produktu, či služby.

Češi se také povětšinou shodli, že by se vzdělání v oblasti financí mělo zlepšit. Při konkrétním rozhodnutí způsobu získání znalostí by raději volili pasivní formy-čtení letáku, brožur, článků na internetu, či v tisku, popř. pořady v TV. V oblasti investic se Češi chovají přiměřeně svému finančnímu vzdělání, spíše zdrženlivě. Pouze necelých 10 % z nich by použilo své přebytečné peníze z rodinného rozpočtu na investování. Pokud jde o vědomosti ohledně ekonomických ukazatelů, dotázaní se příliš nepředvedli. Jen necelá polovina z nich dokázala odhadnout současnou míru inflace.