Hlavní navigace

Jak může v Česku podnikat zahraniční osoba?

V Česku mohou podnikat i zahraniční osoby. Podle obchodního zákoníku se zahraniční osobou rozumí fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo území České republiky (ČR). Česká právnická osoba pak sídlí na území ČR. Podmínky pro podnikání však mají jak české, tak i zahraniční osoby stejné.

Zahraniční osoba (ZO) tak v Česku provozuje podnik či jeho organizační složku. K tomu musí být ZO nejprve zapsána v obchodním rejstříku. Do rejstříku se zapisovat nemusí některé fyzické osoby, například státní příslušníci členských států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace.

Založit novou právnickou osobu může i subjekt ze zahraničí. Založení se ale bude řídit českým právem. Pokud se zahraniční osoba rozhodně přemístit své sídlo do ČR, může tak učinit, pokud to umožňuje závazná mezinárodní smlouva.