Hlavní navigace

Nový občanský zákoník přináší odpovědnost za radu

22. 11. 2013
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 631791
Nový občanský zákoník by mohl zatočit s nepoctivými finančními poradci. Zatím ale není jasné, jak složité bude dokazování jejich špatných služeb. Více v článku.

Nový občanský zákoník přináší odpovědnost za radu

Až 1. ledna příštího roku vstoupí v platnost nový občanský zákoník, mohl by mimo jiné přinést i revoluci do finančního a občanského poradenství. Zaslouží se o to institut odpovědnosti za poškození škodlivou radou od člověka, který se v dané oblasti prezentuje jako profesionál. Tento nový právní předpis může dost citelně dopadnout na lichváře nebo neprofesionální poradce, kteří poskytují svým klientům buď škodlivé, nebo nesprávné a neúplné informace, což se často týká třeba oblasti finančního poradenství. Tématu se věnuje celá šestá část nového zákoníku práce – odpovědnost za škodu

To je dobrá informace pro spotřebitele, ale tak jednoduché to nebude. Podmínkou je, že informace nebo rada byla poskytnuta za úplatu, tedy za nějaké protiplnění. Poškozený bude muset prokázat úplatné poskytnutí informace od odborníka, dále její nesprávnost, respektive neúplnost, vzniklou škodu a příčinnou souvislost mezi radou a škodou, říká Filip Melzer, jeden ze spolutvůrců nového občanského zákoníku. Poradcům je doporučeno, aby měli od počátku potvrzeno, jakou informaci po nich klient žádá. Není-li tato informace poskytnuta od odborníka nebo za úplatu, pak se odpovídá jen za úmyslně nesprávnou nebo neúplnou informaci. Pokud bude informace poskytnuta za úplatu, úmysl nehraje žádnou roli, zkoumala by se pak pouze daná informace z hlediska její validity a úplnosti, doplňuje Filip Melzer.


Autor: www.isifa.com

Nový občanský zákoník zavádí institut poškození škodlivou radou. Opatrní musí být hlavně finanční poradci.  

Toto ustanovení samozřejmě vyvolalo diskuse v rámci finančního poradenství. Do jaké míry to změní jeho svět? Odpovědnost za poskytnutou radu vítáme. Uvědomujeme si ale, že tento institut si vyžádá výrazný nárůst dokumentace, kterou se bude muset finanční poradce jistit před případným obviněním ze strany klienta. Zvýšení byrokracie je ale převýšeno pozitivy, uvádí Zdeněk Sluka, předseda představenstva společnosti Broker Trust. Nový institut může výrazně přispět k tomu, že ubude excesů, bude totiž možné tyto excesy efektivně trestat, a finanční poradenství si vydobude pověst poctivého řemesla.

Vše podstatné o novém občanském zákoníku čtěte v seriálu serveru Podnikatel.cz: NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK 2014

Příští rok ještě bída s nouzí, pak se ekonomika pohne

Česká ekonomika se po dlouhých měsících dostala z recese. Pro rok 2013 se očekává jen mírně záporná hodnota hospodářského růstu (-0,4 %). Přesto se české podniky dívají na růst tržeb v příštím roce poměrně skepticky. 71 % z nich očekává spíše stagnaci. O rok později ale už ten samý podíl zástupců firem předpovídá návrat k silnému ekonomickému růstu. Zatímco 80 % společností v západní Evropě očekává růst tržeb už v roce příštím, čeští manažeři stále ještě počítají se stagnací a jsou dokonce pesimističtější než v loňském roce. Pouze 34% respondentů v Česku věří v růst tržeb vyšší než 5 %. Růst se má dostavit až v roce 2015 s celkovým oživením ekonomiky.

Ani z hlediska konkurenceschopnosti nejsou vyhlídky české ekonomiky zrovna růžové. Většina podniků se domnívá, že si v následujících letech pohorší, a to zejména vůči konkurentům z Asie, kterých se obávají tři čtvrtiny firem. Stále citelněji firmy pociťují tlak také od podniků z jihoamerického kontinentu. Aby nadále neztrácely svou konkurenceschopnost, měly by evropské země investovat do opatření, která konkurenceschopnost posilují, zejména do infrastruktury a pružnějších trhů práce. Kromě toho by se měly evropské vlády zasadit o stabilitu vnitřního trhu EU, který je pro mnoho českých i evropských společností často klíčovým exportním trhem, říká Rupert Petry, Managing Partner pro region střední Evropy v Roland Berger Strategy Consultants. Snižování vládních deficitů vnímají podnikatelé v České republice jako třetí nejpodstatnější opatření na podporu konkurenceschopnosti, v zemích západní Evropy je to pro společnosti dokonce priorita číslo jedna.

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).