Hlavní navigace

Počet pracovních úrazů řidičů neklesá. Proto tolik kontrol a povinností

15. 11. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Stále dochází k velkému počtu dopravních nehod řidičů nákladních aut. Proto řidiči z povolání a jejich zaměstnavatelé musí počítat s kontrolami. Čtěte s jakými?

Jen za první pololetí tohoto roku došlo k 507 pracovním úrazům řidičů nákladních aut nebo tahačů. 469 z toho bylo smrtelných, dalších 34 případů závažných. Tolik statistiky Státního úřadu inspekce práce. Celkem 45 pracovních úrazů vzniklo v důsledku dopravní nehody. Z toho 35 skončilo následkem smrti řidiče nákladního vozu nebo kamionu. Za rok 2012 bylo u této profese evidováno celkem 1124 úrazů, z čehož 115 vzniklo v důsledku dopravní nehody a 84 bylo smrtelných. Z toho důvodu má ministerstvo práce a sociálních věcí na řidiče a dopravní firmy zvláštní nároky a zvýšené požadavky na bezpečnost. Kontroly bezpečnosti práce jsou spolu s pravidelnými lékařskými prohlídkami a povinnými bezpečnostními přestávkami důležitým faktorem, který vede ke snížení úrazovosti v tomto dopravním odvětví.

Nastavování jasných pravidel a kontrola bezpečnosti práce přinese větší ochranu nejen samotným řidičům z povolání, ale i firmám a podnikům. Situace v kamionové a nákladní dopravě je sice z hlediska statistik nehodovosti ve srovnání s osobní stále výrazně příznivější, přesto platí, že nejčastější příčinou úrazů v této profesi je nedodržování základních bezpečnostních předpisů. A zde je kontrola bezpečnosti práce a způsobilosti řidičů důležitým faktorem ochrany občanů, zaměstnanců a ve svém konečném důsledku i prevencí nehodovosti, uvádí ministr práce a sociálních věcí František Koníček. Povolání řidiče podle něj vyžaduje nejen zvláštní kvalifikaci a vysokou míru odbornosti, ale vyznačuje se i zvláštními pracovními podmínkami, se kterými se v jiných zaměstnáních nesetkáme. S čím tedy dopravci a jejich zaměstnanci musí počítat?

Pravidelné lékařské prohlídky

Profesionální řidiči nákladních aut jsou během výkonu své práce vystaveni řadě negativních vlivů, které působí na jejich zdravotní stav. Práce v osamění, dlouhé sezení, vystavení vibracím, tlak ze strany klientů a zaměstnavatele, neustálá přítomnost rizika nehody, to jsou jen některé z faktorů, které mohou výrazně ohrozit bezpečnost práce a zdraví řidičů. Proto se na řidiče z povolání vztahují přísnější podmínky pro pravidelné lékařské prohlídky, než je běžné. Musí jimi projít před zahájením pracovní činnosti a poté každé dva roky do završení věku padesáti let. Po dosažení tohoto věku musí tuto prohlídku absolvovat každý rok. Podle § 85 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu a ve znění pozdějších předpisů, posouzení zdravotní způsobilosti provádí posuzující lékař na žádost žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění. Náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku u řidičů v pracovněprávním vztahu hradí zaměstnavatel.

Problematiku pravidelných lékařských prohlídek upravuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, a to v ustanovení § 87. V příloze 3 vyhlášky č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel a ve znění pozdějších předpisů, jsou vyjmenovány nemoci, vady, nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel. Patří mezi ně takové nemoci, vady nebo stavy nervové soustavy, které způsobují zdravotní komplikace nebo odchylky nebezpečné pro provoz na pozemních komunikacích.

Zvláštní případ – diabetes

Cukrovkářů stále přibývá a tato civilizační nemoc ovlivňuje pracovní nasazení. Ačkoli je člověk s diabetem druhého typu schopen vykonávat jakoukoli práci, měla by u něho být zvážena všechna případná rizika. Diabetikům nejsou doporučovány náročné profese, mezi které patří například práce řidiče hromadné dopravy. Důležité je dodržovat dietní režim a pravidelně se stravovat. V tom mají řidiči kamionů, na rozdíl od řidičů MHD, výhodu. Mohou si svoje přestávky sami plánovat. V silniční dopravě musí být ale vše provázeno pečlivým zhodnocením případných rizik. Od roku 2011 platí novela vyhlášky 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel a ve znění pozdějších předpisů, která stanovuje, že způsobilost k řízení ztratí osoba v případě druhé a další těžké hypoglykémie, vyžadující pomoc druhé osoby, v posledních 12 měsících. Chrání tak před ohrožením nejen dotyčné osoby, ale i ostatní účastníky dopravního provozu.

Bezpečnostní přestávky

Přestávky pro řidiče kamiónů a nákladních automobilů upravuje speciálně nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 561/2006. Vztahuje se na řidiče vozidel, jejichž hmotnost přesahuje 3,5 tuny a stanoví, že řidič tohoto vozidla musí mít po čtyřech a půl hodinách přestávku nejméně 45 minut. Jde o přestávku v době řízení, tedy o bezpečnostní přestávku. Z tohoto důvodu je stanoveno, že ve vozidle nebo soupravě nad 3,5 tuny musí být, mimo stanové výjimky, tachograf. V případě provozu s přívěsem je tato povinnost jednoznačná. V případě, že jedou ve voze dva řidiči, kteří se po čtyřech a půl hodinách střídají bez toho, aby opustili vozidlo, je podle rozhodnutí Komise EU prvních 45 minut strávených na sedadle spolujezdce bráno jako bezpečnostní přestávka.

Mimořádné kontroly

Ty jsou důležité nejen pro sledování bezpečnosti práce, ale také pro monitoring nelegálního zaměstnávání a probíhají na celorepublikové bázi. Efektivitu a širší záběr akce vždy zajišťuje účast více orgánů státní správy, a jejich koordinace a vzájemně se doplňující pravomoci. Při poslední celorepublikové akci v září 2012 bylo například provedeno 159 kontrol skupinami složenými vždy ze dvou inspektorů kontroly nelegálního zaměstnávání a jednoho inspektora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, doplněnou o příslušníky celní správy a mobilní jednotku Centra služeb pro silniční dopravu.

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).