Hlavní navigace

Počet pracovních úrazů řidičů neklesá. Proto tolik kontrol a povinností

Autor: www.isifa.com
Redakce

Stále dochází k velkému počtu dopravních nehod řidičů nákladních aut. Proto řidiči z povolání a jejich zaměstnavatelé musí počítat s kontrolami. Čtěte s jakými?

Doba čtení: 4 minuty

Jen za první pololetí tohoto roku došlo k 507 pracovním úrazům řidičů nákladních aut nebo tahačů. 469 z toho bylo smrtelných, dalších 34 případů závažných. Tolik statistiky Státního úřadu inspekce práce. Celkem 45 pracovních úrazů vzniklo v důsledku dopravní nehody. Z toho 35 skončilo následkem smrti řidiče nákladního vozu nebo kamionu. Za rok 2012 bylo u této profese evidováno celkem 1124 úrazů, z čehož 115 vzniklo v důsledku dopravní nehody a 84 bylo smrtelných. Z toho důvodu má ministerstvo práce a sociálních věcí na řidiče a dopravní firmy zvláštní nároky a zvýšené požadavky na bezpečnost. Kontroly bezpečnosti práce jsou spolu s pravidelnými lékařskými prohlídkami a povinnými bezpečnostními přestávkami důležitým faktorem, který vede ke snížení úrazovosti v tomto dopravním odvětví.

Nastavování jasných pravidel a kontrola bezpečnosti práce přinese větší ochranu nejen samotným řidičům z povolání, ale i firmám a podnikům. Situace v kamionové a nákladní dopravě je sice z hlediska statistik nehodovosti ve srovnání s osobní stále výrazně příznivější, přesto platí, že nejčastější příčinou úrazů v této profesi je nedodržování základních bezpečnostních předpisů. A zde je kontrola bezpečnosti práce a způsobilosti řidičů důležitým faktorem ochrany občanů, zaměstnanců a ve svém konečném důsledku i prevencí nehodovosti, uvádí ministr práce a sociálních věcí František Koníček. Povolání řidiče podle něj vyžaduje nejen zvláštní kvalifikaci a vysokou míru odbornosti, ale vyznačuje se i zvláštními pracovními podmínkami, se kterými se v jiných zaměstnáních nesetkáme. S čím tedy dopravci a jejich zaměstnanci musí počítat?

Pravidelné lékařské prohlídky

Profesionální řidiči nákladních aut jsou během výkonu své práce vystaveni řadě negativních vlivů, které působí na jejich zdravotní stav. Práce v osamění, dlouhé sezení, vystavení vibracím, tlak ze strany klientů a zaměstnavatele, neustálá přítomnost rizika nehody, to jsou jen některé z faktorů, které mohou výrazně ohrozit bezpečnost práce a zdraví řidičů. Proto se na řidiče z povolání vztahují přísnější podmínky pro pravidelné lékařské prohlídky, než je běžné. Musí jimi projít před zahájením pracovní činnosti a poté každé dva roky do završení věku padesáti let. Po dosažení tohoto věku musí tuto prohlídku absolvovat každý rok. Podle § 85 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu a ve znění pozdějších předpisů, posouzení zdravotní způsobilosti provádí posuzující lékař na žádost žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění. Náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku u řidičů v pracovněprávním vztahu hradí zaměstnavatel.

Problematiku pravidelných lékařských prohlídek upravuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, a to v ustanovení § 87. V příloze 3 vyhlášky č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel a ve znění pozdějších předpisů, jsou vyjmenovány nemoci, vady, nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel. Patří mezi ně takové nemoci, vady nebo stavy nervové soustavy, které způsobují zdravotní komplikace nebo odchylky nebezpečné pro provoz na pozemních komunikacích.

Zvláštní případ – diabetes

Cukrovkářů stále přibývá a tato civilizační nemoc ovlivňuje pracovní nasazení. Ačkoli je člověk s diabetem druhého typu schopen vykonávat jakoukoli práci, měla by u něho být zvážena všechna případná rizika. Diabetikům nejsou doporučovány náročné profese, mezi které patří například práce řidiče hromadné dopravy. Důležité je dodržovat dietní režim a pravidelně se stravovat. V tom mají řidiči kamionů, na rozdíl od řidičů MHD, výhodu. Mohou si svoje přestávky sami plánovat. V silniční dopravě musí být ale vše provázeno pečlivým zhodnocením případných rizik. Od roku 2011 platí novela vyhlášky 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel a ve znění pozdějších předpisů, která stanovuje, že způsobilost k řízení ztratí osoba v případě druhé a další těžké hypoglykémie, vyžadující pomoc druhé osoby, v posledních 12 měsících. Chrání tak před ohrožením nejen dotyčné osoby, ale i ostatní účastníky dopravního provozu.

Bezpečnostní přestávky

Přestávky pro řidiče kamiónů a nákladních automobilů upravuje speciálně nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 561/2006. Vztahuje se na řidiče vozidel, jejichž hmotnost přesahuje 3,5 tuny a stanoví, že řidič tohoto vozidla musí mít po čtyřech a půl hodinách přestávku nejméně 45 minut. Jde o přestávku v době řízení, tedy o bezpečnostní přestávku. Z tohoto důvodu je stanoveno, že ve vozidle nebo soupravě nad 3,5 tuny musí být, mimo stanové výjimky, tachograf. V případě provozu s přívěsem je tato povinnost jednoznačná. V případě, že jedou ve voze dva řidiči, kteří se po čtyřech a půl hodinách střídají bez toho, aby opustili vozidlo, je podle rozhodnutí Komise EU prvních 45 minut strávených na sedadle spolujezdce bráno jako bezpečnostní přestávka.

Daň z nemovitosti tip Podnikatel.cz

Mimořádné kontroly

Ty jsou důležité nejen pro sledování bezpečnosti práce, ale také pro monitoring nelegálního zaměstnávání a probíhají na celorepublikové bázi. Efektivitu a širší záběr akce vždy zajišťuje účast více orgánů státní správy, a jejich koordinace a vzájemně se doplňující pravomoci. Při poslední celorepublikové akci v září 2012 bylo například provedeno 159 kontrol skupinami složenými vždy ze dvou inspektorů kontroly nelegálního zaměstnávání a jednoho inspektora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, doplněnou o příslušníky celní správy a mobilní jednotku Centra služeb pro silniční dopravu.