Hlavní navigace

Pojišťujete se proti rizikům exportu?

22. 4. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 293493
Vstupem do Evropské unie se malým a středním podnikatelům otevřely možnosti exportu do jiných zemí. Číhají na ně různá rizika, kterým musejí čelit. Mohou si však pojistit jak úvěr, tak i investici v zahraničí či bankovní záruku.

Malí a střední podnikatelé mají zájem o vývoz svých výrobků a služeb. Mezi roky 2004 a 2006 velmi výrazně vzrostl podíl malých a středních podniků na exportu České republiky, a to zhruba o deset procentních bodů (tedy o plnou čtvrtinu). Předpokládáme, že k tomuto vývoji výrazně přispěl vstup České republiky do Evropské unie, jak potvrzuje pro business server Podnikatel.cz Radomíra KotlárováUnie malých a středních podniků České republiky.

Podnikatelé mají možnost využít služeb Exportní garanční a pojišťovací společnosti, pokud se rozhodnou se pojistit proti existujícím exportním rizikům.Pomoc ze strany EGAP této zahraniční expanzi přispívá a ze strany MSP je velmi vítána, protože každá exportní akce je pro podnikatele značně nákladná z hlediska počátečních investic a zejména pak větší nejistoty než na domácím trhu, dodává Radomíra Kotlárová.

Co je EGAP?

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) je státní úvěrová pojišťovna, která pojišťuje se státní podporou (zárukou) taková rizika spojená s mezinárodním obchodem, která jsou tržně nepojistitelná. Zpravidla se jedná o rizika dlouhodobá a relativně vysoká, která komerční úvěrové pojišťovny nepojišťují.

egap 3

EGAP pojišťuje české exportéry, investory a banky financující export a investice především proti riziku nezaplacení ze strany zahraničního dlužníka.

K hlavním příčinám patří:

  • komerční rizika, tj.platební neschopnost (konkurs, vyrovnání apod.) či platební nevůle,
  • teritoriální rizika, kam patří např. legislativní opatření země dlužníka, která mu zabrání zaplatit, ale také politické události, nepokoje, revoluce, války a přírodní katastrofy.

Kromě toho, že pojištění EGAP chrání klienty před vznikem nedobytných pohledávek, slouží také jako vysoce kvalitní zajištění pro banky, které úvěrují české exportéry nebo investory v zahraničí, a tak výrazně usnadňuje přístup k potřebným finančním zdrojům, sděluje business serveru Podnikatel.cz Vlastimil Nesrsta, tiskový mluvčí Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s.

EGAP již od roku 1992 poskytuje služby pro všechny vývozce z České republiky, nezáleží na velikosti firmy, právní formě a ani objemu vývozu. Pojištění proti krátkodobým komerčním rizikům může znamenat významnou podporu především pro malé a střední podnikatele v oblasti exportu.

Co lze pojistit?

Malé a střední podniky obvykle vyvážejí v rámci Evropské Unie, tedy do zemí, které jednoznačně patří mezi komerčně pojistitelné a zpravidla dostávají hned zaplaceno nebo poskytují kupujícímu krátkodobý odklad platby, tzv. krátkodobý vývozní dodavatelský úvěr. Jedná se o vývozní pohledávku, kterou běžně pojišťují komerční úvěrové pojišťovny. Dle mezinárodních pravidel nelze pojišťovat se státní zárukou to, co je tržně pojistitelné.

Toto pojištění také umožňuje bankám odkupovat od vývozců, včetně malých a středních podnikatelů, jakékoliv vývozní pohledávky a poskytovat jim tak prostředky potřebné pro další výrobu. Odkup těchto exportních pohledávek splatných v budoucnu se nazývá forfaiting. Forfaiter (většinou banka) uzavře smlouvu s vývozcem, v této smlouvě se stanoví podmínky budoucího odkupu pohledávky. Po realizaci dodávky do zahraničí exportér odprodá pohledávku forfaiterovi a získá okamžitě peněžní prostředky, aniž by musel čekat, než získá finance ze zahraničí.

Egap 2

Malí a střední podnikatelé mohou však využít celou řadu pojistných produktů, pokud by vyváželi např. do komerčně nepojistitelných zemí. Pro řadu MSP může být zajímavé pojištění úvěru na financování investice v zahraničí, kdy např. potřebují postavit servis, dílnu nebo distribuční základnu v cizí zemi a nemají na to dostatek vlastních prostředků. S pojištěním EGAP se mohou bez problémů obrátit na jakoukoliv banku se žádostí o úvěr, informuje Vlastimil Nesrsta.

EGAP poskytuje širokou škálu pojistných produktů, ve spolupráci s komerčními bankami nabízí speciálně pro MSP administrativně velmi zjednodušený postup při pojišťování předexportního financování (pojištění typu F) a bankovních záruk (pojištění typu Z) vystavovaných v souvislosti s exportním kontraktem (za nabídku, za akontaci, za dobré provedení atd.). Jsou to velmi žádané typy pojištění, které umožňují financovat výrobu pro export nebo investice do výroby pro export, v případě bankovních záruk pak získávat a uzavírat vývozní smlouvy, řekl Vlastimil Nesrsta.

Důležitým předpokladem pro poskytnutí pojištění se státní zárukou je splnění pravidel pro původ zboží. Vývozce musí mít tedy sídlo v České republice. Dále musí podíl českého zboží a služeb na celkové hodnotě vývozu činit minimálně 50%.

Zdroj:

www.egap.cz

Anketa

Pojišťuje se Vaše firma proti exportním rizikům?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).